AKTUALITY
30-03-2023
Kurzy a školení OZ-POR
03-02-2023
Seminář k agrotechnice chmele 2023
06-01-2023
MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 2022"
21-12-2022
MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2022"
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
EKONOMICKO-TECHNOLOGICKÝ SEMINÁŘ

Ekonomicko-technologický seminář

organizovaný ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Technickou fakultou, katedrou zemědělských strojů

Středa 29. 2. 2012
Žatec, aula CHI

Garanti semináře:
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. (CHI)
doc. Ing. Adolf Rybka, CSc. (ČZU v Praze, TF, KZS)

Fotogalerie

Jednatel CHI a garant semináře vítá přítomné.Prezentace příspěvku na téma <em>"Budoucí přímé platby po roce 2012."</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Podpora chmelařů z Programu rozvoje venkova a dotační tituly v roce 2012".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Sledování a analýza nákladů a rentability chmele".</em>Prezentace přísěvku na téma <em>"Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Vývoj a současnost ve chmelařství (ve světě a v ČR)".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Vývoj a současnost ve chmelařství (ve světě a v ČR)".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Vývoj a současnost ve chmelařství (ve světě a v ČR)".</em> Na obrázku úsměvná fotomontáž spoluautora Ing. Michala Kovaříka (Svaz pěstitelů chmele ČR).Školení k <em>"článku 68"</em>.Prezentace příspěvku na téma <em>"Možnosti zlepšení separace příměsí ve stacionární česací lince chmele".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Možnosti zlepšení separace příměsí ve stacionární česací lince chmele".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Různé varianty zavěšování chmelovodičů".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Inovace česacích a sušárenských linek na chmel 2011–2012".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Inovace česacích a sušárenských linek na chmel 2011–2012".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Využití hlídacích mechanismů spotřeby pohonných hmot a polohy vozidel při hodnocení efektivity prací ve chmelnicích".</em>Prezentace příspěvku na téma <em>"Využití hlídacích mechanismů spotřeby pohonných hmot a polohy vozidel při hodnocení efektivity prací ve chmelnicích".</em>Prezentace produktů společnosti.Administrace po provedeném školení k <em>"článku 68".</em>Administrace po provedeném školení k <em>"článku 68."</em>Občerstvení.
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css