AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2008 ( 58 CITACÍ, 12 METODIK)

Rok 2008

Čepička, J., Krofta, K. a kol.: Kapitola 6.7 Chmel. In: Prugar a kol.: Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisícíletí. VÚPS a.s, Praha, 2008; strany 276-285. ISBN 978-80-86576-28-2
Gryndler, M., Krofta, K.: Potentially dangerous fusarioid microrganisms associated with rot of hop plants in field culture. Plant, Soil, Environment, 54 (4), 149-154, 2008.
Hýsek, J., Svoboda, P.: Kmeny hub druhů Verticillium albo-atrum Verticillium dahlie patogenní pro chmel. Rostlinolékař (6), 2008, 16 – 18, ISSN 1211-3565
JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Výsledky pokusů s pomocnou půdní látkou PRP® SOL a pomocného rostlinného přípravku PRP® EBV při pěstování chmele v roce 2007. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 5. s. 67-70.
JEŽEK, J.; KOPECKÝ, J. Výsledky s EC hnojivem PENTAKEEP® SUPER při pěstování chmele v roce 2007. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 4, s. 41-47.
JEŽEK, Josef; KOPECKÝ, Jiří. Effect of EC fertilizer Pentakeep Super on the yield and on content of alpha-acids in hops. In COSMO OIL Co., Ltd. (ed.) Proceedings Pentakeep International Scientific Workshop 2007 in Prague, 7-9 December 2007. Tokyo: Cosmo Oil Co., Ltd., March 2008, s. 62-90.
JEŽEK, Josef; KOPECKÝ, Jiří. O stupnici „BBCH“ chmele. Chmelařská ročenka 2009. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008, s. 70-81. ISBN 80-86576-33-6.
KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Zásady pro kvalitní mechanizovaný řez chmele. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 3, s. 21-24.
KOPECKÝ, J.; JEŽEK, J. Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele. Chmelařství, 2008, roč. 81, č. 5. s. 61-65.
KOPECKÝ, Jiří; JEŽEK, Josef. Výnos chmele ve vztahu k průběhu počasí. In SVOBODA, Petr (ed.) Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 6. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008, s. 71-75.
ISBN 978-80-86836-27-0.
KOPECKÝ, Jiří; JEŽEK, Josef. Výsledky pokusů s aplikací EC hnojiva Pentakeep® Super ve chmelu. In SVOBODA, Petr (ed.) Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 6. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008, s. 80-87. ISBN 978-80-86836-27-0.
KOPECKÝ, Jiří; JEŽEK, Josef. Výsledky pokusů s aplikací pomocných látek PRP® SOL a PRP® EBV ve chmelu. In SVOBODA, Petr (ed.) Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 6. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008, s. 76-79. ISBN 978-80-86836-27-0.
KOŘEN, Jiří.; KOPECKÝ, Jiří.; KROFTA, Karel., JEŽEK, Josef. Agronomical aspects of Czech hybrid varieties cultivation. In RAK, Magda; ČEH, Barbara (ed.) Proceedings of 45th Hop Seminar with international participation, Slovenia, Portorož, 5.-6. March 2008. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2008, s. 61-69. ISBN 961-90603-6-9.
Krofta, K.: Hop chemical compounds. In Proc. International Hop Symposium. 5/6 May 2008. Wolnzach, Germany
Krofta, K. Mikyška, A., Hašková, D.: Antioxidant Characteristics of Hops and Hop Products. J. Inst. Brew., 114 (2), 160– 166, 2008.
Krofta, K. Mikyška, A., Hašková, D.: Evaluation of Antioxidant Properties of raw Hops and Hop products. Proceedings of the Second International Symposium on Natural Preservatives in Food, Feed and Cosmetics, Acta Horticulturae 778, January 2008, p.97-110; ISBN 978-90-6605-730-2.
Krofta, K., Gryndler, M.: Příčiny vzniku fusariového vadnutí chmele a možnosti prevence Sborník ze semináře „Technologie pěstování chmele“, Chmelařský institut Žatec, únor 2008, s. 22-42; ISBN978-80-86836-27-0
Krofta, K., Kopecký, J., Klapal, I.: Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2007. Chmelařství, 81 (4), 47-54, 2008, ISSN 0373-403X
