AKTUALITY
30-09-2021
Dny českého piva
30-09-2021
OZ-POR: kurzy a doškolení
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2021

Rok 2021

[aktualizace k 21. 9. 2021]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJscJostDPFuzitNmetSMWOSUMA
1-1---1122733

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

SLEHA, Radek, Vera RADOCHOVA, Jiri MALIS, Alexander MIKYSKA, Milan HOUSKA, Karel KROFTA, Katerina BOGDANOVA, Sylva JANOVSKA, Jaroslav PEJCHAL, Milan KOLAR, Pavel CERMAK and Pavel BOSTIK. Strong Antimicrobial and Healing Effects of Beta-Acids from Hops in Methicillin-Resistant Styphylococus auresus -Infected External Wounds In Vivo. Antibiotics. 2021, 10(6), 1-14. E-ISSN 2079-6382. DOI: 10.3390/antibiotics10060708

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

[vyšel sice v r. 2020, ale rok sběru dat bude 2021]

NESVADBA, Vladimír a Jan HERVERT. Testování českých odrůd chmele v pivu. Kvasný. 2020, 2(6), 2-7. ISSN 2571-3868.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2021 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2021, 80 s. ISBN 978-80-86836-45-4.

Metodika ochrany chmele 2021 (*.pdf; 2 MB)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S - specializovaná veřejná databáze

V - výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A - audiovizuální tvorba

E - uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M - uspořádání konference

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 23. 6. 2021.

W - uspořádání workshopu

Workshop k projektu Chytrá chmelnice. Internetové prostředí s využitím MS Teams. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Virtuální vysílání: Žatec, Tršice, 15. 4. 2021.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, zasedací místnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o., 22. 6. 2021.

O - ostatní výsledky

Články v časopisu „Chmelařství“

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2020. Chmelařství. 2021, 94(1-2), 2-7. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Gabriela FRITSCHOVÁ, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2020. Chmelařství. 2021, 94(1-2), 8-13. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Laboratorní testy a polní pokusy v ochraně chmele. Chmelařství. 2021, 94(3), 22-31. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Nové trendy vývoje strategie ochrany rostlin proti škodlivým organismům v rámci EU a její dopady na stávající ochranu chmele. Chmelařství. 2021, 94(4), 38-40. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Gabriela FRITSCHOVÁ, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2020. Chmelařství. 2021, 94(4), 41-43. ISSN 0373-403X.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným prostředkem Albit Max ke snížení obsahu reziduí pesticidů ve chmelu v roce 2020. Chmelařství. 2021, 94(4), 50-52. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Prognóza vláhové potřeby v roce 2020 pro lokalitu Žatec a neuvěřitelný šlendrián při aktualizaci ČSN 75 0434 sloužící k výpočtu vláhového deficitu u chmele. Chmelařství. 2021, 94(5), 54-58. ISSN 0373-403X.

RŮŽEK, Lubomír, Svatopluk ČUDA, Martin RYPAR, Ivo KLAPAL a Tereza TINTĚROVÁ. Přípravek SYNERGIN E-VITAL, aplikace chmele v roce 2020. Chmelařství. 2021, 94(5), 64-65. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Nové registrované aromatické odrůdy chmele (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. Chmelařství. 2021, 94(6-7), 70-78. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2021“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 68-70. ISBN 978-80-86576-92-3.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 73-118. ISBN 978-80-86576-92-3.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s.r.o. v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 119-153. ISBN 978-80-86576-92-3.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 154-168. ISBN 978-80-86576-92-3.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK.. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 169-183. ISBN 978-80-86576-92-3.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 184-196. ISBN 978-80-86576-92-3.

DONNER, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK, Karel KROFTA, Josef PATZAK a Josef PULKRÁBEK. Kvantifikace vlivu vybraných vnitřních a vnějších faktorů na hospodářský výnos a kvalitu produkce chmele. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 197-206. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Nové aromatické odrůdy chmele (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 207-217. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hmotnosti hlávek u českých aromatických odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 218-226. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK, Petr SVOBODA, Jitka CHARVÁTOVÁ a Alena HENYCHOVÁ. Mezinárodní projekt Eureka LTE2018 "Tvorba genotypů chmele odolných k Verticilliu nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie" v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 227-238. ISBN 978-80-86576-92-3.

SVOBODA, Petr, Miloš FALTUS, Jaroslava DOMKÁŘOVÁ, Vendula HORÁČKOVÁ, Jiří ZÁMEČNÍK a Alois BILAVČÍK. Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 239-244. ISBN 978-80-86576-92-3.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Hynek Florýk a MUDr. Adolf SEIFERT. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 262-268. ISBN 978-80-86576-92-3.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Chmelařství před 75 lety, v době ukončení 2. světové války. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 269-275. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Historie šlechtění chmele v České republice. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 283-288. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Výkonnost historických původních klonů chmele. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 330-341. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Variabilita kvantitativních a kvalitativních znaků u klonů Žateckého poloraného červeňáku. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 342-357. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Výkonnost českých odrůd chmele v letech 2014-2019. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 358-364. ISBN 978-80-86576-92-3.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 414-446. ISBN 978-80-86576-92-3.

Články v publikaci „CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2021“

[vyjde na přelomu listopadu / prosince 2021]

Ostatní příspěvky

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Jiří DREKSLER, Karel KROFTA, Jiří KUNTE a Jan MATĚJKA. Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (1). Agromanuál. 2021, 16(2), 117-119. ISSN 1801-7673.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Jiří DREKSLER, Karel KROFTA, Jiří KUNTE a Jan MATĚJKA. Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (2). Agromanuál. 2021, 16(3), 142-145. ISSN 1801-7673.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Jiří DREKSLER, Jan VOSTŘEL a Karel KROFTA. Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnici. Agromanuál. 2021, 16(6), 129-131. ISSN 1801-7673.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Jiří DREKSLER, Pavel PROCHÁZKA a Karel KROFTA. Technika pro osevy meziřadí chmelnic. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2021, XXIX(16), 19-20. Vyšlo 19. 4. 2021. ISSN 1211-3816.

PATZAK, Josef a Vladimír NESVADBA. Zelené zlato - chmel otáčivý. Nová botanika. 2021, 4(1), 29-31. ISSN 2570-9917. E-ISSN 2570-9925.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 3. 5. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 18. 5. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 8. 6. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 22. 6. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css