AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2015 (124 CITACÍ, 2 METODIKY, 8 PUBLIKACÍ)

Rok 2015

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

J - recenzovaný odborný článek

Jimp

NATSUME, Satoshi, Hiroki TAKAGI, Akira SHIRAISHI, Jun MURATA, Hiromi TOYONAGA, Josef PATZAK, Motoshige TAKAGI, Hiroki YAEGASHI, Aiko UEMURA, Chikako MITSUOKA, Kentaro YOSHIDA, Karel KROFTA, Honoo SATAKE, Ryohei TERAUCHI and Eiichiro ONO. The Draft Genome of Hop (Humulus lupulus), an Essence for Brewing. Plant and Cell Physiology, 2015, 56(3), 428-441.

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Alena HENYCHOVÁ and Vladimír NESVADBA. Number and size of lupulin glands, glandular trichomes of hop (Humulus lupulus L.), play a key role in contents of bitter acids and polyphenols in hop cone. International Journal of Food Science and Technology. 2015, 50(8), 1864-1872.

PILNÁ, Jindřiška, Eva VLKOVÁ, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA and Ladislav. KOKOŠKA. In vitro growth-inhibitory effect of ethanol GRAS plant and supercritical CO2-hop extracts on planktonic cultures of oral pathogenic microorganisms. Fitoterapia. 2015, 105, 260-268.

ŠTĚRBA, Karel, Pavel ČEJKA, Jiří ČULÍK, Marie JURKOVÁ, Karel KROFTA, Martin PAVLOVIČ, Alexander MIKYŠKA a Jana OLŠOVSKÁ. Determination of Linalool in Different Hop Varieties Using a New Method Based on Fluidized-Bed Extraction with Gas Chromatographic-Mass Spectrometric Detection. Journal of the American Society of Brewing Chemists. 2015, 73(2), 151-158.

JSC

Jneimp

Jrec

KROFTA, Karel, Světlana VRABCOVÁ, Lenka MRAVCOVÁ, Pavel DOSTÁLEK, Marcel KARABÍN, Lukáš JELÍNEK a Tereza HUDCOVÁ. Typizace českých chmelů z pohledu obsahu prenylflavonoidů. Kvasný průmysl. 2015, 61(3), 62-68.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – článek ve sborníku

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a RYJO Trade s. r. o. Cibulové pivo [užitný vzor]. Vynálezci: Jan HERVERT, Josef JEŽEK a Josef RYŠAVÝ. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 28933. 2015-12-07. Přihl.: 2015-07-27.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zařízení pro plynulou regulaci vzdálenosti válečků válečkové trati pro separační nebo česací linku chmele [užitný vzor]. Vynálezci: Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Bohuslav JOŠT, Jindřich KŘIVÁNEK, Jiří KOŘEN, Jan PODSEDNÍK, Jaroslav POKORNÝ a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 28 000. 2015-03-23. Přihl.: 2014-01-15.

Fprum – průmyslový vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a PROFESMETAL s. r. o. Chmelařské nůžky [průmyslový vzor]. Původci: Jaroslav POKORNÝ, Pavel KOZLOVSKÝ a Daniel PROCHÁZKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Průmyslový vzor, 36 409. 2015-04-22. Přihl.: 2014-06-06.

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

CHMELAŘSTVÍ, DRUŽSTVO ŽATEC, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o., Experimentální komorová sušárna chmele [funkční vzorek]. PODSEDNÍK, Jan, Milan MARŠÍČEK, Jiří CHARVÁT, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Bohuslav JOŠT, David HOFFMANN, Karel KROFTA, Josef JEŽEK, Ivo KLAPAL a Pavel KOZLOVSKÝ. Interní kód produktu: EKS – 15. Technické parametry výsledku: Tři lístky o rozměrech 900 x 900 x 300 mm, hmotnost zeleného chmele 20 kg, ohřev vzduchu v rozmezí 40 – 43 oC. Dostupný v podniku CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Listopad 2015.

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy

Nmet – certifikovaná metodika

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Metodika ochrany chmele 2015 [certifikovaná uznaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2015, 73 s. ISBN 978-80-86836-23-2.

