AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2007 ( 76 CITACÍ, 2 METODIKY)

Rok 2007

Ciniburk, Václav: Nová technická řešení konstrukcí.Sborník Chmelařského institutu s.r.o., 31-35, 2007
Ciniburk, Václav: Nové technologie a technická řešení při výstavbě chmelnic a jejich ekonomika. Ekonomika pěstování chmele, 45-50, 2007
Faltus, M.; Bilavčík, A.; Zámečník, J.; Svoboda, Petr: Effect of phytohormone composition of nutrient medium on in vitro plant regeneration in hop clones with different sensitivity to indole-3-butyric acid. Advances in Horticultural Science 21(4): 219-224, 2007
Hnilička, F.; Hniličková, H.; Krofta, Karel: Determining of the saturation irradiance and photosynthetic capacity for new perspective varieties of hop (Humulus Lupulus L.). Cereal Research Communications 35(2): 461-464, 2007
Hýsek, J.; Svoboda, Petr: Dangerous quarantine tracheomycosis of hop (Humulus lupulus L.) caused by Verticillium albo-atrum. XV Congress of European Mycologists, Saint Petersburg, Russia, September 16-21, 2007, 253, 2007
Hýsek, J.; Svoboda, Petr: Nebezpečná karanténní tracheomykóza chmele vyvolaná Verticillium albo-atrum. Mykologické listy 101(podzim), 42-43, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Hodnocení klimatických údajů v roce 2006 z hlediska růstu a vývoje chmelových porostů. Chmelařství.80(1): 1-3, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Hodnocení průběhu počasí v roce 2007 ve vztahu k růstu a vývoji chmelových porostů. Chmelařství 80(9-10): 133-136, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Influence of weather conditions and irŕigation on yield and quality of hops. Proceedings of the Scientific Commission of IHGC (International Hop Growers Convention), 118, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Průběh počasí v roce 2006 ve vztahu k růstu a vývoji chmelových porostů. Výživa a závlaha chmele, 22-24, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Vliv závlahy na výnos a kvalitu chmele v roce 2007. Chmelařství 80(11-12): 149-153, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Výsledky pokusů s mimokořenovou výživou chmele. Výživa a závlaha chmele, 25-28, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Krofta, Karel: Hnojení chmelnic dusíkatými hnojivy a jeho vliv na obsah dusičnanů ve chmelových hlávkách. Výživa a závlaha chmele, 29-40, 2007
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Krofta, Karel: Obsah dusičnanů ve chmelových hlávkách a jeho ovlivnění dusíkatými hnojivy. Sborník z chmelařského kongresu 2007, 35-42, 2007
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav: Příčiny havárií chmelnicových konstrukcí. Sborník Chmelařského institutu s.r.o., 25-30, 2007
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Eliášová, Martina; Vraný, Tomáš; Gregorik, Jiří: Hop wireworks in Czech Republic. Proceedings of the scientific commission of IHGC, 119, 2007
Kořen, Jiří; Kopecký, Jiří: Problematika zakládání chmelnic. Agromagazín 8(2): 30-34, 2007
Kořen, Jiří; Kopecký, Jiří: Závlaha chmele - stabilizační faktor výnosu. Nové Agro 2007/12: 47-51, 2007
Kořen, Jiří; Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Ověřování nového sponu výsadby hybridních odrůd. Nové Agro 2007/5: 38-40, 2007
Kořen, Jiří; Kopecký, Jiří; Ježek, Josef: Vliv počtu vedených rév z rostliny na růst a vývoj chmelových porostů. Nové Agro 2007/5: 42-46 2007
Krofta, Karel: Dlouhodobý vývoj obsahu alfa kyselin v Žateckém červeňáku. Sborník z mezinárodní konference „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlast-nosti rostlin“, 577-591, 2007
Krofta, Karel; Kopecký, Jiří; Klapal, Ivo: Kvalita českých chmelů ze sklizně 2006.S borník z chmelařského kongresu 2007, 43-56, 2007
Krofta, Karel; Kopecký, Jiří; Klapal, Ivo; Tichá, Jana: Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2006. Chmelařství 80(4): 56-63, 2007
Krofta, Karel; Mikyška, A.; Hašková, D.: Antioxidant properties of hops and hop products. Proceedings of the Technical Commission IHGC. Yakima, USA, August 2007, 1-4, 2007
Krofta, Karel; Mikyška, A.; Hašková, D.: Changes in antioxidant properties of hops in the course of drying, pelletizing and storage. Proceedings of the Scientific Commission IHGC, Tettnang, Germany, 2007, 45-48, 2007
Krofta, Karel; Mikyška, A.; Hašková, D.: Changes in antioxidative properties of hops in the course of drying, milling, pelletiza-tion and storage. Kvasný průmysl 53(9): 266-272, 2007
Krofta, Karel; Nesvadba, Vladimí: The contents of xanthohumol and desmethylxanthohumol in genetic sources of hop (Humulus Lupulus L.). Proceedings of International Scientific Meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 19-21, 2007
