VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ODDĚLENÍ CHEMIE CHMELE

Oddělení chemie chmele

Laboratoř je vybavena špičkovou přístrojovou technikou v oblasti plynové a kapalinové chromatografie, UV-VIS spektrometrie a konduktometrie.

Foto: J. JežekFoto: J. Ježek

Činnost pracoviště se zaměřuje na:

  
Analýzy chmele a chmelových výrobků pro pěstitele a obchodní organizace na objednávku, deklarace kvality pro účely nákupu a prodeje chmele.

  
Řešení výzkumných projektů finančně podporovaných státem (GAČR, NAZV, MPO, MŠMT) v oboru šlechtění, pěstování a zpracování chmele, obsahu a složení sekundárních metabolitů chmele a výskytu cizorodých látek.

ČIA akreditovala chemickou laboratoř CHI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s., udělil dne 1. 9. 2022 chemické laboratoři Chmelařského institutu akreditaci pro vybrané chemické analýzy chmele podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

CHI byl poprvé akreditován od: 02. 09. 2019
Udělení akreditace bylo platné do: 02. 09. 2022

Re-akreditace platí od: 01. 09. 2022
Udělení akreditace je platné do: 01. 09. 2027


Re-akreditační řízení probíhalo na chemickém oddělení CHI v době konání mezinárodního chmelařského kongresu (25. - 29. 7. 2022). Plnění požadavků garantuje celý tým laboratoře, jmenovitě:

Ing. Karel KROFTA, Ph.D., vedoucí laboratoře,
Ing. Gabriela FRITSCHOVÁ, manažer kvality,
Lenka MRAVCOVÁ, interní auditor
a Petra VONDRÁČKOVÁ, metrolog.

Certifikáty

Foto (k 2. 9. 2022): J. Ježek
Foto (12. 9. 2019): J. Ježek

Akreditované chemické analýzy chmele

Pořadové čísloAnalýzaMetodaPředmět metody
1.Stanovení vlhkosti gravimetrickyČSN 46 2520-3; EBC 7.2Hlávkový a granulovaný chmel
2.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci toluenemČSN 46 2520-15Hlávkový a granulovaný chmel
3.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci diethyletheremEBC 7.5Hlávkový a granulovaný chmel
4.Stanovení konduktometrické hodnoty titrační metodou po extrakci diethyletheremEBC 7.6Chmelové extrakty
5.Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC-DADEBC 7.7Hlávkový a granulovaný chmel, chmelové extrakty
6.Stanovení reziduí pesticidů metodou QuEChERS ve spojení s HPLC-MS/MS(TOF)ČSN EN 15662Hlávkový a granulovaný chmel, chmelové extrakty

Poznámky

ČSN EN ISO/IEC 17025
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
Datum účinnosti: od 01. 05. 2018

ČSN 46 2520-3
Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti
(Testing of hops. Determination of moisture)
Datum účinnosti: od 01. 03. 1991

ČSN 46 2520-15
Zkoušení chmele - Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele
(Testing of hops - Part 15: Determination of alpha bitter acid by the conductometric method)
Datum účinnosti: od 01. 12. 1997

ČSN EN 15662
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS
(Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method)
Datum účinnosti: od 01. 12. 2018

EBC 7.2 Moisture Content of Hops and Hop Products

EBC 7.5 Bitter Substances in Hops and Hop Products: Ganzlin Modification of the Wöllmer Method

EBC 7.6 Bitter Substances in Hop Extracts: Ganzlin Modification of the Wöllmer Method

EBC 7.7 Alpha and beta acids in Hops and Hop Products by HPLC

Seznam prováděných analýz

  
Obsah vody ve chmelu a chmelových výrobcích
  
Biologické příměsi
  
Konduktometrická hodnota chmele (ČSN, EBC 7.4, EBC 7.7, EBC 7.6)
  
Stanovení obsahu a složení hořkých kyselin (EBC 7.7)
  
Obsah a složení chmelových silic (GC/MS)
  
Obsah semen
  
Obsah dusičnanů kapalinovou chromatografií
  
Stanovení obsahu xanthohumolu a desmethylxanthohumolu ve chmelu
  
Složení chmelových pryskyřic Wőllmerovou metodou
  
Antioxidační aktivita chmele (DPPH)
  
Index stárnutí chmele (ASBC)
  
Spektrofotometrické stanovení alfa a beta hořkých kyselin (ASBC)
  
Stanovení obsahu reziduí pesticidů
  
Obsah celkových polyfenolů

Pivo, mladina:

  
Stanovení jednotek hořkosti (EBC)
  
Obsah isoxanthohumolu a xanthohumolu
  
Obsah celkových polyfenolů
  
Iso-alfa, alfa a beta hořké kyseliny kapalinovou chromatografií
  
pH

Kontakty

Vedoucí oddělení
vedoucí akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Ing. Karel KROFTA, Ph.D.
tel: +420 415 732 118
gsm: +420 728 062 397
e-mail:


Výzkumný pracovník
manažer kvality akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Ing. Gabriela Fritschová
tel: +420 415 732 117
e-mail:


Laborantka
interní auditor akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Lenka Mravcová
tel: +420 415 732 147
e-mail:


Laborantka
metrolog akreditované chemické laboratoře CHI (ČIA L 1749)
Petra Vondráčková
tel: +420 415 732 147
e-mail:Sládek pokusného pivovárku
Jan Hervert
tel.: +420 415 732 119
e-mail 1:
e-mail 2:

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css