AKTUALITY
30-03-2023
Kurzy a školení OZ-POR
03-02-2023
Seminář k agrotechnice chmele 2023
06-01-2023
MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2022"
21-12-2022
MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2022"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PROJEKT ČESKÉHO BIOCHMELE A BIOPIVA V REPORTÁŽI PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Projekt českého biochmele a biopiva v reportáži pro Ústecký kraj

28. 3. 2014
Ústecký kraj
Operační program "Ziel 3 / Cíl 3"

Garant za CHI: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

V reportáži vystupují:
Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Josef Ježek, Ph.D.Ústecký kraj v rámci řešení svého operačního projektu "Ziel 3/Cíl 3" (Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti, ev. č. 100085648) požádal CHI o propagaci projektu MPO, ev. č. FR-TI3/376 "České biopivo" (2011-2013).

Dílčí televizní reportáž o českém biochmelu a biopivu je součástí tématu "Propojení vědy a výzkumu (VaV) pro malé a střední podniky (MSP) v sasko-českém příhraničí".

Reportáž se natáčela v říjnu 2013 v prostorách pokusného pivovárku CHI. Tematické ilustrační audio- a video-záběry poskytl rovněž CHI ze svého archívu.

Téma reportáže (projektu) Ústeckého kraje

Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czZhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.cz

Reportáž Ústeckého kraje na YouTube.com

Dílčí reportáž: ČESKÝ BIOCHMEL A BIOPIVO

Repro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.czRepro z YouTube.com Zhotovitel reportáže: www.ponterecords.cz

Reportáž Ústeckého kraje na YouTube.com

Ústecký kraj - publikace

Související

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css