AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
19-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2020 (83 CITACÍ, 2 METODIKY, 18 PUBLIKACÍ)

Rok 2020

[aktualizace k 5. 2. 2021]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJscJostDPFuzitNmetSMWOSUMA
11-61142435183

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

DONNER Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK, Karel KROFTA, Josef PATZAK and Josef PULKRÁBEK. Influence of weather conditions, irrigation and plant age on yield and alpha-acids content of Czech hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Plant, Soil and Environment. 2020, 66(1), 41-46. ISSN 1214-1178, E-ISSN 1805-9368. DOI: 10.17221/627/2019-PSE

BRANT, Václav, Karel KROFTA, Milan KROULÍK, Petr ZÁBRANSKÝ, Pavel PROCHÁZKA and Jaroslav POKORNÝ. Distribution of root system of hop plants in hop gardens with regular rows cultivation. Plant, Soil and Environment. 2020, 66(7), 317-326. ISSN 1214-1178, E-ISSN 1805-9368. DOI: 10.17221/672/2019-PSE

NESVADBA, Vladimír, JItka CHARVÁTOVÁ, Josef VOSTŘEL and Markéta WERSCHALLOVÁ. Evaluation of Czech hop cultivars since 2010 till 2019. Plant, Soil and Environment. 2020, 66(12), 658-663. ISSN 1214-1178, E-ISSN 1805-9368. DOI: 10.17221/430/2020-PSE

MISHRA, Ajay, Kumar, Tomáš KOCÁBEK, Vishnu Sukumari NATH, Praveen AWASTHI, Ankita SHRESTHA, Uday Kumar KILLI, Jernej JAKSE, Josef PATZAK, Karel KROFTA and Jaroslav MATOUŠEK. Dissection of Dynamic Transcriptome Landscape of Leaf, Bract, and Lupulin Gland in Hop (Humulus lupulus L.). International Journal of Molecular Sciences. 2020, 21(1), 233-256. ISSN 1661-6596, E-ISSN 1422-0067. DOI: 10.3390/ijms21010233

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Evaluation of S-incompatibility locus, genetic diversity and structure of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular methods and phenotypic characteristics. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2020, 95(1), 84-92. ISSN 1462-0316, E-ISSN 2380-4084. DOI: 10.1080/14620316.2019.1647798

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. Assessment of epigenetic methylation changes in hop (Humulus lupulus) plants obtained by meristem culture. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2020, 56(4), 159−164. ISSN 1212-1975, E-ISSN 1805-9325. DOI: 10.17221/27/2020-CJGPB

NESVADBA, Vladimír and Jitka CHARVÁTOVÁ. New fine aroma varieties of hops (Humulus lupulus L.) Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine and Mimosa. Kvasný průmysl. 2020, 66(4), 320-330. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2019.66.320

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Breeding of flavour hops in the Czech Republic. Kvasný průmysl. 2020, 66(6), 366-371. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2019.66.366

STRAKOVÁ, Lenka, Vladimír NESVADBA, Jindřich KŘIVÁNEK, Martin SLABÝ, Tomáš VRZAL, Jitka CHARVÁTOVÁ, Radim CERKAL and Jana OLŠOVSKÁ. Sensorial character of beer dry hopped with new Czech genotypes of hops with a specific flavor. Kvasný průmysl. 2020, 66(6), 372-381. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2019.66.372

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ, Alena HENYCHOVÁ and Josef PATZAK. Evaluation of original historical clones of hops (Humulus lupulus L.). Kvasný průmysl. 2020, 66(6), 382-391. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2019.66.382

DUŠEK, Martin, Josef VOSTŘEL, Vladimíra JANDOVSKÁ and Alexandr MIKYŠKA. Post-harvest recognition of various fungicide treatments for downy mildew of hops using comprehensive pesticide residue monitoring. International Journal of Pest Management. 2020, 66(4), 1-11. ISSN 0967-0874, E-ISSN 1366-5863. DOI: 10.1080/09670874.2020.1864507

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Stabilita výkonnosti odrůd chmele s tolerancí k Verticillium nonalfalfae. Rostlinolékař. 2020, 31(3), 13-16. ISSN 1211-3565.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení historických původních klonů chmele (Humulus lupulus L.). Kvasný. 2020, 2(3), 4-9. ISSN 2571-3868.

