AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2010 ( 44 CITACÍ, 7 METODIK, 3 PUBLIKACE)

Rok 2010

DANILOVA, Y., KROFTA, K., RYZHOVA, T. Persistence selection in hops (Humulus lupulus L.) varieties development. Agrarnaja nauka Evro-Severo-Vostoka 19(4), 4-9, 2010
GLOSER, V., BALÁŽ, M., SVOBODA, P.: Funkční a anatomické vlastnosti xylému v rostlinách chmele a jejich vztah k efektivnímu transportu vody. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010. Praha : ČZU, VÚRV, 2010. ISBN 978-80-213-2048-2, s. 40-44. 2010, Praha.
JEŽEK, J. Chmel lze pěstovat i na nízkých konstrukcích. Farmář, 2010, roč. 16, č. 4, s. 24-25.
JEŽEK, J. Lupulon jako náhrada veterinárních antibiotik? Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 6, s. 86-87.
JEŽEK, J. Průběh počasí v roce 2009 v Žatecké oblasti. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 1-2.
JEŽEK, J.; BRYNDA. M.; CINIBURK, V. Školení strojníků česaček a sušáren chmele v roce 2010. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 128-129.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Chmelařský institut s. r. o. uspořádal Den otevřených dveří na Stekníku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 129-130.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Návrat k pokusům s pěstováním chmele na nízkých konstrukcích a pěstování chmele na nízké konstrukci v roce 2009 na Stekníku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 93-100.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J.; CINIBURK, V. Polní ukázka rosiče a dlátového pluhu na Stekníku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 114-115.
JEŽEK, J.; VENT, L. Rýsuje se řešení v otázce škod zvěří na chmelu? Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 50-51.
KROFTA, K. Long-term development of alpha acid contents in Czech hop varieties. Bioklima 2010, mezinárodní konference, Praha, 7.-9.9.2010, Sborník přednášek, str. 205-214.
KROFTA, K. The content of hop prenylflavonoids in Czech and foreign beers. Kvasný průmysl 56: 2-9, 2010.
KROFTA, K.; JEŽEK , J. The effect of time of cutting on yield and the quality of the hop hybrid varieties Harmonie, Rubín and Agnus. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 12, s. 564-569.
KROFTA, K.; JEŽEK, J. Informace o pěstování chmele ve Španělsku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 11-12.
KROFTA, K.; JEŽEK, J.; NESVADBA, V. Pivovarsko-chmelařský seminář s mezinárodní účastí. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 106-107.
KROFTA, K.; KLAPAL, I.; JEŽEK, J.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2009. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 2-9
KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Použití netradičních chmelovodů ve chmelnicích. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 30-31.
KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Význam řezu chmele a ověřování německého prototypu stroje pro řez chmele v nízké konstrukci na chmelnici ÚH Stekník. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 45-48.
KŘIVÁNEK, J.; JEŽEK, J. Zkušenosti s alternativními chmelovody v českém chmelařství. Agromagazín: odborná příloha pro zemědělce a veterinární lékaře, 2010, roč. 11, č. 7, s. 1-7. In Agrospoj: informační týdeník pro podnikatele, 2010, roč. 21, č. 26, 28. 6. 2010.
KUDRNA, T. Folpan 80 WG nově registrovaný fungicid do chmele Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 50.
KUDRNA, T. Krátkodobá prognóza peronospory chmelové a její využití v praxi. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 48-50.
MALÍŘOVÁ, I. Nádoby na pivo. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 111-113.
MATOUŠEK, J., KOCÁBEK, T., PATZAK, J., STEHLÍK, J., FÜSSY, Z., KROFTA, K., HEYERICK, A., ROLDÁN-RUIZ, I., MALOUKH, L., DE KEUKELEIRE, D. Cloning and molecular analysis of HlbZip1 and HlbZip2 transcription factors putatively involved in the regulation of the lupulin metabolome in hop (Humulus lupulus L.). Journal of Agriculture and Food Chemistry 58: 902-912, 2010.
NESVADBA, V. Hodnocení aromatických odrůd chmele. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 11-12, s. 141-145.
NESVADBA, V. Hodnocení variability hlávek chmele u odrůdy Vital. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 100-103.
NESVADBA, V. Informace ze šlechtění – aromatické chmele. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 3, s. 26-29.
NESVADBA, V. Odrůda Sládek uspěla v degustaci piv. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 1-2, s. 9-11.
NESVADBA, V. POLONČÍKOVÁ, Z., HENYCHOVÁ, A. Genetické zdroje chmele v České republice. Sborník 6. vedeckej konferencie „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, 26.−27. mája 2010 Piešťany, Slovensko.
NESVADBA, V. POLONČÍKOVÁ, Z., HENYCHOVÁ, A. Hodnocení variability hlávek chmele u českých odrůd. Sborník přednášek Nové poznatky ve šlechtění rostlin, Piešťany. 2010: 148 - 149. ISBN 978-80-89417-23-0
NESVADBA, V. Vliv počtu rév na výnos chmele u klasických porostů Žateckého poloraného červeňáku. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 41-45.
NESVADBA, V. Výsledky degustace „ŽATECKÁ DOČESNÁ 2010“. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 139.
NESVADBA, V. Zajímavosti o chmelu – samčí rostliny. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 7-8, s. 103-105
NESVADBA, V., PATZAK, J., KROFTA, K. Variabilita planých chmelů (Humulus lupulus L.) v oblasti severního Kavkazu. Sborník 6. vedeckej konferencie „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, 26.−27. mája 2010 Piešťany, Slovensko.
NESVADBA, V., PATZAK, J., KROFTA, K. Variabilita planých chmelů. Sborník přednášek Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, 26.−27. mája 2010, Piešťany. 2010: 87 – 89. ISBN 978-80-89417-13-1
NESVADBA,V., HENYCHOVÁ, A., POLONČÍKOVÁ, Z., JEŽEK. J Šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) zakrslého typu pro nízké konstrukce. Sborník přednášek Nové poznatky ve šlechtění rostlin, 26. - 27. október 2010, Piešťany, s. 49 - 52. ISBN 978-80-89417-23-0
PATZAK J., HENYCHOVÁ, A., PAPRŠTEIN, F. The evaluation of apple (Malus x domestica) genetic resources by molecular SSR analysis. 28th International Horticultural Congress ISHS, Lisbon, Portugal, August 22-27, 550, 2010.
PATZAK J., HENYCHOVÁ, A., PAPRŠTEIN, F. The use of resistance molecular markers for evaluation of apple (Malus x domestica) genetic resources. 28th International Horticultural Congress ISHS, Lisbon, Portugal, August 22-27, 550, 2010.
PATZAK J., MATOUŠEK, J. Analysis of molecular genome sequence variability in connection to genetic diversity and breeding of hop. EBC Hop Symposium, Wolnzach, Germany, September 12-14, 25, 2010.
PATZAK J., NESVADBA V., HENYCHOVÁ, A., KROFTA K. Assessment of the genetic diversity of wild hops (Humulus lupulus L.) in Europe using chemical and molecular analyses. Biochemical Systematics and Ecology 38: 136-145, 2010.
PATZAK J., NESVADBA V., KROFTA K. , HENYCHOVÁ, A., MARZOEV, A.I., RICHARDS, K. Evaluation of genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Canada and the Caucasus region by chemical and molecular methods. Genome 53: 545-557, 2010.
VOSTŘEL, J. Bayer, SumiAgro – chmelařský seminář. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 4, s. 52.
VOSTŘEL, J. Bifenazate, a prospective acaricide for spider mite (Tetranychus urticae Koch) control in Czech hops. Plant Protection Science 46(3): 135–138, 2010.
VOSTŘEL, J. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2010. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 9-10, s. 117-128.
VOSTŘEL, J. Syngenta – chmelařský seminář. Chmelařství, 2010, roč. 83, č. 5, s. 69-70.

