AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2009 ( 45 CITACÍ, 5 METODIK, 3 PUBLIKACE)

Rok 2009

GRYNDLER, M.; KROFTA, K.; GRYNDLEROVÁ, H.; SOUKUPOVÁ, L.; HRŠELOVÁ, H.; GABRIEL, J. Potentially dangerous fusarioid microorganisms associated with rot of hops (Humulus lupulus L.) plants in field culture. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 97.
HNILIČKOVÁ; H.; HNILIČKA, F.; SVOBODA, P. Vliv různého závlahového režimu na fyziologické charakteristiky chmele. In Bláha, L. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009, sborník příspěvků z konference, VÚRV, 4. – 5. 3. 2009. Praha: PowerPrint, 2009. ISBN 978-80-87011-91-1 (VÚRV, v. v. i) nebo ISBN 978-80-213-1874-8 (ČZU v Praze), s. 207-210.
HNILIČKOVÁ; H.; HNILIČKA, F.; SVOBODA, P. Vliv vodního deficitu na rychlost fotosyntézy a stomatální vodivost chmele. In Bláha, L. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009, sborník příspěvků z konference, VÚRV, 4. – 5. 3. 2009. Praha: PowerPrint, 2009. ISBN 978-80-87011-91-1 (VÚRV, v. v. i) nebo ISBN 978-80-213-1874-8 (ČZU v Praze), s. 203-206.
JEŽEK, J. Jak lze využít ženský půvab k propagaci chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 74-76.
JEŽEK, J. Utilization of irrigation systems in hop production. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 109.
JEŽEK, J. Využití progresivních systémů závlah při pěstování chmele. Agromagazín, 2009, roč. 10, č. 3, s. 20-22.
JEŽEK, J.; KLAPAL, I. Seminář „Traktory Case a zemědělská technika ve chmelařství“ na Tršicku. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 100.
JEŽEK, J.; KLAPAL, I.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s ES hnojivem PENTAKEEP® SUPER při pěstování chmele v roce 2008. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 5-6, s. 41-46.
JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Vliv průběhu počasí v roce 2008 ve vztahu k růstu a vývoji chmelových porostů. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 4, s. 28-30.
JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s pomocnou půdní látkou PRP® SOL a pomocného rostlinného přípravku PRP® EBV při pěstování chmele v roce 2008. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 4, s. 34-36.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Den jarní techniky obdělávání chmelnic na Stekníku. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 96-97.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Použití techniky pro pěstování chmele v nízkých konstrukcích. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 61-64.
JEŽEK, J.; KŘIVÁNEK, J. Školení prodejců chmelařských traktorů CASE a STEYR v Žatci. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 104-105.
JEŽEK, Josef. Utilization of irrigation systems in hop growing in Czech Republic. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.). Proceedings of 46th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 12.-13. February 2009. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2009, s. 50-55. ISBN 978-961-90603-7-7.
KROFTA Karel, NESVADBA Vladimír, MIKYŠKA Alexandr, HAŠKOVÁ Danuša. Harmonie - česká aromatická odrůda chmele. Kvasný průmysl, 55(7-8), 170-176, 2009
KROFTA, K.; KLAPAL, I.; JEŽEK, J.; TICHÁ, J. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2008. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 1-3, s. 1-8.
KROFTA, K.; KUČERA, J. Mathematical Model for Prediction of Yield and Alpha Acid Contents from Meteorological Data for Saaz Aroma Variety. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 105-108.
KUČERA Jiří, KROFTA Karel. Mathematical model for prediction of alpha acids contents from meteorological data for Saaz aroma variety. Acta Horticulturae 848: 131-139, 2009
KUDRNA, Tomáš. Prognosis and signalization of pests and diseases in hops in Czech Republic. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.). Proceedings of 46th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 12.-13. February 2009. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2009, s. 114-119. ISBN 978-961-90603-7-7.
MATOUSEK, J.; KOCÁBEK, T.; PATZAK, J.; ORCTOVÁ, L. and KROFTA, K. Functional analysis of hop (Humulus lupulus L.) regulatory factors from bZIP and bHLH families in transient expression systems. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 44-48.