OLŠOVSKÁ, Jana, Vladimír NESVADBA, Jindřich KŘIVÁNEK, Martin SLABÝ, Lenka STRAKOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Nové české genotypy chmele se specifickou vůní. Kvasný. 2020, 2(4), 4-12. ISSN 2571-3868.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení výkonnosti českých odrůd chmele (Humulus lupulus L.). Kvasný. 2020, 2(4), 26-31. ISSN 2571-3868.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení českých odrůd chmele k Verticillium nonalfalfae. Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2020, 68(9), 67-69. ISSN 0139-6013.

FALTUS, Miloš, Petr SVOBODA, Jaroslava DOMKÁŘOVÁ, Alois BILAVČÍK a Jiří ZÁMEČNÍK. Vliv dehydratace na obsah vody a termické vlastnosti pylu chmele a bramboru. Úroda - recenzovaný časopis pro rostlinnou produkci. 2020, 68(12), 41-48, vědecká příloha časopisu "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů". ISSN 0139-6013.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

PATZAK, Josef, Alena HENYCHOVÁ, František PAPRŠTEIN and Jiří SEDLÁK. Utilization of molecular methods for evaluation of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources. In: S. GUPTA, ed. et al. Acta Horticulturae 1297: Proceedings of the V International Symposium on Plant Genetic Resources and International Symposium on Applied Functional Molecular Biology August 12, 2018, Turkey, International Society for Horticultural Science, 2020, pp. 441–448. ISSN (print) 0567-7572, ISSN (electronic) 2406-6168, ISBN 978-94-6261-295-2. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1235.9

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a. s. a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o.. Preparát pro simultánní hořčení a dobarvení piva, způsob jeho výroby a použití [patent]. Vynálezci: Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 308 488. 2020-09-16. Přihl.: 2019-07-09.

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s. Reaktor s regulovatelnou velikostí teplosměnné plochy [užitný vzor]. Původci: Karel KROFTA a Alexandr MIKYŠKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 33 748. 2020-02-18. Přihl.: 2019-12-09.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s. a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Pivo chmelené chmelo-sladovým preparátem [užitný vzor]. Původci: Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 33 997. 2020-05-19. Přihl.: 2020-02-12.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s. a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Sladový sycený nápoj chmelený chmelo-sladovým preparátem [užitný vzor]. Původci: Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 34 302. 2020-08-18. Přihl.: 2020-07-16.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s. a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Pivo kvašené nepivovarskou kulturou a chmelené chmelo-sladovým preparátem [užitný vzor]. Původci: Alexandr MIKYŠKA a Karel KROFTA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 34 346. 2020-09-01. Přihl.: 2020-07-16.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2020 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2020, 72 s. ISBN 978-80-86836-42-3.

Metodika ochrany chmele 2020 (*.pdf; 1 MB)

SVOBODA, Petr a Vladimír NESVADBA. Metodika ochranných opatření proti šíření Verticillium nonalfalfae u chmele [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2020, 30 s. ISBN 978-80-86836-44-7.

Metodika ochranných opatření proti šíření Verticillium nonalfalfae u chmele (*.pdf)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R - software

S - specializovaná veřejná databáze

V - výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A - audiovizuální tvorba

E - uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M - uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 20. 2. 2020.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 3. 3. 2020.

Seminář "Ochrana chmele 2020 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 5. 3. 2020.

Seminář ochrana chmele 2020. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 10. 3. 2020.

W - uspořádání workshopu

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice, zasedací místnost Tršické zemědělské a. s., 28. 5. 2020.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 6. 8. 2020.

Bonitace perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost Chmelařského institutu, 22. - 23. 10. 2020.

O - ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2019“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2019“; „6. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „7. Šlechtění chmele v ČR“ a „8. Ekologické pěstování chmele“). In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO - LISTOPAD 2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2020, s. 31-55. ISBN 978-80-7434-575-3. ISSN 1211-7692.

Články v časopisu „Chmelařství“

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2019. Chmelařství. 2020, 93(1-2), 1-7. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2019. Chmelařství. 2020, 93(1-2), 7-15. ISSN 0373-403X.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy Sládek na ÚH Stekník. Chmelařství. 2020, 93(3), 26-28. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení světových odrůd chmele v polní kolekci genetických zdrojů. Chmelařství. 2020, 93(3), 28-33. ISSN 0373-403X.