Krofta, Karel; Vostřel, Josef: Content of pesticide residues in hops. Proceeding of the Scientific Commision IHGC, Tettnang, Germany, 2007, 109, 2007
Krofta, Karel; Vostřel, Josef: Obsah reziduí vybraných pesticidů ve chmelu.Kvalita českých odrůd chmele v pivovarnictví, 9-14, 2007
Křivánek, Jindřich; Pulkrábek, J.: The effect of Term, Depht of Pruning and Number of Trained Bines on Yield and Hop Quality of the Czech Hybrid Varieties. 1st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Book of Scientific Papers and Abstracts, 147-152, 2007
Matoušek, Jaroslav; Kocábek, Tomáš; Patzak, Josef; Škopek, Josef; Maloukh, Lina; Heyerick, Arne; Fussy, Zoltán; Roldán-Ruiz, Isabel; De Keukeleire, Denis: HlMyb3, a Putative Regulatory Factor in Hop (Humulus lupulus L.), Shows Diverse Biological Effects in Heterologous Transgenotes. Journal of Agriculture and Food Chemistry 55(19): 7767-7776, 2007
Matoušek, Jaroslav; Orctová, Lidmila; Ptáček, Jiří; Patzak, Josef; Dědič, Petr; Steger, Gegr; Riesner, Detlev: Experimental transmission of Pospiviroid populations to weed species characteristic for potato and hop fields. Journal of Virology 81(21): 11891-11899, 2007
Matoušek, Jaroslav; Škopek, Josef; Patzak, Josef; Kocábek, Tomáš; Maloukh, Lina; De Keukeleire, Jelje; Heyerick, Arne; Fussy, Zoltán; Roldán-Ruiz, Isabel; De Keukeleire, Denis: Some aspects of regulation hop chalcone synthase CHS_H1 in heterologous systems, cloning and analysis of hop regulatory factors. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, 83-86, 2007
Mikyška, A.; Krofta, Karel; Hašková, D.: Antioxidant characteristic of hop anf hop products. Czech Hops 2007, 16-21, 2007
Nesvadba, Vladimír: Genetické zdroje chmele v České republice. Kvalita českých odrůd chmele v pivovarnictví, 37-39, 2007
Nesvadba, Vladimír: Genetické zdroje chmele v České republice. Nové Agro 2007/12: 26-27, 2007
Nesvadba, Vladimír: Informace z expedice sběru planých chmelů v oblasti severního Kavkazu. Chmelařství 80(2): 26-28, 2007
Nesvadba, Vladimír: Perspektivní aromatické odrůdy chmele.Výživa a závlaha chmele, 41-46, 2007
Nesvadba, Vladimír: Průzkum planých chmelů na území severního Kavkazu. Sborník z chmelařského kongresu 2007, 25-27, 2007
Nesvadba, Vladimír: Průzkum planých chmelů v České republice. Chmelařství80(6): 94-99, 2007
Nesvadba, Vladimír: Stanovení termínu zpracování chmele. Sborník z chmelařského kongresu 2007, 19-24, 2007
Nesvadba, Vladimír: Šlechtění chmele v České republice. Kvalita českých odrůd chmele v pivovarnictví, 38-43, 2007
Nesvadba, Vladimír: Vliv lisování chmele na poškození lupulinových zrn. Kvalita českých odrůd chmele v pivovarnictví, 16-21, 2007
Nesvadba, Vladimír: Vliv obsahu a složení chmelových pryskyřic na obsah xanthohumolu a desmethyxanthohumolu u chmele (Humulus lupulus L.). Sborník z chmelařského kongresu 2007, 12-18, 2007
Nesvadba, Vladimír: Wild Hops from Northern Parts of Caucasus. Proceedings of the Scientific Commission IHGC, 33, 2007
Nesvadba, Vladimír; Krofta, Karel: Aspects of breeding aroma hops. Proceedings of the Scientific Commission IHGC Tettnang, 14-17, 2007
Nesvadba, Vladimír; Krofta, Karel: Šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) pro biomediciální a farmaceutické účely. Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárských rastlin, 41-44, 2007
Nesvadba, Vladimír; Krofta, Karel: Variabilita obsahu xanthohumolu a desmethyl-xanthohumolu u samčích genotypů chmele (Humulus lupulus L.). Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárských rastlin, 170-171, 2007
Nesvadba, Vladimír; Krofta, Karel: Vliv chmelových pryskyřic na obsah xanthohumolu a desmethyl-xanthohumolu u chmele. Nové Agro 2007/12: 35-37, 2007
Nesvadba, Vladimír; Krofta, Karel; Patzak, Josef: Evaluation of wild hops (Humulus lupulus L.) variability in Czech Republic. Proceedings of International Scientific meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 86-88, 2007
Nesvadba, Vladimír; Krofta, Karel; Patzak, Josef: Variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Czech Republic. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, 32, 2007
Nesvadba, Vladimír; Morzoev, Andrej; Kopecký, Jiří: Wild Hops from Northern Parts of Caucasus. Proceedings of International Scientific Meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 127-128, 2007
Nesvadba, Vladimír; Patzak, Josef: Šlechtění chmele na odolnost k padlí chmelovému (Podosphaera macularis). Agromagazín 8(9): 30-32, 2007
Nesvadba, Vladimír; Patzak, Josef; Vostřel, Josef: Hop breeding on resistance to powdery mildew (Podosphaera macularis). Proceedings of International Scientific Meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 83-85, 2007
