AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2014 (94 CITACÍ, 2 METODIKY, 5 PUBLIKACÍ)

Rok 2014

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

J - recenzovaný odborný článek

Jimp

DUŠEK, Martin, Jana OLŠOVSKÁ, Karel KROFTA, Marie JURKOVÁ, and Alexandr MIKYŠKA. Qualitative Determination of Beta-Acids and their Transformation Products in Beer and Hop Using HR/AM-LC-MS/MS [online]. Journal of Agricultural and Food Chemistry. July 2014, 62(31), 7690-7697. Dostupné z: doi: 10.1021/jf501852r

NATSUME, Satoshi, Hiroki TAKAGI, Akira SHIRAISHI, Jun MURATA, Hiromi TOYONAGA, Josef PATZAK, Motoshige TAKAGI, Hiroki YAEGASHI, Aiko UEMURA, Chikako MITSUOKA, Kentaro YOSHIDA, Karel KROFTA, Honoo SATAKE, Ryohei TERAUCHI, and Eiichiro ONO. The Draft Genome of Hop (Humulus lupulus), an Essence for Brewing. Plant & Cell Physiology [online first]. November 2014. Dostupné z: doi: 10.1093/pcp/pcu169

Jrec

KROFTA, Karel a Alexandr MIKYŠKA. Beta kyseliny chmele, význam a využití [online]. Kvasný průmysl. 2014, 60(4), 96-105. ISSN 0023-5830. Dostupné z: http://www.kvasnyprumysl.cz/cz/journal/2014/4/

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae) s pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri Scheuten a nativních druhů akarofágních predátorů v ekologickém zemědělství. Rostlinolékař. 2014, 25(5), 21-24. ISSN 1211-3565.

B - odborná kniha

NESVADBA, Vladimír, Miroslav BRYNDA, Alena HENYCHOVÁ, Josef JEŽEK, Jiří KOŘEN, Karel KROFTA, Ivana MALÍŘOVÁ, Josef PATZAK, Zděnka POLONČÍKOVÁ, Petr SVOBODA, Vladimír VALEŠ a Josef VOSTŘEL. Vývoj a tradice českých odrůd chmele [Развитиз и традиции чешских сортов хмеля]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2014. 96 s. ISBN 978-80-87357-14-9.

C - kapitola v odborné knize

D - článek ve sborníku

P - patent

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a. s. Způsob přípravy hořčicích látek z beta kyselin chmele [patent]. Vynálezci: Karel KROFTA a Alexandr MIKYŠKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 304 283. 2014-01-02. Přihl.: 2013-02-05. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a. s. Způsob hořčení piva beta kyselinami chmele za studena [patent]. Vynálezci: Karel KROFTA a Alexandr MIKYŠKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 304 658. 2014-07-09. Přihl.: 2013-04-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

Zpolop - poloprovoz

Poloprovozní plocha nízké konstrukce genotypů chmele N2, N3, N11, N12, N13 a N35 [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2014.

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce chmele 5169, 5193 a 5227 [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2014.

Ztech - ověřená technologie

Zodru - odrůda

Fuzit - užitný vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Preparát pro přípravu piv se zvýšeným obsahem xanthohumolu [užitný vzor]. Vynálezci: Karel KROFTA, Lenka MRAVCOVÁ, Světlana VRABCOVÁ, Jan HERVERT, Pavel DOSTÁLEK, Marcel KARABÍN, Lukáš JELÍNEK a Tereza HUDCOVÁ. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 26 661. 2014-03-24. Přihl.: 2013-12-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Balení chmele pro chmelení piva za studena [užitný vzor]. Vynálezci: Jiří KOŘEN, Miroslav BRYNDA, Karel KROFTA a Jindřich KŘIVÁNEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 26 724. 2014-04-07. Přihl.: 2013-04-29. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLOPLAZY. Zařízení pro přípravu pozemku na řez chmele s minimalizací přejezdů [užitný vzor]. Vynálezci: Ivo KLAPAL, Josef JEŽEK, Josef VOSTŘEL, Jaromír KLIMEŠ a Karel ZBOŘIL. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 26 800. 2014-04-14. Přihl.: 2013-12-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

Fprum - průmyslový vzor

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a OSTRATICKÝ, spol. s r. o. Nůž pro mulčovač do chmelnic [průmyslový vzor]. Původci: Jindřich KŘIVÁNEK, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ, Karel KROFTA, Radek OSTRATICKÝ a Josef OSTRATICKÝ. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Průmyslový vzor, 35 862. 2014-01-02. Přihl.: 2012-11-29. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci: Josef JEŽEK, Jindřich KŘIVÁNEK a Jaroslav POKORNÝ. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Průmyslový vzor, 36 016. 2014-04-23. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci: Jaroslav POKORNÝ, Jindřich KŘIVÁNEK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Průmyslový vzor, 36 017. 2014-04-23. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci: Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK a Jindřich KŘIVÁNEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Průmyslový vzor, 36 059. 2014-05-30. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci: Jindřich KŘIVÁNEK, Jaroslav POKORNÝ a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Průmyslový vzor, 36 060. 2014-05-30. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm

Gprot - prototyp

Gfunk - funkční vzorek

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N2 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu s vysokým obsahem selinenů [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27574, kód odrůdy 5095058, číslo žádosti P10112. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N3 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu s vysokým obsahem humulonu a selinenů [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27575, kód odrůdy 5095059, číslo žádosti P10113. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N11 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu s vysokým výnosem a vyšším obsahem alfa kyselin i farnesenu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27576, kód odrůdy 5095060, číslo žádosti P10114. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N12 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu s vyšším obsahem alfa kyselin a farnesenu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27577, kód odrůdy 5095061, číslo žádosti P10115. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N13 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu s vysokým obsahem farnesenu a humulonu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27578, kód odrůdy 5095062, číslo žádosti P10116. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N35 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu s vysokým obsahem karyofylenu a humulonu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27579, kód odrůdy 5095063, číslo žádosti P10117. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. 5169 – genotyp na vysokou konstrukci s vysokým výnosem a vyšším obsahem alfa kyselin [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27580, kód odrůdy 5095064, číslo žádosti P10118. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. 5193 – genotyp na vysokou konstrukci aromatického typu, charakteristický specifickou vůní pro využití pro studené chmelení [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27581, kód odrůdy 5095065, číslo žádosti P10119. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. 5227 – genotyp na vysokou konstrukci aromatického typu s vysokým výnosem a vyšším obsahem beta hořkých kyselin i selinenů [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27582, kód odrůdy 5095066, číslo žádosti P10120. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy

Nmet - certifikovaná metodika

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Metodika ochrany chmele 2014 [certifikovaná uznaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2014, 47 s. ISBN 978-80-86836-08-9.

PAPRŠTEIN, František a Josef PATZAK. Metodika hodnocení jabloně (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami [certifikovaná uznaná metodika]. Holovousy: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o., 2014, 70 s. ISBN 978-80-87030-21-9.

Nleb - léčebný postup

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem

R - software

A - audiovizuální tvorba

VOSTŘEL, Josef a Josef JEŽEK. Český biochmel a biopivo / Böhmischer Biohopfen und Biobier [DVD a online]. In: Propojení vědy a výzkumu (VaV) pro malé a střední podniky (MSP) v sasko–českém příhraničí, projekt č. 100085648 operačního programu Ziel 3 / Cíl 3 / Vernetzte Forschung und Entwicklung (FuE) für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) der sächsisch-tschechischen Region, Projektnummer 100085648, operationelles Program Ziel 3. Ústecký Kraj, 2014. Stopáž: 6 min 47 s, česká a německá verze. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=APizb9PeJNk a https://www.youtube.com/watch?v=Ij_M4_NIrm4

E - uspořádání výstavy

M - uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 25. 2. 2014.

Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec ve spolupráci s ČZU v Praze. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 12. 3. 2014.

Uplatnění českých odrůd v pivovarnictví. Pořadatelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Bohemia Hop a. s., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 15. 4. 2014.

W - uspořádání workshopu

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, areál Chmelařského institutu s. r. o., 18. 6. 2014.

Den otevřených dveří Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 8. 8. 2014.

Degustace ležáckých typů piv chmelených různými odrůdami a způsoby (II. ročník). Pořadatelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a ARIX a. s., Praha. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 11. 9. 2014.

O - ostatní výsledky

Články v časopisu CHMELAŘSTVÍ

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Miroslav BRYNDA a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2013. Chmelařství. 2014, 87(1-2), 2-8. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA, Zděnka POLONČÍKOVÁ a Alena HENYCHOVÁ. Vůně chmelových hlávek u českých odrůd chmele. Chmelařství. 2014, 87(1-2), 9-11. ISSN 0373-403X.