NESVADBA, Vladimír a Alena HENYCHOVÁ. Metodika hodnocení genotypů chmele pro nízké konstrukce [certifikovaná uznaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2015. [in print].

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

A – audiovizuální tvorba

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a SVAZ PĚSTITELŮ CHMELE ČR. Promo video o odrůdách chmele a pěstování chmele v ČR [online]. JEŽEK, Josef [garant]. Pro veletrh BrauBeviale 2015, Norimberk (SRN), 10. – 12. 11. 2015. Stopáž: 14 min 39 s, anglická verze. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=3-swjEBXwWI: [cit. 2015-11-09].

E – uspořádání výstavy

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 17. 2. 2015.

Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 19. 2. 2015.

Agrotechnika, výživa a ochrana chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 24. 2. 2015.

Seminář ochrany chmele pro Tršicko. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 3. 3. 2015.

Ochrana chmele v roce 2015. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 5. 3. 2015.

Uplatnění českých odrůd v pivovarnictví. Pořadatelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Bohemia Hop a. s., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 22. 4. 2015.

Pracovní setkání chmelařských specialistů chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice u Olomouce, aula Tršické zemědělské a. s., 27. 5. 2015.

W – uspořádání workshopu

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 13. 8. 2015.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (III. ročník). Pořadatelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a ARIX a. s., Praha. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 10. 9. 2015.

Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a ČZU v Praze. Místo konání: Stekník u Žatce, sklizňové středisko, 11. 9. 2015.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2014“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2014“; „6. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“; „7. Pěstování chmele na nízkých konstrukcích“ a „8. Ekologické pěstování chmele“. In: J. Drozdová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO – prosinec 2015. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 25-34. ISBN 978-80-7434-263-9.

Bulletin o CHI

Chmelařský institut s. r. o. ROČENKA 2014. JEŽEK, J. (ed.). Chmelařský institut s. r. o., Žatec, 2015. 120 s. ISBN 978-80-86836-14-0.

Příručka

JEŽEK, Josef, Ivo KLAPAL, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef PATZAK, Jaroslav POKORNÝ, Petr SVOBODA, František VESELÝ a Josef VOSTŘEL. In: JEŽEK, J. (ed.) CHMEL 2015 Příručka pro pěstitele chmele. Chmelařský institut s. r. o., Žatec, 2015. 152 s. ISBN 978-80-86836-98-0.

(Ostatní) články v časopisu Kvasný průmysl

NESVADBA, Vladimír. Contemporary trends in hop breeding. Kvasný průmysl. 2015, 61(10-11), 327. ISSN 0023-5830.

Články v časopisu Chmelařství

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Miroslav BRYNDA a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2014. Chmelařství. 2015, 88(1-2), 2-9. ISSN 0373-403X.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2013/2014 – zhodnocení průběhu počasí v Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2015, 88(1-2), 11-14. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Nový jednatel Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2015, 88(1-2), 16. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Zasedala vědecká rada Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2015, 88(1-2), 16-18. ISSN 0373-403X

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění chmele na nízké konstrukce. Chmelařství. 2015, 88(3), 26-31. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel a Adolf RYBKA. Inovace sušení chmele je předmětem řešení nového výzkumného projektu. Chmelařství. 2015, 88(3), 31-33. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2015 v Žatci. Chmelařství. 2015, 88(3), 36-38. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Nové chmelařské nůžky. Chmelařství. 2015, 88(3), 39. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Ekonomicko-technologický seminář 2015 v Žatci. Chmelařství. 2015, 88(5), 74-77. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář ochrana chmele pro rok 2015 v Žatci. Chmelařství. 2015, 88(5), 77-79. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Piva z pokusného pivovárku Chmelařského institutu s. r. o. na Májovém chmelfestu 2015 v Žatci. Chmelařství. 2015, 88(5), 79-80. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Vyšla Ročenka Chmelařského institutu s. r. o. za rok 2014. Chmelařství. 2015, 88(5), 83. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Světlana VRABCOVÁ, Lenka MRAVCOVÁ, Pavel DOSTÁLEK, Marcel KARABÍN, Lukáš JELÍNEK a Tereza HUDCOVÁ. Typizace českých chmelů z pohledu obsahu prenylflavonoidů (Classification of Czech Hops accroding to their Contents of Prenylflavonoids). Chmelařství. 2015, 88(6-7), 86-94. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Chmelařství. 2015, 88(6-7), 94-98. ISSN 0373-403X.

