AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2011 ( 47 CITACÍ, 3 METODIKY, 3 PUBLIKACE)

Rok 2011

FALTUS, M., SVOBODA, P., PATZAK, J., NESVADBA, V. AND ZAMECNIK, J., 2011: Progress in the Czech hop Germplasm Cryoconservation. Proceedings of the First International Symposium on Cryopreservation in Horticultural Species. April 5-8. 2009, Leuven, Belgium, Acta Horticularae No. 908, 453-460
FUSSY, Z., STEHLÍK, J., PATZAK, J., MATOUŠEK, J. , 2011: Hop stunt viroid (HSVd) disease causes, alteration of expression of hop transcription factors from Myb, bHLH and WRKY families. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Lublin, Poland, June 19-23, 59.
GLENDINNING, P., VOSTŘEL, J., 2011: Výživa dusíkem u chmele pěstovaného na nízkých konstrukcích. Nízké konstrukce a výživa chmele. Sborník přednášek ze semináře konaného v Žatci, dne 15.02. 2011: 12-19.
GLOSER V., BALÁŽ, M., KOROVETSKA, H., GLOSER J., SVOBODA, P., 2011: Fyziologické důsledky působení nedostatku vody na rostliny chmele. Úroda, vol. 2011, no. 10, s. 59 – 64
GLOSER V., BALÁŽ, M., SVOBODA P., 2011: Transport vody v rostlinách chmele za dostatečné a snížené dostupnosti vody v půdě. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha : ČZU, VÚRV, s.205-207, ISBN 978-80-7427-068-0
GLOSER, V., BALÁŽ, M., SVOBODA, P., 2011: Analysis of anatomical and functional traits of xylem in Humulus lupulus L. stems. Plant, soil and environment, vol. 57, no. 7, s. 338-343
JEŽEK, J. , 2011: Nízké konstrukce – sklizňové výsledky v 2. roce pěstování. In JEŽEK, J. (ed.) Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 15. 2. 2011, Chmelařský institut s. r. o. Žatec, s. 41-53. ISBN 978-80-86836-43-0.
JEŽEK, J.; BRYNDA, M., 2011: Pokusy s pachovým ohradníkem zn. Hagopur ve chmelnicích v roce 2010. In JEŽEK, J. (ed.) Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 15. 2. 2011, Chmelařský institut, Žatec, s. 82-85. ISBN 978-80-86836-43-0.
JEŽEK, J.; KROFTA, K.; KŘIVÁNEK, J., 2011: Pokus s mastňákem habešským ve chmelnici. In JEŽEK, J. (ed.) Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 15. 2. 2011, Chmelařský institut, Žatec, s. 78-81. ISBN 978-80-86836-43-0.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J.; CINIBURK, V.; KOŘEN, J., 2011: Development of low trellis in Czech Republic. In SEIGNER, E. (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Poland, Lublin, 19 - 23 June 2011. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), s. 119.
KAVKA, M.; CINIBURK, V.; MIMRA, M., 2011: Analýza hlavních vstupů na pěstování chmele s využitím normativní metody. Mechanizace zemědělství, roč. 61, č. 5, s. 78-83.
KROFTA K., NESVADBA V., PŠENÁKOVÁ I., FARAGÓ J., 2011: Bioactive compounds in commercial varieties and wild genotypes of hop (Humulus lupulus L).. Sborník 18. mezinárodnej vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 8.−9. novembra 2011 Piešťany, Slovensko, 33-38, ISBN 978-80-89417-29-2
KROFTA K., PATZAK J., 2011: Investigation of Czech hop varieties authenticity by means of chemical and genetic analyses. Kvasný průmysl 57: 296-304.
KROFTA, K., KLAPAL, I., TICHÁ, J., 2011: Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2010. Chmelařství 84, No. 1-2, 3-11.
KROFTA, K., NESVADBA, V., MIKYŠKA, A., 2011: Pivovarské využití nových českých odrůd chmele. Pivovarský kalendář 2011, VÚPS Praha, 94-98, ISBN: 978-80-86576-44-2
KROFTA, K., NESVADBA, V., PATZAK J., 2011: Vital – new Czech hop variety. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Lublin, Poland, June 19-23, 19.
KROFTA, K.; JEŽEK, J.; KUDRNA, T., 2011: Obsah elementární mědi ve chmelu po opakovaných aplikacích měďnatých fungicidů. Kvasný průmysl, roč. 57, č. 11-12, s. 417-423.
KROFTA, K.; JEŽEK, J.; POKORNÝ, J.; PULKRÁBEK, J., 2011: The effect of application of copper fungicides on photosynthesis parameters and level of elementary copper in hops. In SEIGNER, E. (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Poland, Lublin, 19 - 23 June 2011. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), s. 79 - 82.
KROFTA, K.; KUDRNA, T.; JEŽEK, J.; POKORNÝ, J.; PULKRÁBEK, J., 2011: The effect of application of copper fungicides on photosynthesis rate and the level of elementary copper in hops. In KOVAŘÍK, M. (ed). Czech hops / Český chmel 2011. Praha : Ministerstvo zemědělství, s. 8-14. ISBN 978-80-7434-003-1.
KUČERA, J., URBAN, J., FISHER, M., KROFTA, K., DUFKOVÁ, R., 2011: Evapotranspirace vybraných druhů zemědělských a lesních porostů. Sborník z konference „Hydrologie malého povodí“, 8.-10.3.2011; Praha, 271-276, ISBN: 978-80-02-02290-9
MATOUŠEK, J., PATZAK, J., KOCÁBEK, T., FUSSY, Z., STEHLÍK, J., ORCTOVÁ, L., DURAJSAMY, G., 2011: Functional analyses of lupulin gland-specific regulatory factors from WD40, bHLH and Myb families of hop (Humulus lupulus L.) show formation of crucial complexes activating chs_H1 genes. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Lublin, Poland, June 19-23, 54-57.
MATOUŠEK, J., PATZAK, J., KOCÁBEK, T., FÜSSY, Z., STEHLÍK, J., ORCTOVÁ, L., DURAISAMY, G.S., 2011: Functional analyses of lupulin gland-specific regulatory factors from WD40, bHLH and Myb families of hop (Humulus lupulus L.) show formation of crucial complexes activating chs_H1. Brewing Science 64: 151-155.
MIKYŠKA, A, KROFTA, K., HAŠKOVÁ, D., ČULÍK, J, ČEJKA, P., 2011: The influence of Hopping on Formation of carbonyl Compounds During Storage of Beer. Journal of the Institute of Brewing 117, No. 1, 47-54.
