AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2012 ( 84 CITACÍ, 2 METODIKY, 4 PUBLIKACE)

Rok 2012

FÜSSY, Z., MATOUŠEK, J., SELINGER, M., PATZAK, J., STEGER, G.: HSVD pathogenesis involves a disbalance of hop regulatory genes. Book of Abstracts, III. International Humulus Symposium, Žatec, Czech Republic, September 9-14, 47, 2012.
GREPLOVÁ, M., POLZEROVÁ, H., PATZAK, J., MAZÁKOVÁ, J., BOUMA, J., DOMKÁŘOVÁ, J.: Characterization of somatic hybrids Solanum bulbocastanum + dihaploid Solanum tuberosum. Acta Horticulturae 961: 577-591, 2012.
JEŽEK J., KROFTA K., KŘIVÁNEK J.: Využití mastňáku habešského k zelenému hnojení ve chmelnici. Úroda 1/2012: 38-40, 2012.
JEŽEK J., VOSTŘEL J., KROFTA K., KLAPAL I.: Ekologické pěstování chmele v české republice a ve světě. Kvasný průmysl 58: 294-302, 2012.
JEŽEK, J. Efektivní a udržitelná produkce chmele v Durynsku (SRN). Chmelařství, 2012, r. 85, č. 7-8, s. 109-110.
JEŽEK, J. Integrovaná produkce chmele v Rakousku. Chmelařství, 2012, r. 85, č. 7-8, s. 110-111.
JEŽEK, J. O integrované produkci chmele v Bádensku-Württembersku (SRN). Chmelařství, 2012, r. 85, č. 7-8, s. 105-108.
JEŽEK, J. O integrované produkci chmele v Sasku (SRN). Chmelařství, 2012, r. 85, č. 7-8, s. 108-109.
JEŽEK, J. Workshop o zeleném hnojení v Kozojedech. Chmelařství, 2012, r. 85, č. 4, s. 49-52.
JEŽEK, J. Zelené hnojení: Lambl, Mohl, Srp (in Rybáček) a foto pana Vaňka. Chmelařství, 2012, r. 85, č. 4, s. 57-58.
JEŽEK, J.; BARBORKA, V. Porovnání výměry chmelnic ve vztahu ke sponu (r. 2000 a 2010). Chmelařství, 2012, r. 85, č. 3, s. 32-35.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Hloubkový podrývák zn. Terraland na „Polní ukázce strojů“ dne 30. 6. 2012 na ÚH Stekník. In JEŽEK, J. (ed.) Výživa a minimalizace pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 22. 2. 2012. Žatec : Chmelařský institut, 2012, s. 89-92. ISBN 978-80-86836-64-5.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Chmelaři hledají cesty k úsporám. Zemědělec, r. XX, č. 12, s. 22.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Zelené hnojení při pěstování chmele. Zemědělec, r. XX, č. 1, s. 18-19.
JEŽEK, J.; PULKRÁBEK, J. Chmel z integrované produkce. Farmář, r. 18, č. 10, s. 33-34.
JEŽEK, J.; PULKRÁBEK, J. Integrovaná produkce i u chmele. Zemědělec, r. XX, č. 42, s. 22-23.
JEŽEK, J.; VOSTŘEL, J. Pěstování bio-chmele v ČR. Chmelařská ročenka 2012. Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2012. S. 204-205. ISBN 978-80-86576-45-9.
JEŽEK, J.; VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I. Základní informace k pěstování chmele v ekologickém zemědělství. In JEŽEK, J. (ed.) Výživa a minimalizace pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 22. 2. 2012. Žatec : Chmelařský institut, 2012, s. 82-85. ISBN 978-80-86836-64-5.
JEŽEK, J.; VOSTŘEL, J.; KROFTA, K.; KLAPAL, I. Milník českého chmelařství: sklizeň prvního českého biochmele. Czech hops / Český chmel 2012. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2012. S. 21-24. ISBN 978-80-7434-072-7.
JEŽEK, J.; VOSTŘEL, J.; KROFTA, K.; KLAPAL, I. Pěstování chmele v ekologickém zemědělství v České republice a ve světě. Chmelařství, 2012, roč. 85, č. 6, s. 82-90.
