AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2018 (127 CITACÍ, 4 METODIKY, 9 PUBLIKACÍ)

Rok 2018

[aktualizace k 22. 3. 2019]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

KROFTA, Karel, Milan HOUŠKA, Alexandr MIKYŠKA and Pavel ČERMÁK. Changes in the composition of hop secondary metabolites induced by high hydrostatic pressure. Journal of the Institute of Brewing, 2018, 124(2), 158-172. E-ISSN 2050-0416. DOI: 10.1002/jib.481

MIKYŠKA, Alexandr, Jana OLŠOVSKÁ, Martin SLABÝ, Karel ŠTĚRBA, Andreja ČERENAK, Iztok Jože KOŠIR, Martin PAVLOVIČ, Zala KOLENC and Karel KROFTA. Analytical and sensory profiles of Slovenian and Czech hop genotypes in single hopped beers. Journal of the Institute of Brewing, 2018, 124(3), 209-221. E-ISSN 2050-0416. DOI: 10.1002/jib.494

KOCÁBEK, Tomáš, Ajay Kumar MISHRA, Jaroslav MATOUŠEK, Josef PATZAK, Anna LOMNICKÁ, Mudra KHARE and Karel KROFTA. The R2R3 transcription factor HIMYB8 and its role in flavonoid biosynthesis in hop (Humulus lupulus L.). Plant Science, 2018, 269(4), 32-46. ISSN 0168-9452. DOI: 10.1016/j.plantsci.2018.01.004

MISHRA Kumar Ajay, Ganesh Selvaraj DURAISAMY, Mudra KHARE, Tomáš KOCÁBEK, Jernej JAKSE, Jindřich BŘÍZA, Josef PATZAK, Teruo SANO and Jaroslav MATOUŠEK. Genome-wide transcriptome profiling of transgenic hop (Humulus lupulus L.) constitutively overexpressing HlWRKY1 nad HlWDR1 transcription factors. BMC Genomics, 2018, 19, 739-756. ISSN 1471-2164. DOI: 10.1186/s12864-018-5125-8

RYBKA, Adolf, Karel KROFTA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK and Jaroslav POKORNÝ. Effect of drying temperature on the content and composition of hop oils. Plant, Soil, Environment, 2018, 64(10), 512-516. ISSN: 1214-1178, E-ISSN: 1805-9368. DOI: 10.17221/482/2018-PSE

MATSUI, Hiroo, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ, Pavel DONNER, Minoru HORIUCHI, Satoru KAMIGASA, Karel KROFTA and Josef PATZAK. Specific Kieselguhr increased hop yield over several years. Journal of Agricultural Science, 2018, 10(11), 91-100. ISSN: 1916-9752, E-ISSN: 1916-9760. DOI: 10.5539/jas.v10n11p91

PATZAK, Josef and Alena HENYCHOVÁ. Evaluation of genetic variability within actual hop (Humulus lupulus L.) cultivars by an enlarged set of molecular markers. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2018, 54(2), 86-91. ISSN: 1212-1975, E-ISSN: 1805-9325. DOI: 10.17221/175/2016-CJGPU

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

FALTUS, Miloš, Petr SVOBODA, Alois BILAVČÍK a Jiří ZÁMEČNÍK. Metoda kryoprezervace pro uchování genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus, L.). Úroda. 2018, 66(12), 127-130, vědecká příloha. ISSN 0139-6013.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Šlechtění nových odrůd chmele (Humulus lupulus L.) pro České pivo. Úroda. 2018, 66(12), 167-170, vědecká příloha. ISSN 0139-6013.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce odrůdy chmele Boomerang [poloprovoz]. PP servis a. s., Praha, k. ú. Nesuchyně. 2018.

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce odrůdy chmele Gaia [poloprovoz]. PP servis a. s., Praha, k. ú. Nesuchyně. 2018.Poloprovozní plocha genotypu chmele 5495 [poloprovoz]. CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice, k. ú. Kaštice. 2018.

