AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
25-04-2024
Zámek Stekník v seriálu České televize "Skryté skvosty II"
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
METODIKA OCHRANY CHMELE 2021

Metodika ochrany chmele 2021

St 3. 3. 2021 [aktualizace 29. 3. 2021]
Žatec
CHI, oddělení ochrany chmele

Garant: Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
Tel. (kancelář): 415 732 122
Tel. (gsm): 724 302 255
E-mail:


CHI, oddělení ochrany chmele, vydalo každoročně nejžádanější publikaci - Metodiku ochrany chmele 2021.

Volně ke stažení

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2021 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2021, 80 s. ISBN 978-80-86836-45-4.

Metodika ochrany chmele 2021 (*.pdf; 2 MB)

nebo je pro členy Svazu archivována na jejich PORTÁLE.

Tištěná metodika

Zájemci, kteří dávají přednost tištěné verzi, si ji mohou objednat u garanta:

- cena 200 Kč s DPH
- objednávky se centralizují na adrese:
- výdej od 26. 3. 2021

Letos bez semináře ochrany chmele 2021

Seminář se letos neuskuteční, a to kvůli přetrvávajícímu nepříznivému vývoji koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu do 28. 3. 2021. Opatření Vlády ČR neumožňují uspořádat hromadnou akci ve vnitřních prostorách.

On-line seminář
Požadavek na uspořádání on-line semináře, nebo předtočení televizního vystoupení (jako např. u TV Zemědělec) garant zaznamenal, ale nepovažuje ho za nezbytný. Nicméně názor od pěstitelské veřejnosti uvítá, jestli by byl opravdu o takovou formu zájem.

Ochrana chmele v roce 2020 - rekapitulace

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 414-446. ISBN 978-80-86576-92-3.

- ke koupi na sekretariátu Svazu

Komentář k ochraně chmele 2021

Komentář k ochraně chmele v roce 2021 vyjde v dalším čísle časopisu Chmelařství.

Předplatné

Kontakty

Případné dotazy k metodice ochrany chmele 2021 zodpoví:

Chmelařská oblast ŽATECKO a ÚŠTĚCKO:
- Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
- kontakt v záhlaví

Chmelařská oblast TRŠICKO:
- Ing. Ivo Klapal

Související

  
řídit nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR) může jen osoba odborně způsobilá (držitel osvědčení II. nebo III. stupně):
- kontrola platného osvědčení v registru ÚKZÚZ

  
držitel osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin může nakupovat POR pouze od registrovaného distributora:
- ověřit si svého distributora na stránkách ÚKZÚZ

  
informaci o POR si lze zkontrolovat kdykoliv:
- odkaz na registr POR u ÚKZÚZ

  
v rozhodování o vhodnosti používání POR pomáhá tzv. semafor přípravků na Rostlinolékařském portále ÚKZÚZ

  
každý rosič, postřikovač musí po 3 letech na "technickou":
- vyhledat úřední provozovnu v databázi ÚKZÚZ
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css