AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2022 (83 CITACÍ, 2 METODIKY, 10 PUBLIKACÍ)

Rok 2022

[aktualizace k 28. 4. 2023]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJostPZpolopZodrudGfunkNmetS,CMWOSUMA
8212373484785

z toho výsledky roku 2021, které přijdou do sběru dat za rok 2022:

NmetCOSUMA
112

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

TREFILOVÁ, Markéta, Vladimír NESVADBA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Evaluation of resistance to Pseudoperonospora humuli and of the content of alpha acids and hop oils in hops of selected genetic resources of hop Humulus lupulus L. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2022, 58(1), 36−42. ISSN 1212-1975, E-ISSN 1805-9325. DOI: 10.17221/70/2021-CJGPB

KROFTA, Karel, Gabriela FRITSCHOVÁ, Alexandr MIKYŠKA, Klára BELEŠOVÁ, Dagmar VOJTĚCHOVÁ and Jana TICHÁ. Alpha acids content in Czech hops from the harvest of 2021 - forecast, reality, trends. Kvasný průmysl. 2022, 68(1), 564-571. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2022.68.564

MIKYŠKA, Alexandr, Martin SLABÝ, Marie JURKOVÁ, Karel ŠTĚRBA, Vladimír NESVADBA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Pilot brewery tests of Czech flavour hop varieties registered in 2022. Kvasný průmysl. 2022, 68(3-4), 619-627. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2022.68.619

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ and Gabriela FRITSCHOVÁ. Evaluation of yield and alpha acid content in selected hop varieties. Kvasný průmysl. 2022, 68(3-4), 637-641. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2022.68.637

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Evaluation of fine aroma Saaz Shine hop variety. Kvasný průmysl. 2022, 68(5), 642-646. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2022.68.642

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Evaluation of hop yield stability in Czech bitter hop varieties. Kvasný průmysl. 2022, 68(6), 674-678. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2022.68.674

DUŠEK, Martin, Josef VOSTŘEL, Kamila KALACHOVÁ and Vladimíra JANDOVSKÁ. Seasonal and geographical variations in insecticide and miticide residues in hop samples produced across three hop-growing regions in the Czech Republic during the years 2018-2020. Food Additives & Contaminants: Part A. 2022, 39(6), 1109−1122. ISSN 1944-0049, E-ISSN 1944-0057. DOI: 10.1080/19440049.2022.2061054

DRISKILL, Mandie, Katie PARDEE, Kim E. HUMMER, Jason D. ZURN, Keenan AMUNDSEN, Annette WILES, Claudia WIEDOW, Josef PATZAK, John A. HENNING and Nahla V. BASSIL. Two fingerprinting sets for Humulus lupulus based on KASP and microsatellite markers. Plos one. 2022, 17(4), 40 pages. E-ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0257746

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

VESELÝ, Adam a Karel KROFTA. Použití pomocné půdní látky Alginit v chmelové kořenáčové školce. Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2022, 70(5), 84-88. ISSN 0139-6013.

NESVADBA, Vladimír, Miloslav KLAS, Jitka CHARVÁTOVÁ, Michaela KLASOVÁ, Gabriela FRITSCHOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení odrůd chmele (Humulus lupulus L.) v suché lokalitě Chrášťany. Kvasný. 2022, 4(2), 16-20. ISSN 2571-3868.

B - odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i., VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s., CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o., prof. MUDr. PAVEL BOŠTÍK, Ph.D., Hradec Králové a Mgr. RADEK SLEHA, Ph.D., Hněvotín. Beta kyseliny z chmele pro těžce se hojící rány jako náhrada antibiotik [patent]. Původci: Pavel BOŠTÍK, Radek SLEHA, Milan HOUŠKA, Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 309 266. 2022-05-18. Přihl.: 2021-04-19.

Zpolop – poloprovoz

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Poloprovozní plocha vysoké konstrukce s perspektivními genotypy s odolností k suchu v Rybňanech [poloprovoz]. Chmelařský institut s.r.o., k. ú. Rybňany (pozemková parcela č. 16/1), 0,32 ha, 2022.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Poloprovozní plocha vysoké konstrukce s perspektivními genotypy s odolností k suchu v Nesuchyni [poloprovoz]. Smlouva se Zemědělskou společností Chrášťany s.r.o., k. ú. Nesuchyně (pozemková parcela č. 2766), 0,25 ha, 2022.

