AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2013 ( 67 CITACÍ, 3 METODIKY, 5 PUBLIKACÍ)

Rok 2013

FARAGO J., KROFTA K., PŠENÁKOVÁ I., NESVADBA V., FARAGOVÁ N., FEHÉROVÁ N., TIMKO J.: Chemical composition of wild hops in Slovak Republic. The 4th International Scientific Conference of Applied Natural Sciences 2013, 2 – 4 October 2013, Nový Smokovec, Slovakia 116-121 ISBN 987-80-8105-502-7
FARAGO, J., NESVADBA, V., PŠENÁKOVÁ, I., KROFTA, K., HENYCHOVÁ, A., PATZAK, J.: Biochemical and genetic diversity of wild hops in the Slovak Republic. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Kiev, Ukraine, June 4-9, 26-30, 2013. ISSN 1814-2192.
FARAGÓ, KROFTA, PŠENÁKOVÁ, NESVADBA, TIMKO: Chemical composition of wild hops in Slovak Republic. Applied Natural Sciences. The 4th International Scientific Conference. Book of Abstracts, 84. Nový Smokovec, 2-4.10.2013.
FÜSSY, Z., MATOUŠEK, J., PATZAK, J., STEGER, G. , UHLÍŘOVÁ, K.: Hop Stunt Viroid pathogenesis involves a disbalance of hop regulatory genes. Acta Horticulturae 1010: 113-120, 2013.
FÜSSY, Z., PATZAK, J., STEHLÍK, J., MATOUŠEK, J.: Imbalance in expression of hop (Humulus lupulus) chalcone synthase H1 and its regulators during hop stunt viroid pathogenesis. Journal of Plant Physiology 170: 688-695, 2013.
JEŽEK J.; KOVAŘÍK, M. Český chmel zavoněl v Norimberku. Kvasný průmysl 59: 32, 2013. ISSN 0023-5830
JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek. Publikováno 06-08/2013. Dostupný na WWW:
JEŽEK, J., KŘIVÁNEK, J.; POKORNÝ, J. Trials with growing hops on low trellis in the Czech Republic in 2009-2011. Acta Horticulturae 1010: 199-203, 2013. ISBN 978-90-66056-96-1, ISSN 0567-7572.
JEŽEK, J.; VOSTŘEL, J.; KROFTA, K.; KLAPAL, I. První certifikovaná produkce biochmele v České republice. In Chmelařská ročenka 2013. 258 – 276. ISBN 978-80-86576-57-2.
KROFTA K., PATZAK J., NESVADBA V., MIKYŠKA A., SLABÝ M., ČEJKA P.: Vital – The Czech hop Hybrid variety. Kvasný průmysl 59(1) 2013: 13-17. ISSN 0023-5830
KROFTA K., PATZAK J., NESVADBA V., MIKYŠKA A., SLABÝ M., JURKOVÁ M.: Saaz Late variety and „České pivo (PGI)“ / Odrůda Saaz Late a České pivo (CHZO). s. 18-25. CZECH HOPS 2013 / ČESKÝ CHMEL 2013. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2013. ISBN 978-80-7434-051-2
KROFTA, KLAPAL, BRYNDA, TICHÁ: Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2012. Chmelařství, 86, 22-29, 2013.
KROFTA, KUČERA, URBAN: Transpiration – an Important Contribution to Overall Water Balance of the Hop Plantation. . Acta Horticulturae, 1010, 183-190, 2013.
KROFTA, POKORNÝ, KŘIVÁNEK, JEŽEK: Changes of hop prenylflavo-noids content during maturation, harvesting and processing. Proceedings of Scientific Commision IHGC, str. 45, Kyjev, Ukrajina, 4.-9.6.2013. ISSN 1814-2192.
KROFTA, VRABCOVÁ, MIKYŠKA, ČAJKA: Stability of Hop Beta Acids and Their Decomposition Products during Natural Ageing. Acta Horticulturae, 1010, 221-230, 2013
KROFTA, VRABCOVÁ, MIKYŠKA, JURKOVÁ: Vliv oxidačních produktů beta kyselin na hořkost piva. Kvasný průmysl, 59(10-11), 306-312, 2013. ISSN 0023-5830
KROFTA: Cohumulone and beer bitterness. Proceedings of Scientific Commision IHGC, str. 41- 44, Kyjev, Ukrajina, 4.-9.6.2013. ISSN 1814-2192.
