AKTUALITY
18-09-2023
Žatec a krajina žateckého chmele jsou světovým dědictvím UNESCO
31-12-2023
Nabídka inzerce v připravované nové knize CHMELAŘSTVÍ
12-10-2023
XI. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
30-09-2023
Obec Zálužice pořádá na návsi ve Stekníku dočesnou
03-09-2023
Degustace piv při Žatecké Dočesné 2023: 1. místo pivovárku CHI v kategorii Svrchně kvašené pivo typu ALE
01-09-2023
Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2023 - VÝSLEDKY
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ČIA AKREDITOVALA CHEMICKOU LABORATOŘ CHI PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

ČIA akreditovala chemickou laboratoř CHI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po 2. 9. 2019
Praha
Český institut pro akreditaci, o.p.s.


Český institut pro akreditaci, o.p.s., udělil dne 2. 9. 2019 chemické laboratoři Chmelařského institutu akreditaci pro vybrané chemické analýzy chmele podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

CHI je akreditován od: 02. 09. 2019
Udělení akreditace je platné do: 02. 09. 2022.

Certifikáty

Akreditované chemické analýzy chmele

Pořadové čísloAnalýzaMetodaPředmět metody
1.Stanovení vlhkosti gravimetrickyČSN 46 2520-3; EBC 7.2Hlávkový a granulovaný chmel
2.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci toluenemČSN 46 2520-15Hlávkový a granulovaný chmel
3.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci diethyletheremEBC 7.5Hlávkový a granulovaný chmel
4.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci diethyletheremEBC 7.6Chmelové extrakty
5.Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC-DADEBC 7.7Hlávkový a granulovaný chmel, chmelové extrakty
6.Stanovení reziduí pesticidů metodou QuEChERS ve spojení s HPLC-MS/MS(TOF)ČSN EN 15662Hlávkový a granulovaný chmel, chmelové extrakty

Tým chemické laboratoře CHI

Foto (k 12. 9. 2019): J. Ježek

Kontakt, objednávky

Ing. Karel KROFTA, Ph.D.
vedoucí chemického oddělení CHI

Tel. (kancelář): 415 732 118
Tel. (gsm): 728 062 397
E-mail:

Poznámky

ČSN EN ISO/IEC 17025
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
Datum účinnosti: od 01. 05. 2018

ČSN 46 2520-3
Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti
(Testing of hops. Determination of moisture)
Datum účinnosti: od 01. 03. 1991

ČSN 46 2520-15
Zkoušení chmele - Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele
(Testing of hops - Part 15: Determination of alpha bitter acid by the conductometric method)
Datum účinnosti: od 01. 12. 1997

ČSN EN 15662
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS

(Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method)

Datum účinnosti: od 01. 12. 2018

EBC 7.2 Moisture Content of Hops and Hop Products

EBC 7.5 Bitter Substances in Hops and Hop Products: Ganzlin Modification of the Wöllmer Method

EBC 7.6 Bitter Substances in Hop Extracts: Ganzlin Modification of the Wöllmer Method

EBC 7.7 Alpha and beta acids in Hops and Hop Products by HPLC

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css