AKTUALITY
10-12-2019
ÚKZÚZ zveřejní oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2019
10-12-2019
Kurzy a školení OZ-POR
08-11-2019
MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2019"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
KURZY OZ PRO POR - POSTŘIKY

Pořádání základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

V Žatci 6. 11. 2012
[aktualizace 3. 12. 2019]

Změna zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přinesla s účinností od 1. 7. 2012 rozdělení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin do třech stupňů.

Dne 1. 12. 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 299/2017 Sb., o rostlinolékařské péči ..., která v § 86 upravila odbornou způsobilost.

Zdroj: www.youtube.com, uživatel: Zbyněk Škodáček, publikováno 2013-04-08.

Chmelařský institut s. r. o. na nastalou situaci v r. 2012 zareagoval a podal na Ministerstvo zemědělství žádost k získání pověření vzdělávacího zařízení k pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství žádosti dne 26. 10. 2012 vyhovělo. Dne 23. 9. 2016 jsme získali pověření na dalších 5 let do roku 2020.

Chmelařský institut s. r. o. nabízí získání certifikátu nejen chmelařským podnikům.

Pověření

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Školitelé

CHI zabezpečuje školení vlastními pracovníky - držiteli osvědčení III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin:

Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Markéta Werschallová
Miroslav Brynda
Ing. Josef Ježek, Ph.D.


Povinné školení pracovnicemi Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje zabezpečuje:

Ing. Hana Höferová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Územního pracoviště KHS v Lounech

nebo

MVDr. Markéta Smudková.

Kurzy, školení - druhy, termíny

  
I. stupeň
(např. obsluha postřikovačů a rosičů, kterým práci zadává nadřízený, tzn. držitel osvědčení II. stupně)
- PLATNOST: 3 roky

  
Základní kurz pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (12 hodin)

10. a 11. prosince 2019 (úterý - středa)

Cena: 1.000 Kč včetně DPH

Pozvánka - základní kurz I (*.pdf)

Přihláška - základní kurz I (*.doc)

  
I. stupeň - prodloužení

- prodloužení PLATNOSTI na 3 roky

- lze se přihlásit i po skončení platnosti stávajícího osvědčení !!!

  
Doplňující školení pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (8 hodin)

Další termín vypíšeme v únoru / březnu 2020.

  
II. stupeň
(např. agronomové nebo zemědělci bez zaměstnanců).

  
Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti II. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování kurzu (15 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- PLATNOST 5 let.

10. a 11. prosince 2019 (úterý - středa).

Cena: 1.500 Kč včetně DPH

Pozvánka - základní kurz II (*.pdf)

Přihláška - základní kurz I (*.doc)

  
II. stupeň - prodloužení
(tj. pro současné držitele osvědčení II. stupně)

  
Potvrzení o absolvování doplňujícího školení odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti II. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- lze se přihlásit nejdříve 1 rok před vypršením platnosti stávajícího osvědčení,

- absolvování školení (8 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje podání žádosti o vydání nového osvědčení, např. u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- prodloužení PLATNOSTI na 5 let.

Další termín vypíšeme v únoru / březnu 2020.

(Registr držitelů osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. a III. stupně, kterým bylo vydáno osvědčení po 1. 1. 2013)

  
III. stupeň
(distributoři přípravků na ochranu rostlin; poskytování poradenství v ochraně rostlin)

  
Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování kurzu u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná a ústní zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- PLATNOST 5 let.

Zájemci o III. stupeň kontaktujte garanta.

  
III. stupeň - prodloužení

  
Potvrzení o absolvování doplňujícího školení odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně (prodloužení III. stupně) u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- lze se přihlásit nejdříve 1 rok před vypršením platnosti stávajícího osvědčení,

- absolvování školení (8 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- PLATNOST na 5 let.

Kontaktujte garanta.

Přihlášky

Přihlášky, prosím, zasílejte na elektronickou adresu:

Bližší informace podá:

Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
garant kurzů a školení OZ-POR
vedoucí oddělení ochrany chmele

Tel. (kancelář): 415 732 122
GSM: 724 302 255
E-mail:

V kurzech a školeních za CHI dále přednášejí:

Miroslav BRYNDA
školitel OZ-POR
oddělení agrotechniky chmele


Ing. Josef JEŽEK, Ph.D.
školitel OZ-POR
vedoucí oddělení agrotechniky chmele


Ing. Markéta WERSCHALLOVÁ
školitelka OZ-POR
garant "odborného školitele" podle § 85 odst. (1) zákona č. 326/2004 Sb.
výzkumnice oddělení ochrany chmele

Termíny konání kurzů a školení v celé ČR naleznete zde.

Další školící pracoviště je v Rakovníku.

Příručka doporučovaná Českou společností rostlinolékařskou, z.s.

Příručka Ministerstva zemědělství

Doplňkové informace ke stažení:

SRS - Rizika nepovolených přípravků na ochranu rostlin a padělků
(publikováno 14. 6. 2012)

SRS - Zásady ochrany vod a necílových organismů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
(publikováno 5. 1. 2011)

SRS - Bezpečené nakládání se zbytky přípravků na ochranu rostlin po jejich aplikaci
(publikováno 4. 1. 2011)

SRS - Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů
(publikováno 17. 3. 2008)

SRS - Zásady používání aplikační techniky
(publikováno 31. 8. 2007)

SRS - Čištění aplikační techniky
(publikováno 18. 5. 2007)

Proběhlo:

Rok 2019

Doplňující školení 19. 2. 2019 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 19. 2. 2019 (I. stupeň - prodloužení)

Rok 2018

Doplňující školení 21. 11. 2018 (I. stupeň - prodloužení)

Školení v termínu 20. - 21. 3. 2018 (III. stupeň)

Doplňující školení 7. 3. 2018 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 25. 1. 2018 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2017

Doplňkové školení 13. 4. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňkové školení 9. 2. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css