JEŽEK, J.; VOSTŘEL, J.; KROFTA, K.; KLAPAL, I. První český chmel v kvalitě bio. Zemědělec, r. XX, č. 40, s. 21.
JEŽEK, VOSTŘEL, KROFTA, KLAPAL: Pěstování chmele v ekologickém zemědělství v České republice a ve světě. Chmelařství, 85, 82-90, 2012.
KOUTOULIS, A., PATZAK J.: III International Humulus Symposium. Chronica Horticulturae 52: 22-24, 2012.
KROFTA K., PATZAK J.: Determining the authenticity of Czech hop varieties via chemical and molecular genetics analyses/ Zjišťování autenticity českých odrůd chmele pomocí chemických a molekulárně-genetických analýz. s. 12-20. CZECH HOPS 2012 / ČESKÝ CHMEL 2012. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2012. ISBN 978-80-7434-072-7
KROFTA K., PATZAK J.: IIIrd International Humulus Symposium. Kvasný průmysl 58: 118-119, 2012.
KROFTA K., POKORNÝ J., KUDRNA T., JEŽEK J., PULKRÁBEK J., KŘIVÁNEK J., BECKÁ D.: The effect of application of copper fungicides on photosynthesis parameters and level of elementary copper in hops. Plant, Soil, Environ. 58: 91-97, 2012.
KROFTA, KLAPAL, TICHÁ: Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2011. Chmelařství, 85(4), 42-49, 2012.
KROFTA, KUČERA: Reliability of mathematical model of relationship between alpha acid content in hops and weather. Bioclimate 2012. Conference proceedings, 54-55, 2012.
KROFTA, MIKYŠKA, ČAJKA: Význam beta kyselin při výrobě piva. Sborník ze semináře „Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví“, Chmelařský institut Žatec, 2012. ISBN 978-80-86836-79-9.
KROFTA, MIKYŠKA, TICHÁ: Ročníkové prognózy obsahu alfa kyselin v českých chmelech. Kvasný průmysl, 58, 256-263, 2012.
MATOUŠEK, J., KOCÁBEK, T., PATZAK, J., FÜSSY, Z., PROCHÁZKOVÁ, J., HEYERICK, A.: Combinatorial analysis of lupulin gland transcription factors from R2R3Myb, bHLH and WDR families indicates a complex regulation of chs_H1 genes essential for prenylflavonoid biosynthesis in hop (Humulus lupulus L.). BMC Plant Biology 12: 27, 2012.
MATOUŠEK, J., KOCÁBEK, T., PATZAK, J., FÜSSY, Z., UHLÍŘOVÁ, K., PECH, D., DURAISAMY, G.S.: Complex regulation of omt1 gene, implication of hop transcription factor HlWRKY1. Book of Abstracts, III. International Humulus Symposium, Žatec, Czech Republic, September 9-14, 29, 2012.
MATOUŠEK, J., RADISEK, S., ORCTOVÁ, L., SVOBODA, P., DURAISAMY, G.S., JAKŠE, J., UHLIŘOVÁ, K., PATZAK, J., RAUSCHE, J.: Biolistic transfer of Slovenian viroid disease syndrome to Czech hop Osvald‘s72-symptoms and identification of dominant sequence upon transfer of HSVd component. Book of Abstracts, III. International Humulus Symposium, Žatec, Czech Republic, September 9-14, 48, 2012.
MIKYŠKA A., KROFTA K.: Assessment of changes in hop resins and polyphenols during long-term storage. J. Inst. Brew. 118: 269-279, 2012.
MIKYŠKA, KROFTA, HAŠKOVÁ, ČULÍK, ČEJKA: Vliv skladování chmelových pelet na kvalitu piva. Kvasný průmysl 58: 148-154, 2012.
NESVADBA V. POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Šlechtění chmele na nízké konstrukce v roce 2011. Sborník přednášek ze semináře „Výživa a minimalizace pěstování chmele“ konaného dne 22.2.2012: 96-100 ISBN 978-80-86836-64-5
NESVADBA V., BARCAJOVÁ M.: Šlechtění chmele. Pivo, Bier Ale 2(5) 2012: 34-36