KROFTA, Karel; KOPECKÝ, Jiří; JEŽEK, Josef. K problematice dusičnanů ve chmelu. In SVOBODA, Petr (ed.) Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 6. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008,
s. 4-15. ISBN 978-80-86836-27-0.
KROFTA, Karel; KOPECKÝ, Jiří; JEŽEK, Josef. Stárnutí českých odrůd Agnus a Harmonie. In SVOBODA, Petr (ed.) Technologie pěstování chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 6. 2. 2008, Chmelařský institut s. r. o. Žatec. Žatec: Chmelařský institut, 2008, s. 53-64. ISBN 978-80-86836-27-0.
Matoušek, J., Škopek, J., Kocábek, T., Füssy, Z., Orctová, L., Patzak, J.: Cloning and functional analyses of hop transcription factors (TFs) to develop TF biotechnology of H. lupulus. - In: Fourth EPSO Conference "Plants for Life", Toulon, France, 22-26 June, 2008, p. 160, European Plant Science Organisation, Brussels, Belgium, 2008
Matoušek, J., Škopek, J., Kocábek, T., Patzak, J., Orctová, L., Fussy, Z., Krofta, K., Heyerick, A, Maloukh, L., Roldán-Ruiz, I.,De Keukeleire, D.: Cloning and molecular analyses of hop transcription regulation factors. 2nd ISHS International Symposium, 1-5 September 2008, Ghent, Belgium, page 17
NESVADBA V, KROFTA K., POLONČÍKOVÁ Z.: Šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) na vysoký obsah desmethylxanthohumolu. Sborník přednášek Nové poznatky ve šlechtění rostlin, Piešťany. 2008: 16 - 18
NESVADBA V, KROFTA K.: Collecting of wild hops in the Caucasus. Monitoring, collection and conservation of landraces and wild plant genetic resources, in situ, on farm, Prague 3.12.2008. sborník v tisku
NESVADBA V,. PATZAK J., KROFTA K.: Hodnocení planých chmelů (Humulus lupulus L.) na území České republiky. Sborník 5. vedeckej konferencie „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, 6.−7. mája 2008 Piešťany, Slovensko: 40 ISBN 978-80-88872-74-0
NESVADBA V,. PATZAK J., KROFTA K.: Výskyt planých chmelů (Humulus lupulus L.) na území severního Kavkazu. Sborník 5. vedeckej konferencie „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, 6.−7. mája 2008 Piešťany, Slovensko: 41 ISBN 978-80-88872-74-0
NESVADBA V., JEŽEK J., POLONČÍKOVÁ Z., HENYCHOVÁ A.: Variabilita výnosu chmele (Humulus lupulus L.) u vysokoobsažných genotypů. Sborník přednášek Nové poznatky ve šlechtění rostlin, Piešťany. 2008 151 - 152
NESVADBA V., KROFTA K., KOŘEN J.: Aktuální stav šlechtění chmele v ČR. 34. pivovarsko-sladařský seminář, 22.-24.10.2008 Plzeň. sborník v tisku.
NESVADBA V., KROFTA K.: Breeding of hop (Humulus lupulus L.) for biomedical and pharmaceutical purposes. 2nd ISHS International Humulus Symposium, 1-5 September 2008, Gent, Belgium
NESVADBA V., KROFTA K.: Variabilita obsahu pivovarsky a farmaceuticky významných látek u genofondu chmele. Sborník 5. vedeckej konferencie „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, 6.−7. mája 2008 Piešťany, Slovensko: 17 ISBN 978-80-88872-74-0
NESVADBA V., PATZAK J., KROFTA K., HENYCHOVÁ A.: Variabilita planých chmelů (Humulus lupulus L.). Sborník přednášek Nové poznatky ve šlechtění rostlin, Piešťany. 2008 153 - 154
Nesvadba V., Patzak J., Krofta K.: Variability of wild hops (Humulus lupulus L.) from the territory of Northern Caucasus. 2nd ISHS International Symposium, 1-5 September 2008, Ghent, Belgium, page 62
Nesvadba V., Patzak J., Krofta K.:Variability in the contents of xanthohumol and desmetylxanthohumol (DMX) in genetic resources of hops (Humulus lupulus L.). 2nd ISHS International Symposium, 1-5 September 2008, Ghent, Belgium, page 34
NESVADBA V.: Nová odrůda chmele Kazbek. Chmelařská ročenka 2009. 2008: 89 ISBN 978-80-86576-33-6
NESVADBA V.: Nová odrůda chmele Vital. Chmelařská ročenka 2009. 2008: 88 ISBN 978-80-86576-33-6
NESVADBA V.: Samčí rostliny chmele. Chmelařská ročenka 2009. 2008: 82 – 87 ISBN 978-80-86576-33-6
NESVADBA V.: Stanovení termínu skladování chmele. Agromagazín ročník 9, č. 4/2008: 28-30.