Poloprovozní plocha genotypu chmele 5512 [poloprovoz]. CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice, k. ú. Kaštice. 2018.

Poloprovozní plocha genotypu chmele 5520 [poloprovoz]. CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice, k. ú. Kaštice. 2018.

Poloprovozní plocha genotypu chmele 5540 [poloprovoz]. CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice, k. ú. Kaštice. 2018.

Poloprovozní plocha genotypu chmele 5551 [poloprovoz]. CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice, k. ú. Kaštice. 2018.

Poloprovozní plocha genotypu chmele 5571 [poloprovoz]. CHMEL - Vent, spol. s r. o., Kněžice, k. ú. Kaštice. 2018.

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Country [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML25564, kód odrůdy 5093048, předběžné označení N 5, název odrůdy Country, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 6. 1. 2018.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Jazz [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML25568, kód odrůdy 5093052, předběžné označení N 33, název odrůdy Jazz, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 6. 1. 2018.

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení umožňující snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení chmele v pásových sušárnách [užitný vzor]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 31 453. 2018-02-21. Přihl.: 2017-08-03.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení pro jímání odpadního tepla a jeho využití pro sušicí proces v pásové sušárně chmele [užitný vzor]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 31 454. 2018-02-21. Přihl.: 2017-08-03.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5495 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34666, kód odrůdy 5102150, předběžné označení 5495, název odrůdy 5495, číslo žádosti B5288. Podání žádosti 2018-06-25.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5512 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34667, kód odrůdy 5102151, předběžné označení 5512, název odrůdy 5512, číslo žádosti B5289. Podání žádosti 2018-06-25.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5520 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34668, kód odrůdy 5102152, předběžné označení 5520, název odrůdy 5520, číslo žádosti B5290. Podání žádosti 2018-06-25.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5540 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34669, kód odrůdy 5102153, předběžné označení 5540, název odrůdy 5540, číslo žádosti B5291. Podání žádosti 2018-06-25.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5551 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34670, kód odrůdy 5102154, předběžné označení 5551, název odrůdy 5551, číslo žádosti B5292. Podání žádosti 2018-06-25.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5571 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34671, kód odrůdy 5102155, předběžné označení 5571, název odrůdy 5571, číslo žádosti B5293. Podání žádosti 2018-06-25.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele se specifickou vůní 5580 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML34672, kód odrůdy 5102156, předběžné označení 5580, název odrůdy 5580, číslo žádosti B5294. Podání žádosti 2018-06-25.

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2018 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2018, 63 s. ISBN 978-80-86836-22-5.

PAPRŠTEIN, František, Josef PATZAK, Jiří SEDLÁK a Alena HENYCHOVÁ. Certifikovaná metodika hodnocení genofondu třešně s využitím molekulárně genetických metod [certifikovaná metodika]. Holovousy: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o., 2018, 51 s. ISBN 978-80-87030-62-2.

KINCL, David, David KABELKA, Jan SRBEK, Petr ČÁP, Anita PETRŮ, Martin PETERA, Karel KROFTA a Jaroslav POKORNÝ. Půdoochranné technologie pro pěstování chmelu [certifikovaná metodika]. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. a Chmelařský institut s. r. o., 2018, 31 s. ISBN 978-80-87361-90-0.

Metodika ke stažení (*.pdf; 10 MB)

FALTUS, Miloš, Petr SVOBODA, Alois BILAVČÍK a Jiří ZÁMEČNÍK. Metodika kryokonzervace genetických zdrojů chmele [certifikovaná metodika]. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., 2018, 23 s. ISBN 978-80-7427-298-1.

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář "Ochrana chmele 2018 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 27. 2. 2018.

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 28. 2. 2018.

Seminář ochrana chmele 2018. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 6. 3. 2018

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 8. 3. 2018.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 18. 4. 2018.

W – uspořádání workshopu

Workshop s degustací piv perspektivních genotypů chmele v CHI. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost, 23. 1. 2018.

