AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2019 (122 CITACÍ, 2 METODIKY, 11 PUBLIKACÍ)

Rok 2019

[aktualizace k 21. 4. 2020]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJscJostDZodruNmetSMWOSUMA
4-71252654687

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

[Vyšlo v r. 2018, ale rok sběru dat bude 2019]

SCHULZ, Carolin, Nikolas FRITZ, Thomas SOMMER, Karel KROFTA, Kristina FRIEDLAND and Monika PISCHETSRIEDER. Activation of membrane-located Ca2+ channels by hop beta acids and their tricyclic transformation products. Food Chemistry, 2018, 252, 215-227. ISSN: 0308-8146. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.01.073

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Molecular S-genotyping of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources. Horticultural Science (Prague), 2019, 46(3), 146-152. ISSN 0862-867X. E-ISSN 1805-9333. DOI: 10.17221/245/2017-HORTSCI

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Evaluation of genetic variability within sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular SSR markers. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 2019, 18(3), 157-165. ISSN 1644-0692. E-ISSN 2545-1405. DOI: 10.24326/asphc.2019.3.15

KROFTA, Karel, Josef PATZAK, Tomáš SEDLÁK, Alexandr MIKYŠKA, Karel ŠTĚRBA and Marie JURKOVÁ. Kazbek - The First Czech Aroma "Flavor Hops" Variety: Characteristics and Utilization. Kvasný průmysl. 2019, 65(2), 72-83. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2019.65.72

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

KROFTA, Karel, Josef PATZAK, Tomáš SEDLÁK, Alexandr MIKYŠKA, Karel ŠTĚRBA a Marie JURKOVÁ. Odrůda Kazbek - první český chmel typu "flavour hops". Kvasný. 2019, 1(2), 18-26. ISSN 2571-3868.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Karel KROFTA, Petr ZÁBRANSKÝ a Pavel PROCHÁZKA. Zonální kypření a hnojení ve chmelnicích - kořenový systém a půda (1. část). Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2019, 67(8), 85-88. ISSN 0139-6013.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Karel KROFTA, Petr ZÁBRANSKÝ a Pavel PROCHÁZKA. Zonální kypření a hnojení ve chmelnicích - praktické ověřování (dokončení). Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2019, 67(9), 66-69. ISSN 0139-6013.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení odrůd chmele s tolerancí vůči Verticillium nonalfalfae. Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2019, 67(11), 78-81. ISSN 0139-6013.

FALTUS, Miloš, Petr SVOBODA, Jaroslava DOMKÁŘOVÁ, Vendulka HORÁČKOVÁ, Jiří ZÁMEČNÍK, Vladimír NESVADBA a Alois BILAVČÍK. Využití metody kryoprezervace ve šlechtitelském procesu bramboru a chmele. Úroda. 2019, 67(12), 15-22, vědecká příloha časopisu "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů". ISSN 0139-6013.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN a Jiří SEDLÁK. Hodnocení inkompatibility u genofondu pozdních odrůd třešně. Vědecké práce ovocnářské. 2019, 26, 89-92. ISSN 0231-6900.

DONNER, Pavel and Josef JEŽEK. Fertigation Experiment on Saaz Hops in 2017-2019. In: B. Čeh and B. Naglič, eds. Hmeljarski bilten / Hop Bulletin. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2019, 61-68. ISSN 0350-0756.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Evaluation of genetic diversity within sweet cherry accessions of Czech genetic resources by molecular SSR markers. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 71–78. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.9

PAPRŠTEIN, František, Jiří SEDLÁK and Josef PATZAK. Phenotypic characterisation of early-ripening sweet cherry cultivars in the Czech germplasm collection. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 283–287. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.39

SEDLÁK, Jiří, František PAPRŠTEIN and Josef PATZAK. Evaluation of late-ripening sweet cherry cultivars in Czech germplasm collection. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 289–293. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.40

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Determination of self-incompatible genotypes in sweet cherry accessions of Czech genetic resources. In: K. BEPPU, H. BESSHO, eds. Acta Horticulturae 1235: Proceedings of the VIII International Cherry Symposium June 5 – 9 2017, Yamagata, Japan: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 379–385. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-232-7. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.52

KROFTA, Karel, Jan HERVERT, Alexandr MIKYŠKA and Martin DUŠEK. Hop beta acids - from cones to beer. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 15–22. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.3