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Juno [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML34666, kód odrůdy 5102150, registrační číslo ve státní odrůdové knize 9510, předběžné označení 5495, název odrůdy Juno, šlechtitelské osvědčení číslo 222833, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 10. 3. 2022.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Pluto [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML34672, kód odrůdy 5102156, registrační číslo ve státní odrůdové knize 9511, předběžné označení 5580, název odrůdy Pluto, šlechtitelské osvědčení číslo 222861, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 10. 3. 2022.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Odrůda chmele Saturn [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML34668, kód odrůdy 5102152, registrační číslo ve státní odrůdové knize 9512, předběžné označení 5520, název odrůdy Saturn, šlechtitelské osvědčení číslo 222959, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 10. 3. 2022.

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5165 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML42129, kód odrůdy 5109613, předběžné označení 5165, název odrůdy 5165, návrh názvu Uran, číslo žádosti B7936. Podání žádosti 2022-11-28.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5432 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML42130, kód odrůdy 5109614, předběžné označení 5432, název odrůdy 5432, číslo žádosti B7937. Podání žádosti 2022-11-28.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5461 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML42131, kód odrůdy 5109615, předběžné označení 5461, název odrůdy 5461, číslo žádosti B7938. Podání žádosti 2022-11-28.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5304 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML42132, kód odrůdy 5109616, předběžné označení 5304, název odrůdy 5304, číslo žádosti B7939. Podání žádosti 2022-11-28.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5465 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML42133, kód odrůdy 5109617, předběžné označení 5465, název odrůdy 5465, číslo žádosti B7940. Podání žádosti 2022-11-28.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5595 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML42134, kód odrůdy 5109618, předběžné označení 5559, název odrůdy 5559, číslo žádosti B7941. Podání žádosti 2022-11-28.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Půdní kondicionér pro zvýšení kvality chmelové sadby [funkční vzorek]. VESELÝ, Adam, David KABELKA, Jan VOPRAVIL, Josef JEŽEK a Karel KROFTA. Interní kód produktu: Alginit. Technické parametry výsledku: pomocná půdní látka ze zetlelých řas a sopečného čediče, dlouhodobě zadržuje vodu a poutá živiny. Prodejce PROALGABEST a.s., Králíky. Prosinec 2022.

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2022 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o., 2022, 74 s. ISBN 978-80-86836-50-8.

Metodika ochrany chmele 2022 (*.pdf; 2,4 MB)

ERRATA - Aliette 80 WG

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

VOPRAVIL, Jan, Václav BRANT, Milan KROULÍK, David KABELKA, Karel KROFTA, Jiří DREKSLER, Pavel PROCHÁZKA, David KINCL a Petr ZÁBRANSKÝ. Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degradačními procesy [certifikovaná metodika]. Praha: Kurent, 2022, 90 s. ISBN 978-80-88323-72-3. E-ISBN 978-80-88323-73-0.

Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích ... (*.pdf; 4,5 MB)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 3. 2. 2022.

Seminář ochrana chmele 2022. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 3. 3. 2022.

Seminář ochrany a výživy chmele - Morava. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, Pivovar Tvarg, 4. 3. 2022.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 6. 4. 2022.

W – uspořádání workshopu

Workshop k výsledkům projektu NAZV QK1910170. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 3. 2. 2022.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, zasedací místnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o., 2. 6. 2022.

Workshop "Degustace piv z perspektivních genotypů chmele". Pořadatel Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu s.r.o., 21. 6. 2022.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 11. 8. 2022.

Představení a sklizeň odrůd Blues a Country, pěstovaných na nízké konstrukci, a odrůd a genotypů chmele odolných k suchu. Pořadatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec a CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice. Místo konání: Kněžice u Žatce, nízká chmelnicová konstrukce, 25. 8. 2022.