NESVADBA V, 2011.: Šlechtění chmele na nízké konstrukce. Sborník přednášek ze semináře „Nízké konstrukce a výživa chmele“ konaného dne 15.2.2011, str.36-40, ISBN 978-80-86836-43-0
NESVADBA V., KROFTA K., MARZOEV A., MARZOEVA A., PŠENÁKOVÁ I., FARAGÓ J., MURSALIEV M., KYRDALIEV K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A, 2011.: Evaluation of wild hops (Humulus lupulus L.). Sborník 18. mezinárodnej vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 8.−9. novembra 2011 Piešťany, Slovensko, 152, ISBN 978-80-89417-29-2
NESVADBA V., KROFTA K., MARZOEV A., PŠENÁKOVÁ I., FARAGÓ J., MURSALIEV M., KYRDALIEV K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A., 2011: Variability of wild hops (Humulus lupulus L.) International hop growers convention „Proceedings of the Scientific Commission, 19 – 23 June 2011, Lublin, Poland, 20, ISSN 1814-2192.
NESVADBA V., KROFTA K., MARZOEV A., PŠENÁKOVÁ I., FARAGÓ J., MURSALIEV M., KYRDALIEV K., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A., 2011: Hodnocení variability planých chmelů (Humulus lupulus L.). Chmelařství 84(3): 22-25. ISSN 0373-403X.
NESVADBA V., KROFTA K., POLONCIKOVA Z., 2011: Hop (Humulus lupulus L.) breeding aimed at high contents of desmethylxanthohumol (DMX). Agricultute 57(3): 105-109.
NESVADBA V., KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z., 2011: New knowledge in czech hop breeding. International hop growers convention „Proceedings of the Scientific Commission, 19 – 23 June 2011, Lublin, Poland, 15-18, ISSN 1814-2192.
NESVADBA V., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A., 2011: Nové směry ve šlechtění chmele (Humulus lupulus L.). Sborník 18. mezinárodnej vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín“, 8.−9. novembra 2011 Piešťany, Slovensko, 30-33, ISBN 978-80-89417-29-2
PATZAK J., 2011: Molecular mapping of QTLs for xanthohumol and DMX contents in hop. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, Lublin, Poland, June 19-23, 40-44.
PATZAK J., MATOUŠEK, J., 2011: Development and evaluation of expressed sequence tag-derived microsatellite (EST-SSR) markers for genotyping of hop (Humulus lupulus L.). Biologia Plantarum 55: 761-765.
PATZAK J., PAPRŠTEIN F., HENYCHOVÁ A., 2011: Identification of apple scab and powdery mildew resistance genes in Czech apple (Malus x domestica) genetic resources by PCR molecular markers. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 47: 156-165.
PATZAK, J., 2011: 3.5.1 Vědecko-výzkumná činnost v roce 2011. S. 71-76. Chmelařská ročenka 2012. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.
POKORNÝ, J., PULKRÁBEK, J., KROFTA, K., JEŽEK, J., 2011: The effect of copper fungicides on the rate of photosynthesis and the transpiration of hop plants. Journal of Agric. Sciences, 44, 117-123. ISSN 1588-8383.
POKORNÝ, J., PULKRÁBEK, J., KROFTA, K., JEŽEK, J., 2011: Vliv měďnatých fungicidů na rychlost fotosyntézy a transpiraci rostlin chmele. In JEŽEK, J. (ed.) Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 15. 2. 2011, Chmelařský institut, Žatec, s. 54-67. ISBN 978-80-86836-43-0.
POLZEROVÁ, H., PATZAK, J., GREPLOVÁ, M., 2011: Early characterization of somatic hybrids from symmetric protoplast electrofusion of Solanum pinnatisectum Dun. and Solanum tuberosum L. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 104: 163-170.
PŠENÁKOVÁ, I. FARAGÓ, J., NESVADBA, V., KROFTA, K., 2011: Polyphenol and flavonoid contents in genetic resources and wild type plants of hop (Humulus lupulus L.). In: Book of Abstracts from International konference Applied Natural Sciences 2011, Častá – Papiernička, 5.-7. October 2011, p. 94
SVOBODA, P., NESVADBA, V., 2011: Evaluation of health status in hop varieties. Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Lublin, Poland, 19 - 23 June 2011, s. 109 -112, ISSN 1814-2206
SVOBODA, P.; PATZAK, J.; MATOUŠEK, J., 2011: Viroidy chmele – výskyt a vliv na kvalitu a výnos. s. 42-47. In Svoboda, Petr (ed.) Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 5. 2011 ve Chmelařském institutu s. r. o. v Žatci. Brno : Česká fytopatologická společnost, 2011, 48 s. ISBN 978-80-903545-4-8
VOSTŘEL, J., 2011: Aktuální stav v ochraně chmele. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník, XIX. (7).
VOSTŘEL, J., 2011: Hexythiazox, the miticide for spider mite (Tetranychus urticae Koch) control in Czech hops. In. Proc. of Scient. Comm. of I.H.G.C., Lublin, Poland: 87-90.
VOSTŘEL, J., 2011: Metodická doporučení pro ochranu chmele proti škodlivým organismům v roce 2011. Chmelařství, 84: 38-42.
VOSTŘEL, J., 2011: Možnosti využití hnojiva FarmFos 44 ve chmelařské praxi. Nízké konstrukce a výživa chmele. Sborník přednášek ze semináře konaného v Žatci, dne 15.02. 2011: 20-35.
VOSTŘEL, J., 2011: Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2011. Chmelařství, 84: 110-116.
VOSTŘEL, J., KLAPAL, I., KUDRNA, T., 2011: Hop protection against alfalfa snout beetle (Otiorhynchus ligustici L.) with the help of meteorological data in Bohemian and Moravian hop gardens. In. Proc. of Scient. Comm. of I.H.G.C., Lublin, Poland: 96.
VOSTŘEL, J., KLAPAL, I., KUDRNA, T., 2011: Species of hop flea beetles (Chrysomelidae, Alticinae) attacking hop plants in Czech hop gardens In. Proc. of Scient. Comm. of I.H.G.C., Lublin, Poland: 97.

