AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ŠKOLENÍ STROJNÍKŮ

Organizace a školení strojníků česaček a sušáren chmele

[aktualizace 16. 5. 2023]

Chmelařský institut s. r. o. v Žatci a Svaz pěstitelů chmele České republiky pořádají školení pro získání odborností:

  
vedoucí strojník všech typů česacích strojů chmele,
  
vedoucí sušičů pásových a komorových sušáren chmele.

Osnovy školení jsou upravovány vždy podle aktuálních právních předpisů. Znalosti se ověřují pomocí testu a po jeho úspěšném absolvování je vydáno osvědčení o provedení školení.

Strojník česacích strojů

Školení se provádí pro všechny typy česacích strojů. Přednáší se technologie sklizně chmele na česacích strojích a předpisy z bezpečnosti a ochrany práce včetně požární ochrany.

CHI připomíná, že v r. 2017 vydalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, závod Mechanizace Bezpečnostní pokyny pro česací linku chmele, kde uvádí (bod 4), že "Provozovatel je povinen zajistit periodické proškolení strojníků, které zajišťuje Chmelařský institut s.r.o. Žatec - platnost "Průkazu obsluhy" je 2 roky."

Vedoucí sušárny chmele

Školení se provádí pro všechny typy pásových sušáren a sušáren komorových. Přednáší se technologie sušení a předpisy z bezpečnosti a ochrany práce včetně požární ochrany.

Termíny školení:

Každý účastník školení si vezme s sebou psací potřeby, občanský průkaz a již dříve vydaný průkaz obsluhovatele. Úhrada za osobu a den činí 400,- Kč včetně DPH.

Žatecká oblast

Žatecká oblast

Žatec, aula CHI, 8:30 h

Út 13. 6. 2023
St 14. 6. 2023

Pozvánka

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko (*.pdf)

Přihlášky

Strojníci česaček - Žatec - PŘIHLÁŠKA (*.pdf)

Strojníci sušáren - Žatec - PŘIHLÁŠKA (*.pdf)

Úštěcká oblast

Úštěcká oblast

Radovesice
Zasedací místnost ZEPOS a. s.
8:30 h

Út 20. 6. 2023
St 21. 6. 2023

Pozvánka

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko (*.pdf)

Přihlášky

Strojníci česaček - Radovesice - PŘIHLÁŠKA (*.pdf)

Strojníci sušáren - Radovesice - PŘIHLÁŠKA (*.pdf)

Tršická oblast

Dle zájmu.

Garant:

Miroslav Brynda
Tel. (ústředna): 415 732 111
Tel. (kancelář): 415 732 126
Tel. (gsm): 602 111 638
E-mail:

Ke stažení

- modernizace česacích linek (Ing. Melč)
- snížení nákladů na sušení chmele (Ing. Pivko)

KROFTA, K. a kol. Hodnocení kvalitativních parametrů chmele při sušení a stárnutí [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2017, 19 s. ISBN 978-80-86836-16-4.

Modernizace sklizňové technologie v Probios, a.s., Kounov (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec)

Zdroj: www.youtube.com, uživatel: CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (Milan Maršíček), publikováno 2022-02-16.

Odkazy

Proběhlo

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko (14. a 15. 6. 2022)

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko (21. a 22. 6. 2022)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ termín (6. 8. 2022)

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko (14. a 15. 6. 2021)

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko (28. a 29. 6. 2021)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ termín (7. 8. 2021)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ termín (1. 8. 2020)

Školení strojníků česaček a sušáren - Žatecko (19. a 20. 6. 2018)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ termín (4. 8. 2018)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ termín (12. 8. 2017)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN (Žatec, 6. 8. 2016)

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN (Žatec, 1. 8. 2015)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css