NESVADBA V., FARAGÓ J., PŠENÁKOVÁ I., KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z,, HENYCHOVÁ A.: Průzkum Planých chmelů na Slovensku. Chmelařství 12/2012: 148-150. ISSN 0373-403X
NESVADBA V., HENYCHOVÁ A., POLONČÍKOVÁ Z., JEŽEK J.: Šlechtění chmele na nízké konstrukce. Sborník 19 mezinárodnej vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 6. novembra 2012 Piešťany, Slovensko, 80-81. ISBN 978-80-89417-29-2
NESVADBA V., HENYCHOVA A.: Czech hop varieties and thein brewery use. Czech Hops 2012, Ministry of Agriculture of the Czech Republic 2012: 28-29 ISBN 978-80-7434-072-7
NESVADBA V., KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Šlechtění chmele pro specifické vůně. Sborník 19 mezinárodnej vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 6. novembra 2012 Piešťany, Slovensko, 20-23. ISBN 978-80-89417-29-2
NESVADBA V., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A., KROFTA K., PATZAK J.: Atlas českých odrůd chmele. CHI Žatec. ISBN 978-80-87357-11-8
NESVADBA V., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Brewing Characteristics of Czech Fine Arom Hops „Saaz“. Kvasný průmysl 58(7-8): 209-214, 2012.
NESVADBA V., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Hop Breeding in Czech Republic. Kvasný průmysl 58(2): 36-39, 2012.
NESVADBA V.: Beer testing competition at the 55th harvest festival in Zatec. Czech Hops 2012, Ministry of Agriculture of the Czech Republic 2012: 46-47 ISBN 978-80-7434-072-7
NESVADBA V.: Breeding programs and flavour hops in the Czech Rupublic. Czech Hops 2012, Ministry of Agriculture of the Czech Republic 2012: 25-26 ISBN 978-80-7434-072-7
NESVADBA V.: České odrůdy chmele. Chmelařská ročenka 2012: 110-117 ISBN 978-80-86576-45-9
NESVADBA V.: Degustace piv při Žatecké dočesné 2011. Chmelařská ročenka 2012: 298-300 ISBN 978-80-86576-45-9
NESVADBA V.: Hop varieties Bohemie and Saaz Late. Czech J. Genet. Plant Breed. 48: 98-99, 2012.
NESVADBA V.: Pokusný pivovárek ve Chmelařském institutu s.r.o. Žatec. Chmelařská ročenka 2012: 310-312 ISBN 978-80-86576-45-9
NESVADBA V.: Představujeme nové české odrůdy chmele: BOHEMIE a SAAZ LATE. Sborník přednášek ze semináře „Výživa a minimalizace pěstování chmele“ konaného dne 22.2.2012: 118-122. ISBN 978-80-86836-64-5
NESVADBA V.: Testing of various Czech hop varieties captured the interest of brewers. Czech Hops 2012, Ministry of Agriculture of the Czech Republic 2012: 40-41 ISBN 978-80-7434-072-7
NESVADBA V.: Využití genofondu chmele ve šlechtění pro farmaceutické účely. Sborník referátů ze semináře Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a hodnocení výsledků Národního programu. VÚRV, v.v.i. Praha, 2012: 51-59. ISBN 978-80-7427-094-9
NESVADBA, FARAGO, PŠENÁKOVÁ, KROFTA: Průzkum planých chmelů na Slovensku. Chmelařství, 85, 148-151, 2012.
PATZAK J., DOBREV P., MOTYKA V.: Differences of endogenous phytohormone levels in dwarf and normal hop (Humulus lupulus L.) plants. Book of Abstracts, 41. Annual meeting of European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA) - Advances in agrobiology research and their benefits to the future, Stará Lesná, Slovak Republic, September 24-29, 67, 2012.
