AKTUALITY
05-03-2015
Seminář "Ochrana chmele 2015" - Žatec
18-02-2015
Nůžky do chmelnic
31-10-2014
Kniha "Vývoj a tradice českých odrůd chmele" v češtině, angličtině a ruštině
15-08-2014
Pozemek v majetku CHI na prodej
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice

Chmelařský výzkum a jeho poslání

Chmelařský výzkum má v českém chmelařství mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy byla v Deštnici založena zemědělská výzkumná stanice, která byla specializována na chmelařskou problematiku. Bylo to především šlechtění chmele, ale výzkum se rovněž významně uplatnil v oblasti ochrany chmele. V oblasti pěstitelských technologií se výzkum zasloužil o přestavbu na širokosponné výsadby, o uplatnění progresívních způsobů obdělávání chmelnic, o rozvoj mechanizace, sklizňové techniky a posklizňového zpracování. Mimořádná pozornost výzkumu je orientována na kvalitativní parametry českého chmele a jeho využití v pivovarnictví.

Chmelařský institut s. r. o. vznikl 1. října 1992 zápisem do obchodního rejstříku a je pokračovatelem vědecko-výzkumných aktivit tehdejšího Výzkumného ústavu chmelařského v Žatci.

Výzkumná činnost

Chmelařský institut s. r. o. se zabývá komplexní vědeckovýzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provádí novošlechtění, udržovací šlechtění a množení českých odrůd chmele. Testování odrůd probíhá v pokusném minipivovárku. Řeší ekologizaci výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochranu a kvalitu chmele. Aktivity zahrnují poradenskou a školící činnost pro podnikatele v oblasti chmelařství. Chmelařský institut s. r. o. pro realizaci výše zmíněných činností, zejména polního pokusnictví, disponuje účelovým hospodářstvím, které se nachází ve Stekníku u Žatce a detašovaným pracovištěm v Tršicích u Olomouce.

Chmelařský institut s. r. o. se z organizačního hlediska člení na vědecko-výzkumnou základnu v Žatci, účelové hospodářství na Stekníku a detašované pracoviště v Tršicích u Olomouce.

Vědecko-výzkumná základna chmele v Žatci zahrnuje oddělení:

  
Šlechtění chmele
  
Chemie chmele
  
Biotechnologie
  
Ochrana chmele
  
Agrotechnika chmele

Obchodní aktivity

Chmelařský institut s. r. o. se kromě komplexního výzkumu a vývoje, jež tvoří hlavní náplň činnosti podniku, zabývá i obchodní činností. Mezi nejvýznamnější obchodní aktivity patří:

  
Výroba a prodej chmelové sadby
  
Výroba a prodej chmele
  
Výroba a prodej bio-chmele (chmele z přechodného období)
  
Výroba a prodej produktů z rostlinné výroby (zejména obilovin)

Služby

Chmelařský institut s. r. o. poskytuje v rámci svých aktivit následující služby:

  
Rozbory chmele (stanovení KH, HPLC, příměsí, ...)
  
Poradenství při pěstování chmele
  
Školení odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  
Ve spolupráci s ÚKZÚZ (Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec) školení k získání osvědčení dle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům (účinnost od 1. 3. 2012).

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 60/2013 Sb.

  
Školení strojníků česacích strojů a sušáren
  
Ověřování receptur várek piv ve 2 technologiích (varna - spilka - sklep nebo CKT)
  
Testování nových účinných látek pesticidů v ochraně rostlin ("registrační pokusy")
  
Testování účinnosti hnojiv a pomocných látek
  
Pořádání degustační soutěže "Žatecká dočesná - degustace piv" jako doprovodný program slavnostní chmele - Dočesné - v Žatci.
  
Pronájem auly, degustačních a konferenčních místností

Dozorčí rada

Svaz pěstitelů chmele České republiky je stoprocentním majitelem Chmelařského institutu s. r. o. a pro jeho kontrolu zvolil následující členy dozorčí rady:

Ing. Václav Burger (předseda)LUPOFYT s. r. o., Chrášťany
Ing. Luboš HošekCHMELEX spol. s r. o., Hořesedly
Ing. Václav SochrAGRO Hoštka a. s.
Ing. Ivo KlapalChmelařský institut s. r. o.

Pro Chmelařský institut s. r. o. vyrobila TV OK plus Žatec.
Zdroj: www.youtube.com, uživatel: www.televizezatec.cz, publikováno 2014-11-20.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css