NESVADBA V.: Využití genetických zdrojů chmele ve šlechtění. Seminář RGZ „Aktuální problémy konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity“ Praha 27.11.2008. sborník v tisku
NESVADBA V.: Vývoj chmelových odrůd v České republice. Chmelařská ročenka 2009. 2008: 61 – 69. ISBN 978-80-86576-33-6
NESVADBA V.: Vývoj chmelových odrůd v České republice. Chmelařství 7-8/2008: 93-96.
NESVADBA, Vladimír; JEŽEK, Josef; POLONČÍKOVÁ, Zděnka; HENYCHOVÁ, Alena. Variabilita výnosu chmele (Humulus lupulus L.) u vysokoobsažných genotypů. In ŠUDYOVÁ, Valéria; GREGOVÁ, Edita (ed) Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia pol´nohospodárských rastlín: Zborník z 15. vedeckej konferencie 12.-13. november 2008, Slovenské centrum pol´nohohospodárskeho výskumu Piešt´any. Piešt´any: SCPV – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešt´any, 2008, s. 151-152. ISBN 978-80-88872-88-7
Patzak J., Henychová A., Paprštein F. (2008) Evaluation of genetic resources of old and local apple (Malus x domestica) varieties by molecular genetic SSR analysis. Hodnotenie genetických zdrojov rastlin pre výživu a polnohospodárstvo 6.-7.5.2008, Pieštany, SR, str. 42
Patzak J., Henychová A., Paprštein F. (2008) Evaluation of resistance apple (Malus x domestica) varieties by molecular genetic markers. Hodnotenie genetických zdrojov rastlin pre výživu a polnohospodárstvo 6.-7.5.2008, Pieštany, SR, str. 43
Patzak, J., Matoušek, J.: Gene specific molecular markers for hop (Humulus lupulus L.). 2nd ISHS International Symposium, 1-5 September 2008, Ghent, Belgium, page 33
Svoboda Petr (2008) Jak ušetřit při výstavbě chmelové konstrukce. Svobodný hlas, 12. 3. 2008, roč. 17, str. 2, ISSN
Svoboda Petr (2008): Hodnocení zdravotního stavu chmele. Agro magazín, 2008 (4), roč. 9, str. 24 – 26, ISSN 1214-0643, Praha 2008
Svoboda Petr, Hniličková Helena, Hnilička František: Changes in yield and quality of hop depending on the irrigation. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Cereal research Communications, Stara Lesna, Slovakia, 2008, vol. 36, p. 891 – 894, ISSN 0133-3720
Svoboda Petr, Nesvadba Vladimir: Hodnocení zdravotního stavu odrůd chmele (Humulus lupulus L.) 2008. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poĺnohospodárstvo, Piešťany 2008. Zborník abstraktov z 5. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 6 - 7. 5. 2008, str. 48 -49, ISBN 978 – 80-88872-74-0
SVOBODA, P. 2008: Recovery process of Czech hops. Proceedings of The 9th International Congress of Plant Pathology 2008, Milano, Italy
Svoboda, P., Faltus, M.: Kryokonzervace chmele. Chmelařství (11 – 12) 2008, 119 – 121, ISBN 0373 – 403X
Svoboda, P., Faltus, M.: Kryokonzervace vrcholů chmele. Sborník příspěvků Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008, str. 365, 12.2 – 13. 2, 2008, ČZU Praha, ISBN 978 -80- 87011-18-8
Svoboda, P., Nesvadba, P.: Evaluation health statut varieties of hop (Humulus lupulus L.) 2008. Agriculture, in press.
Svoboda, P.: Žatecká degustace 2008. Chmelařská ročenka 2009, 212 – 220, ISBN 978-80-86576-33-6.
VAŠEK, J., VEJL, P., NESVADBA, V., ČÍLOVÁ, D., ZOUFALÁ. J.: Variabilita mikrosatelitních markerů u populace planých forem chmele. Sborník přednášek Nové poznatky ve šlechtění rostlin, Piešťany. 2008: 52 - 58
Vostřel, J., 2008: Resistance to propargite in two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on Czech hops. 2nd ISHS International Symposium, 1-5 September 2008, Ghent, Belgium, page 66
Vostřel, J., 2008: Výskyt a ochrana chmele proti škodlivým organismům v ČR v roce 2008. Chmelařství, 81: 113-119.
Vostřel, J., Filkuka, I., 2008: Hop Protection against Pests and Diseases in Central Europe in 2020. In Proc. International Hop Symposium. 5/6 May 2008. Wolnzach, Germany: 63-67.
Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., 2008: Metodika ochrany chmele 2008. Chmelařský institut, s.r.o. , odd. ochrany chmele, Žatec: 24 s.


