AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2021 (80 CITACÍ, 2 METODIKY, 23 PUBLIKACÍ)

Rok 2021

[aktualizace k 29. 4. 2022]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJostBDZpolopFuzitGfunkNmetSAMWOSUMA
941912221174382

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

KOLEK, Jan, Petra PATÁKOVÁ, Petra JUNKOVÁ, Karel KROFTA, Radovan HYNEK and Pavel DOSTÁLEK. Isolation and identification of Pantoea agglomerans from the inflated bag with dried hop pellets stored under a modified atmosphere. Journal of Applied Microbiology. 2021, 131(1), 281-287. ISSN 1364-5072. E-ISSN 1365-2672. DOI: 10.1111/jam.14970

KROFTA, Karel, Josef PATZAK, Petra VONDRÁČKOVÁ and Lenka MRAVCOVÁ. Sulfur substances of hop oils and identification of hop varieties - advantages and limitations. BrewingScience. 2021, 74(March/April), 63-70. ISSN 1866-5195. E-ISSN 1613-2041. DOI: 10.23763/BrSc20-24krofta

SLEHA, Radek, Vera RADOCHOVA, Jiri MALIS, Alexander MIKYSKA, Milan HOUSKA, Karel KROFTA, Katerina BOGDANOVA, Sylva JANOVSKA, Jaroslav PEJCHAL, Milan KOLAR, Pavel CERMAK and Pavel BOSTIK. Strong Antimicrobial and Healing Effects of Beta-Acids from Hops in Methicillin-Resistant Staphylococus aureus-Infected External Wounds In Vivo. Antibiotics. 2021, 10(6), 708 (article number), 14 pages. E-ISSN 2079-6382. DOI: 10.3390/antibiotics10060708

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, Karel KROFTA, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. The Influence of Hop Latent Viroid (HLVd) Infection on Gene Expression and Secondary metabolite Contents in Hop (Humulus lupulus L.) Glandular Trichomes. Plants. 2021, 10(11), 2297 (article number), 23 pages. E-ISSN 2223-7747. DOI: 10.3390/plants10112297

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ and Jaroslav MATOUŠEK. Developmental rgulation of lupulin gland-associated genes in aromatic and bitter hops (Humulus lupulus L.). BMC Plant Biology, 2021, 21, 534 (article number), 11 pages. ISSN 1471-2229. DOI: 10.1186/s12870-021-03292-z

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ and Jitka CHARVÁTOVÁ. Evaluation of Czech hop varieties. Kvasný průmysl. 2021, 67(2), 428-434. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2021.67.428

NESVADBA, Vladimír, Jana OLŠOVSKÁ, Lenka STRAKOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Essential oils in Czech hop varieties. Kvasný průmysl. 2021, 67(3), 447-454. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2021.67.447

MIKYŠKA, Alexandr, Karel ŠTĚRBA, Martin SLABÝ, Vladimír NESVADBA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Brewing tests of new fine aroma hop varieties (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort and Saaz Shine. Kvasný průmysl. 2021, 67(4), 464-473. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2021.67.464

NESVADBA, Vladimír, Jan HERVERT, Karel KROFTA and Jitka CHARVÁTOVÁ. Evaluation of Czech hop varieties in beer. Kvasný průmysl. 2021, 67(6), 529-536. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2021.67.529

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

[vyšel v r. 2020, ale rok sběru dat bude 2021]

NESVADBA, Vladimír a Jan HERVERT. Testování českých odrůd chmele v pivu. Kvasný. 2020, 2(6), 2-7. ISSN 2571-3868.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení obsahu a složení chmelových silic u českých odrůd chmele. Kvasný. 2021, 3(1), 3-9. ISSN 2571-3868.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení odrůd chmele s odolností k Verticillium nonalfalfae v podmínkách pěstování v České republice. Kvasný. 2021, 3(2), 12-16. ISSN 2571-3868.

NESVADBA, Vladimír, Petr SVOBODA a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení vybraných českých odrůd chmele (Humulus lupulus) L.) na odolnost k Verticillium nonalfalfae a jejich výkonnost. Rostlinolékař. 2021, 32(3), 19-22. ISSN 1211-3565.