PATZAK J., HENYCHOVÁ A., NESVADBA V., KROFTA K.: Study of molecular markers for xanthohumol and DMX contents in hop (Humulus lupulus L.) by QTLs mapping analysis. Brewing Science 65: 96-102, 2012.
PATZAK J., PAPRŠTEIN F. HENYCHOVÁ A., SEDLÁK J.: Determination of genetic diversity structure, apple scab and powdery mildew resistance genes in apple (Malus x domestica) genetic resources by molecular markers. Book of Abstracts, 41. Annual meeting of European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA) - Advances in agrobiology research and their benefits to the future, Stará Lesná, Slovak Republic, September 24-29, 133, 2012.
PATZAK J., PAPRŠTEIN F., HENYCHOVÁ A., SEDLÁK, J.: Comparison of genetic diversity structure analyses of SSR molecular marker data within apple (Malus x domestica) genetic resources. Genome 55: 647-665, 2012.
PATZAK J., PAPRŠTEIN F., HENYCHOVÁ A., SEDLÁK, J.: Genetic diversity of Czech apple cultivars inferred from microsatellite markers analysis. Horticultural Science 39: 149-157, 2012.
PATZAK J.: International ISHS symposium in Žatec/ Mezinárodní sympozium ISHS v Žatci. s. 48-49. CZECH HOPS 2012 / ČESKÝ CHMEL 2012. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2012. ISBN 978-80-7434-072-7
PATZAK, J., DOBREV P.I., MOTYKA, V.: Endogenous phytohormone levels in dwarf and normal hop (Humulus lupulus L.) plants. Book of Abstracts, III. International Humulus Symposium, Žatec, Czech Republic, September 9-14, 54, 2012.
PATZAK, J., HENYCHOVÁ A., NESVADBA V., KROFTA K.: Study of molecular markers for xanthohumol and DMX contents in hop (Humulus lupulus L.) by QTLs mapping analysis. Brewing Science 65: 96-102, 2012.
PATZAK, J.: 3.5.1 Vědecko-výzkumná činnost v roce 2012. S. 71-76. Chmelařská ročenka 2013. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2012
PATZAK, J.: 3.5.3 III. mezinárodní vědecké sympozium ISHS se konalo v Žatci S. 107-110. Chmelařská ročenka 2013. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2012
PATZAK, J.: Hop Research Institute Co.Ltd. American Hop Convention 2012, “The Path Forward”, NewPort Beach, CA, USA, January 14-23, 2012.
PATZAK, J.: III. International Humulus Symposium. American Hop Convention 2012, “The Path Forward”, NewPort Beach, CA, USA, January 14-23, 2012.
PAVLOVIČ, CERENAK, KOSIR, KROFTA: Environment and weather influence on quality and market value of hops. Plant, Soil, Environ. 58: 155-160, 2012.
POKORNÝ, J.; KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; KROFTA, K. Výsledky analýzy nadzemní hmoty rostlin zeleného hnojení chmelnic z pokusů roku 2011. Chmelařství, 2012, r. 85, č. 7-8, s. 102-105.
POKORNÝ, J.; PULKRÁBEK, J.; KROFTA, K.; JEŽEK, J. The effect of copper fungicides on the rate of photosynthesis and the transpiration of hop plants. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 117 – 123. ISSN: 1588 - 8363
PŠENÁKOVÁ I., FARAGÓ J., ZACHAROVÁ L., NESVADBA V., HENYCHOVÁ A.,: Genetická a chemická variabilita kultúrnych a divorastúcich chmeľov. Sborník 19 mezinárodnej vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 6. novembra 2012 Piešťany, Slovensko, 84-85. ISBN 978-80-89417-29-2
SVOBODA P., MALÍŘOVÁ I., BRYNDA M.: PRODUCTION and propagation of virus free hops in Czech Republic. Book of Abstracts III. International Humulus Symposium, 9.14. sept. 2012, Žatec, Czech Republic, ISHS Section on Medical and Aromatic Plants, 73