MIKYŠKA, Alexandr, Karel KROFTA, Milan HOUŠKA and Pavel ČERMÁK. Pascalization, alternative way of postharvest hops processing. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 23–30. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.4

KROFTA, Karel, Jiří KUČERA, Josef JEŽEK, Emilie BEDNÁŘOVÁ, Jaroslav POKORNÝ and Josef URBAN. Effect of fertilization on water use and yield of hops in mature hop plantation. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 45–52. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.7

JEŽEK, Josef. Comparison of biomass in Czech hop cultivars 'Premiant' and 'Sládek' grown in low and tall trellises. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 53–55. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.8

DONNER, Pavel, Josef PULKRÁBEK and Jaroslav POKORNÝ. Differences in photosynthetic and transpiration activity of bine and branch leaves of hop plant (Humulus lupulus L.). In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 57–61. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.9

PATZAK, Josef and Alena HENYCHOVÁ. Utilization of molecular methods for hop (Humulus lupulus L.) genotype evaluation. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 85–91. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1.DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.12

VOSTŘEL, Josef. Impact of the neozoic ladybird Harmonia axyridis on the coccinellid community in Bohemia. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 121–127. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.16

MISHRA Kumar Ajay, Kristýna SIGLOVÁ, Tomáš KOCÁBEK, Ganesh Selvaraj DURAISAMY, Josef PATZAK, Eichiro ONO and Jaroslav MATOUŠEK. Analysis of promoters of genes putatively involved in regulation of lupulin and dissecting the role of miRNAs in the regulátory network. In: P. MATTHEWS, F. STEVENS, eds. Acta Horticulturae 1236: Proceedings of the IV International Humulus Symposium 4 – 8 August 2015, Yakima, WA, USA. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2019, pp. 153–157. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-234-1. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1236.20

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Saaz Brilliant [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML23148, kód odrůdy 5090632, předběžné označení 4801, název odrůdy Saaz Brilliant, šlechtitelské osvědčení číslo 65/2019 z 28. 11. 2019, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 18. 12. 2019.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Saaz Comfort [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML23149, kód odrůdy 5090633, předběžné označení 4975, název odrůdy Saaz Comfort, šlechtitelské osvědčení číslo 66/2019 z 28. 11. 2019, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 18. 12. 2019.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Saaz Shine [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML31446, kód odrůdy 5098930, předběžné označení 5045, název odrůdy Saaz Shine, šlechtitelské osvědčení číslo 69/2019 z 28. 11. 2019, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 18. 12. 2019.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Mimosa [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML27582, kód odrůdy 5095066, předběžné označení 5227, název odrůdy Mimosa, šlechtitelské osvědčení číslo 68/2019 z 28. 11. 2019, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 18. 12. 2019.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Blues [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML27575, kód odrůdy 5095059, předběžné označení N3, název odrůdy Blues, šlechtitelské osvědčení číslo 67/2019 z 28. 11. 2019, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 18. 12. 2019

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2019 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2019, 66 s. ISBN 978-80-86836-29-4.

Metodika ochrany chmele 2019 (*.pdf; 2,2 MB)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Inovovaná metodika ochrany nových aromatických odrůd chmele: Saaz Comfort, Saaz Brilliant, Saaz Shine a Mimosa proti škodlivým organismům [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2019, 27 s. ISBN 978-80-86836-38-6.

Inovovaná metodika ochrany nových aromatických odrůd chmele: Saaz Comfort, Saaz Brilliant, Saaz Shine a Mimosa proti škodlivým organismům (*.pdf; 0,8 MB)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 21. 2. 2019.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 28. 2. 2019.

Seminář ochrana chmele 2019. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 5. 3. 2019.

Seminář "Ochrana chmele 2019 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 7. 3. 2019.

Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 12. 3. 2019.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 28. 3. 2019.

W – uspořádání workshopu

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice, zasedací místnost Tršické zemědělské a. s., 29. 5. 2019.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 8. 8. 2019.

Workshop k projektu MŠMT, LTE218007, při Chmelařském dni Chmelařského institutu s.r.o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 8. 8. 2019.

Hodnocení perspektivních genotypů chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu, 7. - 8. 10. 2019.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (VII. ročník). Pořadatelé: ARIX a. s., Praha a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 17. 10. 2019.