Představení strojů do chmelnic zn. Dondi pro tršické chmelaře. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Agrotechnic Moravia s. r. o., Olomouc ve spolupráci s Agrospolem Velká Bystřice s. r. o. Místo konání: Velká Bystřice, areál firmy (okr. Olomouc), 17. 5. 2018.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice, zasedací místnost Tršické zemědělské a. s., 29. 5. 2018.

Představení strojů do chmelnic zn. Dondi. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a AGRIMA Žatec s. r. o., Staňkovice. Místo konání: Stekník u Žatce, chmelnice účelového hospodářství, 31. 5. 2018.

Představení rosičů zn. Wanner Myers na Stekníku. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a ŽÁČEK AG s. r. o., Dobroměřice. Místo konání: Stekník u Žatce, chmelnice účelového hospodářství, 21. 6. 2018.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 9. 8. 2018.

Nízká konstrukce - sklizeň genotypů Blues - Jazz - Country v Kněžicích. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a CHMEL - Vent spol. s r. o., Kněžice. Místo konání: Kněžice, nízká chmelnicová konstrukce, 13. 9. 2018.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (VI. ročník). Pořadatelé: ARIX a. s., Praha a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 18. 10. 2018.

O – ostatní výsledky

Články v časopisu Chmelařství

KROFTA, Karel, Tomáš SEDLÁK, Ivo KLAPAL a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2017. Chmelařství. 2018, 91(1-2), 1-10. ISSN 0373-403X.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Chmelařský spolek v Žatci byl založen před 185 lety. Chmelařství. 2018, 91(1-2), 25-27. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2018 v Žatci. Chmelařství. 2018, 91(3), 39-42. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Z činnosti Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2018, 91(3), 42-46. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Využívání genetických zdrojů chmele ve šlechtění. Chmelařství. 2018, 91(4-5), 57-60. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef, Pavel DONNER, Renata KŘIVSKÁ a Ivo KLAPAL. Hodnocení agrometeorologického roku 2017/2018 v Žatci, Liběšicích u Úštěka a Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2018, 91(11-12), 126-134. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Výskyt škodlivých organismů na chmelu a ochrana proti nim v roce 2018. Chmelařství. 2018, 91(11-12), 134-140. ISSN 0373-403X.

SVOBODA, Petr, Vladimír NESVADBA, Josef PATZAK, Josef VOSTŘEL a Peter Glendinning. Tvorba genotypů chmele odolných k Verticillium nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie, projekt Eureka LTE218007. Chmelařství. 2018, 91(11-12), 141-143. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2018

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 112-115. ISBN 978-80-86576-78-7.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. roce 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 145-198. ISBN 978-80-86576-78-7.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2016/2017 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 199-209. ISBN 978-80-86576-78-7.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2016/2017 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 210-219. ISBN 978-80-86576-78-7.

JEŽEK, Josef, Adolf RYBKA a Jan PODSEDNÍK. Nízké konstrukce: sklízeč HUN-30, dopravní vůz chmelového produktu a separační linka PT-2000/30. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 220-230. ISBN 978-80-86576-78-7.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění hořkých odrůd a nové české odrůdy chmele Gaia a Boomerang. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 231-235. ISBN 978-80-86576-78-7.

NESVADBA, Vladimír. První české odrůdy pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 236-240. ISBN 978-80-86576-78-7.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění chmele pro specifické vůně. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 241-247. ISBN 978-80-86576-78-7.

NESVADBA, Vladimír. Vliv skladování chmele na obsah alfa hořkých kyselin u českých odrůd chmele. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 248-253. ISBN 978-80-86576-78-7.

KROFTA, Karel. Humulinony. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 254-258. ISBN 978-80-86576-78-7.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Naše chmelařství v kontextu sta let Československého státu. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 297-308. ISBN 978-80-86576-78-7.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Rok 1968 a chmelařská obec československá. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 309-322. ISBN 978-80-86576-78-7.