Metodiky

VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele 2010. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 26 s. ISBN 978-80-86836-37-9.
KROFTA, Karel a kol. Rajonizace českých odrůd chmele: Metodika pro praxi 4/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 76 s. ISBN 978-80-87357-04-0.
VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch): Metodika pro praxi 5/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 36 s. ISBN 978-80-87357-05-7.
NESVADBA, V., POLONČÍKOVÁ, Z., HENYCHOVÁ, A., KROFTA, K., PATZAK, J. Charakterizace a identifikace odrůdy Vital. Metodika pro praxi 6/10, Chmelařský institut, Žatec, 2010, ISBN 978-80-87357-06-4.
VOSTŘEL, J.; NESVADBA, V.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis, syn.: Sphaerotheca humuli): Metodika pro praxi 7/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 40 s. ISBN 978-80-87357-07-1.
VOSTŘEL, J.; KLAPAL, I.; KUDRNA, T. Ochrana ozdraveného ŽPČ a hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové v tršické chmelařské oblasti: Metodika pro praxi 8/10. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 48 s. ISBN 978-80-87357-08-8.
SVOBODA, P., BRYNDA, M. Technologie množení chmele: Metodika pro praxi 9/10, Žatec : Chmelařský institut, 2010, ISBN 978-80-87357-09-5.

Odrůdy

Žatecký pozdní ametyst, reg.č. HML11663, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, Brno 65606, 31.12.2010
Majitel odrůdy: Chmelařský institut s. r. o., Žatec
Původce odrůdy: NESVADBA, V.

Bohemie, reg.č. HML11666, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, Brno 65606, 31.12.2010
Majitel odrůdy: Chmelařský institut s. r. o., Žatec
Původce odrůdy: NESVADBA, V.


Užitné vzory

Zařízení pro uchycení výsevných koncovek s variabilní šířkou výsevu meziplodin ve chmelnicích č. dokumentu 21281. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 13.9.2010
Majitelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec
Autoři: KŘIVÁNEK Jindřich., KROFTA Karel., KYSELICA František, JEŽEK Josef


Semináře

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví a farmacii: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 6. 2010, Chmelařský institut s. r. o. Žatec a Bohemia Hop a. s. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 52 s.
Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 23. 2. 2010, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 74 s. ISBN 978-80-86836-34-8.
Nízké konstrukce a výživa chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 9. 2. 2010, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec : Chmelařský institut, 2010, 90 s. ISBN 978-80-86836-31-7.

Publikace

Chmelařská ročenka 2011. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2010. ISBN 978-80-86576-42-8.
CZECH HOPS 2010 / ČESKÝ CHMEL 2010. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2010. ISBN 978-80-7084-933-0
Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červenec 2010. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2010. ISBN 978-80-7084-901-9, ISSN 1211-7692

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css