AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2020

28-12-2020

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2020", do které přispěli pracovníci CHI.

Archív zpráv MZe je dostupný při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2020"
23-12-2020

Od středy 23. 12. 2020 do čtvrtka 31. 12. 2020 čerpala většina zaměstnanců CHI celozávodní dovolenou.

Nový rok jsme zahájili v pondělí 4. 1. 2021.

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2021!

PF 2021
22-12-2020

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v Programu TREND (Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“).

CHI se neucházel o roli hlavního uchazeče nebo spoluřešitele, bylo s ním počítáno jako se subdodavatelem. Návrhy projektů do veřejné soutěže se uzavřely 24. 6. 2020.

Projekt bude určen k podpoře za předpokladu, že se najdou dodatečné zdroje k financování ve státním rozpočtu ČR.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u TA ČR
22-12-2020

Koncept označovaný jako společenská odpovědnost firem (anglicky CSR = Corporate Social Responsibility) není CHI cizí. Tento přístup je založen na dobrovolném závazku firmy integrovat sociální a ekologické ohledy do podnikatelské činnosti firmy.

Více při kliknutí na odkaz.

Aktivity CHI v kontextu společenské odpovědnosti firem
21-12-2020

CHI vydal před Vánoci stolní a nástěnný kalendář 2021, jejichž prostřednictvím děkuje obdarovaným za současnou spolupráci anebo celkově za podporu českému chmelařství.

CHI vydal stolní a nástěnný kalendář 2021
17-12-2020

Ing. Pavel Donner, výzkumný pracovník oddělení agrotechniky chmele CHI, obhájil na ČZU v Praze disertační práci na téma "Vliv různých úrovní výživy dusíkem na fyziologické, kvantitativní a kvalitativní parametry nového genotypu chmele (Humulus lupulus L.) pro nízkou konstrukci". Školitelem byl prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., pedagog Katedry agroekologie a rostlinné produkce z Fakulty agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů.

Výzkumný pracovník CHI obhájil disertační práci na ČZU v Praze
10-12-2020

MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2020", do které také přispěl CHI.

Ke stažení při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2020"
10-12-2020
Chybná informace v Týdeníku Květy o zastávce tramvaje před CHI

Redaktor Ondřej Mrázek z Týdeníku Květy (č. 50/2020, vyšlo 10. 12. 2020) sepsal článek nazvaný "Krajina chmelu zaslíbená" (str. 26 - 29), ve kterém popsal chmel ve vztahu k městu Žatec a úsilí města o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Dotazy zodpovídal Karel Havelka (Chrám chmele a piva) a Jaroslav Špička (místostarosta Žatce).

U stati věnované chmelové tramvaji došlo k otištění mylné informace ve vztahu k CHI "... Zbyla po něm jen symbolická tramvajová zastávka před Chmelařským institutem". Správně mělo být uvedeno před Chmelařským muzeem.

CHI považuje za důležité informaci poopravit, aby návštěvníci zbytečně nehledali turistickou atrakci před CHI.

Chybná informace v Týdeníku Květy o zastávce tramvaje před CHI
06-12-2020

Ne 6. 12. 2020

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2020.

Statistický výstup je dostupný při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2020
01-12-2020

Ve dnech 1. - 2. 12. 2020 se mělo v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnit zasedání Rady genetických zdrojů rostlin. CHI je kurátorem polní kolekce chmele. Kvůli druhé vlně koronaviru se vlastní fyzické setkání zrušilo.

Zasedání proběhlo jako online setkání prostřednictvím videohovoru. Z oddělení šlechtění chmele se k počítači sesedli Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Sabina Trnková.

Zasedání Rady genetických zdrojů online
28-11-2020

Ve vydavatelství Agriprint vyšla "Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021", do které přispěli Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D. CHI finančně podpořil publikaci formou inzerce.

Barevná, 192 stran, ISBN 978-80-87091-91-3, 110 Kč.

Vyšla Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021
25-11-2020

St 25. 11. 2020
Žatec, aula CHI

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec sice v řádném termínu naplánovalo konání výroční členské schůze, ale kvůli vládním opatřením v boji proti koronaviru se shromáždění družstevníků odkládá na neurčito.

Členská schůze CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
25-11-2020

Překvapeného zastihli dnes dopoledne gratulanti jednatele CHI, Ing. Josefa Patzaka, Ph.D, když mu v mezích současných protiepidemických opatření z uctivé vzdálenosti, bezkontaktně, přesto však přes roušky verbálně a s gestikulací poblahopřáli vše nejlepší k oslavě významného životního jubilea dosažení věku 50 let.

Z profylaktických důvodů netvořili zástup gratulantů všichni zaměstnanci podniku, ale zdravici pronesli a společně vybrané dárky předali zástupkyně odborové organizace a vedoucí oddělení.

Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti jak v pracovním, tak v osobním životě, kterým prostupuje basketbal, rozhlasové vlny beatového rádia, cyklistika, chmelová genomika a pivní turistika.

Zaměstnanci poblahopřáli jednateli k životnímu jubileu 50 let
19-11-2020

19. - 21. 11. 2020
Brno, výstaviště

CHI plánoval v Brně navštívit mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Kvůli druhé vlně pandemie koronaviru byl zrušen.

