VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
03-08-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
22-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 7/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ODDĚLENÍ CHEMIE CHMELE

Oddělení chemie chmele

Laboratoř je vybavena špičkovou přístrojovou technikou v oblasti plynové a kapalinové chromatografie, UV-VIS spektrometrie a konduktometrie.

Foto: J. JežekFoto: J. Ježek

Činnost pracoviště se zaměřuje na:

  
Analýzy chmele a chmelových výrobků pro pěstitele a obchodní organizace na objednávku, deklarace kvality pro účely nákupu a prodeje chmele.

  
Řešení výzkumných projektů finančně podporovaných státem (GAČR, NAZV, MPO, MŠMT) v oboru šlechtění, pěstování a zpracování chmele, obsahu a složení sekundárních metabolitů chmele a výskytu cizorodých látek.

ČIA akreditovala chemickou laboratoř CHI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s., udělil dne 1. 9. 2022 chemické laboratoři Chmelařského institutu akreditaci pro vybrané chemické analýzy chmele podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

CHI byl poprvé akreditován od: 02. 09. 2019
Udělení akreditace bylo platné do: 02. 09. 2022

Re-akreditace platí od: 01. 09. 2022
Udělení akreditace je platné do: 01. 09. 2027


Re-akreditační řízení probíhalo na chemickém oddělení CHI v době konání mezinárodního chmelařského kongresu (25. - 29. 7. 2022). Plnění požadavků garantuje celý tým laboratoře, jmenovitě:

Ing. Karel KROFTA, Ph.D., vedoucí laboratoře,
Ing. Gabriela FRITSCHOVÁ, manažer kvality,
Lenka MRAVCOVÁ, interní auditor
a Petra VONDRÁČKOVÁ, metrolog.

Certifikáty

Foto (k 2. 9. 2022): J. Ježek
Foto (12. 9. 2019): J. Ježek

Akreditované chemické analýzy chmele

Pořadové čísloAnalýzaMetodaPředmět metody
1.Stanovení vlhkosti gravimetrickyČSN 46 2520-3; EBC 7.2Hlávkový a granulovaný chmel
2.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci toluenemČSN 46 2520-15Hlávkový a granulovaný chmel
3.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci diethyletheremEBC 7.5Hlávkový a granulovaný chmel
4.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci diethyletheremEBC 7.6Chmelové extrakty
5.Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC-DADEBC 7.7Hlávkový a granulovaný chmel, chmelové extrakty
6.Stanovení reziduí pesticidů metodou QuEChERS ve spojení s HPLC-MS/MS(TOF)ČSN EN 15662Hlávkový a granulovaný chmel, chmelové extrakty

Poznámky

ČSN EN ISO/IEC 17025
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
Datum účinnosti: od 01. 05. 2018

ČSN 46 2520-3
Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti
(Testing of hops. Determination of moisture)
Datum účinnosti: od 01. 03. 1991

ČSN 46 2520-15
Zkoušení chmele - Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele
(Testing of hops - Part 15: Determination of alpha bitter acid by the conductometric method)
Datum účinnosti: od 01. 12. 1997

ČSN EN 15662
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS
(Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method)
Datum účinnosti: od 01. 12. 2018

EBC 7.2 Moisture Content of Hops and Hop Products

EBC 7.5 Bitter Substances in Hops and Hop Products: Ganzlin Modification of the Wöllmer Method

EBC 7.6 Bitter Substances in Hop Extracts: Ganzlin Modification of the Wöllmer Method

EBC 7.7 Alpha and beta acids in Hops and Hop Products by HPLC

Seznam prováděných analýz

  
Obsah vody ve chmelu a chmelových výrobcích
  
Biologické příměsi
  
Konduktometrická hodnota chmele (ČSN, EBC 7.4, EBC 7.7, EBC 7.6)
  
Stanovení obsahu a složení hořkých kyselin (EBC 7.7)
  
Obsah a složení chmelových silic (GC/MS)
  
Obsah semen
  
Obsah dusičnanů kapalinovou chromatografií
  
Stanovení obsahu xanthohumolu a desmethylxanthohumolu ve chmelu
  
Složení chmelových pryskyřic Wőllmerovou metodou
  
Antioxidační aktivita chmele (DPPH)
  
Index stárnutí chmele (ASBC)
  
Spektrofotometrické stanovení alfa a beta hořkých kyselin (ASBC)
  
Stanovení obsahu reziduí pesticidů
  
Obsah celkových polyfenolů

Pivo, mladina:

  
Stanovení jednotek hořkosti (EBC)
  
Obsah isoxanthohumolu a xanthohumolu
  
Obsah celkových polyfenolů
  
Iso-alfa, alfa a beta hořké kyseliny kapalinovou chromatografií
  
pH

Kontakty

Vedoucí oddělení
vedoucí akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Ing. Karel KROFTA, Ph.D.
tel: +420 415 732 118
gsm: +420 728 062 397
e-mail:


Výzkumný pracovník
manažer kvality akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Ing. Gabriela Fritschová
tel: +420 415 732 117
e-mail:


Laborantka
interní auditor akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Lenka Mravcová
tel: +420 415 732 147
e-mail:


Laborantka
metrolog akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Petra Vondráčková
tel: +420 415 732 147
e-mail:Sládek pokusného pivovárku
Jan Hervert
tel.: +420 415 732 119
e-mail 1:
e-mail 2:

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css