MATOUŠEK, J., PATZAK J., KOCÁBEK, T., PODZIMEK, T., STEHLÍK, J., FÜSSY, Z., POUČKOVÁ, P., MATOUŠEK, J., HEYERICK, A., ORCTOVÁ, L. Hop (H. lupulus) as a source of anticancerogenic pharmaceuticals and antitumorogenic nuclease. 8th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: New Developments in Green Gene Technology“, Szeged, Hungary, September 1-4, 32-33, 2009.
MATOUŠEK, J., ŠKOPEK, J., KOCÁBEK, T., PATZAK, J., ORCTOVÁ, L., FUSSY, Z., KROFTA, K., HEYERICK, A, MALOUKH, L., ROLDÁN-RUIZ, I.,DE KEUKELEIRE, D. Cloning and molecular analyses of hop transcription regulation factors. Acta Horticulturae 848: 41-48, 2009.
NESVADBA V., KROFTA, K. Nové odrůdy a perspektivní novošlechtění českých chmelů: 23. pivovarsko-sladařské dny České Budějovice, 14.10 – 16.10.2009. Kvasný průmysl 55 (9): 243, 2009.
NESVADBA, V. České odrůdy chmele. Agromagazín, 2009, roč. 10, č. 2, s. 35-39.
NESVADBA, V. České odrůdy chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 67-70.
NESVADBA, V. Degustace piv ve Chmelařském institutu s. r. o. Žatec při Žatecké dočesné 2009. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 98-99.
NESVADBA, V. Historie tvorby odrůd chmele v České republice. Agromagazín, 2009, roč. 10, č. 1, s. 20-21.
NESVADBA, V. Informace ze šlechtění chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 64-67.
NESVADBA, V. KROFTA, K. Variability in the contents of important compounds for pharmaceutical and brewing industries within hop gene fond. Agriculture, 55 (1): 10 – 16, 2009.
NESVADBA, V. Patentový vynález PV 2008-362 „Postup hodnocení odolnosti chmele k peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.)“. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 4, s. 25-28.
NESVADBA, V. Variabilita výnosu (Humulus lupulus L.) u vysokoobsažných genotypů chmele. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 7-9, s. 70-72.
NESVADBA, V.; KROFTA, K. Hop breeding on high contents of desmethylxanthohumol. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 20.
NESVADBA, V.; PATZAK, J., KROFTA, K. Variability of wild hops. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 13-16.
PATZAK J., HENYCHOVÁ A., PAPRŠTEIN F. Evaluation of old and local apple (Malus x domestica) varieties from genetic resources by molecular genetic SSR analysis. Agriculture 55: 55-57, 2009.
PATZAK J., HENYCHOVÁ, A., PAPRŠTEIN, F. The evaluation of apple (Malus x domestica) genetic resources by molecular SSR analysis. 8th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: New Developments in Green Gene Technology“, Szeged, Hungary, September 1-4, 71-72, 2009.
PATZAK J., HENYCHOVÁ, A., PAPRŠTEIN, F. The use of resistance molecular markers for evaluation of apple (Malus x domestica) genetic resources. 8th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: New Developments in Green Gene Technology“, Szeged, Hungary, September 1-4, 72, 2009.
PATZAK, J., MATOUŠEK, J. Gene specific molecular markers for hop (Humulus lupulus L.). Acta Horticulturae 848: 73-80, 2009.
PATZAK, J.; MATOUSEK, J. Characterization of new genes in hop (Humulus lulpulus L.). In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 40-43.
SVOBODA, P.; KLAPAL, I. Evaluation of health states of hops in Trschitz growing region. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 96.
VAŠEK, J.; VEJL, P. ; NESVADBA, V.; ČÍLOVÁ, D. ; ZOUFALÁ, J. Study of variability of hop gene resources by RAPD method. Agriculture, 55 (2): 95 – 101, 2009.
VOSTŘEL Josef. Propargite resistance in two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on Czech hops. Acta Horticulturae 848: 165-170, 2009
VOSTŘEL, J. The resistance of damson-hop aphid (Phorodon humuli Schrank) to lambda-cyhalothrine in Czech Republic. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 87-91.
VOSTŘEL, J. Výskyt škodlivých organismů chmele a ochrana chmele proti nim v roce 2009. Chmelařství, 2009, roč. 82, č. 10-12, s. 85-90.
VOSTŘEL. J.; KLAPAL, I., KUDRNA, T. Prognosis of damson-hop aphid (Phorodon humuli Schrank) within hop protection management in Czech Republic. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 86.
VOSTŘEL. J.; KLAPAL, I., KUDRNA, T. Prognosis of downy mildew (Pseudoperonospora humuli Miy et Tak.) within hop protection management in Czech Republic. In SEIGNER, Elisabeth (ed.). Proceedings of the Scientific Commission of I.H.G.C., Spain, León, 21.-25. June 2009. Hüll: Hop Research Center (Scientific Commission of International Hop Growers´Convention), 2009, s. 77.Metodiky