B – odborná kniha

BRANT, Václav, Karel KROFTA, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Petr ZÁBRANSKÝ, Jan VOPRAVIL, David KABELKA a Josef JEŽEK. Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému [kniha]. Praha: Agrární komora ČR, 2021. 100 s. ISBN 978-80-88351-21-4.

Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému (*.pdf; 7,7 MB)

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. Evaluation of methylation epigenetics changes in micropropagated hop plants. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 17–22. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.2

NESVADBA, Vladimír and Jitka CHARVÁTOVÁ. Productivity and variability of Czech hop cultivars. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 31–36. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.4

WERSCHALLOVÁ, Markéta, Josef PATZAK and Alena HENYCHOVÁ. Molecular genetic analysis of Pseudoperonospora humuli populations in hop growing areas in the Czech Republic. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 55–62. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.7

HORÁKOVÁ, Lucie, Václav BACOVSKÝ, Josef PATZAK, Roman HOBZA and Vojtech HUDZIECZEK. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation and regeneration of Saaz hop - Osvald's clones 31 and 72. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 81–88. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.11

KUMHÁLOVÁ, Jitka, Jan CHYBA, Karel KROFTA, Karel STARÝ and Václav BRANT. Evaluation of UAV and Sentinel 2 images to estimate condition of hop (Humulus lupulus L.) plants. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 95–102. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.13

VOSTŘEL, Josef. New possibilities of environmentally safe hop protection against pests and diseases with the help of botanical pesticides, basic substances and bio-fungicides. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 103–108. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.14

KROFTA, Karel, Lenka MRAVCOVÁ, Jan KOLEK, Petra PATÁKOVÁ, Josef PATZAK, Alena HENYCHOVÁ and Pavel DOSTÁLEK. Microbial community of hops (Humulus lupulus L.) and its impact on the quality of hop products. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 109–114. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.15

BRANT, Václav, Karel KROFTA, Petr ZÁBRANSKÝ, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Milan KROULÍK and Jaroslav POKORNÝ. Management of infiltration processes in hop gardens. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 115–120. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.16

KROFTA, Karel, Josef PATZAK and Petra VONDRÁČKOVÁ. Sulfur substances of hop oils - another tool for identification of hop cultivars. In: M. H. HAGEMANN, J. N. WÜNSCHE, eds. Acta Horticulturae 1328: Proceedings of the V International Humulus Symposium March 8 – 12 2021, Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021, pp. 153–161. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-62613-25-6. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1328.21

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Poloprovozní plocha vysoké konstrukce s perspektivními genotypy s odolností k verticilliu [poloprovoz]. CHMEL - Vent spol. s r.o., Kněžice, k. ú. Kaštice (pozemková parcela č. 91/6), 0,25 ha, 2021.

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. a Ing. KAREL TŮMA. Hlohové pivo. Původci: Karel TŮMA, Jan HERVERT a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 35 130. 2021-06-01. Přihl.: 2021-04-24.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i., VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s., CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o., prof. MUDr. PAVEL BOŠTÍK, Ph.D., Hradec Králové a Mgr. RADEK SLEHA, Ph.D., Hněvotín. Beta kyseliny z chmele pro těžce se hojící rány jako náhrada antibiotik. Původci: Pavel BOŠTÍK, Radek SLEHA, Milan HOUŠKA, Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 35 268. 2021-07-27. Přihl.: 2021-04-19.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5501 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML40384, kód odrůdy 5107868, předběžné označení 5501, název odrůdy 5501, číslo žádosti B7341. Podání žádosti 2021-12-03.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5503 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML40383, kód odrůdy 5107867, předběžné označení 5503, název odrůdy 5503, číslo žádosti B7340. Podání žádosti 2021-12-03.

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2021 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2021, 80 s. ISBN 978-80-86836-45-4.

Metodika ochrany chmele 2021 (*.pdf; 2 MB)

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK, Petr SVOBODA, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Metodika šlechtění chmele na odolnost k Verticillium nonalfalfae s využitím genetických zdrojů [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2021, 28 s. ISBN 978-80-86836-48-5.