SVOBODA P.: Kapitola chmel. In: V. KŮDELA, F. KOCOUREK, M. BARNET A KOL: České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin (Czech and english names of plant diseases and pests. ČAZV Praha 2012, ISNB 978-80-905080-4-0, str. 129
SVOBODA P., MATOUŠEK J., PATZAK J.: Spread of hop latent viroid (HLVd) in hop garden. 22nd International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Řím Itálie 3. 6. 2012–9. 6. 2012, 187
URBAN, KUČERA, KROFTA: Calibration of stem balance sensors upon a study of water balance of the hop plantation. Acta Horticulturae 951: 79-86, 2012.
VOSTŘEL, J., JEŽEK, J.: Ochrana chmele proti škodlivým organismům v ČR, harmonizační priority, registrační pokusy. Mezinárodní mítink „Založení expertní skupiny pro ochranu chmele proti škodlivým organismům při EU v rámci minoritních použití“. Wolnzach, Hüll. 26.-28.09. 2012.
VOSTŘEL, J.: European MRLs and Import Tolerance updates and status of efforts to develop an EU-wide minor use program similar to the US IR-4 program. Hop Growers of America-56th Annual Convention, Hop Research Council Winter Meeting, January 17-20, 2012, Hyatt Regency Newport Beach, CA, USA, 2012.
VOSTŘEL, J.: Metodika ochrany chmele pro rok 2012, výsledky laboratorních testů a polních pokusů a metodická doporučení v ochraně chmele proti jednotlivým škodlivým organismům. Expertní skupina pro ochranu chmele, MZe Praha: 26.01. 2012.
VOSTŘEL, J.: Metodika ochrany chmele pro rok 2012, výsledky laboratorních testů a polních pokusů a metodická doporučení v ochraně chmele proti jednotlivým škodlivým organismům. Seminář ochrany chmele pro pěstitele, Staměřice: 28.02. 2012.
VOSTŘEL, J.: Metodika ochrany chmele pro rok 2012, výsledky laboratorních testů a polních pokusů a metodická doporučení v ochraně chmele proti jednotlivým škodlivým organismům. Seminář pro pěstitele ve spolupráci s firmou Bayer CropScience, Žatec: 01.03. 2012.
VOSTŘEL, J.: Negative effect of fungicides used in practical hop protection against downy mildew (Pseudoperonospora humuli) on aphidophagous coccinellids Propylea quatuordecimpunctata L. In. Proc. of Third International Humulus Symposium. Acta Horticulturae. ISHS, Žatec, ČR, V tisku.
VOSTŘEL, J.: Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2011. Chmelařství, 84: 110-117, 2012.
VOSTŘEL, J.: Research projects – Hop Protection in CR. American Hop Convention 2012. “The Path Forward.” Hop Growers of America-56th Annual Convention, Hop Research Council Winter Meeting, January 17-20, 2012, Hyatt Regency Newport Beach, CA, USA, 2012.
VOSTŘEL, J.: Seznámení s výsledky registračních pokusů s novým fungicidem cyazofamid v ochraně chmele proti peronospoře chmelové a insekticidem Teppeki v ochraně chmele proti mšici chmelové. Seminář pro obchodníky s chmelem ve spolupráci s firmou Belchim. Zatec 22.03. 2012.
VOSTŘEL, J.; BENEDIKTOVÁ, M.; BRYNDA, M.; KLAPAL, I.; JEŽEK, J.; KOŘEN, J.; MAŤÁTKO, J.; ČEŠKA, J.; MALÝ, J.; KOŠŤÁLOVÁ, V.; JANOUŠKOVÁ, V.; KOVAŘÍK, M. Vymírání chmelových rostlin v jarním období 2012 a metodická doporučení k jeho eliminaci. Chmelařství, 2012, r. 85, č. 11-12, s. 144-148.