JEŽEK, Josef. České zastoupení na vědecké komisi IHGC v Rakousku. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 387-394. ISBN 978-80-86576-78-7.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 406-438. ISBN 978-80-86576-78-7.

VOSTŘEL, Josef. Zasedání komoditní expertní skupiny pro chmel v rámci EU - Obernai, Francie - 18. a 19. 10. 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 439-446. ISBN 978-80-86576-78-7.

SVOBODA, Petr. Ozdravovací proces a množení chmele. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 447-461. ISBN 978-80-86576-78-7.

JEŽEK, Josef. Přes tisíc absolventů kurzů a doplňkových školení OZ pro nakládání s POR prošlo Chmelařským institutem s. r. o. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 462-466. ISBN 978-80-86576-78-7.

NESVADBA, Vladimír. Degustace piv při Žatecké Dočesné 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 468-471. ISBN 978-80-86576-78-7.

KOVAŘÍK, Michal, Jan PODSEDNÍK a Karel KROFTA. Craft Brewers Conference a BrewExpo America® 2017. In: Chmelařská ročenka 2018. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2018, s. 472-482. ISBN 978-80-86576-78-7.

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Ochrana proti svilušce chmelové. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2018, XXVI(16), 19-21. Vyšlo 16. 4. 2018. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "Czech hops / Český chmel 2018"

MALÍŘOVÁ, Ivana. Hop growing in the newly established Czechoslovak Republic / Chmelařství v nově vznikající Československé republice. Czech hops / Český chmel 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, s. 4-7. ISBN 978-80-7434-468-8.

MATSUI, Hiroo, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ, Pavel DONNER, Minoru HORIUCHI, Satoru KAMIGASA, Karel KROFTA and Josef PATZAK. Specific Kieselguhr has increased hop yield for several years / Speciální druh křemeliny navyšuje výnos chmele. Czech hops / Český chmel 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, s. 38-43. ISBN 978-80-7434-468-8.

KROFTA, Karel, Tomáš SEDLÁK, Miluše WERSCHALLOVÁ and Jiří MALÝ. Current copper content in Czech hops / Aktuální obsah mědi v českých chmelech. Czech hops / Český chmel 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, s. 44-47. ISBN 978-80-7434-468-8.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Lucie ŠTEFANOVÁ. First Czech hop varieties for low-trellis production / První české odrůdy chmele na nízké konstrukce. Czech hops / Český chmel 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, s. 48-53. ISBN 978-80-7434-468-8.

SVAZ PĚSTITELŮ CHMELE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s.r.o. Czech hop varieties and their brewery use / České odrůdy chmele a jejich pivovarské využití. Czech hops / Český chmel 2018. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, s. 88-90. ISBN 978-80-7434-468-8.

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2018

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy řady Agroleaf při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 15–24. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef a Pavel DONNER. Výsledky pokusu s hnojivy YARA při pěstování chmele na ÚH Stekník v r. 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 25–35. ISBN 978-80-86836-21-8.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Zvýšení efektivity aplikace minerálních hnojiv ve chmelnicích. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 40–42. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef a Ivo KLAPAL. Stanoviska obchodníků s chmelem k (ne)používání pomocných látek ve chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 65–68. ISBN 978-80-86836-21-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel, Miroslav BRYNDA a Josef JEŽEK. Informace k hodnocení kompostu Kobra Údlice, s. r. o., při výsadbě chmele na podzim 2015 na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 75–77. ISBN 978-80-86836-21-8.

DONNER, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Pavel KOZLOVSKÝ a Josef JEŽEK. Informace o založení pokusu s hnojivem Agroblen při výsadbě chmele na ÚH Stekník na podzim 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 78–80. ISBN 978-80-86836-21-8.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Luděk POČTA. Založení pokusů s mikrobiálními kmeny Azotobacter Chroococcum a Bacillus Mucilaginosus pro zvýšení utilizace živin ve chmelnici. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 81–84. ISBN 978-80-86836-21-8.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v r. 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 97–104. ISBN 978-80-86836-21-8.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2016/2017 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 105–110. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef. Výpočty závlahových dávek v r. 2017 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 117–118. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef. Vybuduje se přehrada na Podvineckém potoce u Kryr? In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 119–124. ISBN 978-80-86836-21-8.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 125–136. ISBN 978-80-86836-21-8.