Náhradní termín: 27. - 30. 4. 2021

Koronavirus: zrušen mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA v Brně
18-11-2020

Stavební firma předala do užívání nové zastřešení auly, jejíž rekonstrukce probíhala od 7. 10. 2020. Odstranění původní krytiny bylo pro dělníky náročnější z pohledu bezpečnosti práce, neboť kvůli přítomnost azbestu museli pracovat ve speciálních ochranných oděvech.

Rekonstrukce střechy auly dokončena
16-11-2020

Týdeník Zemědělec (č. 47/2020) přinesl rozhovor redaktorky Barbory Venclové s doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph.D., vědeckým pracovníkem z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze, ve kterém zmínil aktuální spolupráci s oddělením ochrany chmele na vývoji nového přípravku na ochranu chmele a také spolupráci se Zemědělským družstvem Podlesí ROČOV.

Reportáž je otištěna na str. 28 - 29.

Nejcitovanější vědec Roman Pavela z VÚRV o spolupráci s CHI
10-11-2020

10. - 12. 11. 2020 (út - čt)
SRN, Norimberk, výstaviště

CHI plánoval se na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR spolupodílet na prezentaci českého chmelařství, ale kvůli druhé vlně šíření koronaviru se účast koncem září 2020 zrušila.

Organizátoři 16. 10. 2020 oznámili, že se veletrh ruší.

CHI zrušil účast na BrauBeviale 2020
10-11-2020

Nejmenší chmelnička na světě v Žatci je v majetku města Žatec. Po vzájemné dohodě o ni CHI pečuje (agrotechnika, ochrana).

Pro podporu biologické aktivity půdy a udržení půdní úrodnosti je třeba ve chmelnicích pravidelně aplikovat organická hnojiva, ideálně hnůj, který CHI dodal z vlastních zdrojů z ÚH ve Stekníku. Rozhoz a zapravení na chmelničce zajišťovalo oddělení šlechtění chmele.

Reportáž TV OK plus Žatec při kliknutí na odkaz.

CHI dodal kvalitní organické hnojivo na nejmenší chmelničku na světě v Žatci
04-11-2020

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení v roce 2021.

CHI se v červnu 2020 zúčastnil této veřejné soutěže, ucházel se o 4 projekty v roli hlavního uchazeče nebo spoluřešitelů a byl úspěšný, NAZV podpoří 1 projekt!

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
04-11-2020

V rozhovoru, který vedla Hedvika Mašková, redaktorka týdeníku Žatecké noviny, se starostkou města Žatec, Mgr. Zdeňkou Hamousovou, přišla mimo jiné řeč i na silné stránky města.

Paní starostka uvedla, že město je spojeno s historií pěstování chmele a díky tomu je ráda za existenci CHI jako výzkumného ústavu právě v Žatci, do budoucna vidí udržitelnost oboru jako takového.

CHI potěšilo, že naše poslání doceňuje veřejně známá osoba.

Více v Žateckých novinách (č. 44, s. 1 - 2, vyšlo 4. 11. 2020, 12 Kč).

Starostka města Žatec doceňuje existenci CHI v Žatci
04-11-2020

Policisté z obvodního oddělení v Postoloprtech přijali oznámení o krádeži sazenic chmele. Ty měl neznámý pachatel odcizit koncem října. Z pozemku mělo zmizet více než 2600 kusů sazenic, škoda byla předběžně vyčíslena na necelých 80 tisíc korun.

Policisté událost šetří pro podezření z trestného činu krádeže. V případě dopadení hrozí pachateli z důvodu spáchání skutku v době vládou vyhlášeného nouzového stavu až osmiletý trest odnětí svobody.

Pomozte POLICII s pátráním po pachatelích - zavrženíhodný čin nesmí zůstat nepotrestán!!!

Případ není ojedinělý. Na ÚH Stekník byla takto sadba odcizena na podzim 2012, v r. 2016 nedaleko u jiného pěstitele a teď zase znovu!

Krádež sazenic chmele u Postoloprt: Pomozte Policii s pátráním po pachatelích
23-10-2020

22. - 23. 10. 2020 (čt - pá)
Žatec, degustační místnosti

Individuální bonitace chmele a nemoderovaná (samo)degustace piva.

Mohli jste přijít spolurozhodnout, kam posuneme české chmelařství!

Bonitace perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní v CHI
22-10-2020

Čt 22. 10. 2020
Čt 8. 10. 2020
Boží Dar
Pivovar Červený vlk

WORKSHOP ZRUŠEN. Vláda dne 5. 10. 2020 vyhlásila nouzový stav v zemi, který potrvá 30 dnů. Zakazují se veškeré akce, které přesahují počet 6 osob. Třetí náhradní termín nelze vzhledem k nejistému vývoji pandemie koronaviru naplánovat.

VIII. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
22-10-2020

22. - 23. 10. 2020 (čt - pá)
Ostrava - Dolní Vítkovice

CHI plánoval se zúčastnit 40. Pivovarsko-sladařského semináře, jehož organizátory jsou Plzeňský Prazdroj, a. s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

SEMINÁŘ ZRUŠEN kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.

Náhradní termín: 15. 4. 2021.