KROFTA: Chmelové silice. Sborník ze semináře „Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví“, Chmelařský institut Žatec, 30.5.2013.
ISBN 978-80-86836-97-3.
KROFTA: Integrovaný systém pěstování chmele. Sborník ze semináře „Integrovaný systém pěstování chmele“, Chmelařský institut Žatec, 19.2.2013. ISBN 978-80-86836-085-0.
KROFTA: Kohumulon a hořkost piva. Chmelařská ročenka 2013, str. 128-137. ISBN 978-80-86576-57-2.
KROFTA: Studené chmelení. Sborník ze semináře „Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví“, Chmelařský institut Žatec, 30.5.2013.
ISBN 978-80-86836-97-3.
KŘIVÁNEK, JEŽEK, POKORNÝ, KROFTA, OSTRATICKÝ: Mulcher to hop gardens. Proceedings of Scientific Commision IHGC, str. 101. Kyjev, Ukrajina, 4.-9.6.2013. ISSN 1814-2192.
KŘIVÁNEK, JEŽEK, POKORNÝ, KROFTA: Temporary permanent grassing in high and low trellis. Proceedings of Scientific Commision IHGC, str. 97-100. Kyjev, Ukrajina, 4.-9.6.2013. ISSN 1814-2192.
MATOUŠEK, J., KOCÁBEK, T., PATZAK, J.: Molecular background and networking putatively involved in regulation of lupulin gland metabolome - results and prospects. Acta Horticulturae 1010: 39-46, 2013.
MATOUŠEK, J., PATZAK, J., DURAISAMY,S. G., KOCÁBEK, T. , KROFTA, K., PIERNIKARCZYK, R.J.J., RADIŠEK S., JAKŠE, J., STEGER, G.: Regulation of lupulin biosynthesis by hop transcription regulation factors and some strategies to enter the regulation network. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Kiev, Ukraine, June 4-9, 74-77, 2013. ISSN 1814-2192.
MATOUŠEK, J., RADISEK, S., JAKSE, J., DURAISAMY, G.S., UHLÍŘOVÁ, K., ORCTOVÁ, L., SVOBODA, P., PATZAK, J., RAUSCHE, J.: Biolistic transfer of hop viroid disease syndrome from Slovenian cultivar Celeia to Czech hop Osvald's 72: pathogenesis symptoms and identification of dominant sequence upon transfer of HSVd component. Acta Horticulturae 1010: 121-128, 2013.
MIKYŠKA A., SLABÝ M., JURKOVÁ M., KROFTA K., PATZAK J., NESVADBA V.: Saaz Late – The Czech Hop Variety REcommended for Czech Beer. Kvasný průmysl 59(10-11) 2013: 296-305. ISSN 0023-5830
MIKYŠKA, A., SLABÝ, M., JURKOVÁ, M., KROFTA, K., PATZAK, J., NESVADBA, V.: Saaz Late – The Czech Hop Variety Recommended for Czech Beer. Kvasný průmysl, 59(10-11), 296-305, 2013. ISSN 0023-5830
NESVADBA V., HENYCHOVÁ A., POLONČÍKOVÁ Z.: Breeding new low trellis hops in Czech Republic. International hop growers convention „Proceedings of the Scientific Commission, 4 – 9 June 2013, Kiev, Ukraine , 16, ISSN 1814-2206
NESVADBA V., KROFTA K., PATZAK J., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Chemical and genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) The 4th International Scientific Conference of Applied Natural Sciences 2013, 2 – 4 October 2013, Nový Smokovec, Slovakia
NESVADBA V., KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Hodnocení vůně chmelových hlávek u českých odrůd chmele. Pivo, Bier Ale 9/2013.
NESVADBA V., KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Hop breeding in Czech Republic. International hop growers convention „Proceedings of the Scientific Commission, 4 – 9 June 2013, Kiev, Ukraine , 11-14, ISSN 1814-2206