NESVADBA, Vladimír. Nové české odrůdy chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 137–142. ISBN 978-80-86836-21-8.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Šlechtění aromatických chmelů. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 152–155. ISBN 978-80-86836-21-8.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Agrotechnika chmele pěstovaného v ekologickém zemědělství. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 156–173. ISBN 978-80-86836-21-8.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele v ekologickém zemědělství. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 174–177. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef. Termická plečka. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 178–181. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef. Novela zákokna o rostlinolékařské péči přinesla změny od 1. 12. 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 186–190. ISBN 978-80-86836-21-8.

KROFTA, Karel a Tomáš SEDLÁK. Obsah nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech ze sklizně 2017. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 194–197. ISBN 978-80-86836-21-8.

WERSCHALLOVÁ, Markéta. Koncept "LWA" (Leaf Wall Area) přinese nové stanovení dávek pesticidů ve chmelu. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 198–201. ISBN 978-80-86836-21-8.

SVOBODA, Petr. Verticilliové vadnutí chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 205–210. ISBN 978-80-86836-21-8.

JEŽEK, Josef. Nízké konstrukce: vydány metodiky k pěstování, sklizni HUN-30, dopravy chmelové hmoty a separaci hlávek na PT-2000/30. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 28. 2. 2018. Žatec: Chmelařský institut, 2018, s. 211. ISBN 978-80-86836-21-8.

Československá Pivovarsko - sladařská ročenka 2019

NESVADBA, Vladimír. Nové registrované české odrůdy chmele. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2019. Olomouc: Agriprint, 2018, s. 138-143. ISBN 978-80-87091-81-4.

KROFTA, Karel a Tomáš SEDLÁK. Cizorodé látky v českých chmelech ze sklizně 2017. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2019. Olomouc: Agriprint, 2018, s. 144-146. ISBN 978-80-87091-81-4.

NESVADBA, Vladimír. Chmel a pivo na Altaji. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2019. Olomouc: Agriprint, 2018, s. 148-149. ISBN 978-80-87091-81-4.

SVOBODA, Petr. Ozdravovací proces českého chmele. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2019. Olomouc: Agriprint, 2018, s. 150-153. ISBN 978-80-87091-81-4.

Ostatní publikace

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Hodnocení kolekce chmele a přínos planých forem. In: I. KŘÍŽKOVÁ, V. HOLUBEC a V. ZEDEK, eds. Genetické zdroje rostlin: Moderní technologie konzervace a hodnocení. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, s. 95-99. ISBN 978-80-7434-483-1.

HNILIČKOVÁ, Helena, František HNILIČKA, Josef JEŽEK, Tomáš VILD a Kamil KRAUS. Fyziologické charakteristiky chmele pěstovaného v režimu ekologického zemědělství. In: F., HNILIČKA, ed. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018: Sborník recenzovaných vědeckých prací. Praha: ČZU v Praze a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 39-42. ISBN 978-80-213-2863-1.

JEŽEK, Josef. Předcházet škodám zvěří na chmelu nabývá na významu. Myslivost - časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. 2018, 66(1), 34-37. ISSN 0323-214X.

NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA, Josef PATZAK and Jan HERVERT. Brewing tests and utilisation of Czech varieties and perspective hop genotypes for dry hopping. In: Symposium Book from 13th International Trends in Brewing, 8 - 12 April 2018, Ghent, Belgium. 2018. p. 99.

