V letošním roce si připomínáme významné výročí
30 LET Chmelařského institutu s.r.o.
1. 10. 1992
cz en  
AKTUALITY
11-08-2022
Chmelařský den na Stekníku
05-08-2022
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 7/2022
05-08-2022
Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní
28-07-2022
Ing. Ivo Klapal a Pavel Kozlovský nositeli mezinárodního ocenění Rytíř chmelového řádu
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2022

Rok 2022

[aktualizace k 26. 7. 2022]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJostPZodrudNmetSMWOSUMA
31132433249

z toho výsledky roku 2021, které přijdou do sběru dat za rok 2022:

NmetSOSUMA
112

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

TREFILOVÁ, Markéta, Vladimír NESVADBA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Evaluation of resistance to Pseudoperonospora humuli and of the content of alpha acids and hop oils in hops of selected genetic resources of hop Humulus lupulus L. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2021, 58(1), 36−42. ISSN 1212-1975, E-ISSN 1805-9325. DOI: 10.17221/70/2021-CJGPB

KROFTA, Karel, Gabriela FRITSCHOVÁ, Alexandr MIKYŠKA, Klára BELEŠOVÁ, Dagmar VOJTĚCHOVÁ and Jana TICHÁ. Alpha acids content in Czech hops from the harvest of 2021- forecast, reality, trends. Kvasný průmysl. 2022, 68(1), 564-571. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2021.67.564

DRISKILL, Mandie, Katie PARDEE, Kim E. HUMMER, Jason D. ZURN, Keenan AMUNDSEN, Annette WILES, Claudia WIEDOW, Josef PATZAK, John A. HENNING and Nahla V. BASSIL. Two fingerprinting sets for Humulus lupulus based on KASP and microsatellite markers. Plos one. 2022, 40 pages. E-ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0257746

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

VESELÝ, Adam a Karel KROFTA. Použití pomocné půdní látky alginit v chmelové kořenáčové školce. Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2022, 70(5), 84-88. ISSN 0139-6013.

B - odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i., VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s., CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o., prof. MUDr. PAVEL BOŠTÍK, Ph.D., Hradec Králové a Mgr. RADEK SLEHA, Ph.D., Hněvotín. Beta kyseliny z chmele pro těžce se hojící rány jako náhrada antibiotik [patent]. Původci: Pavel BOŠTÍK, Radek SLEHA, Milan HOUŠKA, Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 309 266. 2022-05-18. Přihl.: 2021-04-19.

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Juno [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML34666, kód odrůdy 5102150, registrační číslo ve státní odrůdové knize 9510, předběžné označení 5495, název odrůdy Juno, šlechtitelské osvědčení číslo [bude upřesněno], datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 10. 3. 2022.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Pluto [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML34672, kód odrůdy 5102156, registrační číslo ve státní odrůdové knize 9511, předběžné označení 5580, název odrůdy Pluto, šlechtitelské osvědčení číslo [bude upřesněno], datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 10. 3. 2022.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Saturn [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML34668, kód odrůdy 5102152, registrační číslo ve státní odrůdové knize 9512, předběžné označení 5520, název odrůdy Saturn, šlechtitelské osvědčení číslo [bude upřesněno], datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 10. 3. 2022.

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2022 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o., 2022, 74 s. ISBN 978-80-86836-50-8.

Metodika ochrany chmele 2022 (*.pdf; 2,4 MB)

ERRATA - Aliette 80 WG

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 3. 2. 2022.

Seminář ochrana chmele 2022. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 3. 3. 2022.

Seminář ochrany a výživy chmele - Morava. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, Pivovar Tvarg, 4. 3. 2022.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 6. 4. 2022.

W – uspořádání workshopu

Workshop k výsledkům projektu NAZV QK1910170. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 3. 2. 2022.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, zasedací místnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o., 2. 6. 2022.

Workshop "Degustace piv z perspektivních genotypů chmele". Pořadatel Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu s.r.o., 21. 6. 2022.

O – ostatní výsledky

Články v časopisu „Chmelařství“

KROFTA, Karel, FRITSCHOVÁ, Gabriela, KLAPAL, Ivo, VOJTĚCHOVÁ, Dagmar a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2021. Chmelařství. 2022, 95(1-2), 2-7. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2021. Chmelařství. 2022, 95(1-2), 10-17. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel a Josef JEŽEK. Historie a současnost pěstování chmele na nízkých konstrukcích - část 2. Chmelařství. 2022, 95(3), 22-26. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2022 v Žatci. Chmelařství. 2022, 95(3), 28-32. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Gabriela FRITSCHOVÁ, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2021. Chmelařství. 2022, 95(5), 54-58. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Testování chmelovodiče z kyseliny polymléčné (PLA) na ÚH Stekník v roce 2021. Chmelařství. 2022, 95(6-7), 70-76. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2022“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 82-84. ISBN 978-80-86576-95-4.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 87-131. ISBN 978-80-86576-95-4.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s.r.o. v roce 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 132-166. ISBN 978-80-86576-95-4.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2020/2021 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 167-181. ISBN 978-80-86576-95-4.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK.. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 182-195. ISBN 978-80-86576-95-4.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 196-209. ISBN 978-80-86576-95-4.