NESVADBA V., KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Šlechtění chmele pro specifické vůně. Chmelařská ročenka 2013: 148-157 ISBN 978-80-86576-57-2
NESVADBA V., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Kazbek – Flavor hops. International hop growers convention „Proceedings of the Scientific Commission, 4 – 9 June 2013, Kiev, Ukraine , 15, ISSN 1814-2206
NESVADBA V.: 11 českých odrůd chmele. Chmelařská ročenka 2013: 138-146 ISBN 978-80-86576-57-2
NESVADBA V.: Breeding of new Czech hop varieties suitable for low-trellis cultivation. Czech Hops 2013, Ministry of Agriculture of the Czech Republic 2013: 28-30 ISBN 978-80-7434-051-72
NESVADBA V.: Degustace piv při Žatecké dočesné 2012. Chmelařská ročenka 2013: 371 ISBN 978-80-86576-57-2
NESVADBA V.: Pokusný pivovárek ve Chmelařském institutu s.r.o. Žatec. Chmelařská ročenka 2013: 375-378 ISBN 978-80-86576-57-2
NESVADBA V.: Šlechtění chmele pro nízké konstrukce. Chmelařská ročenka 2013: 158-164 ISBN 978-80-86576-57-2
NESVADBA, KROFTA, POLONČÍKOVÁ, HENYCHOVÁ: Hodnocení vůně chmelových hlávek. Pivo, Bier  Ale, 3 (7), 52-54,2013.
NESVADBA, KROFTA, POLONČÍKOVÁ, HENYCHOVÁ: Hop breeding in Czech Republic. Proceedings of Scientific Commision IHGC, str. 11-14, Kyjev, Ukrajina, 4.-9.6.2013. ISSN 1814-2192.
PATZAK, J., DOBREV P.I., MOTYKA, V.: Endogenous phytohormone levels in dwarf and normal hop (Humulus lupulus L.) plants. Acta Horticulturae 1010: 141-148, 2013.
PATZAK, J., DOBREV, P., MOTYKA, V.: Changes in endogenous phytohormone levels and involved genes expressions in dwarf hop plants. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Kiev, Ukraine, June 4-9, 78-82, 2013. ISSN 1814-2192.
PATZAK, J.: Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s.r.o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013 : 6. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 23. 10. 2013 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2013. ISSN 1803-6015.
POKORNÝ J., KŘIVÁNEK J., JEŽEK J., PULKRÁBEK J.: Characterization of ganges in photosynthetic rate and transpiration of hop infected by downy mildew (Pseudoperonospora humuli) and hop-flea-beetle (Psylliodes attenuatus). Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Kiev, Ukraine, June 4-9, 84-87, 2013. ISSN 1814-2192.
POKORNÝ, J. Ekonomika zeleného hnojení ve chmelnicích. In Chmelařská ročenka 2013. 171 – 177. ISBN 978-80-86576-57-2.
POKORNÝ, J. Pokusy se zeleným hnojením na Stekníku v roce 2011. In Chmelařská ročenka 2013. 165 – 170. ISBN 978-80-86576-57-2.
POKORNÝ, J.; BRYNDA, M.; JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J.; PULKRÁBEK, J. Zajištění kvality české chmelové sadby. In Sborník referátů z XI. odborného a vědeckého semináře „Osivo a sadba“ konaného 7. 2. 2013 na ČZU v Praze. 254 - 256. ISBN 978-80-213-2358-2.
POKORNÝ, J.; KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; PULKRÁBEK, J. Characterization of changes in photosynthetic rate, transpiration and chlorophyll content during the hop growing season. Acta Horticulturae 1010: 163-168, 2013. ISBN 978-90-66056-96-1, ISSN 0567-7572.