Akce typu "workshop" (náplní patří do kategorie "O")

Představení strojů do chmelnic zn. DONDI. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a AGRIMA Žatec s. r. o., Staňkovice. Místo konání: Stekník u Žatce, chmelnice účelového hospodářství, 7. 6. 2019.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2017“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2017“; „6. Průběh počasí v roce 2018“, „7. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „8. Šlechtění chmele v ČR“ a „9. Ekologické pěstování chmele“). In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 27-47. ISBN 978-80-7434-486-2.

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2018“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2018“; „6. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „7. Šlechtění chmele v ČR“ a „8. Ekologické pěstování chmele“). In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO 2019. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 32-52. ISBN 978-80-7434-258-9.

Články v časopisu Chmelařství

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ, Josef ONDRÁČEK, František KROUPA a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2018. Chmelařství. 2019, 92(1-2), 2-11. ISSN 0373-403X.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. Chmelařství. 2019, 92(1-2), 12-14. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení výnosu a KH u českých odrůd chmele v udržovacím šlechtění. Chmelařství. 2019, 92(3), 29-32. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2019 v Žatci. Chmelařství. 2019, 92(3), 35-38. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER, Renata KŘIVSKÁ a Ivo KLAPAL. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Žatci, Liběšicích u Úštěka a Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2019, 92(10-12), 106-115. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2019

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 70-107. ISBN 978-80-86576-83-1.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 108-146. ISBN 978-80-86576-83-1.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 147-158. ISBN 978-80-86576-83-1.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 159-169. ISBN 978-80-86576-83-1.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 170-180. ISBN 978-80-86576-83-1.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 181-188. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír. Odrůdy chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 189-225. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění nových aromatických odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 226-231. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Genetické zdroje chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 232-243. ISBN 978-80-86576-83-1.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Český chmelařský spolek pro Království české vznikl před 125 lety. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 264-269. ISBN 978-80-86576-83-1.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Kterak pomohl král Václav IV. chmelařům ze Žatce. In: Chmelařská ročenka 2019.Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 270-276. ISBN 978-80-86576-83-1.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 352-389. ISBN 978-80-86576-83-1.

VOSTŘEL, Josef. Řešení problematiky ochrany chmele na úrovni EU v roce 2018. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 390-396. ISBN 978-80-86576-83-1.

SVOBODA, Petr. Verticilliové vadnutí chmele. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 397-402. ISBN 978-80-86576-83-1.

NESVADBA, Vladimír, Patricie BUCHTOVÁ a Michal KOVAŘÍK. Degustace piv při 61. ŽATECKÉ DOČESNÉ. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 404-407. ISBN 978-80-86576-83-1.

KROFTA, Karel a Josef PATZAK. Řemeslné pivovary v USA. In: Chmelařská ročenka 2019. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2019, s. 415-433. ISBN 978-80-86576-83-1.

Týdeník Zemědělec

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Problémy tuzemského chmelařství. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2019, XXVII(16), 20-22. Vyšlo 15. 4. 2019. ISSN 1211-3816.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Nové technologie pro naše chmelnice. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2019, XXVII(16), 21-22. Vyšlo 15. 4. 2019. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2019"

MALÍŘOVÁ, Ivana. November 17, 1989 in the Czechoslovak hop growing community / 17. listopad 1989 ve chmelařské obci československé. Czech hops / Český chmel 2019. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 4-7. ISBN 978-80-7434-525-8.

PATZAK, Josef and Alena HENYCHOVÁ. Hop DNA analyses / DNA analýzy chmele. Czech hops / Český chmel 2019. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 54-57. ISBN 978-80-7434-525-8.

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ and Jitka CHARVÁTOVÁ. Evaluation of yields and alpha content of Czech hop varieties in maintenance breeding / Hodnocení výnosu a obsahu alfy u českých odrůd chmele v udržovacím šlechtění. Czech hops / Český chmel 2019. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 64-69. ISBN 978-80-7434-525-8.

KOVAŘÍK, Michal and Josef JEŽEK. The international association awarded prestigious hop awards to Czech personalities in Slovenia and France / Mezinárodní sdružení udělilo ve Slovinsku a Francii prestižní mezinárodní chmelařská ocenění českým osobnostem. Czech hops / Český chmel 2019. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 84-87. ISBN 978-80-7434-525-8.