[Tiskové chyby - opravená verze vydána znovu v č. 5-6/2020]
KROFTA, Karel a Jan HERVERT. Pokusný minipivovar Chmelařského institutu v Žatci a jeho historie. Chmelařství. 2020, 93(3), 34-36. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2020 v Žatci. Chmelařství. 2020, 93(3), 37-44. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení variability kvantitativních a kvalitativních znaků u klonů Žateckého poloraného červeňáku. Chmelařství. 2020, 93(4), 51-55. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír. Vývoj šlechtění chmele v České republice. Chmelařství. 2020, 93(4), 56-60. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Miloslav KLAS, Jitka CHARVÁTOVÁ a Michaela KLASOVÁ. Polní pokus s novými odrůdami chmele v Chrášťanech. Chmelařství. 2020, 93(5-6), 72-74. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel a Jan HERVERT. Pokusný minipivovar Chmelařského institutu v Žatci a jeho historie. Chmelařství. 2020, 93(5-6), 75-78. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Petr SVOBODA a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení stability výkonnosti odrůd chmele s tolerancí k Verticillium nonalfalfae. Chmelařství. 2020, 93(7-9), 86-91. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský den na Stekníku 2020. Chmelařství. 2020, 93(7-9), 91-94. ISSN 0373-403X.

SVOBODA, Petr. V Žatci bylo otevřeno Muzeum pivovarnictví Žatecka. Chmelařství. 2020, 93(7-9), 104. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER, Renata KŘIVSKÁ a Ivo KLAPAL. Hodnocení agrometeorologického roku 2019/2020 v Žatci, Liběšicích u Úštěka a Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2020, 93(10-12), 106-116. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2020“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 76-78. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 81-124. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 125-161. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. ČIA akreditovala chemickou laboratoř CHI. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 162-163. ISBN 978-80-86576-89-3.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 164-177. ISBN 978-80-86576-89-3.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 178-191. ISBN 978-80-86576-89-3.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2018/2019 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 192-203. ISBN 978-80-86576-89-3.

NESVADBA, Vladimír. Řešení mezinárodního projektu Eureka LTE2018 „Tvorba genotypů chmele odolných k Verticiliu nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie“. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 204-210. ISBN 978-80-86576-89-3.

NESVADBA, Vladimír. Výnos a obsah alfa kyselin u odrůd chmele s tolerancí k Verticillium nonalfalfae. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 211-220. ISBN 978-80-86576-89-3.

NESVADBA, Vladimír. Odrůdy chmele. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 221-256. ISBN 978-80-86576-89-3.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Sametová revoluce a chmelaři, aneb co bylo před třiceti lety. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 280-285. ISBN 978-80-86576-89-3.

JEŽEK, Josef. Česká účast na Vědecko-technické komisi Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele ve Francii. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 354-360. ISBN 978-80-86576-89-3.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2019. In: Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 370-402. ISBN 978-80-86576-89-3.

VOSTŘEL, Josef. Řešení problematiky ochrany chmele na úrovni EU v roce 2019. In. Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 403-410. ISBN 978-80-86576-89-3.

SVOBODA, Petr. Výskyt Viroidu zakrslosti chmele - HSVd. In. Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 415-418. ISBN 978-80-86576-89-3.

KOVAŘÍK, Michal, Vladimír NESVADBA a Patricie BUCHTOVÁ. Degustace piv při 62. ŽATECKÉ DOČESNÉ. In. Chmelařská ročenka 2020. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2020, s. 420-424. ISBN 978-80-86576-89-3.

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Lalokonosec libečkový ve chmelnicích. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2020, XXVIII(16), 16-17. Vyšlo 14. 4. 2020. ISSN 1211-3816.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti lalokonosci. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2020, XXVIII(16), 18. Vyšlo 14. 4. 2020. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci „CZECH HOPS / ČESKÝ CHMEL 2020“

KOVAŘÍK, Michal, Josef PATZAK, Zdeněk ROSA and Josef JEŽEK. Czech hop growersˈ organizations at the beginning of the second decade of the 21st century / České chmelařské organizace na počátku 20. let 21. století. Czech hops / Český chmel 2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2020, s. 4-11. ISBN 978-80-7434-572-2.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. New Czech aroma hop varieties Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine and Mimosa / Nové české aromatické odrůdy chmele Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. Czech hops / Český chmel 2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2020, s. 16-21. ISBN 978-80-7434-572-2.

JEŽEK, Josef. Deputy Minister reminded attendees of the Hop Growersˈ Day that hops are an important export commodity in Czech foreign trade / Chmel je významnou exportní položkou zahraniční položkou zahraničního obchodu, připomněl na Chmelařském dni náměstek ministra. Czech hops / Český chmel 2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2020, s. 70-73. ISBN 978-80-7434-572-2.

