AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
18-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
KURZY OZ PRO POR - POSTŘIKY

Aktuálně

Kurzy a školení proběhly na jaře 2024.

Garant kurzů a školení odborné způsobilosti:

Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
vedoucí oddělení ochrany chmele

tel.: 415 732 122
gsm: 724 302 255
e-mail:

Termíny konání kurzů a školení v celé ČR naleznete zde.

Další školící pracoviště je v Rakovníku
(kontaktní osoba: Ing. Gregorová, tel.: 313 251 013).

Pořádání základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

V Žatci 6. 11. 2012
[aktualizace 26. 4. 2024]

Změna zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přinesla s účinností od 1. 7. 2012 rozdělení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin do třech stupňů.

Dne 1. 7. 2023 vstoupila v platnost novela zákona č. 273/2022 Sb., o rostlinolékařské péči ..., která v § 86 upravila odbornou způsobilost.

Zdroj: www.youtube.com, uživatel: Zbyněk Škodáček, publikováno 2013-04-08.

Chmelařský institut s. r. o. na nastalou situaci v r. 2012 zareagoval a podal na Ministerstvo zemědělství žádost k získání pověření vzdělávacího zařízení k pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství žádosti dne 26. 10. 2012 vyhovělo. Dne 23. 9. 2016 jsme získali pověření na další 4 roky do září 2020. Další akreditace je platná do září 2024.

Chmelařský institut s. r. o. nabízí získání certifikátu nejen chmelařským podnikům.

Pověření

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Školitelé

CHI zabezpečuje školení vlastními pracovníky - držiteli osvědčení III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin:

Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Markéta Trefilová
Miroslav Brynda
Ing. Josef Ježek, Ph.D.


Povinné školení pracovnicemi Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z Územního pracoviště Louny zabezpečují:

Ing. Hana Höferová

nebo

MVDr. Markéta Smudková.

Kurzy, školení - druhy, termíny

  
I. stupeň
(např. obsluha postřikovačů a rosičů, kterým práci zadává nadřízený, tzn. držitel osvědčení II. stupně)
- PLATNOST: 3 roky

  
Základní kurz pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (12 hodin)

Připravujeme další termín.
Kontaktujte garanta.

Pozvánka, přihláška

[zde se zveřejňuje ke stažení]

  
I. stupeň - prodloužení

- prodloužení PLATNOSTI na 3 roky

- lze se přihlásit i po skončení platnosti stávajícího osvědčení !!!

- prodloužení (§ 1a vyhlášky č. 17/2018 Sb.) pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně:
a) 41 - 51 - H/01 Zemědělec – farmář,
b) 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a
c) 41 - 52 - H/01 Zahradník.

  
Doplňující školení pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (8 hodin)

Připravujeme další termín.
Kontaktujte garanta.

Pozvánka, přihláška

[zde se zveřejňuje ke stažení]

  
II. stupeň
(např. agronomové nebo zemědělci bez zaměstnanců).

  
Základní kurz pro získání osvědčení II. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (15 hodin)

- absolvování kurzu (15 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemný test (po skončení kurzu),

- PLATNOST 5 let.

Připravujeme další termín.
Kontaktujte garanta.

Pozvánka, přihláška

[zde se zveřejňuje ke stažení]

  
II. stupeň - prodloužení

- pro současné držitele osvědčení II. stupně

- prodloužení (§ 1a vyhlášky č. 17/2018 Sb.) pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské magisterské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně:
a) 41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,
b) 41 - 41 - M/01 Agropodnikání,
c) 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,
d) 41 - 44 - M/01 Zahradnictví,
e) 41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby a
f) vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.

Vyhláška č. 17/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

  
Doplňující školení pro získání osvědčení II. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (8 hodin)

- lze se přihlásit nejdříve 1 rok před vypršením platnosti stávajícího osvědčení,

- absolvování školení (8 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje předání nového osvědčení (zajišťuje školící středisko),

- prodloužení PLATNOSTI na 5 let.

Připravujeme další termín.
Kontaktujte garanta.

Pozvánka, přihláška

[zde se zveřejňuje ke stažení]

(Registr držitelů osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. a III. stupně, kterým bylo vydáno osvědčení po 1. 1. 2013)

  
III. stupeň
(distributoři přípravků na ochranu rostlin; poskytování poradenství v ochraně rostlin)

  
Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování kurzu u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná a ústní zkouška u ÚKZÚZ,

- PLATNOST 5 let.

Zájemci o III. stupeň kontaktujte garanta.

Pozvánka, přihláška

[zde se zveřejňuje ke stažení]

  
III. stupeň - prodloužení

  
Potvrzení o absolvování doplňujícího školení odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně (prodloužení III. stupně) u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- lze se přihlásit nejdříve 1 rok před vypršením platnosti stávajícího osvědčení,

- absolvování školení (8 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná zkouška u ÚKZÚZ,

- PLATNOST na 5 let.

Pro další termín kontaktujte garanta.