SVAZ PĚSTITELŮ CHMELE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Czech hop varieties / České odrůdy chmele. Czech hops / Český chmel 2019. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019, s. 108-109. ISBN 978-80-7434-525-8.

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2019

KINCL, David, David KABELKA, Jan SRBEK, Petr ČÁP, Anita PETRŮ, Martin PETERA, Karel KROFTA a Jaroslav POKORNÝ. Půdoochranné technologie pro pěstování chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 12–13. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy YARA při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 33–57. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s řady AGROLEAF při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 64–83. ISBN 978-80-86836-28-7.

RŮŽEK, Lubomír, Pavel DONNER, Josef JEŽEK a Renata SRBOVÁ. Přípravek SYNERGIN E-VITAL, aplikace u chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 84–90. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Luděk POČTA. Vyhodnocení pokusu s Azotobacter Chroococcum a Bacillus Mucilaginosus pro zvýšení utilizace živin ve chmelnici. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 91–96. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s pomocnou půdní látkou HUMAC® AGRO při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2017 a 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 97–125. ISBN 978-80-86836-28-7.

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení výnosu u českých odrůd chmele v udržovacím šlechtění. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 155–160. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. Výpočty závlahových dávek v r. 2018 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 164–165. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2017/2018 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 166–171. ISBN 978-80-86836-28-7.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 172–183. ISBN 978-80-86836-28-7.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Premiant na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 184–190. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným rostlinným přípravkem ALBIT® ke snížení obsahu reziduí ve chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 204–207. ISBN 978-80-86836-28-7.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Agrotechnika chmele pěstovaného v ekologickém zemědělství pro rok 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 208–216. ISBN 978-80-86836-28-7.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele v ekologickém zemědělství. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 217–220. ISBN 978-80-86836-28-7.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 224–229. ISBN 978-80-86836-28-7.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2018. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 230–259. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. BrauBeviale 2018 - Chmelařský institut s. r. o. na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR v Norimberku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 260–266. ISBN 978-80-86836-28-7.

JEŽEK, Josef. Američané by na Floridě rádi pěstovali chmel. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 21. 2. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 267–272. ISBN 978-80-86836-28-7.

Sborník z "Ekonomicko-technologického semináře" 2019

PATZAK, Josef. Vývoj zahraničního obchodu s chmelem v letech 2009-2017. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 41-45. ISBN 978-80-86836-32-4.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Ekonomický rozbor různých organizací porostu chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2019. Žatec: Chmelařský institut, 2019, s. 55-58. ISBN 978-80-86836-32-4.

Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2020

KROFTA, Karel a Jan HERVERT. Historie pokusného minipivovaru Chmelařského institutu v Žatci. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2020. Olomouc: Agriprint, 2019, s. 128-131. ISBN 978-80-87091-86-9.

JEŽEK, Josef. Mezinárodní nápojový veletrh BRAUBEVIALE 2018 v Norimberku. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2020. Olomouc: Agriprint, 2019, s. 132-133. ISBN 978-80-87091-86-9.

JEŽEK, Josef. Američané začnou pěstovat chmel i na Floridě. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2020. Olomouc: Agriprint, 2019, s. 134-135. ISBN 978-80-87091-86-9.

Ostatní publikace

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Genetické zdroje ve šlechtění chmele. In: L. PAPOUŠKOVÁ, ed. Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin: Sborník referátů ze semináře pořádaného 5. prosince 2018 Chmelařským institutem s.r.o. v Žatci. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2019, s. 28–34. ISBN 978-80-7427-308-7.

VOKŘÁL, Michal, Michal KOVAŘÍK a Josef VOSTŘEL. Chmel se bez ochrany neobejde! AGRObase zpravodaj - Informační noviny Agrární komory České republiky. 25. 3. 2019, s. 22-23.

Příspěvky ve sborníku STC of IHGC (Francie, 2019)

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Lucie ŠTEFANOVÁ. Breeding of aroma hops in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, pp. 16–18. ISSN 2512-3785.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ and Miluše WERSCHALLOVÁ. Recent development of the content of undesirable and foreign substances in Czech hops. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 37. ISSN 2512-3785.

WERSCHALLOVÁ, Markéta, Alena HENYCHOVÁ and Josef PATZAK. Molecular-genetic analysis of downy mildew (Pseudoperonospora humuli) population in Czech hop growing regions. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 41. ISSN 2512-3785.