Zrušen 40. Pivovarsko-sladařský seminář v Ostravě
20-10-2020

Úterý 20. 10. 2020
Žatec, aula CHI

SCHŮZE ZRUŠENA. Vláda ČR vyhlásila 5. 10. 2020 kvůli druhé vlně pandemie koronaviru nouzový stav v zemi, který neumožňuje shromažďování nad 6 osob, potrvá 30 dní.

Výroční a volební členská schůze Svazu v CHI
14-10-2020

Vedoucí oddělení šlechtění chmele, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., měl na pozvání Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem představit chmel a jeho používání v pivovarnictví. Přednáška byla nazvána "Chmel, naše zelené zlato".

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA. Vláda ČR vyhlásila nouzový stav, který reaguje na aktuální závažný epidemiologický výskyt koronaviru a nepovolují se akce nad 6 osob.

CHI o chmelu v SVK v Ústí nad Labem
07-10-2020

Ve středu 7. 10. 2020 se rozběhly práce na rekonstrukci střechy auly, kterou zatékalo až na podlahu (parkety). Dělníci pracovali ve speciálních ochranných oblecích, neboť původní měněná část obsahovala azbest.

Práce byly naplánovány na necelé dva měsíce.

Rekonstrukce střechy auly CHI
02-10-2020

Žatec, aula CHI

Svaz pěstitelů chmele ČR svolal regionální volební schůzku pro své členy za oblast Žatecka.

Za CHI přítomen jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Regionální volební schůzka členů Svazu za Žatecko v CHI
30-09-2020

23. - 30. 9. 2020 (st - st)

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, oslovuje tímto odkazem všechny milovníky piv k oslavě "Dne českého piva", svátku poprvé vyhlášeného 27. 9. 2013.

Více při kliknutí na odkaz.

Dny českého piva
29-09-2020

Praha

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2020“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva. Vyhlášení proběhlo komorně kvůli druhé vlně koronaviru.

Zástupci CHI zasedli do degustačních komisí na VÚPS ve dnech 23. - 24. 6. 2020. Kvůli koronaviru bylo letos hodnocení jednokolové.

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2020"
28-09-2020

Po 28. 9. 2020
Česká televize, ČT24
Dopolední pořad "Studio 6 Víkend"

Redaktorka veřejnoprávní Česká televize, Renata Malíková, se v živém vstupu dotazovala Vladimíra Valeše, manažera Chmelařského muzea a člena řídící skupiny města Žatce do UNESCO, na detaily ukončené přepracované nominační žádosti města Žatce do UNESCO.

Dílčí ilustrační záběry se předtáčely v CHI a Vladimír Valeš zmínil zapojení CHI na tomto velkolepém společném projektu.

Rozhovor navázal na reportáž, která byla odvysílána v neděli 27. 9. 2020 na ČT1 a ČT24 v hlavní zpravodajské relaci "Události".

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Vladimír Valeš v ČT zmínil zapojení CHI při přepracovávání nominační žádosti zápisu města Žatce do UNESCO
27-09-2020

Ne 27. 9. 2020
Česká televize - program ČT1 a ČT24
Hlavní zpravodajská relace "Události", 19 hod


Redaktorka veřejnoprávní České televize, Renata Malíková, zavítala do Žatce, aby natočila reportáž o dokončení přepracované nominace na zápis města Žatce do UNESCO.

K tématu promluvili jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., předseda představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, Mgr. Zdeněk Rosa, BA a manažer chmelařského muzea Vladimír Valeš.

Jednatel CHI v reportáži ČT o přepracované nominační žádosti do UNESCO
24-09-2020

CHI požádal Ministerstvo zemědělství o prodloužení platnosti pověření ke konání kurzů odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR).

Ministerstvo žádosti vyhovělo a CHI se stal akreditovaným pracovištěm pro konání základních kurzů a doplňkových školení I., II. a III. stupně na další 4 roky.

CHI získal pověření od MZe ke konání kurzů pro nakládání s POR na další 4 roky
23-09-2020
Představenstvo Svazu jednalo na aule CHI

Žatec

Svaz pěstitelů chmele ČR svolal jednání představenstva preventivně na aulu CHI, aby minimalizoval riziko šíření nákazy koronavirem, který přichází ve druhé vlně.

Za CHI přítomen jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Představenstvo Svazu jednalo na aule CHI
22-09-2020

Praha

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil jednání valné hromady Českého svazu pivovarů a sladoven, která si zvolila nové předsednictvo.

Za zástupce přispívajících členů byl zvolen Mgr. Zdeněk Rosa, BA z Bohemia Hop, a. s.

CHI na valné hromadě Českého svazu pivovarů a sladoven
16-09-2020

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. se za CHI jako jednoho ze spoluřešitelů zúčastnili závěrečného oponentního řízení projektu u poskytovatele Technologické agentury ČR, ev. č. TE02000177 "Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků" (2014-2019).

Hodnotící výbor ocenil výstupy projektu a vyhodnotil ho za velmi úspěšný.

CHI na závěrečném oponentním řízení projektu v programu Centra kompetence u TAČR
15-09-2020

Úterý 18. 8. - úterý 15. 9. 2020

V úterý 15. 9. 2020 skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele, která letos trvala 29 dní. Jako poslední se sklízela odrůda Saaz Late.