KOŘEN, Jiří a kol. Monitorovací systém sklizně chmele: Metodika pro praxi 1/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 36 s. ISBN 978-80-87357-00-2.
CINIBURK, Václav a kol. Navrhování lanových chmelnicových konstrukcí: Metodika pro praxi 2/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 24 s. ISBN 978-80-87357-01-9.
SVOBODA, Petr. Metodika diagnostiky virů chmele a ochrana proti virovým chorobám: Metodika pro praxi 3/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 28 s. ISBN 978-80-87357.
SVOBODA, P., PATZAK, J., MATOUŠEK, J. Metodika diagnostiky latentního viroidu chmele-HLVd (Hop Latent Viroid): Metodika pro praxi 4/09. Žatec: Chmelařský institut, 2009,30 s. ISBN: 978-80-87357-02-6
VOSTŘEL, J.; KUDRNA, T. ; KLAPAL, I. Metodika ochrany chmele 2009. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 19 s. ISBN 978-80-86836-07-2.


Patent

Způsob uchování čerstvého chmele, patent č. 300164. Úřadem průmyslového vlastnictví Praha, 22.1. 2009
Majitel patentu: Výzkumný ústav potravinářský Praha
Původce vynálezu: HOUŠKA Milan, STROHALM Jan, KROFTA Karel, MIKYŠKA
Alexandr


Užitné vzory

Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci č. dokumentu 20263. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 23.11.2009
Majitelé: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta a Chmelařský institut
s. r. o., Žatec
Autoři: HEŘMÁNEK Petr, HONZÍK Ivo, RYBKA Adolf, JOŠT Bohuslav, KOŘEN
Jiří, JEŽEK Josef, CINIBURK Václav, KŘIVÁNEK Jindřich

Zařízení pro odvíjení sítí č. dokumentu 20314. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 3.12.2009
Majitelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Česká zemědělská univerzita v Praze,
Technická fakulta
Autoři: CINIBURK Václav, KŘIVÁNEK Jindřich, JEŽEK Josef, KOŘEN Jiří,
RYBKA Adolf, HEŘMÁNEK Petr, HONZÍK Ivo, JOŠT Bohuslav


Semináře

Ekonomicko-technologický seminář k problematice pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 17. 2. 2009, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2009. ISBN 978-80-86836-04-1.
Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 9. 2. 2009, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2009, 54 s. ISBN 978-80-86836-01-0.

Publikace

Chmelařská ročenka 2010. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2009. ISBN 978-80-86576-36-7.
CZECH HOPS 2009 / ČESKÝ CHMEL 2009. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2009. ISBN 978-80-7084-853-1.
Situační a výhledová zpráva Chmel, pivo – červenec 2009. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008. ISBN 978-80-7084-795-4. ISSN 1211-7692.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css