NESVADBA, Vladimír, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Markéta TREFILOVÁ, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ a Miloslav KLAS. Projekt QK21010136 "Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe" bude řešen v letech 2021 až 2025. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 210-215. ISBN 978-80-86576-95-4.

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení obsahu a složení chmelových silic u českých odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 216-229. ISBN 978-80-86576-95-4.

NESVADBA, Vladimír a Jan HERVERT. Pivovarské testy s vybranými českými odrůdami chmele. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 230-243. ISBN 978-80-86576-95-4.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Anton Dreher a Žatec. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 270-276. ISBN 978-80-86576-95-4.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Pivo ve stínu egyptských pyramid. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 283-290. ISBN 978-80-86576-95-4.

JEŽEK, Josef. Virtuální česká účast na V. International Humulus Symposium ve Štutgartu. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 361-366. ISBN 978-80-86576-95-4.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 368-390. ISBN 978-80-86576-95-4.

VOSTŘEL, Josef. Laboratorní testy a demonstrační polní pokusy v ochraně chmele proti škodlivým organismům prováděné v roce 2021 ve Chmelařském institutu. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 391-414. ISBN 978-80-86576-95-4.

Články v publikaci „Czech Hops / Český chmel 2022“

[vyjde v předvečer konání mezinárodního nápojového veletrhu Drinktec v Mnichově (12. - 16. 9. 2022)]

Příspěvky ve sborníku STC of IHGC (Španělsko, 2022)

NESVADBA, Vladimír, Pavel DONNER and Jitka CHARVÁTOVÁ. Hop breeding in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, pp. 13–16. ISSN 2512-3785.

SVOBODA, Petr, Miloš FALTUS, Vladimír NESVADBA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Cryopreservation of hop pollen for hop breeding. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 20. ISSN 2512-3785.

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ and Ivo KLAPAL. Control of Downy mildew (Pseudoperonospora humuli) with the help of Pythium oligandrum (Polyversum) and Pongamia pinnata (Rock Effect New). In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, pp. 63–66. ISSN 2512-3785.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, Karel KROFTA, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. The influence of Hop latent viroid (HLVd) infection on secondary metabolite contents in hop cones. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, pp. 80–86. ISSN 2512-3785.

FRITSCHOVÁ, Gabriela and Karel KROFTA. Influence of fungal diseases on hop quality and sensory properties of beer. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 92. ISSN 2512-3785.


Postery:

KROFTA, Karel, Václav BRANT, Petr ZÁBRANSKÝ, Jitka KUMHÁLOVÁ, Jan CHYBA, Gabriela FRITSCHOVÁ, Jiří DREKSLER, Pavel PROCHÁZKA and Milan KROULÍK. The size of leaf area, a tool for environmentally friendly hop protection. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 105. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Collection of hop genetic resources in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 107. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Evaluation of content and variability of hop oils in Czech hop varieties. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 108. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK, Karel KROFTA, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. New aroma hop varieties in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 109. ISSN 2512-3785.

DONNER, Pavel and Josef JEŽEK. Smart Hop Yard – use of real-time weather data in pest and disease prognosis. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 110. ISSN 2512-3785.

DUCROCQ F., A. LAFLOTTE, L. GIRARDEAU, Josef PATZAK, A. HEHN and S. PIUTTI. Analysis of genetic and metabolomic diversity in wild hops collected in the French North-East region. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 116. ISSN 2512-3785.

Ostatní příspěvky

JEŽEK, Josef. Zonalita chmelnice ve středu zájmu. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2022, XXX(16), 15-16. Vyšlo 19. 4. 2022. ISSN 1211-3816.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti mšici chmelové (Phorodon Humuli Schrank). Syninfo - časopis společnosti Syngenta. 2022, č. 4-5, 26-27.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům s využitím přípravků firmy Syngenta. Syninfo - časopis společnosti Syngenta. 2022, č. 6-8, 24-25.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 30. 3. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 26. 4. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 5. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 6. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 21. 6. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css