CHI ukončil sklizeň chmele 2020
11-09-2020

Na žádost Spolku rodáků a přátel města Žatce okomentoval Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění CHI, sklizeň chmele na nejmenší chmelničce na světě. Zároveň přítomným představil šlechtitelský program CHI. Celou akci v rámci kulturního seriálu města "Dočesná jinak" moderoval Petr Šimáček.

Foto: Tomáš Kassal

CHI u chmelničky na akci Spolku rodáků a přátel města Žatce
05-09-2020

Kostelec nad Černými lesy

Cech domácích pivovarníků ve spolupráci s Černokosteleckým pivovarem a CHI pořádaly degustační soutěž "Černokostelecký žejdlík 2020" a sraz domovarníků.

S přednáškou o odrůdách chmele a šlechtitelském programu vystoupil Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele CHI.

Více při kliknutí na odkaz.

Šlechtitel chmele CHI na degustační soutěži "Černokostelecký žejdlík 2020"
05-09-2020

V areálu pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou je k vidění naše odrůda Country, speciálně vyšlechtěná pro pěstování v tzv. nízkých konstrukcích. Pivovar z čerstvého chmele této odrůdy uvaří speciál.

Odrůda chmele Country k vidění v pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou
04-09-2020

63. Žateckou DOČESNOU, která měla proběhnout v pátek a v sobotu 4. - 5. 9. 2020, organizátoři zrušili.

Město Žatec a hlavní pořadatel Městské divadlo Žatec se tak rozhodly po výroku ministra zdravotnictví, který konání velkých letních akcí vyloučil.

Další Žatecká DOČESNÁ se uskuteční za rok v pátek a v sobotu 3. - 4. 9. 2021.

63. Žatecká DOČESNÁ v roce 2020 zrušena
03-09-2020

Organizátoři Dočesné se rozhodli v r. 2020 slavnosti chmele a piva neuspořádat v důsledku nejistého vývoje šíření pandemie koronaviru.

CHI sděluje, že v návaznosti na toto prohlášení města ruší prestižní degustaci piv jako tradiční akci doprovodného programu při Žatecké Dočesné.

Archív minulých ročníků je dostupný při kliknutí na odkaz.

CHI zrušil degustaci piv při Žatecké Dočesné, která se v r. 2020 neuskuteční
03-09-2020

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil v Hradci Králové valné hromady Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, jíž jsme přispívajícím členem.

CHI na valné hromadě ČMŠSA
28-08-2020

Občanské sdružení pro Lounsko-Rakovnicko-Kladenské Podlesí v kooperaci s CHI a Regionálním muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo publikaci "Foto: Vladimír Vaněk" s podtitulem "Archiv pracovních snímků z let 1955-1990". Editorem byl Mgr. Miroslav Černý z žateckého muzea.

Vyšla publikace "Foto: Vladimír Vaněk"
27-08-2020

Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní

IV. odběr (21. - 26. 8. 2020)

Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní
21-08-2020

Pá 21. 8. 2020

ÚKZÚZ (Odd. chmele a certifikace produktů, Žatec) zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2020. Aktuální výměra dosahuje 4.966,3 ha.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2020
20-08-2020

Česká televize zařadila živý vstup ze sklizně chmele do ranního pořadu "Studio 6". Na otázky redaktorky Lady Kolovratové odpovídali Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR a Ing. Aleš Mašanský, chmelař firmy Loužek s.r.o.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Živý televizní vstup o sklizni chmele z Obory u Loun v pořadu ČT "Studio 6"
19-08-2020

Chmelař ÚH Stekník, Pavel Kozlovský, odpovídal médiím na otázky ke sklizni chmele.

Přehled při kliknutí na odkaz.

Chmelař ÚH Stekník odpovídal médiím na otázky ke sklizni chmele
18-08-2020

V úterý 18. 8. 2020, za ranního rozbřesku, začala na ÚH Stekník sklizeň chmele. Jako první přijdou na řadu porosty Žateckého poloraného červeňáku.

Sklizeň potrvá cca 1 měsíc.

Od srpna 2017 jsou chmelnice od autobusové zastávky Zálužice až po obec Stekník označeny názvy našich odrůd.

Na Stekníku začala sklizeň chmele
15-08-2020

ČT2
Sobota 15. 8. 2020 od 11:40 h
Úterý 18. 8. 2020 od 18:55 h

Reprízy pořadu z r. 2019 z cyklu "Trvalé bydliště venkov", který vznikl za podpory Agrární komory ČR.

V 11. dílu "Chmel je naše zlato" jsme pozváni na statek rodiny Vostřelových v Liběšovicích.

K přehrání též při kliknutí na odkaz.

Reprízy pořadu o chmelu z cyklu Trvalé bydliště venkov
11-08-2020

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Miroslav Brynda se v Kokorách a Prosenicích zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Tršicko v rámci oslav svátku sv. Vavřince, které pořádal Moravský chmelařský spolek ve spolupráci s Ing. Ivo Klapalem z CHI.