Představení nových odrůd a genotypů chmele v rámci projektu QK21010136. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Pivovar Zichovec. Místo konání: Praha, pivnice Dno pytle, 13. 10. 2022.

Hodnocení perspektivních genotypů chmele s odolností k suchu. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu, 1. - 2. 11. 2022.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (X. ročník). Pořadatelé: ARIX a. s., Praha a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Boží Dar, Pivovar Červený Vlk, 10. 11. 2022.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2021“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2021“; „6. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „7. Šlechtění chmele v ČR“ a „8. Ekologické pěstování chmele“). In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO - LISTOPAD 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022, s. 33-53. ISBN 978-80-7434-678-1.

Články v časopisu „Chmelařství“

KROFTA, Karel, Gabriela FRITSCHOVÁ, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2021. Chmelařství. 2022, 95(1-2), 2-7. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2021. Chmelařství. 2022, 95(1-2), 10-17. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel a Josef JEŽEK. Historie a současnost pěstování chmele na nízkých konstrukcích - část 2. Chmelařství. 2022, 95(3), 22-26. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2022 v Žatci. Chmelařství. 2022, 95(3), 28-32. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Gabriela FRITSCHOVÁ, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2021. Chmelařství. 2022, 95(5), 54-58. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Testování chmelovodiče z kyseliny polymléčné (PLA) na ÚH Stekník v roce 2021. Chmelařství. 2022, 95(6-7), 70-76. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu v rámci konání 58. mezinárodního chmelařského kongresu IHGC v Praze / Žatci. Chmelařství. 2022, 95(8-9), 94-95. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský den na Stekníku. Chmelařství. 2022, 95(8-9), 98-103. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER, Renata KŘIVSKÁ a Ivo KLAPAL. Hodnocení agrometeorologického roku 2021/2022 v Žatci, Liběšicích u Úštěka a Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2022, 95(10-12), 110-119. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2022. Chmelařství. 2022, 95(10-12), 123-128. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2022“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 82-84. ISBN 978-80-86576-95-4.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 87-131. ISBN 978-80-86576-95-4.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s.r.o. v roce 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 132-166. ISBN 978-80-86576-95-4.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2020/2021 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 167-181. ISBN 978-80-86576-95-4.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2020/2021 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 182-195. ISBN 978-80-86576-95-4.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2020/2021 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 196-209. ISBN 978-80-86576-95-4.

NESVADBA, Vladimír, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Markéta TREFILOVÁ, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ a Miloslav KLAS. Projekt QK21010136 "Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe" bude řešen v letech 2021 až 2025. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 210-215. ISBN 978-80-86576-95-4.

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení obsahu a složení chmelových silic u českých odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 216-229. ISBN 978-80-86576-95-4.

NESVADBA, Vladimír a Jan HERVERT. Pivovarské testy s vybranými českými odrůdami chmele. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 230-243. ISBN 978-80-86576-95-4.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Anton Dreher a Žatec. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 270-276. ISBN 978-80-86576-95-4.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Pivo ve stínu egyptských pyramid. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 283-290. ISBN 978-80-86576-95-4.

JEŽEK, Josef. Virtuální česká účast na V. International Humulus Symposium ve Štutgartu. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 361-366. ISBN 978-80-86576-95-4.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2021. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 368-390. ISBN 978-80-86576-95-4.

VOSTŘEL, Josef. Laboratorní testy a demonstrační polní pokusy v ochraně chmele proti škodlivým organismům prováděné v roce 2021 ve Chmelařském institutu. In: Chmelařská ročenka 2022. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2022, s. 391-414. ISBN 978-80-86576-95-4.

Články v publikaci „Czech Hops / Český chmel 2022“

KROFTA, Karel, Pavel BOŠTÍK, Radek SLEHA, Alexandr MIKYŠKA and Milan HOUŠKA. Antibacterial effects of hop beta acids against Staphylococcus aureus bacteria / Antibakteriální účinky chmelových beta kyselin proti bakterii Staphylococcus aureus. Czech hops / Český chmel 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022, 66-69. ISBN 978-80-7434-665-1.

