VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
OVĚŘOVÁNÍ HNOJIV

Ověřování hnojiv a registrace

Registrace hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků

Jsme doporučeným odborným pracovištěm provádějící přezkoušení vlastností hnojiv a pomocných látek podle § 4, odst. 5 a 7, zákona č. 156 / 1998 Sb., o hnojivech. K tomu jsme pověřeni od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. (více zde)

Pro zdárný průběh pokusu je u nás třeba:

Situace A

Je-li hnojivo, pomocná půdní látka, pomocný rostlinný přípravek zaregistrován u ÚKZÚZu – odboru hnojiv a půdy. Je-li hnojivo označeno slovy „HNOJIVO ES“ (hnojiva splňují požadavky dané nařízením 2003/2003/ES v příloze I).

1) doložit „Číslo rozhodnutí o registraci“ od ÚKZÚZu - odboru hnojiv a půdy, resp. prohlášení
    výrobce, dovozce, dodavatele, že hnojivo je "HNOJIVO ES“
2) uzavřít s námi písemnou „Smlouvu o dílo o pokusné činnosti“.

Situace B

V ostatních případech:

1) doložit „Číslo jednací“ od ÚKZÚZu - odboru hnojiv a půdy (více zde)
2) uzavřít s námi písemnou „Smlouvu o dílo o pokusné činnosti“.

Výrobci, dovozci nebo dodavateli lze uložit pokutu za jiný správní delikt do výše 5.000.000,- Kč, jestliže do oběhu uvedl hnojivo nebo pomocnou látku, které nebyly registrovány, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 3 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Standardní pokus většinou zahrnuje:

  
fenologická pozorování včetně odběru vzorků pro listovou analýzu,
  
zjišťování výnosu suchého chmele v t/ha u jednotlivých odrůd (česací stroj Wolf),
  
stanovení obsahu hořkých látek ve chmelových hlávkách, zejména alfa-hořkých kyselin.

Pokusy provádíme na našem Účelovém hospodářství ve Stekníku (cca 9 km od Žatce) na základě doporučení metodik EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).

Varianty pokusu

I. varianta - kontrola
II. varianta - standardní ošetření
III. varianta - testovaný přípravek

Opakování

Pokus se provádí zpravidla ve čtyřech opakováních (statistická analýza).

Provedení pokusu

  
Poloprovozní - taženým rosičem zn. Monzun 2000 z produkce Chmelařství, družstva Žatec.
  
Maloparcelkové - zádovým motorovým rosičem zn. Stihl.
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css