Metodika šlechtění chmele na odolnost k Verticillium nonalfalfae s využitím genetických zdrojů (*.pdf; 3 MB)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

[vyšla v r. 2021, ale rok uplatnění bude 2022 v RIV]

KOMÍNEK, Petr, Marcela KOMÍNKOVÁ, Iva KŘÍŽKOVÁ, Václav KREJZAR, Radek AULICKÝ, Alena KUBÁTOVÁ, Ladislav BÁR, Petra KUBIZNIAKOVÁ, Jana BROŽOVÁ, Aleš LEBEDA, Ivana EICHLEROVÁ, Hana MALENOVSKÁ, Alena HANZALOVÁ, Josef MERTELÍK, Miloslava KAVKOVÁ, Marcela MRÁZKOVÁ, Martin KMOCH, David NOVOTNÝ, Iveta PÁNKOVÁ, Jiří SKUHROVEC, Irena PETRŽELOVÁ, Petr SVOBODA, Markéta REICHELOVÁ, Marian URBAN, Veronika ŘEZÁČOVÁ, Lucie VALENTOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Tomáš VENDL a Michaela SEDLÁŘOVÁ. Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer [certifikovaná metodika]. Praha: VÚRV, 2021, 65 s. ISBN 978-80-7427-353-7.

Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ... (*.pdf; 1,7 MB)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S - specializovaná veřejná databáze

V - výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A - audiovizuální tvorba

JEŽEK, Josef and Pavel DONNER. Growing hops in Czech Republic. Training materials [online]. Duration: 34 min 5 s. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=FJLDz0dDPow [cit. 2021-11-30].

E - uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M - uspořádání konference

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 23. 6. 2021.

W - uspořádání workshopu

Hodnocení perspektivních genotypů chmele s odolností k suchu (QK21010136). Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu, 16. 3. 2021.

Workshop k projektu Chytrá chmelnice. Internetové prostředí s využitím MS Teams. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Virtuální vysílání: Žatec, Tršice, 15. 4. 2021.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, zasedací místnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o., 22. 6. 2021.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 12. 8. 2021.

Bonitace perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu, 8. - 9. 11. 2021.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (VIII. ročník). Pořadatelé: ARIX a. s., Praha a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Boží Dar, Pivovar Červený Vlk, 11. 11. 2021.

Bonitace perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Boží Dar, Pivovar Červený Vlk, 11. 11. 2021.

O - ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2020“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2020“; „6. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „7. Šlechtění chmele v ČR“ a „8. Ekologické pěstování chmele“). In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO - LISTOPAD 2021. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, s. 32-53. ISBN 978-80-7434-631-6. ISSN 1211-7692.

Články v časopisu „Chmelařství“

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2020. Chmelařství. 2021, 94(1-2), 2-7. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Gabriela FRITSCHOVÁ, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2020. Chmelařství. 2021, 94(1-2), 8-13. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Laboratorní testy a polní pokusy v ochraně chmele. Chmelařství. 2021, 94(3), 22-31. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Nové trendy vývoje strategie ochrany rostlin proti škodlivým organismům v rámci EU a její dopady na stávající ochranu chmele. Chmelařství. 2021, 94(4), 38-40. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Gabriela FRITSCHOVÁ, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2020. Chmelařství. 2021, 94(4), 41-43. ISSN 0373-403X.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným prostředkem Albit Max ke snížení obsahu reziduí pesticidů ve chmelu v roce 2020. Chmelařství. 2021, 94(4), 50-52. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Prognóza vláhové potřeby v roce 2020 pro lokalitu Žatec a neuvěřitelný šlendrián při aktualizaci ČSN 75 0434 sloužící k výpočtu vláhového deficitu u chmele. Chmelařství. 2021, 94(5), 54-58. ISSN 0373-403X.