SVOBODA P., MALÍŘOVÁ I.: Assessment of ApMV and HMV presence in recovered Saaz. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Kiev, Ukraine, June 4-9, 61, 2013. ISSN 1814-2192.
SVOBODA P.: Viroidy chmele. Chmelařská ročenka 2014, 273-283.
VOSTŘEL, J., (2013): Monitoring of flonicamid (Teppeki) biological efficiency on Czech and Moravian field strains of damson-hop aphid (Phorodon humuli Schrank) in bioassays. In Proc. Scient. Comm. I.H.G.C., Kiev, Ukraine: 67-68.
VOSTŘEL, J., 2013: Den otevřených dveří, Stekník. Aktuální otázky v ochraně chmele v roce 2011. Prezentace demonstračních pokusů – Bayer, Syngenta, BASF, Spiess Urania, AgroEfekt, s.r.o., ReConsulting, a.s., Stekník, 09.08. 2013.
VOSTŘEL, J., 2013: Metodika ochrany chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2011, výsledky pokusů z roku 2011. Seminář ochrany chmele pro moravské pěstitele, Staměřice, 01.03. 2013.
VOSTŘEL, J., 2013: Metodika ochrany chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2013, výsledky pokusů z roku 2012. Seminář ochrany chmele pro pěstitele ve spolupráci s firmou Bayer Crop Science, Chmelařský institut, s.r.o. Žatec, 05.03. 2013.
VOSTŘEL, J., 2013: Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2013. Chmelařství, 86: 114-122.
VOSTŘEL, J., 2013: Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2012. Chmelařská ročenka 2013: 314-346.
VOSTŘEL, J., 2013: The Control of Two-spotted Spider Mite (Tetranychus urticae Koch) with the Help of Released Predatory Mites Typhlodromus pyri Scheuten and Native Acarophagous Predators within IPM and Organic Hop Growing Systems in CR. In. Proc. of Scient. Comm. of I.H.G.C., Kiev, Ukraine: 62-66.
VOSTŘEL, J., a kol., 2013: Příčiny vymírání chmelových rostlin v roce 2012. Chmelařská ročenka 2013: 347-362.
VOSTŘEL, J., BENEDIKTOVÁ, M., 2013: Vyhnívání chmelových rostlin v jarním období 2012. Rostlinolékař, 06: 10-11.
VOSTŘEL, J., JEŽEK, J., 2013: Meeting of the Commodity Expert Working Group Hops. Brussels: EUMUDA. Priorities, Gaps. 21.02. 2013.
VOSTŘEL, J., JEŽEK, J., 2013: Meeting of the Commodity Expert Working Group Hops. Kyiv: EUMUDA. Priorities, Gaps. 05.06. 2013.
VOSTŘEL, J., JEŽEK, J., 2013: Meeting of the Commodity Expert Working Group Hops. Paris: EUMUDA. Priorities, Gaps. 07.-09.10. 2013.
VOSTŘEL, J., JEŽEK, J., 2013:Mezinárodní výstava: Biofach – Vivaness 2013. Nürnberg, SRN: 12.-16.02. 2013.
VOSTŘEL, J.: Effect of Fungicides Used in Practical Hop Protection against Downy Mildew (Pseudoperonospora humuli) on Aphidophagous Coccinellid Propylaea quatuordecimpunctata L. In Proc. of the IIIrd Internat. Humulus Symp., Acta Horticulturae 1010: 109-112, 2013.
VOSTŘEL, J.: Protection of Organic Saaz Hops against Two-Spotted Spider Mite (Tetranychus urticae Koch) with the Help of Released Predatory Mites Typhlodromus pyri Scheuten. In Proc. of The IIIrd Internat. Humulus Symp.., Acta Horticulturae 1010: 103-108, 2013.
VOSTŘEL, J.; BENEDIKTOVÁ, M.; BRYNDA, M.; KLAPAL, I.; JEŽEK, J.; KOŘEN, J.; MAŤÁTKO, J.; ČEŠKA, J.; MALÝ, J.; KOŠŤÁLOVÁ, V.; JANOUŠKOVÁ, V.; KOVAŘIK, M. Příčiny vymírání chmelových rostlin v jarním období 2012. . In Chmelařská ročenka 2013. 347 – 362. ISBN 978-80-86576-57-2.