Pozvánka, přihláška

[zde se zveřejňuje ke stažení]

Přihlášky

Přihlášky, prosím, zasílejte na elektronickou adresu:

Bližší informace podá:

Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
garant kurzů a školení OZ-POR
vedoucí oddělení ochrany chmele

Tel. (kancelář): 415 732 122
Tel. (gsm): 724 302 255
E-mail:

V kurzech a školeních za CHI dále přednášejí:

Miroslav BRYNDA
školitel OZ-POR
oddělení agrotechniky chmele


Ing. Josef JEŽEK, Ph.D.
školitel OZ-POR
vedoucí oddělení agrotechniky chmele


Ing. Markéta TREFILOVÁ
školitelka OZ-POR
garant "odborného školitele" podle § 85 odst. (1) zákona č. 326/2004 Sb.
výzkumník na oddělení ochrany chmele

Termíny konání kurzů a školení v celé ČR naleznete zde.

Další školící pracoviště je v Rakovníku
(kontaktní osoba: Ing. Gregorová, tel.: 313 251 013).

Publikace podpořené Agrární komorou ČR

Příručka doporučovaná Českou společností rostlinolékařskou, z.s.

ÚZEI - odborný videoprogram

CLP – klasifikace, označování a balení

Příručka Ministerstva zemědělství

Doplňkové informace ke stažení:

SRS - Rizika nepovolených přípravků na ochranu rostlin a padělků
(publikováno 14. 6. 2012)

SRS - Zásady ochrany vod a necílových organismů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
(publikováno 5. 1. 2011)

SRS - Bezpečené nakládání se zbytky přípravků na ochranu rostlin po jejich aplikaci
(publikováno 4. 1. 2011)

SRS - Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů
(publikováno 17. 3. 2008)

SRS - Zásady používání aplikační techniky
(publikováno 31. 8. 2007)

SRS - Čištění aplikační techniky
(publikováno 18. 5. 2007)

Proběhlo:

Rok 2024

Základní kurz v termínu 25. - 26. 4. 2024 (I. stupeň)

Doplňující školení 14. 3. 2024 (I. stupeň - prodloužení)

Základní kurz v termínu 12. - 13. 3. 2024 (I. stupeň)

Doplňující školení 7. 3. 2024 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 18. 1. 2024 (I. stupeň - prodloužení)

Základní kurz v termínu 16. - 17. 1. 2024 (II. stupeň)

Základní kurz v termínu 11. - 12. 1. 2024 (I. stupeň)

Rok 2023

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (23. 11. 2023)

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 6. 2023)

Základní kurz v termínu 30. - 31. 3. 2023 (II. stupeň)

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (23. 3. 2023)

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (23. 2. 2023)

Doplňující školení 26. 1. 2023 (I. stupeň - prodloužení)

Základní kurz v termínu 24. - 25. 1. 2023 (I. stupeň)

Rok 2022

Základní kurz v termínu 6. - 7. 12. 2022 (II. stupeň)

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (24. 11. 2022)

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 9. 2022)

ÚKZÚZ - tisková zpráva (1. 12. 2021)

Doplňující školení 31. 3. 2022 (I. stupeň - prodloužení)

Základní kurz v termínu 29. - 30. 3. 2022 (I. stupeň)

Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (24. 2. 2022)

Poslední náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (23. 2. 2022)
- původní termín 18. 2. 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 2. 2022)
- původní termín 18. 2. 2021

Základní kurz v termínu 15. - 16. 2. 2022 (II. stupeň)

Základní kurz v termínu 15. - 16. 2. 2022 (I. stupeň)

Doplňující školení 1. 2. 2022 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 1. 2. 2022 (II. stupeň - prodloužení)

Rok 2021

Doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (16. 11. 2021)

Zrušen základní kurz II. stupně v termínu 5. - 6. 10. 2021
- zrušen (zdravotní indispozice garanta)

Základní kurz I. stupně v termínu 5. - 6. 10. 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (30. 9. 2021)
- původní termín 18. 2. 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (29. 9. 2021)
- původní termín 18. 2. 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (23. 9. 2021)
- původní termín 18. 2. 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 9. 2021)
- původní termín 2. 12. 2020

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (21. 9. 2021)
- původní termín 2. 12. 2020

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 6. 2021)
- původní termín 18. 11. 2021

Náhradní termín základního kurzu odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (16. - 17. 6. 2021)
- původní termín 23. - 24. 3. 2021

Náhradní termín základního kurzu odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (16. - 17. 6. 2021)
- původní termín 23. - 24. 3. 2021

Rok 2020

Doplňující školení 11. 2. 2020 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 11. 2. 2020 (I. stupeň - prodloužení)

Rok 2019

Základní kurz v termínu 10. - 11. 12. 2019 (II. stupeň)

Základní kurz v termínu 10. - 11. 12. 2019 (I. stupeň)

Doplňující školení 3. 12. 2019 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 3. 12. 2019 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 3. 12. 2019 (I. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 19. 2. 2019 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 19. 2. 2019 (I. stupeň - prodloužení)

Rok 2018

Doplňující školení 21. 11. 2018 (I. stupeň - prodloužení)

Školení v termínu 20. - 21. 3. 2018 (III. stupeň)

Doplňující školení 7. 3. 2018 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 25. 1. 2018 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2017

Doplňkové školení 13. 4. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňkové školení 9. 2. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css