JEŽEK, Josef. Hop path in the Stekník region / Chmelová stezka na Steknicku. Czech hops / Český chmel 2020. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2020, s. 82-85. ISBN 978-80-7434-572-2.

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2020

KUMHÁLOVÁ, Jitka, Jan CHYBA a Karel KROFTA. Sledování chmelových odrůd pomocí bezpilotního prostředku a družic Sentinel 2. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 12–17. ISBN 978-80-86836-40-9.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Petr ZÁBRANSKÝ, Pavel PROCHÁZKA, Karel KROFTA, Josef JEŽEK, Pavel DONNER a Jaroslav POKORNÝ. Zpracování půdy ve vztahu k prostorovému rozmístění kořenového systému chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 18–22. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy YARA při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 49–74. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy řady AGROLEAF při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 81–101. ISBN 978-80-86836-40-9.

RŮŽEK, Lubomír, Pavel DONNER, Josef JEŽEK, Ivo KLAPAL, Klára HAŠKOVÁ a Luděk POČTA. Přípravek Synergin E-vital, aplikace u chmele v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 103–109. ISBN 978-80-86836-40-9.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování chmele odrůdy SLÁDEK na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 125–137. ISBN 978-80-86836-40-9.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 138–149. ISBN 978-80-86836-40-9.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologicky rok 2018/2019 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 150–155. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Ozeleňování meziřadí – pohanka setá a oves nahý na biochmelnici ve Stekníku v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 156–162. ISBN 978-80-86836-40-9.

NESVADBA, Vladimír a Jitka CHARVÁTOVÁ. Nové odrůdy chmele registrované v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 163–171. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Pavel a Josef JEŽEK. Představení strojů značky DONDI pro mělkou i hloubkovou kultivaci chmelnic na Stekníku v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 179–194. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER a Ivo KLAPAL. Teploty a srážky ve chmelařských oblastech ČR v porovnání s německou oblastí Hallertau (duben až srpen 2019). In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 242–244. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef. Výpočet závlahových dávek v r. 2019 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 245–246. ISBN 978-80-86836-40-9.

KROFTA, Karel, Dagmar VOJTĚCHOVÁ a Miluše WERSCHALLOVÁ. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 261–265. ISBN 978-80-86836-40-9.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Pokus s pomocným prostředkem ALBIT® MAX ke snížení obsahu reziduí ve chmelu v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 266–274. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef. Nahradí herbicidy termické plečky? In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 280–287. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Ve Slovinsku se testuje nový chmelovodič, ekologicky šetrný a plně kompostovatelný. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 288–289. ISBN 978-80-86836-40-9.

JEŽEK, Josef. BrauBeviale 2019 – Chmelařský institut s. r. o. na stánku Svazu pěstitelů chmele ČR v Norimberku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 290–292. ISBN 978-80-86836-40-9.

KROFTA, Karel a Josef JEŽEK. Chmel v doplňku stravy MENOPRIMA BELLA® pro menopauzální komfort. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 293–295. ISBN 978-80-86836-40-9.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2019. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 20. 2. 2020. Žatec: Chmelařský institut, 2020, s. 299–315. ISBN 978-80-86836-40-9.

Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021

NESVADBA, Vladimír a Michal VOKŘÁL. Čerstvý chmel v pivu. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021. Olomouc: Agriprint, 2020, s. 101-104. ISBN 978-80-87091-91-3.

NESVADBA, Vladimír. Historie šlechtění chmele v České republice. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021. Olomouc: Agriprint, 2020, s. 106-109. ISBN 978-80-87091-91-3.

KROFTA, Karel a Pavel DOSTÁLEK. Chmel a menopauza. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021. Olomouc: Agriprint, 2020, s. 142-143. ISBN 978-80-87091-91-3.

Ostatní příspěvky

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení variability hmotnosti hlávek u českých aromatických odrůd chmele (Humulus lupulus L.). In: P., HRIC, ed. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov: Zborník online vedeckých prác. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, s. 186-195. ISBN 978-80-552-2244-8.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ, Lucie ŠTEFANOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Hodnocení výnosu a obsahu KH u českých odrůd chmele (Humulus lupulus L.). In: P., HRIC, ed. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov: Zborník online vedeckých prác. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, s. 196-202. ISBN 978-80-552-2244-8.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 29. 4. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 15. 5. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 6. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 6. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta WERSCHALLOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 7. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef, Markéta TREFILOVÁ a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 4. 8. 2020 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2020. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek [online]. Publikováno 06-08/2020.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css