Metodiky

VOSTŘEL, J., KLAPAL, I.: Ochrana chmele proti lalokonosci libečkovému (Otiorhynchus ligustici L.). Certifikovaná metodika 2011, Chmelařský institut Žatec, ISBN 978-80-86836-51-6
VOSTŘEL, J., KLAPAL, I., KUDRNA, T.: Metodika ochrany chmele 2011. Certifikovaná metodika 2011, Chmelařský institut Žatec, ISBN 978-80-86836-49-2
SVOBODA, P.: Metodika přípravy ozdravených materiálů chmele. Certifikovaná metodika 2011, Chmelařský institut Žatec, ISBN 978-80-86836-55-3

Užitný vzor

Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci: č. 21702, Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 3.2.2011, Chmelařský institut Žatec a ČZU v Praze, TF, KZS

Funkční vzorky

Zařízení pro uchycení výsevních koncovek s variabilní šířkou výsevu meziplodin ve chmelnicích
Secí stroj do nízkých chmelnicových konstrukcí
Zařízení pro ořezávání chmele v nízké konstrukci
Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí s čelní aplikací chemických látek
Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí se zadní aplikací chemických látek
Zařízení pro tvarování chmelových stěn
Dávkovací zařízení pro přihnojování chmele v nízkých konstrukcích
Zatlačovač sloupů pro výstavbu nízkých chmelnicových konstrukcí
Zařízení pro odvíjení sítí v nízkých chmelnicových konstrukcích
Nízká chmelnicová konstrukce
Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci
Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci
Kypřič chmele pro mělké zpracování půdy v nízkých konstrukcích
Hloubkový kypřič chmele pro zpracování půdy v nízkých chmelnicích
Pásová půdní fréza pro zpracování půdy v nízkých konstrukcích
(Chmelařský institut Žatec a ČZU v Praze, TF, KZS)

Semináře

Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 15. 2. 2011, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2011, ISBN 978-80-86836-43-0.
Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 23. 2. 2011, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2011, ISBN 978-80-86836-46-1.
Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky: Sborník přednášek z konference konané 17.5.2011, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2011, ISBN 978-80-903545-4-8

Publikace

Chmelařská ročenka 2012. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2011. ISBN 978-80-86576-45-9.
CZECH HOPS 2011 / ČESKÝ CHMEL 2011. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2011. ISBN 978-80-7434-003-1
Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – srpen 2011. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2011. ISBN 978-80-7084-983-5, ISSN 1211-7692

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css