Nesvadba, Vladimír; Polončíková, Zdeňka; Henychová, Alena: Hop Genetic Resources in the Czech Republic. Proceedings of International Scientific Meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 125-126, 2007
Patzak, Josef: Molecular methods in resistance hop research. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, 63-66, 2007
Patzak, Josef; Henychová, Alena; Paprštein, F.: The development of molecular markers for resistance to fire blight (Erwinia amylovora) in apple and pear. Book of Abstracts from 7th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production“, 64-65, 2007
Patzak, Josef; Henychová, Alena; Paprštein, F.: Využití molekulárních metod pro hodnocení resistence ke spále růžovitých (Erwinia amylovora) u jabloní (Malus x domestica) a hrušní (Pyrus communis). Inovace pěstování ovocných plodin: 37-47, 2007
Patzak, Josef; Nesvadba, Vladimír: Genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Caucasus region. Proceedings of International Scientific Meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 26-29, 2007
Patzak, Josef; Nesvadba, Vladimír: Variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Caucasus region. Proceedings of International Scientific meeting Use Genetic Resources of Cultivated Plants, 26-29, 2007
Patzak, Josef; Nesvadba, Vladimír; Henychová, Alena.: Genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Caucasus region.Book of Abstracts from 7th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production“, 91-92, 2007
Patzak, Josef; Nesvadba, Vladimír; Henychová, Alena: Genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Caucasus region. Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárských rastlin, 184-185.2, 2007
Patzak, Josef; Vrba, Lukáš; Matoušek, Jaroslav: New STS molecular markers for assessment of genetic diversity and DNA fingerprinting in hop (Humulus lupulus L.). Genome 50(1): 15-25, 2007
Polončíková, Zdeňka: Hodnocení udržovacího šlechtění chmele. Nové Agro 2007/12: 32-34, 2007
Svoboda, Petr; Faltus, M.: Cryoconservation of tissue cultures. Proceeding of the Scientific Commission of IHGC Tettnang, Germany, 24 -28, June, 2007, 34, 2007
Svoboda, Petr; Faltus, M.: Cryopreservation of hop tips. Proceedings of the International Scientific Meeting " Use of genetic Resources of Cultivated Plants", 85, 2007
Svoboda, Petr; Faltus, M.: Vliv předkultivace na kryokonzervaci chmele. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poĺnohospodárskych rastlín, 13 - 14. 11. 2007, Piešťany, Slovenská republika, 38-40, 2007
Svoboda, Petr; Faltus, Miloš: Kryokonzervace vrcholů chmele.Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poĺnohospodárskych rastlín, 13 - 14. 11. 2007, Piešťany, Slovenská republika, 193, 2007
Türkott, Ladislav; Hejnák, Václav; Svoboda, Petr: The influence of recovery from virus deseases on the rate of photosynthesis and nett energy contents of hop plants (Humulus lupulus L.). Scientia Agriculturea Bohemica38(4): 168-174, 2007
Vostřel, Josef: Laboratorní testování polních populací svilušky chmelové (Tetranychus urticae Koch) na odolnost k akaricidům v roce 2006. Sborník z Chmelařského kongresu 2007, 7-11, 2007
Vostřel, Josef: Negativní účinek vybraných fungicidů na slunéčko 14-tečného (Propylea quatuordecimpunctata L.). Nové Agro 2007/12: 56, 2007
Vostřel, Josef: Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2007. Chmelařství 80(9-10): 129-133, 2007
Vostřel, Josef: Resistance to imidacloprid (Confidor 70 WG) in damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank) on Czech hops. Proceeding of the Scientific Commision, 101-104, 2007
Vostřel, Josef: Stanovení vedlejšího účinku vybraných fungicidů na vývojová stádia slunéčka 14-tečného (Propylea quatuordecimpunctata L.). Sborník z Chmelařského kongresu 2007, 4-6, 2007
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo: Komparační pokusy s ověřováním biologické účinnosti vybraných akaricidů na svilušku chmelovou (Tetranychus urticae Koch) na Žatecku a Tršicku v roce 2006. Chmelařský kongres 2007, 61-64, 2007
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo: Komparační polní pokusy s ověřováním biologické účinnosti vybraných aficidů na mšici chmelovou (Phorodon humuli Schrank) na Žatecku a Tršicku v roce 2006. Chmelařský kongres 2007, 57-60, 2007

Odrůdy

Nesvadba, Vladimír; Slabyhoudková, Marie; Hartmanová, Marie; Polončíková, Zdeňka; Henychová, Alena; Krofta, Karel: Hybridní odrůda Rubín, 2007

Metodiky

Hýsek, J.; Svoboda, Petr: Metodika na ochranu českého chmele proti patogenním kmenům houby Verticillium albo-atrum a Verticillium dahliae. 2007
Paprštein, F.; Patzak, Josef: Spála růžovitých u jádrovin a molekulární genetika. 2007

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css