POKORNÝ, Jaroslav. Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích. Dílčí výsledky řešení projektu TA03021046 za rok 2013. Chmelařství. 2014, 87(3), 22-24. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Marcela BENEDIKTOVÁ. Seminář „Integrovaná ochrana polních plodin a chmele v praxi“ v Žatci. Chmelařství. 2014, 87(3), 25-29. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele v Žatci. Chmelařství. 2014, 87(3), 29-31. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský institut se prezentoval na mezinárodním veletrhu Grüne Woche 2014 v Berlíně. Chmelařství. 2014, 87(3), 31-33. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský institut představil biochmel a biopivo na veletrhu BioFach 2014 v Norimberku. Chmelařství. 2014, 87(3), 33-34. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel. Šestá Valná hromada Českomoravského svazu malých pivovarů. Chmelařství. 2014, 87(3), 37. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Zděnka POLONČÍKOVÁ a Alena HENYCHOVÁ. Tvorba genofondu chmele s rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům s požadovanou kvalitou znaků. Chmelařství. 2014, 87(4), 42-45. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Ivo KLAPAL. Jarní pracovní setkání chmelařů Tršicka. Chmelařství. 2014, 87(5-6), 78-79. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel.Festival minipivovarů na Pražském hradě. Chmelařství. 2014, 87(5-6), 80. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Den otevřených dveří Chmelařského institutu s. r. o. na Stekníku. Chmelařství. 2014, 87(7-9), 103-105. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Miroslav BRYNDA. Chmelařský institut sadbu do zahraničí neprodává. Chmelařství. 2014, 87(7-9), 105-106. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2014. Chmelařství. 2014, 87(10-12), 118-125. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Agrometeorologický rok 2013/2014 – zhodnocení průběhu počasí v Žatci. Chmelařství. 2014, 87(10-12), 125-128. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA, Ivana PŠENÁKOVÁ a Juraj FARAGÓ. Variabilita obsahu a složení chmelových pryskyřic u planých chmelů na území Slovenské republiky. Chmelařství. 2014, 87(10-12), 129-131. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Kniha „Vývoj a tradice českých odrůd chmele“ vychází v češtině, angličtině a ruštině. Chmelařství. 2014, 87(10-12), 133. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Michal KOVAŘÍK. BrauBeviale 2014 – expozice Svazu pěstitelů chmele ČR se záštitou Ministerstva zemědělství. Chmelařství. 2014, 87(10-12), 133-136. ISSN 0373-403X.

Články ve CHMELAŘSKÉ ROČENCE 2014

PATZAK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2013. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 94-121. ISBN 978-80-86576-61-9.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2013. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 94-121. ISBN 978-80-86576-61-9.

KROFTA, Karel, Josef JEŽEK a Miroslav BRYNDA. Systém dalšího vzdělávání chmelařů v České republice. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 122-128. ISBN 978-80-86576-61-9.

POKORNÝ, Jaroslav, Jindřich KŘIVÁNEK a Josef JEŽEK. Výživa a hnojení chmele odrůdy Vital. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 129-132. ISBN 978-80-86576-61-9.

JEŽEK, Josef. První český biochmel a biopivo. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 229-233. ISBN 978-80-86576-61-9.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2013. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 266-296. ISBN 978-80-86576-61-9.

SVOBODA, Petr. Viroidy chmele. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 297-304. ISBN 978-80-86576-61-9.

NESVADBA, Vladimír. Degustace piv při Žatecké dočesné 2013. In: Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014, s. 306-308. ISBN 978-80-86576-61-9.

Články v publikaci ČESKÝ CHMEL / CZECH HOPS 2014

KROFTA, Karel, Josef PATZAK, Vladimír NESVADBA, Alexandr MIKYŠKA, Martin SLABÝ a Marie JURKOVÁ. Kazbek – mythical mountain in the greater Causasus, and most importantly a promising Czech hop variety for brewing (not only) Czech beer / Kazbek – mýtická hora Velkého Kavkazu, ale především česká perspektivní odrůda chmele nejen pro české pivo. In: Czech hops / Český chmel 2014. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014, s. 16-25. ISBN 978-80-7434-161-8. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/cesky-chmel/

NESVADBA, Vladimír. Tasting of beers from Czech hop varieties attracts unprecedented participation of brewers / Degustace piv z českých odrůd nebývalou účastí pivovarníků. In: Czech hops / Český chmel 2014. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014, s. 41-43. ISBN 978-80-7434-161-8. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/cesky-chmel/

POKORNÝ, Jaroslav. Hop growers´ open day at Stekník / Stekník otevřel své dveře pěstitelům chmele. In: Czech hops / Český chmel 2014. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014, s. 44. ISBN 978-80-7434-161-8. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/cesky-chmel/

NESVADBA, Vladimír. Beer tasting at the 2014 harvest festival in Žatec / Degustace piv Žatecké Dočesné 2014. In: Czech hops / Český chmel 2014. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014, s. 46-47. ISBN 978-80-7434-161-8. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/cesky-chmel/

Články v TÝDENÍKU ZEMĚDĚLEC

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele a její aktuální řešení. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2014, XXII(16), 16-17. Vyšlo 14. 4. 2014.

JEŽEK, Josef a Michal KOVAŘÍK. Den chmelařů ve Stekníku. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2014, XXII(35), s. 12. Vyšlo 25. 8. 2014.

