AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
25-04-2024
Zámek Stekník v seriálu České televize "Skryté skvosty II"
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK CHI OBHÁJIL DISERTAČNÍ PRÁCI NA ČZU V PRAZE

Výzkumný pracovník CHI obhájil disertační práci na ČZU v Praze

Čt 17. 12. 2020
ČZU v Praze, FAPPZ
Veřejná obhajoba disertační práce


Ing. Pavel Donner, výzkumný pracovník oddělení agrotechniky chmele CHI, obhájil na ČZU v Praze disertační práci na téma "Vliv různých úrovní výživy dusíkem na fyziologické, kvantitativní a kvalitativní parametry nového genotypu chmele (Humulus lupulus L.) pro nízkou konstrukci". Školitelem byl prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., pedagog Katedry agroekologie a rostlinné produkce z Fakulty agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů.

Po úspěšné obhajobě byl disertantovi přiznán akademický titul "Ph.D."

Vybrané disertační práce výzkumníků CHI

2013
Ing. Josef Ježek, Ph.D.
Produkční schopnost chmele pěstovaného na nízkých konstrukcích

2011
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
Vliv lokality a ročníku na produkci a kvalitu chmele

2008
Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D.
Vliv termínu, hloubky řezu a počtu zavedených rév na výnos a obsah alfa hořkých kyselin v hlávkách českých hybridních odrůd chmele

2007
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
Faktory ovlivňující tvorbu a kvalitu hlávek perspektivních odrůd chmele

2002
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
Molekulárně genetická testace genotypů chmele (Humulus lupulus L.) podrobených procesu ozdravování od latentního viroidu chmele (HLVd)

2002
Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Obsah a složení chmelových pryskyřic žateckých chmelů z pohledu jejich pivovarské hodnoty

2001
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.
Dědičnost kvalitativních znaků chmele

1994
Ing. Petr Svoboda, CSc.
Diagnostika virů ve šlechtitelském materiálu chmele a možnosti jeho ozdravení

1990
Ing. Josef Vostřel, CSc.
Vývoj populace Phorodon humuli (Schrank) na chmelu, faktory jeho regulace a možnosti jejich využití v integrované ochraně chmele

1984
Ing. František Veselý, CSc.
Vliv jednorázových dávek živin v trvalém výživářském pokusu na výnosy a jakost chmele

1979
Ing. Adolf Rígr, CSc.
Studium metod k získání viruprosté rostliny chmele (Humulus lupulus L.)

1973
Ing. Jiří Kopecký, CSc.
Využitelnost otáčivosti a regulace doby rašení výhonů při kultivaci chmelnic

1972
Ing. František Beránek, CSc.
Studium vlivu křížení chmele na zvýšení obsahu hořkých látek

Docentské habilitační práce

1965
doc. Ing. Lubomír Vent, CSc.
Využití selekce a křížení v praktickém šlechtění chmele

Doktorská disertační práce

1989
prof. Ing. Václav Fric, DrSc.
Agroekologické základy tvorby a redukce prvků úrody a kvality chmele (Humulus lupulus L.) v procesu pěstování a posklizňové úpravy

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css