NESVADBA, Vladimír. Saaz Shine - a hop variety suitable for dry conditions / Saaz Shine - vhodná odrůda chmele do suchých podmínek. Czech hops / Český chmel 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022, 70-75. ISBN 978-80-7434-665-1.

JEŽEK, Josef. Hop Festival - spring festivities held in May - returned to Žatec after a two-year break due to the epidemic / Jarní májová veselice "Chmelfest" se do Žatce vrátila po dvouleté epidemiologické pauze. Czech hops / Český chmel 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022, 76-79. ISBN 978-80-7434-665-1.

JEŽEK, Josef. Nearly two hundred attendees arrived for the Hop growersˈ Day in Stekník / Téměř dvě stovky zájemců zavítalo na Chmelařský den na Stekníku. Czech hops / Český chmel 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022, 80-85. ISBN 978-80-7434-665-1.

KOVAŘÍK, Michal and Josef JEŽEK. St. Lawrence comes of age in the Žatec region and gatherings in Vojkovice and Moravia / Plnoletost Vavřince na Žatecku, setkání ve Vojkovicích a na Moravě. Czech hops / Český chmel 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022, 86-89. ISBN 978-80-7434-665-1

Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023

VOKŘÁL, Michal a Josef PATZAK. 30 let činnosti oslavil Chmelařský institut s.r.o. knihou. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023. Olomouc: Agriprint, 2022, s. 60-62. ISBN 978-80-88610-00-7.

KROFTA, Karel a Alexandr MIKYŠKA. Pěstování Žateckého červeňáku v ČR v podmínkách klimatických změn. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023. Olomouc: Agriprint, 2022, s. 140-144. ISBN 978-80-88610-00-7.

NESVADBA, Vladimír. Nová generace českých odrůd chmele nachází v pivovarech uplatnění. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023. Olomouc: Agriprint, 2022, s. 150-155. ISBN 978-80-88610-00-7.

DONNER, Pavel. Chytrá chmelnice. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023. Olomouc: Agriprint, 2022, s. 162-165. ISBN 978-80-88610-00-7.

KROFTA, Karel a Josef PATZAK. Nová monografie o chmelu před dokončením. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2023. Olomouc: Agriprint, 2022, s. 190-191. ISBN 978-80-88610-00-7.

Atlas českých odrůd chmele

NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA a Josef PATZAK. Atlas českých odrůd chmele. Žatec: Chmelařský institut s.r.o., 2022. 36 s. ISBN 978-80-86836-60-7.

NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA and Josef PATZAK. Czech hop varieties. Žatec: Chmelařský institut s.r.o., 2022. 36 p. ISBN 978-80-86836-58-4.

Příspěvky ve sborníku STC of IHGC (Španělsko, 2022)

NESVADBA, Vladimír, Pavel DONNER and Jitka CHARVÁTOVÁ. Hop breeding in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, pp. 13–16. ISSN 2512-3785.

SVOBODA, Petr, Miloš FALTUS, Vladimír NESVADBA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Cryopreservation of hop pollen for hop breeding. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 20. ISSN 2512-3785.

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ and Ivo KLAPAL. Control of Downy mildew (Pseudoperonospora humuli) with the help of Pythium oligandrum (Polyversum) and Pongamia pinnata (Rock Effect New). In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, pp. 63–66. ISSN 2512-3785.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, Karel KROFTA, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. The influence of Hop latent viroid (HLVd) infection on secondary metabolite contents in hop cones. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, pp. 80–86. ISSN 2512-3785.

FRITSCHOVÁ, Gabriela and Karel KROFTA. Influence of fungal diseases on hop quality and sensory properties of beer. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 92. ISSN 2512-3785.


Postery:

KROFTA, Karel, Václav BRANT, Petr ZÁBRANSKÝ, Jitka KUMHÁLOVÁ, Jan CHYBA, Gabriela FRITSCHOVÁ, Jiří DREKSLER, Pavel PROCHÁZKA and Milan KROULÍK. The size of leaf area, a tool for environmentally friendly hop protection. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 105. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Collection of hop genetic resources in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 107. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Evaluation of content and variability of hop oils in Czech hop varieties. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 108. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK, Karel KROFTA, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. New aroma hop varieties in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 109. ISSN 2512-3785.