Ivo KLAPAL a Josef JEŽEK. Semináře Chmelařského institutu s. r. o. na Tršicku. Chmelařství. 2015, 88(6-7), 98-99. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Příručka pro pěstitele chmele „CHMEL 2015“. Chmelařství. 2015, 88(6-7), 100. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2015. Chmelařství. 2015, 88(8-10), 110-118. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Agrometeorologický rok 2014/2015 – zhodnocení průběhu počasí v Žatci. Chmelařství. 2015, 88(8-10), 118-121. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský den na Stekníku. Chmelařství. 2015, 88(8-10), 125-127. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a František KUMHÁLA. Workshop o optimalizaci řízení technologického procesu strojního česání chmele na Stekníku. Chmelařství. 2015, 88(8-10), 128-130. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír. Řešení uplatnění nových genotypů chmele pěstovaných na nízké konstrukci v pivovarské a pěstitelské praxi. 2015, 88(11-12), 138-142. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Oslavy k připomenutí 90 let od založení chmelařského výzkumu v Deštnici se konaly na aule CHI v Žatci. Chmelařství. 2015, 88(11-12), 145-150. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2015

PATZAK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2014. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 86-90. ISBN 978-80-86576-66-3.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2014. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 91-140. ISBN 978-80-86576-66-3.

KROFTA, Karel a Jiří KUČERA. Obsah alfa kyselin ve chmelu a globální klimatické změny. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 141-149. ISBN 978-80-86576-66-3.

NESVADBA, Vladimír. Tvorba genofondu chmele s rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům s požadovanou kvalitou znaků. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 150-157. ISBN 978-80-86576-66-3.

JEŽEK, Josef, Josef VOSTŘEL a Ivo KLAPAL. Certifikovaný biochmel se rozšířil o odrůdu Premiant. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 158-171. ISBN 978-80-86576-66-3.

JEŽEK, Josef. Hodnocení agrometeorologického roku 2013/2014 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 172-180. ISBN 978-80-86576-66-3.

NESVADBA, Vladimír. Odrůdy chmele. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 181-189. ISBN 978-80-86576-66-3.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2014. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 294-329. ISBN 978-80-86576-66-3.

VOSTŘEL, Josef. Komoditní expertní skupina (CEG) pro ochranu chmele proti škodlivým organismům při EU v rámci minoritních použití. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 330-341. ISBN 978-80-86576-66-3.

SVOBODA, Petr a Ivana MALÍŘOVÁ. Sbírka patogenů chmele. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 342-348. ISBN 978-80-86576-66-3.

NESVADBA, Vladimír. Degustace piv při Žatecké dočesné 2014. In: Chmelařská ročenka 2015. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2015, s. 350-351. ISBN 978-80-86576-66-3.

Týdeník Zemědělec

JEŽEK, Josef, Jaroslav POKORNÝ a Ivo KLAPAL. Chmel v ekologickém zemědělství. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2015, XXIII(1-2), 24-25. Vyšlo 5. 1. 2015. ISSN 1211-3816.

JEŽEK, Josef, Jaroslav POKORNÝ a Ivo KLAPAL. Agrotechnické odlišnosti u biochmele. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2015, XXIII(4), 28-29. Vyšlo 19. 1. 2015. ISSN 1211-3816.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele v ekozemědělství. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2015, XXIII(16), 19-22. Vyšlo 13. 4. 2015. ISSN 1211-3816.

JEŽEK, Josef. Český slad, chmel a pivo. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2015, XXIII(46), 10. Vyšlo 9. 11. 2015. ISSN 1211-3816.

Pivní ročenka 2015

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění chmelů se specifickými vůněmi In: Pivní ročenka 2015. Olomouc: Agriprint, s. 8-11. ISBN 978-80-87091-60-9.

Články v publikaci Český chmel / Czech hops 2015

MALÍŘOVÁ, Ivana. Ninety years of Czech hop research / 90 let od založení českého chmelařského výzkumu. Czech hops / Český chmel 2015. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 4-6. ISBN 978-80-7434-246-2.