Oslava svátku sv. Vavřince - Tršicko
10-08-2020

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Miroslav Brynda se za CHI v Libotenicích zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava svátku sv. Vavřince - Úštěcko
10-08-2020

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Hořesedlích zúčastnil setkání pěstitelů chmelařské oblasti Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava svátku sv. Vavřince - Žatecko
08-08-2020

Petr Rychlý, moderátor pořadu TV NOVA "Loskuták na výletě", zavítal do Žatce, aby představil město a okolí jako turistický cíl ústeckého kraje. Podkresové záběry se natáčely na našem účelovém hospodářství ve Stekníku.

V dílčím rozhovoru o vaření piv v Restaurantu U Orloje zmínil Karel Havelka, ředitel Chrámu chmele a Piva CZ, p. o., spolupráci s CHI na vývoji piva ExperimentAle.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Zmínka o spolupráci CHCHP a CHI v pořadu TV Nova "Loskuták na výletě"
06-08-2020

CHI uspořádal chmelařský den na ÚH Stekník - tradiční akci pro všechny zájemce o české chmelařství.

Pozvání přijali Ing. Jiří ŠÍR (Ministerstvo zemědělství), Dr. Ing. Zdeněk CHROMÝ (ÚKZÚZ) a Ing. Jan DOLEŽAL (nový prezident Agrární komory ČR).

O aktuálním stavu porostů a trhu s chmelem pohovořili Ing. Luboš HEJDA (předseda Svazu pěstitelů chmele ČR) a Mgr. Zdeněk ROSA, BA (předseda představenstev CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Bohemia Hop, a. s.).

Zveřejněna FOTOGALERIE.

Zveřejněna TV reportáž.

Chmelařský den na Stekníku
01-08-2020

So 1. 8. 2020, Žatec, aula
Strojníci česaček + sušáren

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele, a to v mimořádném víkendovém termínu.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
26-06-2020

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., odpovídal na otázky Jany Vitáskové, redaktorky Českého rozhlasu SEVER, které se týkaly aktuálního zdravotního stavu porostů chmele. Ně něj navázal pohled Josefa Frice, předsedy představenstva Zemědělského družstva Podlesí ROČOV.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o zdravotním stavu porostů chmele pro Český rozhlas SEVER
25-06-2020

II. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

Původní termín byl naplánován na 7. 4. 2020, ale kvůli pandemii koronaviru byl zrušen.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
25-06-2020

I. stupeň - prodloužení

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 jsme uspořádali doplňující školení I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

Původní termín byl naplánován na 7. 4. 2020, ale kvůli pandemii koronaviru byl zrušen.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
25-06-2020

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se spolu se Svazem pěstitelů chmele ČR zúčastnil dne 25. 6. 2020 v Praze 232. Žofínského fóra.

Veřejně se debatovalo na téma "Společná zemědělská politika a budoucnost českého zemědělství. Největší nepřítel – sucho?"

CHI navštívil 232. Žofínské fórum v Praze
24-06-2020

23. - 24. 6. 2020 (út - st)
Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal v náhradním termínu základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Původní termín byl naplánován na 8. - 9. 4. 2020, ale kvůli pandemii koronaviru byl zrušen.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-06-2020

23. - 24. 6. 2020 (út - st)
Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal v náhradním termínu základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Původní termín byl naplánován na 8. - 9. 4. 2020, ale kvůli pandemii koronaviru byl zrušen.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
23-06-2020

23. - 24. 6. 2020
Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Degustátoři z CHI (Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc. a Jan Hervert) se zúčastnili degustační soutěže "České pivo 2020", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2020"
18-06-2020

16. a 18. 6. 2020
Radovesice, zasedací místnost ZEPOS a. s.

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - Úštěcko
18-06-2020

15. 6. 2020 (po)
17. - 18. 6. 2020 (st - čt)

Tršicko - Úštěcko - Žatecko

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
12-06-2020

Pá 12. 6. 2020 (14-20 h)
So 13. 6. 2020 (12-20 h)
Pražský hrad

Českomoravský svaz minipivovarů oznámil, že RUŠÍ plánovanou akci "Festival minipivovarů na Pražském hradě" jako důsledek dopadů koronavirové pandemie.

Další ročník je naplánován na 11. - 12. 6. 2021.

Dopady koronaviru: zrušen Festival minipivovarů na Pražském hradě
10-06-2020

10. - 11. 6. 2020
Žatec, aula CHI

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Žatecko.

Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko
02-06-2020

Výzkumníci CHI se v lednu zaregistrovali na mezinárodní sympózium o chmelu, jež se pod hlavičkou ISHS (International Society for Horticultural Science) mělo uskutečnit ve dnech 2. - 6. 6. 2020 ve Stuttgartu (SRN).

Třetí celosvětové sympozium o chmelu zorganizoval CHI v září 2012 na své aule v Žatci (více v záhlaví při kliknutí na odkaz ISHS 2012).

KONFERENCE PŘELOŽENA na 8. - 12. 3. 2021.

V. International Humulus Symposium v Německu
29-05-2020

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., odpověděl Janě Vitáskové, redaktorce Českého rozhlasu SEVER, na dotaz týkající se využívání závlah.

Více při kliknutí na odkaz.

