AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
VÝZKUMNÁ STANICE TRŠICE

Výzkumná stanice Tršice

Výzkumná chmelařská stanice v Tršicích byla zřízena v roce 1953. Byla to reakce na vzrůstající rozlohu chmelnic v oblasti a potřebu řešit problematiku pěstování chmele na Moravě na odborně vyšší úrovni. Činnost stanice navázala na aktivity Chmelařského spolku pro Moravu, který byl v Tršicích založen v roce 1883. Jeho členové měli mimo jiné zájem o pokusnictví a výzkumnou činnost, o čemž svědčí založení pokusné chmelnice v roce 1886 na které prováděly pokusy s výživou chmele.

Hlavním úkolem stanice bylo zpočátku zainteresovat nové pěstitele na pěstování chmele. Spolu s ÚKZÚZ vypracovala stanice v Tršicích přesný plán výpomoci chmelařské praxi. Dalším z úkolů stanice VÚCH v Tršicích bylo ověřování výsled­ků prací ze všech úseků výzkumu VÚCH v Žatci a zavádění těchto výsledků do praxe (agrotechnika, výživa chmele). Stanice rovněž řešila různé úkoly ve spolupráci s jinými ústavy (Výzkumným ústa­vem zemědělské ekonomiky v Praze [vypracována rajonizace chmele v ČSR], s Výzkumným ústavem krmivářským v Pohořelicích [využití chmeliny pro krmení], se Státní zkušebnou zemědělských strojů v Brně [ zkoušení nových typů strojů]. Na úseku ověřování účinnosti nových insekticidů proti mšici chmelové spolupracuje stanice s ÚKZÚZ v Brně již od roku 1972. výzkumná stanice. Dlouhodobá dobrá spolupráce výzkumu s chmelařskou praxí přináší své plody ve formě příznivé odrůdové skladby a věkové struktury chmelnic v celé Tršické chmelařské oblasti, což se příznivé projevuje ve vysokých výnosech kvalitního chmele.

Kontakt

Ing. Ivo Klapal
vedoucí pokusné stanice

gsm: +420 602 110 355
e-mail:

Spolková činnost

Moravský chmelařský spolek
Tršice 75
783 57 Tršice

IČ: 229 07 335

Ing. Ivo Macháček, předseda
e-mail:

Odkazy

Monitoring médií

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css