JEŽEK, Josef. An increasing number of people enjoy spring celebrations of hops in Žatec / Oslava chmelového jara v Žatci baví stále více lidí. Czech hops / Český chmel 2015. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 9. ISBN 978-80-7434-246-2.

KROFTA, Karel, Alexandr Mikyška, Milan HOUŠKA a Pavel ČERMÁK. Pascalization – an untraditional method for hop processing / Paskalizace – netradiční způsob zpracování chmele. Czech hops / Český chmel 2015. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 31-36. ISBN 978-80-7434-246-2.

POKORNÝ, Jaroslav. Hop Growers´ Day at Stekník accompanied by drought and heat. Czech hops / Český chmel 2015. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 47. ISBN 978-80-7434-246-2.

NESVADBA, Vladimír. Beer tasting at the 2015 Harvest Festival in Žatec / Degustace piv při Žatecké Dočesné 2015. Czech hops / Český chmel 2015. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 49. ISBN 978-80-7434-246-2.

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2015

JEŽEK, J. Nezpoplatněné množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin – výhoda v zákoně o vodách již brzy skončí. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 11-18. ISBN 978-80-86836-17-1.

JEŽEK, Josef a Karel BRADSCHETL. Zásobní nádrž na vodu a její využití v závlaze chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 19-33. ISBN 978-80-86836-17-1.

HELEBRANT, Jiří a Josef JEŽEK. Zkušenosti s ochranou chmele proti okusu zvěří. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 50-59. ISBN 978-80-86836-17-1.

JEŽEK, Josef. Škody zvěří na chmelu ve vztahu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vysvětlení pojmu „vysokocenná plodina“. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 63-75. ISBN 978-80-86836-17-1.

JEŽEK, Josef. Ochrana chmele proti škodám zvěří na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 76-91. ISBN 978-80-86836-17-1.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2014. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17.2.2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s.92-102. ISBN978-80-86836-17-1

NESVADBA, Vladimír. Zvrhávání chmelových rostlin a hermafroditismus. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 103-108. ISBN 978-80-86836-17-1.

KROFTA, Karel. Hodnocení obsahu alfa kyselin ve chmelech z ročníkové sklizně. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 109-128. ISBN 978-80-86836-17-1.

POKORNÝ, Jaroslav a Josef JEŽEK. Dílčí výsledky projektu TAČR TA03021046 „Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích“ v roce 2014 – výstavba nízké konstrukce. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 129-134. ISBN 978-80-86836-17-1.

JEŽEK, Josef. Chmelařský institut navrhl nové chmelařské nůžky. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 135-138. ISBN 978-80-86836-17-1.

Sborník z „Ekonomicko-technologického semináře“ 2015

KOŘEN, Jiří. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 19. 2. 2015. Žatec: Chmelařský institut, 2015, s. 48-61 . ISBN 978-80-86836-20-1.

Sborník abstraktů z ISHS 2015

MIKYŠKA, A., KROFTA, K., HOUŠKA, M., ČERMÁK, P. Pascalization – alternative way of post-harvest hops processing. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 41, 2015.

PATZAK, J., KROFTA, K., HENYCHOVÁ, A., NESVADBA, V. Lupulin glands like molecular secretory factories for synthesis and accumulation of secondary metabolites. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 51-52, 2015.

VOSTŘEL, J. Changes in the Population Density of Aphidophagous Coccinellids in Bohemian Hop Gardens before and after Invasion of Asian Harlequin Ladybird Harmonia axyridis (Pallas). In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 52, 2015.

MATOUŠEK, J., PATZAK, J., KOCÁBEK, T., BŘÍZA, J., SÍGLOVÁ, K., DURAISAMY, G. S., TÝCOVÁ, A, EIICHIRO, O., KROFTA, K. The putative regulatory role of transcription factors from HlWRKY family in the last steps of prenylflavonid and bitter acids biosynthesis in hop (Humulus lupulus L.). In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 53-54, 2015.

JEŽEK, J. Comparison of Biomass in Czech Hop Cultivars Premiant and Sládek Grown in Low and Tall Trellises. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 69, 2015.

POKORNÝ, J., JEŽEK, J. Different Cutting of Hop on Low Trellis. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 69-70, 2015.