RŮŽEK, Lubomír, Svatopluk ČUDA, Martin RYPAR, Ivo KLAPAL a Tereza TINTĚROVÁ. Přípravek SYNERGIN E-VITAL, aplikace u chmele v roce 2020. Chmelařství. 2021, 94(5), 64-65. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Nové registrované aromatické odrůdy chmele (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. Chmelařství. 2021, 94(6-7), 70-78. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení hmotnosti hlávek u českých aromatických odrůd chmele (Humulus lupulus L.). Chmelařství. 2021, 94(8-9), 86-89. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír a Jan HERVERT. České odrůdy chmele v pivovarských testech. Chmelařství. 2021, 94(8-9), 90-94. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Karel KROFTA. Historie a současnost pěstování chmele na nízkých konstrukcích - část 1. Chmelařství. 2021, 94(10), 106-111. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský den na Stekníku 2021. Chmelařství. 2021, 94(10), 111-114. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER, Renata KŘIVSKÁ a Ivo KLAPAL. Hodnocení agrometeorologického roku 2020/2021 v Žatci, Liběšicích u Úštěka a Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2021, 94(11-12), 122-132. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2021“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 68-70. ISBN 978-80-86576-92-3.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 73-118. ISBN 978-80-86576-92-3.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s.r.o. v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 119-153. ISBN 978-80-86576-92-3.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 154-168. ISBN 978-80-86576-92-3.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK.. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 169-183. ISBN 978-80-86576-92-3.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 184-196. ISBN 978-80-86576-92-3.

DONNER, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK, Karel KROFTA, Josef PATZAK a Josef PULKRÁBEK. Kvantifikace vlivu vybraných vnitřních a vnějších faktorů na hospodářský výnos a kvalitu produkce chmele. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 197-206. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Nové aromatické odrůdy chmele (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 207-217. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hmotnosti hlávek u českých aromatických odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 218-226. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK, Petr SVOBODA, Jitka CHARVÁTOVÁ a Alena HENYCHOVÁ. Mezinárodní projekt Eureka LTE2018 "Tvorba genotypů chmele odolných k Verticilliu nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie" v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 227-238. ISBN 978-80-86576-92-3.

SVOBODA, Petr, Miloš FALTUS, Jaroslava DOMKÁŘOVÁ, Vendula HORÁČKOVÁ, Jiří ZÁMEČNÍK a Alois BILAVČÍK. Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 239-244. ISBN 978-80-86576-92-3.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Hynek Florýk a MUDr. Adolf SEIFERT. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 262-268. ISBN 978-80-86576-92-3.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Chmelařství před 75 lety, v době ukončení 2. světové války. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 269-275. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Historie šlechtění chmele v České republice. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 283-288. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Výkonnost historických původních klonů chmele. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 330-341. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Variabilita kvantitativních a kvalitativních znaků u klonů Žateckého poloraného červeňáku. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 342-357. ISBN 978-80-86576-92-3.

NESVADBA, Vladimír. Výkonnost českých odrůd chmele v letech 2014-2019. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 358-364. ISBN 978-80-86576-92-3.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2020. In: Chmelařská ročenka 2021. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2021, s. 414-446. ISBN 978-80-86576-92-3.

Články v publikaci „CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2021“

KROFTA, Karel and Alexandr MIKYŠKA. Prospects for growing Saaz hops in the context of expected climate change / Perspektivy pěstování Žateckého červeňáku v České republice v podmínkách očekávaných změn klimatu. Czech hops / Český chmel 2021. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, 14-21. ISBN 978-80-7434-620-0.

PATZAK, Josef and Vladimír NESVADBA. Sládek and Premiant - traditional aroma hybrid hops suitable not only for Czech Beer (PGI) / Sládek a Premiant - tradiční aromatické hybridní odrůdy nejen pro České pivo (CHZO). Czech hops / Český chmel 2021. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, 22-27. ISBN 978-80-7434-620-0.

NESVADBA, Vladimír. A new generation of Czech hop varieties is gaining ground in breweries / Nová generace českých odrůd chmele nachází v pivovarech uplatnění. Czech hops / Český chmel 2021. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, 28-33. ISBN 978-80-7434-620-0.

DONNER, Pavel. Smart Hop Field / Chytrá chmelnice. Czech hops / Český chmel 2021. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, 64-67. ISBN 978-80-7434-620-0.