DONNER, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK, Karel KROFTA and Josef PATZAK. Influence of weather conditions, irrigation and plant age on yield and alpha-acids content of Czech hop (Humulus lupulus L.) cultivars. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 52. ISSN 2512-3785.

MATOUŠEK, Jaroslav, Karel KROFTA, Annegret LAUB, Tomáš KOCÁBEK, Josef PATZAK, U. K. KILLI, Ajay Kumar MISHRA, Michael H. HAGEMANN, Petr SVOBODA, J. N. WÜNSCHE, Ludger WESSJOHANN and C. KONCZ. Some metabolome changes in hop glandular trichomes due to transgenes HIWRKY/HIWDR1, MBW, gene tissue-specific expression and light. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 74. ISSN 2512-3785.

KOCÁBEK, Tomáš, A. K. MISHRA, U. K. KILLI, A. KUMAR, N. V. SUKUMARI, Josef PATZAK, V. SCHOFT and Jaroslav MATOUŠEK. Implication of the CRISPR/Cas9 technique in Czech hop genome editing. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 75. ISSN 2512-3785.

MISHRA, A. K., Tomáš KOCÁBEK, V. S. NATH, D. MISHRA, A. KUMAR, U. K. KILLI, J. JAKŠE, Josef PATZAK and Jaroslav MATOUŠEK. Comparative transcriptomic-based gene expression analysis associated with floral leaf transition to llupulin gland development in hop (Humulus lupulus L.) In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 76. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK and Karel KROFTA. New hop varieties in Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 103. ISSN 2512-3785.

PATZAK, Josef, Petr SVOBODA, Alena HENYCHOVÁ and Ivana MALÍŘOVÁ. The first detection of hop stunt viroid (HSVd) on hop in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 103. ISSN 2512-3785.

VOSTŘEL, Josef. Control of two-spotted spider mite Tetranychus urticae by predators with the help of released Typhlodromus pyri within IPM and organic hop growing in Saaz hop growing region (eleven years' experience). In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 115. ISSN 2512-3785.

DONNER, Pavel and Josef JEŽEK. Fertigation as an intensification tool of hop production. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 07 – 11 July 2019, Bischoffsheim, France. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2019, p. 119. ISSN 2512-3785.

Postery na STC of IHGC (Francie, 2019)

Nesvadba V., Patzak, J., Krofta, K. & Charvátová, J.
New hop varieties in the Czech Republic

Patzak, J., Svoboda, P., Henychová, A. & Malířová, I.
The first detection of hop stunt viroid (HSVd) on hop in Czech Republic

Vostřel, J.
The control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) by acarophagous predators with the help of released predatory mite Typhlodromus pyri within IPM and organic hop growing in Saaz hop growing region (eleven years' experience)

Donner, P. & Ježek, J.
Fertigation as an intensification tool of hop production

Další publikace

FALTUS, Miloš and Petr SVOBODA. Cryoconservation of hop pollen (Humulus lupulus L.). In: Book of Abstracts from the Annual Meeting of the Society of Low Temperature Biology, 2 - 4 October 2019, Seville, Spain. 2019, p. 60.

KROFTA, Karel a Alexander MIKYŠKA. Nový chmelo-sladový preparát pro simultánní hořčení a dobarvení piva. In: 28. Pivovarsko-sladařské dny: Průvodce (sborník) posterů a přednášek ze semináře konaného 31. 10. - 1. 11. 2019. Plzeň: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský; Vysoká škola chemicko-technologická, Kvasný průmysl a Agentura ELIS, s. 11.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Vývoj obsahu nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech. In: 28. Pivovarsko-sladařské dny: Průvodce (sborník) posterů a přednášek ze semináře konaného 31. 10. - 1. 11. 2019. Plzeň: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský; Vysoká škola chemicko-technologická, Kvasný průmysl a Agentura ELIS, s. 32.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 8. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KLAPAL, Ivo. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25. 7. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KLAPAL, Ivo. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 10. 7. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KLAPAL, Ivo, Josef VOSTŘEL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 2. 7. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KLAPAL, Ivo, Josef VOSTŘEL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 6. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 6. 6. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 17. 5. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 24. 4. 2019 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2019. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek [online]. Publikováno 06-08/2019.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css