PATZAK, J., HENYCHOVÁ, A. Utilization of molecular methods for hop (Humulus lupulus L.) genotype evaluation. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 70-71, 2015.

VOSTŘEL, J. Can predatory mites Typhlodromus pyri Scheuten contribute to the balance between two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) and its indigenous acarophagous predators in conventional hop gardens? In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 71, 2015.

KROFTA, K., KUČERA, J., JEŽEK, J., BEDNÁŘOVÁ, E., POKORNÝ, J., URBAN, J. Effect of fertilization on water use and yield of hops in mature hop plantation. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 71-72, 2015.

NESVADBA, V. Collection and Utilization of Genetic Resources in Hop Breeding. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 79-80, 2015.

NESVADBA, V., VOSTŘEL J. Breeding of New Genotypes for Dwarf Hops in Czech Republic. In: Book of Abstracts, IV. International Humulus Symposium, Yakima, USA, August 6-8, 80-81, 2015.

ISHS 2015 - postery

PATZAK, J., HENYCHOVÁ, A. Utilization of molecular methods for hop (Humulus lupulus L.) genotype evaluation [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

NESVADBA, V. Collection and Utilization of Genetic Resources in Hop Breeding [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

NESVADBA V., VOSTŘEL, J. Breeding of New Genotypes for Dwarf Hops in Czech Republic [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

KROFTA, K., KUČERA, J., JEŽEK, J., BEDNÁŘOVÁ, E., POKORNÝ, J., URBAN, J. Effect of fertilization on water use and yield of hops in mature hop plantation [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

KROFTA, K., POKORNÝ, J., VRABCOVÁ, S., MRAVCOVÁ, L. Quantitative profile of hop prenylflavonoids during maturation and processing [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

VOSTŘEL, J. Can predatory mites Typhlodromus pyri Scheuten contribute to the balance between two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) and its indigenous acarophagous predators in conventional hop gardens? [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

POKORNÝ, Jaroslav a Josef JEŽEK. Different Cutting of Hop on Low Trellis [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

JEŽEK, Josef. Comparison of Biomass in Czech Hop Cultivars Premiant and Sládek Grown in Low and Tall Trellises [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

DONNER, Pavel, Josef PULKRÁBEK a Jaroslav POKORNÝ. Differences in photosynthetic and transpiration aktivity of bine and branch leaves of hop plant (Humulus lupulus L.) [poster]. International Society for Horticultural Science (ISHS), IV. International Humulus Symposium, 4 – 8 August 2015, USA, Yakima.

POSTERY – ostatní

MIKYŠKA, Alexander, Jana OLŠOVSKÁ, Martin SLABÝ, Pavel ČEJKA, Karel KROFTA and Martin PAVLOVIČ. A new approach to sensory evaluation of beer bitterness [poster]. XV. Belgian Brewing Conference. 6-8th September, 2015, Belgium, Leuven.

JEŽEK, Josef, Josef VOSTŘEL a Ivo KLAPAL. Organic hop growing in the Czech Republic [poster]. 5th International Conference on Organic Agriculture Sciences (ICOAS 2015). 14 – 17 October 2015, Slovakia, Bratislava.

VOSTŘEL, Josef. Hop protection against harmful agents in organic farming [poster]. 5th International Conference on Organic Agriculture Sciences (ICOAS 2015). 14 – 17 October 2015, Slovakia, Bratislava.

Ostatní publikace

JEŽEK, Josef. Zvěř způsobuje škody i na chmelu. Svět myslivosti. 2015, 16(5), 23-25. ISSN 1212-8422.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Jaroslav POKORNÝ. Training materials used in a hop production in the Czech Republic. In: B. Čeh a A. Čerenak, eds. Hmeljarski bilten / Hop Bulletin. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2015, s. 58-65. ISSN 0350-0756.

NESVADBA, Vladimír. Hops (Humulus lupulus L.). In: V., ZEDEK, R. JANDOVÁ, V. HOLUBEC, eds. Plant Genetic Resources and Healthy Diet. Praha: Ministerstvo zemědělství, 65-67, 2015. ISBN 978-80-7434-248-6.

