AKTUALITY
06-05-2017
Májový Chmelfest 2017 v Žatci
02-05-2017
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2017
03-04-2017
MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2016"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice

Chmelařský výzkum a jeho poslání

Chmelařský výzkum má v českém chmelařství mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy byla v Deštnici založena zemědělská výzkumná stanice, která byla specializována na chmelařskou problematiku. Bylo to především šlechtění chmele, ale výzkum se rovněž významně uplatnil v oblasti ochrany chmele. V oblasti pěstitelských technologií se výzkum zasloužil o přestavbu na širokosponné výsadby, o uplatnění progresívních způsobů obdělávání chmelnic, o rozvoj mechanizace, sklizňové techniky a posklizňového zpracování. Mimořádná pozornost výzkumu je orientována na kvalitativní parametry českého chmele a jeho využití v pivovarnictví.

Chmelařský institut s. r. o. vznikl 1. října 1992 zápisem do obchodního rejstříku a je pokračovatelem vědecko-výzkumných aktivit tehdejšího Výzkumného a šlechtitelského ústavu chmelařského v Žatci.

Výzkumná činnost

Chmelařský institut s. r. o. se zabývá komplexní vědeckovýzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provádí novošlechtění, udržovací šlechtění a množení českých odrůd chmele. Testování odrůd probíhá v pokusném minipivovárku. Řeší ekologizaci výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochranu a kvalitu chmele. Aktivity zahrnují poradenskou a školící činnost pro podnikatele v oblasti chmelařství. Chmelařský institut s. r. o. pro realizaci výše zmíněných činností, zejména polního pokusnictví, disponuje účelovým hospodářstvím, které se nachází ve Stekníku u Žatce a detašovaným pracovištěm v Tršicích u Olomouce.

Chmelařský institut s. r. o. se z organizačního hlediska člení na vědecko-výzkumnou základnu v Žatci, účelové hospodářství na Stekníku a detašované pracoviště v Tršicích u Olomouce.

Vědecko-výzkumná základna chmele v Žatci zahrnuje oddělení:

  
Šlechtění chmele
  
Chemie chmele
  
Biotechnologie
  
Ochrana chmele
  
Agrotechnika chmele

Obchodní aktivity

Chmelařský institut s. r. o. se kromě komplexního výzkumu a vývoje, jež tvoří hlavní náplň činnosti podniku, zabývá i obchodní činností. Mezi nejvýznamnější obchodní aktivity patří:

  
Výroba a prodej chmelové sadby
  
Výroba a prodej chmele
  
Výroba a prodej bio-chmele (chmele z přechodného období)
  
Výroba a prodej produktů z rostlinné výroby (zejména obilovin)

Služby

Chmelařský institut s. r. o. poskytuje v rámci svých aktivit následující služby:

  
Rozbory chmele (stanovení KH, HPLC, příměsí, ...)
  
Poradenství při pěstování chmele
  
Školení odborné způsobilosti I. a II. a III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  
Školení strojníků česacích strojů a sušáren
  
Ověřování receptur várek piv ve 2 technologiích (varna - spilka - sklep nebo CKT)
  
Testování nových účinných látek pesticidů v ochraně rostlin ("registrační pokusy")
  
Testování účinnosti hnojiv a pomocných látek
  
Pořádání degustační soutěže "Žatecká dočesná - degustace piv" jako doprovodný program slavnostní chmele - Dočesné - v Žatci.
  
Pronájem auly, degustačních a konferenčních místností

Dozorčí rada

Svaz pěstitelů chmele České republiky je stoprocentním majitelem Chmelařského institutu s. r. o. a pro jeho kontrolu zvolil následující členy dozorčí rady:

Ing. Václav Burger (předseda)LUPOFYT s. r. o., Chrášťany
Ing. Luboš HošekCHMELEX spol. s r. o., Hořesedly
Ing. Václav SochrAGRO Hoštka a. s.
Ing. Ivo KlapalChmelařský institut s. r. o.
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.Chmelařský institut s. r. o., emeritní jednatel

Pro Chmelařský institut s. r. o. vyrobila TV OK plus Žatec.
Zdroj: www.youtube.com, uživatel: www.televizezatec.cz, publikováno 2016-11-07.

Pro Chmelařský institut s. r. o. vyrobila TV OK plus Žatec.
Zdroj: www.youtube.com, uživatel: www.televizezatec.cz, publikováno 2015-11-09.

Pro Chmelařský institut s. r. o. vyrobila TV OK plus Žatec.
Zdroj: www.youtube.com, uživatel: www.televizezatec.cz, publikováno 2014-11-20.

Členství v organizacích

Moravský chmelařský spolek, Tršice 75, 783 57 Tršice, IČ: 229 07 335

Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v České republice, spolek
Mostecká 2580, 438 01 Žatec, IČ: 629 41 437; sponer @ bohemiahop.cz

Mezinárodní aktivity

V zahraničí se nejvíce chmelařskému výzkumu věnují v:

- SRN, Hüll u Wolnzachu,Hopfenforschungszentrum
- Slovinsku, Žalec, Inštitut za chmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

- USA, Hubbard (Oregon) Hop Research Council

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css