Metodiky

KROFTA, JEŽEK, KŘIVÁNEK, POKORNÝ, VOSTŘEL: Pěstování odrůdy Vital. Metodika pro praxi 3/2013, Chmelařský institut Žatec, 2013.
ISBN 978-80-86836-02-7.
PATZAK J., MATOUŠEK J: Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus). Certifikovaná metodika, Žatec, Chmelařský institut s.r.o., 2013, 40 s. ISBN 978-80-86836-94-2.
VOSTŘEL, J., KLAPAL, I., 2013: Metodika ochrany chmele. ISBN 978-80-86836-91-1: 36 s.

Užitné a průmyslové vzory

PATZAK J., MATOUŠEK J: Kombinace sad primerů pro detekci genetického polymorfismu českých odrůd chmele a jejich determinaci. Užitný vzor, č. 25678. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 18.7.2013

Semináře, workshopy a konference

JEŽEK, J. [garant] Integrovaná ochrana polních plodin a chmele v praxi (v rámci blížícího se nabytí účinnosti vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin (1. 1. 2014)). Seminář nejen pro pěstitele chmele konaný 4. 12. 2013 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou.
JEŽEK, J. [garant] Nízká konstrukce a její mechanizace – zkušenosti, problémy, inovace. Žatec, 6. 11. 2013. Pořadatel Chmelařský institut s.r.o.
KOŘEN, J. [garant] Ekonomicko-technologický seminář. Seminář pro pěstitele chmele konaný 27. 2. 2013 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci. Pořadatel Chmelařský institut s. r. o. ve spolupráci s ČZU v Praze, Technickou fakultou, Katedrou zemědělských strojů.
KROFTA, K. [garant] Integrovaný systém pěstování chmele. Seminář pro pěstitele chmele konaný 19. 2. 2013 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci.
KŘIVÁNEK, J. [garant] Den otevřených dveří Chmelařského institutu s. r. o. na účelovém hospodářství ve Stekníku. Stekník, 9. 8. 2013. Pořadatel Chmelařský institut s.r.o.

Publikace

Vývoj a tradice českých odrůd chmele. NESVADBA V., BRYNDA M., HENYCHOVÁ A., JEŽEK J., KOŘEN J., KROFTA K., MALÍŘOVÁ I., PATZAK J., POLOČÍKOVÁ Z., SVOBODA P., VALEŠ V., VOSTŘEL J., Chmelařský institut s.r.o. Žatec, 2013. ISBN 978-80-87357-11-8.
Development and tradition of Czech hop varieties. NESVADBA V., BRYNDA M., HENYCHOVÁ A., JEŽEK J., KOŘEN J., KROFTA K., MALÍŘOVÁ I., PATZAK J., POLOČÍKOVÁ Z., SVOBODA P., VALEŠ V., VOSTŘEL J., Chmelařský institut s.r.o. Žatec, 2013
Chmelařská ročenka 2014. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2014. ISBN 978-80-86576-61-9.
CZECH HOPS 2013 / ČESKÝ CHMEL 2013. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2013. ISBN 978-80-7434-051-2
Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – prosinec 2013. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2013. ISBN 978-80-7434-133-5, ISSN 1211-7692

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css