NESVADBA, Vladimír, Ivana PŠENÁKOVÁ a Eva ÜRGEOVÁ. Variabilita planých chmelů a jejich využití ve šlechtění chmele. In: V., ZEDEK, A. MLÁDKOVÁ, V. HOLUBEC, eds. Genetické zdroje rostlin a změna klimatu. Praha: Ministerstvo zemědělství, 63-66, 2015. ISBN 978-80-7434-249-3.

NESVADBA, Vladimír. Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.). In: V., ZEDEK, R. JANDOVÁ, V. HOLUBEC, eds. Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Praha: Ministerstvo zemědělství, 65-66, 2014. ISBN 978-80-7434-174-8. [Pozn.: pro sběr dat do RIV za rok 2015, za r. 2014 neuplatňováno].

SVOBODA, Petr and Ivana MALÍŘOVÁ. Utilization of biotechnology for recovery process of Czech hop. In: Book of abstracts ISHS (International Society for Horticultural Science), 6th international symposium Production and establishment of micropropagated plants 19 – 24 April 2015, Sanremo, Italy, p. 213.

MATOUŠEK, Jaroslav, K. SIGLOVÁ, J. JAKŠE, S. RADIŠEK, R. PIERNIKARCZYK, T. GUČEK, G. DURAISAMY, Petr SVOBODA, T. SANO and G. STEGER. Propagation characteristics of hop isolate of CBCVd and its compatibility to other viroids during primary infections of Humulus lupulus cv. Osvald´s 72. In: J. MATOUŠEK, G. STEGER, eds. In: Book of Abstracts: Viroid 2015, International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs. České Budějovice, Czech Republic, June 25-28, 8. Ed., Düsseldorf: Düsseldorf University Press, 2015, p. 53-54, ISBN 978-3-95758-006-1.

SVOBODA, Petr, Josef PATZAK, Jaroslav MATOUŠEK and Ivana MALÍŘOVÁ. The occurrence of HLVd in new varieties of Czech hops. In: Book of Abstracts: Viroid 2015, International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs. České Budějovice, Czech Republic, June 25-28, p. 69, 2015. ISBN 978-3-95758-006-1

SVOBODA, Petr, Josef PATZAK, Jaroslav MATOUŠEK a Ivana MALÍŘOVÁ. The occurrence of HLVd in new varieties of Czech hops. In: Sborník abstraktů z XX. české a slovenské konference o ochraně rostlin, Praha-Suchdol, Česká Republika, 1. – 9. 9. 2015, 36, 2015.

PATZAK, Josef a Alena HENYCHOVÁ. Utilization of molecular methods for hop (Humulus lupulus L.) genotype evaluation. In: Book of Abstracts, Proceedings of international conference Genetika 2015, Rogaška Slatina, Slovinsko, 20 – 23 September, 83, 2015. ISBN 978-961-93545-2-0

SVOBODA, Petr, Josef PATZAK, Jaroslav MATOUŠEK and Ivana MALÍŘOVÁ. Assessment of HLVd presence in recovered Saazer. In: K. ONDREIČKOVÁ, M. GUBIŠOVÁ, A. ŽOFAJOVÁ, eds. Book of Abstracts [the annex to the Journal Agriculture], 22th International Scientific Conference „New knowledge in genetics and breeding of agricultural plants“, November 10, 2015, Piešťany, Slovakia, National Agricultural and Food centre. Agriculture (Poĺnohospodárstvo) - Journal for Agricultural Sciences. 2015, 61(3), p. 33. P-ISSN 0551-3677, E-ISSN 1338-4376.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Breeding of New Genotypes for Dwarf Hops in Czech Republic. In: K. ONDREIČKOVÁ, M. GUBIŠOVÁ, A. ŽOFAJOVÁ, eds. Book of Abstracts [the annex to the Journal Agriculture], 22th International Scientific Conference „New knowledge in genetics and breeding of agricultural plants“, November 10, 2015, Piešťany, Slovakia, National Agricultural and Food centre. Agriculture (Poĺnohospodárstvo) - Journal for Agricultural Sciences. 2015, 61(3), p. 27. P-ISSN 0551-3677, E-ISSN 1338-4376.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 4. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 21. 5. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 6. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 23. 6. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 7. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 4. 8. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 8. 2015 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2015. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek. Publikováno 06-08/2015.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css