DONNER, Pavel and Josef JEŽEK. Smart Hop Yard – use of real-time weather data in pest and disease prognosis. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 110. ISSN 2512-3785.

DUCROCQ F., A. LAFLOTTE, L. GIRARDEAU, Josef PATZAK, A. HEHN and S. PIUTTI. Analysis of genetic and metabolomic diversity in wild hops collected in the French North-East region. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 03–07 July 2022, Lugo, Spain. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers' Convention, 2022, p. 116. ISSN 2512-3785.

Ostatní příspěvky - zahraničí

OLŠOVSKÁ, J., V. NESVADBA, L. STRAKOVÁ, T. VRZAL and M. SLABÝ. Back to the future: an expansion of a SAAZ hop family pedigree [poster]. 38th EBC Congress, Madrid, 2022.

KROFTA, K. and A. MIKYŠKA. Sustainability of Growing of Saaz Hop in the Czech Republic in the Conditions of Climate Changes [poster]. 38th EBC Congress, Madrid, 2022.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, Karel KROFTA, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. The influence of Hop latent viroid (HLVd) infection on secondary metabolites contents and genes expression in hop (Humulus lupulus L.) cone. In: Book of Abstracts from the conference VIROID 2022: Viroids, Viroid-like RNAs and RNA viruses. The International Study Group on viroids and viroid-like RNAs (ISGVd), 14 - 16 September 2022, Heraklion, Greece. 2022. p. 54.

Ostatní příspěvky

HORÁKOVÁ, Lucie, Václav BAČOVSKÝ, Radim ČEGAN, Bohuslav JANOUŠEK, Pavla NOVOTNÁ, Josef PATZAK and Roman HOBZA. Divergence of satellite DNA in the Cannabaceae family. In: J. VONDRÁŠEK, Z. MACHÁLKOVÁ, A. STRACHOTOVÁ, N. PLŽEMOVÁ, eds. Proceedings of lectures and posters of the Elixir CZ Annual Conference 2022: Plant Cytogenomics, 19–21 September 2022, Třešť, Czech Republic. Published by Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences and ELIXIR CZ, 2022, p. 46. ISBN 78-80-86241-69-2.

[poster] Divergence of satellite DNA in the Cannabaceaefamily (*.pdf; 1,9 MB)

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení původních klonů chmele (Humulus lupulus L.). In: L. PAPOUŠKOVÁ, ed. Využití genetických zdrojů rostlin ve šlechtění: Sborník referátů ze semináře pořádaného 8. prosince 2021 on-line v rámci RGZ 2021. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2022, s. 49–58. ISBN 978-80-7427-380-3.

JEŽEK, Josef. Zonalita chmelnice ve středu zájmu. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2022, XXX(16), 15-16. Vyšlo 19. 4. 2022. ISSN 1211-3816.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti mšici chmelové (Phorodon Humuli Schrank). Syninfo - časopis společnosti Syngenta. 2022, č. 4-5, 26-27.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům s využitím přípravků firmy Syngenta. Syninfo - časopis společnosti Syngenta. 2022, č. 6-8, 24-25.

KROFTA, Karel a Gabriela FRITSCHOVÁ. Vliv houbových chorob na kvalitu chmele a senzorické vlastnosti piva. In: 29. Pivovarsko-sladařské dny: Průvodce - souhrn abstraktů ze semináře konaného 13. a 14. 10. 2022 v Plzni. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Vysoká škola chemicko-technologická, Kvasný průmysl. 2022. s. 21.

STRAKOVÁ, Lenka, Jana OLŠOVSKÁ, Vladimír NESVADBA a Miloslav KLAS. Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe. In: 29. Pivovarsko-sladařské dny: Průvodce - souhrn abstraktů ze semináře konaného 13. a 14. 10. 2022 v Plzni. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Vysoká škola chemicko-technologická, Kvasný průmysl. 2022. s. 25.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 30. 3. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 26. 4. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 5. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 6. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 21. 6. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 11. 7. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 8. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 5. 8. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 12. 8. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 19. 8. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 29. 8. 2022 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2022. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek [online]. Publikováno 06-08/2022.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css