Metodiky

KOPECKÝ, Jiří a kol. Zakládání chmelnic hybridními odrůdami: Metodika pro praxi 1/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 32 s. ISBN 978-80-86836-30-0.
KOPECKÝ, Jiří a kol. Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR: Metodika pro praxi 2/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 48 s.
ISBN 978-80-86836-24-9.
KOPECKÝ, Jiří a kol. Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR: Metodika pro praxi 3/08. Žatec: Chmelařský institut, 2008, 80 s. ISBN 978-80-86836-12-6.
Krofta, K.: Hodnocení kvality chmele. Metodika pro praxi 4/08 Žatec, 2008. ISBN 978-80-86836-84-3
NESVADBA V., BRYNDA M., PATZAK J., KROFTA K.: Metodika pro udržení odrůdové čistoty chmelových porostů. Metodika pro praxi 5/08 Žatec, 2008. ISBN 978-80-86836-87-4
Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank). Metodika pro praxi 6/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 39 s. ISBN 978-80-86836-69-0
Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch). Metodika pro praxi 7/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 23 s. ISBN 978-80-86836-72-0
Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., Fořtová, H., 2008: Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils). Metodika pro praxi 8/08 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008, 23 s. ISBN 978-80-86836-75-1
Mikyška A., Krofta, K.: Hodnocení antioxidačních vlastností chmele a piva. Metodika pro praxi, VÚPS Praha, 2008 ISBN 978-80-86836-24-X
Kořen J. a kol.: Monitorovácí systém sklizně chmele. Metodika pro praxi 1/09 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008. ISBN 978-80-86836-57-7
Ciniburk V. a kol.: Navrhování lanových chmelnicových konstrukcí. Metodika pro praxi 2/09 Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, 2008. ISBN 978-80-86836-60-7
Svoboda, P.: Metodika diagnostiky virů chmele a ochrana proti virovým chorobám. Metodika pro praxi 3/09. Žatec:2008 ISBN 978-70-86836-96-6.


Patent

Patentový vynález PV 2008-362 "Postup hodnocení odolnosti chmele k peronospoře chmelové"
Dne 18.12. 2008 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví vydáno rozhodnutí o udělení patentu č. 300091:
Majitel patentu: Chmelařský institut s.r.o. Žatec
Původce vynálezu: Nesvadba Vladimír, Ing. Ph.D.
Hartmanová Marie
Slabyhoudková Marie


Užitný vzor

Zařízení pro lisování chmele do vakuových balíčků č. dokumentu 18429. Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 7.4.2008
Majitelé: CHI Žatec a ZČU Plzeň
Autoři: Čechura, Hlaváč, Nesvadba a Krofta


Registrované odrůdy

1. Kazbek (č.registrace - HML07421)
2. Vital (č.j. NOÚ/5077187/BRN/R1084/2008)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css