Vedoucí ÚH Stekník o nedostatku vláhy pro Český rozhlas SEVER
28-05-2020

Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice, uspořádalo v Tršicích pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
27-05-2020

Redaktorka portálu "Seznam Zprávy", Šárka Kabátová, se vypravila za brigádnicemi na Ročov, kde sondovala, jaké je to být na jarní chmelové brigádě. Průvodkyní jí byla chmelařka Michaela Macháčková ze Zemědělského družstva Podlesí ROČOV.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Reportáž portálu "Seznam Zprávy" o průběhu jarních prací na Ročově
26-05-2020

Žatec, aula CHI

Po zrušení nouzového stavu v ČR (17. 5. 2020) svolal Svaz pěstitelů chmele ČR zasedání předsednictva výjimečně na aulu CHI, aby dodržel minimální dvoumetrové rozestupy jednajících účastníků.

Představenstvo Svazu se sešlo výjimečně na aule CHI
18-05-2020

Redaktorka České televize, Renata Malíková, natočila reportáž o tom, jak zavřené podniky v důsledku koronaviru napomohly chmelařům se zvládáním jarních prací. Pořad byl odvysílán ve zpravodajské relaci "Události v regionech (Praha)".

Kromě brigádníků vystoupili v reportáži vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. a předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda.

Koronavirus: Reportáž ČT, jak zavřené podniky pomohly chmelařům
12-05-2020

ÚKZÚZ, Oddělení chmele a certifikace produktů Žatec zveřejnil aktuální výměru sklizňových ploch chmelnic podle stavu k 30. 4. 2020.

Tisková zpráva je dostupná při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2020
02-05-2020

Redaktorka České televize, Denisa Kotková, natočila reportáž o výpomoci výčepních se zapichováním chmelovodů na chmelnicích firmy Top Hop, spol. s r. o..

Reportáž odvysílala Česká televize v hlavní zpravodajské relaci "Události".

Koronavirus: Reportáž ČT o výpomoci výčepních se zapichováním chmelovodů
19-04-2020

19. - 22. 4. 2020
USA, San Antonio
Craft Brewers conference & BrewExpo America 2020

Zástupci z CHI se měli zúčastnit veletrhu pivovarnického průmyslu USA "Craft brewers conference & BrewExpo America 2020".

Kvůli hrozbě koronaviru američtí pořadatelé veletrh zrušili.

Koronavirus: Zrušení Craft Brewers conference & BrewExpo America 2020 v USA
16-04-2020

Pěstitel chmele Jaroslav Šůma z Tuchořic odpovídal na otázky Anny Bahnerové, redaktorky Česká televize, která se zajímala o zajištění brigádníků na jarní práce.

Reportáž odvysílal program ČT1 v hlavní zpravodajské relaci "Události", natáčela se na chmelnicích pěstitele.

Koronavirus: pěstitel Jaroslav Šůma (Tuchořice) o jarních pracích pro Českou televizi
16-04-2020

Redaktoři České televize, Jiří Šíma a Monika Nováková, natočili reportáž o výpomoci studentů střední školy z Českého Těšína s drátkováním na chmelnicích ZD Kokory.

Reportáž odvysílala Česká televize ve zpravodajské relaci "Události z regionů (Praha)".

Koronavirus: reportáž České televize o výpomoci školy na chmelnicích ZD Kokory
12-04-2020

TV Prima, Velké zprávy, premiéra v 18:55 h

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., odpovídal na otázky redaktorka TV Prima, Tomáše Poláka, zajímajícího se o aktuální průběh zajištění jarních prací sezonními pracovníky.

Reportáž zazněla v hlavní zpravodajské relaci TV Prima.

Vedoucí ÚH Stekník ve zprávách TV Prima k tématu zajištění pracovní síly
05-04-2020

CHI plánoval se zúčastnit 14. pivovarnické konference "Trends in Brewing", která se měla uskutečnit v belgickém Leuvenu.

Vzhledem k výskytu pandemie koronaviru v Evropě byla konference zrušena a přesouvá se na 17. - 20. 10. 2021.

Koronavirus: zrušena konference pivovarnictví Trends in Brewing v Belgii
02-04-2020
Vedoucí ÚH Stekník o zajištění jarní pracovní síly pro týdeník Květy

Redaktor týdeníku Květy zavítal na ÚH Stekník, kde se zajímal o zajištění jarní pracovní síly vlivem pandemie, se situací v oboru seznámil vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. Článek doplnila slova tajemníka Svazu, Ing. Michala Kovaříka, a Josefa Frice, předsedy Zemědělského družstva Podlesí ROČOV.

Týdeník Květy (č. 14/2020; 30 Kč) vyšel ve čtvrtek 2. 4. 2020.

Vedoucí ÚH Stekník o zajištění jarní pracovní síly pro týdeník Květy
27-03-2020

Pandemie koronaviru, omezený pohyb osob a obavy Svazu, jak teď zajistit pracovní sílu, vedou k zájmu o náš obor z řad novinářů.

Např. redaktor Vojtěch Veškrna ze serveru Seznam Zprávy se vypravil do ZD Podlesí ROČOV, aby se seznámil, co obnáší zavěšování a zapichování chmelovodičů.

Článek resp. fotogalerie je dostupná při kliknutí na odkaz.

Seznam Zprávy: zájem novináře o jarní práce v ZD Podlesí ROČOV
25-03-2020

Středa 25. 3. 2020

2. ročník soutěže pro pivovary všech velikostí. Chmelení KAZBEKem ve svrchně i spodně kvašených pivech.

