AKTUALITY
28-02-2019
KAZBEK CUP 2019
29-01-2019
Chmelařský kongres 2019
10-12-2018
ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2018
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ČASOPIS CHMELAŘSTVÍ

Jednotlivá čísla si můžete objednat:

Tel.:415 732 121
GSM:602 103 766
E-mail:

Harmonogram redakčních uzávěrek

ČísloPlánSkutečnost
1-29. 2. 201826. 2. 2018
312. 3. 20186. 4. 2018
413. 4. 2018
511. 5. 2018
4-530. 5. 2018
615. 6. 201829. 6. 2018
7-813. 8. 2018
9-109. 10. 2018
11-127. 12. 2018

ČísloDatum
1-28. 2. 2019
315. 3. 2019

Měsíčník chmelařství

Měsíčník Chmelařství vychází od roku 1953 a je pokračovatelem dlouholetých tradic odborného tisku věnovaného otázkám pěstování, zpracování a prodeje chmele. Již v roce 1894 začaly vycházet Chmelařské listy a v roce 1927 Český chmelař. Na svých stránkách uveřejňuje původní odborné a vědecké práce, zprávy, sdělení a důležité nebo zajímavé informace zabývající se všemi aspekty oboru.

Součástí obsahu jsou informace z výrobních podniků, rozhovory s pěstiteli a jejich názory, statistické přehledy, informace z jednotlivých pěstitelských oblastí a zemí, osobní zprávy a informace obchodních chmelařských firem, dodavatelů potřeb a zařízení pro pěstování chmele.

Cena předplatného

1/4 roku120,-Kč
1/2 roku240,-Kč
jeden rok480,-Kč

Cena inzerce

Základní cena černobílý tisk

1 cm2: 25,- Kč
celá strana: 22.000,- Kč

zahraniční inzerce po dohodě

Příplatky

za 1. barvu: +30% základní ceny
za 2. barvu: +50% základní ceny
za 3. barvu: +70% základní ceny¨
celobarevné: +80% základní ceny

za umístění na 1. str. obálky: +100% základní ceny
za umístění na 4. str. obálky: + 50% základní ceny
za umístění na 2. a 3. str. obálky: +25% základní ceny

Vkládaná inzerce: 4 000,- Kč

Slevy za opakování z celkové ceny inzerce

3 - 5 x: 10%
6 - 8 x: 15%
9 - 11 x: 20%
12 x: 25%

Grafický návrh inzerátu je nutno dodat 1 měsíc před termínem publikace v časopise nebo dna základě individuální dohody. Podkladové materiály je nutné ke zpracování (grafika, sazba, zlom) předat počátkem 2. týdne v měsíci publikování a další týden probíhá závěrečná korektura.

Vydává

Petr Svoboda

Tel.:+420 415 732 121
GSM:+420 602 103 766
E-mail:
Více na: www.beers.cz/chmelar

© Svaz pěstitelů chmele ČR

Adresa redakce

Jiřího Wolkera 3197, 438 01 Žatec
Mobil: +420 734 236 434

Redakční rada

Ing. J. Patzak, Ph.D., Chmelařský institut s.r.o., Žatec, předseda
Mgr. Z. Rosa, BA, Chmelařství, družstvo Žatec
Ing. M. Kovařík, Svaz pěstitelů chmele ČR
Ing. V. Barborka, ÚKZÚZ Brno

Distribuci pro předplatitele nově provádí

v zastoupení vydavatele společnosti

A.L.L. Production, s. r. o., P.O.BOX 732, 111 21 Praha 1.

Telefon pro příjem a změny objednávek:
840 306 090 (call centrum, reklamace)
fax: 234 092 813
e-mail:
www.predplatne.cz/detail/strana-1/tid-19696

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css