JEŽEK, Josef. Hop Growers' Day / Chmelařský den ve Stekníku 2021. Czech hops / Český chmel 2021. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, 80-83. ISBN 978-80-7434-620-0.

Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2022

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Nové české aromatické odrůdy chmele Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2022. Olomouc: Agriprint, 2021, s. 98-104. ISBN 978-80-87091-94-4.

KROFTA, Karel a Josef PATZAK. Chmelařství. Pěstování, vlastnosti a využití chmele. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2022. Olomouc: Agriprint, 2021, s. 114-115. ISBN 978-80-87091-94-4.

Ostatní příspěvky

NESVADBA, Vladimír. Odrůdy chmele. In: Pivovarský kalendář 2021. Praha: Nakladatelství ROW, 2021, s. 78-103. Bez ISBN.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Jiří DREKSLER, Karel KROFTA, Jiří KUNTE a Jan MATĚJKA. Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (1). Agromanuál. 2021, 16(2), 117-119. ISSN 1801-7673.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Jiří DREKSLER, Karel KROFTA, Jiří KUNTE a Jan MATĚJKA. Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (2). Agromanuál. 2021, 16(3), 142-145. ISSN 1801-7673.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Pavel PROCHÁZKA, Jiří DREKSLER, Jan VOSTŘEL a Karel KROFTA. Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnici. Agromanuál. 2021, 16(6), 129-131. ISSN 1801-7673.

TREFILOVÁ, Markéta. Houbové choroby chmele. Agromanuál. 2021, 16(7), 46-48. ISSN 1801-7673.

[vyšel v r. 2021, ale rok uplatnění bude 2022 v RIV]

BRANT, Václav, Václav EMINGER, Jiří DREKSLER, Pavel PROCHÁZKA, Milan KROULÍK, Karel KROFTA a Jiří KUNTE. Dlouhodobý pokryv půdy v meziřadí chmelnic. Agromanuál. 2021, 16(11-12), 83-87. ISSN 1801-7673.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Jiří DREKSLER, Pavel PROCHÁZKA a Karel KROFTA. Technika pro osevy meziřadí chmelnic. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2021, XXIX(16), 19-20. Vyšlo 19. 4. 2021. ISSN 1211-3816.

PATZAK, Josef a Vladimír NESVADBA. Zelené zlato - chmel otáčivý. Nová botanika. 2021, 4(1), 29-31. ISSN 2570-9917. E-ISSN 2570-9925.

NESVADBA, Vladimír. Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.). In: I. KŘÍŽKOVÁ, K. DROBÍKOVÁ a V. HOLUBEC, eds. Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2021, 86-88. 2. aktualizované vydání. ISBN 978-80-7434-618-7.

NESVADBA, Vladimír, Josef PATZAK, Karel KROFTA and Jitka CHARVÁTOVÁ. New hop varieties in the Czech Republic. In: Symposium Book from 14th International Trends in Brewing. The International Malting and Brewing Symposium, 17 - 20 April 2021, Leuven, Belgium. 2021. p. 93.

KROFTA, Karel and Alexandr MIKYŠKA. Sustainability of growing of Saaz hop in the Czech Republic in the conditions of climate changes. In: Symposium Book from 14th International Trends in Brewing. The International Malting and Brewing Symposium, 17 - 20 April 2021, Leuven, Belgium. 2021. p. 106.

NESVADBA, Vladimír. Nová generace odrůd chmele pro pivní styly. In: 40. Pivovarsko-sladařský seminář: Průvodce - souhrn abstraktů ze semináře konaného 21. - 22. 10. 2021 v Dolních Vítkovicích (Ostrava). Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Vysoká škola chemicko-technologická, Kvasný průmysl. 2021. s. 22.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 3. 5. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 18. 5. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 8. 6. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 22. 6. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 18. 7. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 8. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 11. 8. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 18. 8. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

KROFTA, Karel. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách ŽPČ před sklizní k 26. 8. 2021 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2021. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/predskliznove-odbery/?arc=291

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek [online]. Publikováno 06-08/2021.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css