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ ZRUŠENA. Vláda dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav v zemi, který potrvá 30 dnů. Zakazují se veškeré akce, které přesahují počet 30 osob.

KAZBEK CUP 2020
25-03-2020

Středa 25. 3. 2020
Žatec, aula CHI

KONFERENCE ZRUŠENA. Vláda dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav v zemi, který potrvá 30 dnů. Zakazují se veškeré akce, které přesahují počet 30 osob.

23. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
24-03-2020

Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, odpovídal na otázky redaktora České televize, Josefa Slabého, týkající se nedostatku brigádníků vlivem pandemie koronaviru.

Reportáž odvysílal program ČT1 ve zpravodajské relaci "Události z regionů (Praha)" a natáčela se na ÚH Stekník.

Předseda Svazu o nedostatku brigádníků vlivem pandemie v pořadu ČT "Události z regionů"
20-03-2020

20. - 21. 3. 2020 (pá - so)

Šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a chemik Ing. Karel Krofta, Ph.D. se měli zúčastnit XIV. ročníku Jarní ceny českých sládků, který byl naplánován na 20. - 21. 3. 2020 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.

Dr. Nesvadba a Dr. Krofta měli vystoupit s přednáškou na téma "Chmel a vliv sucha na kvalitu a výnosy".

Vláda dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav v zemi, který potrvá 30 dnů. Zakazují se veškeré akce, které přesahují počet 30 osob.

CHI na XIV. ročníku Jarní ceny českých sládků 2020
19-03-2020

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, bezradně informoval redaktorku Českého rozhlasu Radiožurnálu, Lenku Kratochvílovou, o bezvýchodné situaci se zajištěním brigádníků na jarní práce vlivem koronaviru - uzavření hranic.

Reportáž k přehrání při kliknutí na odkaz.

Koronavirus a jarní práce: předseda ZD Kokory o bezvýchodné situaci pro Český rozhlas Radiožurnál
17-03-2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Petrem Skleničkou, rektorkou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou a rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomášem Machulou se dnes obrátili na studenty oborových vysokých škol.

Ve společném prohlášení je vyzvali, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.

Tisková zpráva při kliknutí na odkaz.

Ministr zemědělství vyzývá studenty: Přijďte pomoct i zemědělcům
16-03-2020

Koronavirus: omezený vstup do CHI

V reakci na šíření koronaviru se snažíme omezit pohyb osob na minimum.

K projednání obchodních záležitostí nás, prosím, kontaktujte pouze TELEFONICKY, nebo MAILEM.

Děkujeme za pochopení.

Chraňme se navzájem.

Koronavirus: omezený vstup do CHI
14-03-2020

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec plánovalo uspořádat 3. chmelařský ples, který se měl uskutečnit v Kulturním domě Moskva v Žatci. Vyhrávat měl Taneční orchestr Klub 49.

PLES DOČASNĚ ZRUŠEN. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 je vydán zákaz na konání kulturních akcí s účastí nad 100 osob.

Vláda dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav v zemi, který potrvá 30 dnů. Zakazují se veškeré akce, které přesahují počet 30 osob.

Chmelařský ples v Žatci
10-03-2020

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Tradiční seminář o ochraně chmele. Představení "Metodiky ochrany chmele 2020".

Seminář "Ochrana chmele 2020 - Žatec"
09-03-2020
Vyšla "Metodika ochrany chmele 2020"

Autoři Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal a Ing. Markéta Werschallová vydali "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2020. Formát A4, 72 s. ISBN 978-80-86836-42-3.

K prodeji za 200 Kč včetně DPH.

Vyšla "Metodika ochrany chmele 2020"
05-03-2020

Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Představení "Metodiky ochrany chmele 2020".

Seminář "Ochrana chmele 2020 - Morava"
05-03-2020

CHI přispěl na pořízení sociálního automobilu Fondu Ohrožených Dětí Klokánek v Žatci. Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se za přítomnosti vedení firem, které se finančně podílely na tomto daru, předávaly klíčky od nového vozu.

CHI přispěl na sociální automobil FOD Klokánek v Žatci
03-03-2020

Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář k agrotechnice pro tršické chmelaře.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava"
03-03-2020

3. 3. 2020 Praha
4. 3. 2020 Brno

Šlechtitel CHI, Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., přijal pozvání na seminář "Sládci sládkům", který uspořádal Honza Kočka ze Svetpiva.cz v Praze a Brně.

Dr. Nesvadba představil nové české odrůdy chmele.

CHI na semináři "Sládci sládkům" v Praze a Brně
01-03-2020

Moderátor pořadu České televize "Polopatě", Filip Čapka, požádal vědce, Ing. Romana Pavelu, Ph.D. z VÚRV Praha, aby divákům prozradil nějaký recept na čaj proti nespavosti a stresu. Dr. Pavela použil jako jednu z ingrediencí hlávkový chmel.

Dr. Pavela je držitelem ocenění "Česká hlava 2013" a "Highly Cited Researcher 2019". Od r. 2019 je řešitelem projektu NAZV QK1910072 Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR (2019-2023), na kterém spolupracuje s CHI, odpovědným řešitelem je Ing. Josef Vostřel, CSc.