SVOBODA, Petr, Josef PATZAK, Jaroslav MATOUŠEK, Ivana MALÍŘOVÁ and Vladimír NESVADBA. Presence of HLVd in the collection of hop varieties in Czech Republic. In: Book of Abstracts from Viroid-2018, International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs, 5 - 7 July 2018, Valencia, Spain. 2018, p. 64.

SVOBODA, Petr, Josef PATZAK, Jaroslav MATOUŠEK, Ivana MALÍŘOVÁ and Vladimír NESVADBA. Presence of HLVd in the collection of hop varieties in Czech Republic [poster]. Viroid-2018, International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs, 5 - 7 July 2018, Valencia, Spain.

FALTUS, Miloš and Petr SVOBODA. Cryoperservation of Humulus germplasm. In: Book of Abstracts from the 55th Annual Meeting of the Society for Cryobiology "CRYO 2018", 8 - 13 July 2018, Madrid, Spain. 2018, p. 108.

FALTUS, Miloš, Petr SVOBODA and Ivana MALÍŘOVÁ. Cryopreservation of Czech hop germplasm [poster]. The 55th Annual Meeting of the Society for Cryobiology "CRYO 2018", 8 - 13 July 2018, Madrid, Spain. 2018. Dostupné z: CHI na konferenci "kryo" v Madridu

WERSCHALLOVÁ, Markéta, Josef PATZAK a Alena HENYCHOVÁ. Molekulárně genetická analýza populací Pseudoperonospora humuli v oblastech pěstování chmele v České republice / Molecular genetic analysis of Pseudoperonospora humuli populations in hop growing regions in the Czech Republic. In: H. ŠEFROVÁ, I. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: Sborník abstraktů z konference konané 5. - 6. září 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 71. ISBN 978-80-7509-562-6.

SVOBODA, Petr and Miloš FALTUS. Cryopreservation of Czech hop germplasm. In: Book of Abstracts from the Annual Meeting of the Society of Low Temperature Biology, 6 - 7 September 2018, Prague, Czech Republic. 2018, [pages without numbers].

SVOBODA, Petr, Miloš FALTUS and Ivana MALÍŘOVÁ. Cryopreservation of Czech hop germplasm [poster]. Annual Meeting of the Society of Low Temperature Biology, 6 - 7 September 2018, Prague, Czech Republic.

NESVADBA, Vladimír. New releases of hop breeding in Hop Research Institute Co. Ltd., Zatec. In: Book of Abstracts from the EBC Symposium Recent Advances in Hop Science, 9 - 11 September 2018, Nuremberg & Spalt, Germany. 2018, p. 13.

MATSUI, Hiroo, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ, Pavel DONNER, Minoru HORIUCHI, Satoru KAMIGASA, Karel KROFTA and Josef PATZAK. Specific kieselguhr put around the hop root has improved hop yield for several years. In: Book of Abstracts from the EBC Symposium Recent Advances in Hop Science, 9 - 11 September 2018, Nuremberg & Spalt, Germany. 2018, p. 15.

PATZAK, Josef. DNA fingerprinting - an efficient tool for control of hop variety authenticity. In: Book of Abstracts from the EBC Symposium Recent Advances in Hop Science, 9 - 11 September 2018, Nuremberg & Spalt, Germany. 2018, p. 16.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK and Ivo KLAPAL. Approaches to hop agrotechnics in organic farming in the Czech Republic. In: Book of Abstracts from ICOAS´18, 6th International Conference on Organic Agriculture Sciences, 7 - 9 November 2018, Eisenstadt, Austria. 2018. p. 63.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK and Ivo KLAPAL. Approaches to hop agrotechnics in organic farming in the Czech Republic [poster]. ICOAS´18, 6th International Conference on Organic Agriculture Sciences, 7 - 9 November 2018, Eisenstadt, Austria. Dostupné z: CHI na mezinárodní konferenci ekologického zemědělství v Rakousku

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 6. 8. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 27. 7. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 10. 7. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 6. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 1. 6. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 4. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 15. 5. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek [online]. Publikováno 06-08/2018.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css