Metodiky

KROFTA, JEŽEK, VOSTŘEL, POKORNÝ, KŘIVÁNEK: Integrovaný systém pěstování chmele. Metodika pro praxi 2/2012, Chmelařský institut Žatec, 2012. ISBN 978-80-86836-82-9.
VOSTŘEL, J., KLAPAL, I.: Metodika ochrany chmele 2012. Chmelařský institut Žatec, 2012. ISBN 978-80-86836-67-6.

Patenty

KROFTA, VRABCOVÁ, LIŠKOVÁ: Způsob přípravy čistých beta kyselin chmele. Patent č. 300132. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 24.2.2012.
RYBKA, A.; HEŘMÁNEK, P.; HONZÍK, I.; JOŠT, B.; KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; CINIBURK, V.; KOŘEN, J. Zařízení pro ořezávání chmele pěstovaného v nízké konstrukci. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, Patentová listina č. 303084 zveřejněna dne 21. 3. 2012.

Užitné a průmyslové vzory

KŘIVÁNEK J., JEŽEK J., POKORNÝ J., KROFTA K., OSTRATICKÝ R., OSTRATICKÝ J.: Zařízení pro boční odhoz mulčované plodiny v meziřadí chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru. Užitný vzor 23597. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 26.3.2012.
KŘIVÁNEK J., KROFTA K., JEŽEK J., POKORNÝ J., VEJRAŽKA, K., LANG J.: Směs semen pro trvalé zatravnění chmelnic. Užitný vzor 24413. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 8.10.2012.
KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; POKORNÝ, J.; KROFTA, K. Zařízení pro chmelnice. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru; číslo zápisu 35399 ze dne 10. 10. 2012.
KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; POKORNÝ, J.; KROFTA, K. Mulčovač do chmelnic. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru; číslo zápisu 35462 ze dne 05. 12. 2012.
VESELÝ, F.; CINIBURK, V.; KOŘEN, J.; KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; RYBKA, A.; HEŘMÁNEK, P.; HONZÍK, I.; JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru; číslo zápisu 35291 z 28. 3. 2012.

Prototyp

KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J.; POKORNÝ, J.; KROFTA, K.; OSTRATICKÝ, R.; OSTRATICKÝ, J. Zařízení pro boční odhoz mulčované plodiny v meziřadí chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru.

Semináře, workshopy a konference

JEŽEK, J. a kol. Integrovaný systém pěstování chmele. Kozojedy, 8. 11. 2012. Pořadatel Chmelařský institut s. r. o. ve spolupráci s pěstitelem Ing. Václavem Emingerem.
JEŽEK, J.: Výživa a minimalizace pěstování chmele. Seminář pro pěstitele chmele konaný 22. 2. 2012 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci.
KOŘEN, J.: Ekonomicko-technologický seminář. Seminář pro pěstitele chmele konaný 29. 2. 2012 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci. Pořadatel Chmelařský institut s. r. o. ve spolupráci s ČZU v Praze, Technickou fakultou, Katedrou zemědělských strojů.
KROFTA, K.; JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J.; POKORNÝ, J. Zelené hnojení ve chmelnicích [workshop]. Kozojedy, 8. 11. 2012. Pořadatel Chmelařský institut s. r. o. ve spolupráci s pěstitelem Ing. Václavem Emingerem.
KŘIVÁNEK, J. a kol. Den otevřených dveří Chmelařského institutu s. r. o. na účelovém hospodářství ve Stekníku. Stekník, 8. 8. 2012. Pořadatel Chmelařský institut s. r. o..
NESVADBA V.: Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví: Seminář pro obchodní firmy a pivovary konaný 7.6. 2012, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec
PATZAK J., KOUTOULIS A.: III. International ISHS Humulus Symposium, Žatec, Czech Republic, September 9-14, 2012.
VOSTŘEL, J.: Ochrana chmele 2012. Seminář pro pěstitele chmele konaný 1.3.2012, Chmelařský institut s. r. o. Žatec.

Publikace

Atlas českých odrůd chmele. Nesvadba V., Polončíková Z., Henychová A., Krofta K., Patzak J., Chmelařský institut, Žatec, 2012. ISBN 978-80-87357-11-8
Chmelařská ročenka 2013. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2012. ISBN 978-80-86576-57-2.
CZECH HOPS 2012 / ČESKÝ CHMEL 2012. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2012. ISBN 978-80-7434-072-7
Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červenec 2012. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2012. ISBN 978-80-7434-047-5, ISSN 1211-7692

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css