Roman Pavela z VÚRV představil recept na čaj s chmelem proti nespavosti v pořadu Polopatě na ČT1
20-02-2020

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.

CHI ve spolupráci s Centrem Precizního Zemědělství při ČZU v Praze uspořádal tradiční seminář k agrotechnice chmele.

Každý účastník obdržel sborník příspěvků.

Fotogalerie při kliknutí na odkaz.

Seminář k agrotechnice chmele
19-02-2020
CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2020

CHI vydal sborník ze semináře "Seminář k agrotechnice chmele", který se uskutečnil 20. 2. 2020 na aule CHI.

Formát A5, barevný tisk, 332 s., ISBN 978-80-86836-40-9.

K prodeji též samostatně za 100 Kč.

CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2020
13-02-2020
CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

12. - 13. 2. 2020
Žatec, konferenční místnost

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok za KHS Louny vedla Ing. Hana Höferová.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
12-02-2020
CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

12. - 13. 2. 2020
Žatec, aula

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Povinný blok za KHS Louny vedla Ing. Hana Höferová.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
11-02-2020
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

II. stupeň - prodloužení

V úterý 11. 2. 2020 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 5 let).

Povinný blok za KHS Louny odpřednášela MVDr. Markéta Smudková.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
11-02-2020
CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

I. stupeň - prodloužení

V úterý 11. 2. 2020 jsme uspořádali DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení na 3 roky).

Povinný blok za KHS Louny odpřednášela MVDr. Markéta Smudková.

CHI uspořádal doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
04-02-2020

TV OK plus Žatec připravila reportáž, ve které shrnuje aktuální dění nominace města Žatce na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na otázky redaktora odpovídal Jaroslav Špička, místostarosta Žatce.

V reportáži také zazní zmínka o CHI, které signovalo memorandum o spolupráci.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Reportáž TV OK plus Žatec o aktuální situaci nominace Žatce pro UNESCO
30-01-2020

29. - 30. 1. 2020
Praha, Kongresové centrum

Šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. navštívil výstavu "Pivo Bier Ale EXPO 2020", kterou v Praze pořádal časopis Pivo, Bier, Ale.

CHI navštívil výstavu Pivo Bier Ale EXPO 2020 v Praze
30-01-2020

ÚKZÚZ vydal tiskovou zprávu, ve které rekapituluje přístup k odrůdové pravosti sadby a porostů chmele.

Komuniké shrnuje vystoupení zástupců ÚKZÚZ na chmelařském kongresu v Senohrabech ze dne 29. 1. 2020.

Tisková zpráva ÚKZÚZ k odrůdové pravosti sadby a porostů chmele
29-01-2020

Svaz pěstitelů chmele ČR představil na Chmelařském kongresu v Senohrabech 21. vydání "Chmelařské ročenky 2020", do které přispěli pracovníci CHI na podzim roku 2019. Formát A6, barevná, 480 s., ISBN 978-80-86576-89-3.

Vydal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., ve spolupráci s VÚPS - servis a služby s.r.o., se Svazem pěstitelů chmele ČR a odborným časopisem Chmelařství.

K zakoupení také na sekretariátu Svazu.

Vyšla Chmelařská ročenka 2020
28-01-2020

28. - 29. 1. 2020 (út-st)
Senohraby

Pořádal Svaz pěstitelů chmele ČR.

Za CHI se zúčastnili jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., Miroslav Brynda, Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. a Pavel Kozlovský. Za pípu se postavil Víťa Karban s Libuškou Šulcovou.

Chmelařský kongres 2020
24-01-2020

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., komentoval sklizeň chmele na ÚH Stekník ve vztahu ke sklizni chmele v ČR. Dotaz vznesla Miroslava Strnadová z týdeníku 5+2.

Vedoucí ÚH Stekník v článku o výsledcích sklizně chmele v ČR pro týdeník 5+2
23-01-2020

Žatec, aula CHI

CHI uspořádal setkání členů vědecké rady. Představeny byly směry řešení výzkumného záměru, ev. č. MZE-RO1319, podporovaného Ministerstvem zemědělství, tak jako byly podány informace o současných projektech.

Zasedání vědecké rady CHI
22-01-2020
CHI na jednání expertní skupiny na ochranu chmele při MZe

Praha

Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Ivo Klapal se zúčastnili jednání expertní skupiny pro řešení problematiky ochrany chmele pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Setkání odborníků bylo důležité pro připravované vydání aktualizované "Metodiky ochrany chmele 2020".

16-01-2020

Žatec

Miroslav Brynda a Pavel Kozlovský se za CHI v Žatci zúčastnili slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2019 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Žatecko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2019 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Žatecko
15-01-2020

Okna u Polep

Miroslav Brynda se za CHI v Oknech u Polep, v prostorách rytířského sálu firmy Chmel Polepská blata, s. r. o., zúčastnil slavnostního vyhodnocení sklizně chmele 2019 podniku CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec za oblast Úštěcko.

CHI na vyhodnocení sklizně 2019 družstva CHMELAŘSTVÍ za oblast Úštěcko
09-01-2020

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2019", do které přispěli pracovníci CHI.

Archív zpráv MZe je dostupný při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2019"
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css