Články v PIVNÍ ROČENCE 2014

JEŽEK, Josef. Pěstování chmele na nízkých konstrukcích. In: Pivní ročenka 2014. Olomouc: Agriprint s. r. o., 2014, roč. III, s. 128-131. ISBN 978-80-87091-51-7.

Články ve sborníku ze "SEMINÁŘE K AGROTECHNICE CHMELE" 2014

BRYNDA, Miroslav. Nevyrovnané vzcházení a počáteční růst výsazů na jaře 2013. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 17-26. ISBN 978-80-86836-05-8.

JEŽEK, Josef, Jan PODSEDNÍK a Zdeněk ROSA. Sklizeň chmele v USA. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 32-45. ISBN 978-80-86836-05-8.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2013. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 46-56. ISBN 978-80-86836-05-8.

JEŽEK, Josef. Z výzkumu SRN: automatický zavěšovač drátku, bodová aplikace přípravků na ochranu rostlin. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 57-65. ISBN 978-80-86836-05-8.

Články ve sborníku z "EKONOMICKO-TECHNOLOGICKÉHO SEMINÁŘE" 2014

KOŘEN, Jiří. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 21-34. ISBN 978-80-86836-11-9.

KUMHÁLA, František, Miroslav KAVKA, Jan PODSEDNÍK, Jindřich KŘIVÁNEK a Jaroslav POKORNÝ. Snížení ztrát chmele při sklizni využitím regulace průchodnosti na česačce PT 15. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 81-88. ISBN 978-80-86836-11-9.

POKORNÝ, Jaroslav, Josef JEŽEK, Jindřich KŘIVÁNEK, Jiří KOŘEN, Jan PODSEDNÍK a Adolf RYBKA. Dílčí výsledky řešení projektu „Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích – TA03021046“ za rok 2013. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 12. 3. 2014. Žatec: Chmelařský institut, 2014, s. 89-94. ISBN 978-80-86836-11-9.

OSTATNÍ

NESVADBA, Vladimír. Tvorba genofondu a jeho využijí v nových směrech šlechtění chmele. In: K. Ondreičková, ed. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník abstraktov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 4. november 2014. Piešťany: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2014, s. 9. ISBN 978-80-89417-56-8. Dostupné z: http://www.vurv.sk/fileadmin/CVRV/novinky/2014/Zbornik_Nove_poznatky_GaS_2014.pdf

NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA, Ivana PŠENÁKOVÁ a Juraj FARAGÓ. Variabilita obsahu a složení chmelových pryskyřic u planých chmelů na území Slovenské republiky. In: K. Ondreičková, ed. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník abstraktov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 4. november 2014. Piešťany: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2014, s. 37. ISBN 978-80-89417-56-8. Dostupné z: http://www.vurv.sk/fileadmin/CVRV/novinky/2014/Zbornik_Nove_poznatky_GaS_2014.pdf

PATZAK, Josef. Od neznámého k přesné informaci – 15 let pokroku v genomice chmele (Humulus lupulus L.). Genetická konference GSGM 2014, Konferenční sborník, 24. - 26. 9. 2014, Průhonice, ČR, 27, 2014.

PATZAK, Josef a Alena HENYCHOVÁ. Porovnání dostupných PCR mixů pro kvantitativní Real-Time analýzu exprese genů. Bulletin ČSEBR 2/2014, 6. Metodické dny, 19. - 22. 10. 2014, Seč, ČR, 102, 2014.

PATZAK, Josef a Alena HENYCHOVÁ. Porovnání metod izolace DNA ze suchých a zpracovaných hlávek chmele. Bulletin ČSEBR 2/2014, 6. Metodické dny, 19. - 22. 10. 2014, Seč, ČR, 103, 2014.

SVOBODA, Petr a A. GAJDAMACKIJ. Zlaté hlávky, pivní duše [Золотые шишки «пивной души»]. Panorama Čechia. 2014, (49)2, 66-72, ISSN 1801-7231.

SVOBODA, Petr. Production and health control of virus free hop. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (EFPP) 8.-13. September 2014, Krakow, Polsko, Book of abstracts, 300.

KLAPAL, Ivo. Historie chmelařství v Tršicích. In: Obec Tršice v proměnách času. Brno: Pro obec Tršice vydalo F.R.Z. agency s. r. o., 2014, s. 114. ISBN 978-80-87332-80-1.

NESVADBA, Vladimír. Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.). In: V. ZEDEK, R. JANDOVÁ a V. HOLUBEC, eds. Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014, s. 65-67. ISBN 978-80-7434-174-8. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/narodni-program/ministerstvo-zemedelstvi-vydalo-ve.html

ELEKTRONICKÉ PŘÍSPĚVKY

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 16. 4. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25. 4. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 15. 5. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 6. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 6. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 22. 7. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 4. 8. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 21. 8. 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, Josef. Harmonogram potřeb závlah 2014 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2014. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/pocasi/

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css