AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2006 ( 35 CITACÍ)

Rok 2006

Ježek J., Kopecký J.: Hodnocení klimatických údajů v roce 2006 z hlediska růstu a vývoje chmelových porostů. Chmelařská ročenka 2007, Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. S. 54-59. ISBN 80-86576-24-8.
Kopecký J., Ježek J., Češka J., Maťátko J.: Ověřování metodiky používání pomocných rostlinných přípravků s obchodním názvem Trisol při pěstování chmele. Chmelařství 79 (6): 85 – 91, 2006
Kopecký J., Ježek J., Češka J., Maťátko J.: Ovlivnění kvality chmele mimokořenovou aplikací látek. Sborník z 12. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku mimokořenové výživy rostlin, Praha : ČZU. S. 58 – 61. ISBN 80-213-1558-X.
Kopecký J., Ježek J.: Odzkoušení přípravku koncentrátu draselné soli při pěstování chmele. Chmelařství 79 (10): 125-130, 2006
Kopecký J., Ježek J.: Vliv závlahy hybridních odrůd chmele na výnos a kvalitu. Sborník přednášek ze semináře konaného dne 15. 2. 2006 – Technologie pěstování chmele. s. 57 – 59. Žatec : Chmelařský institut.
Kopecký J., Ježek J.: Výsledky pokusů s listovými hnojivy a pomocnými látkami. Sborník přednášek ze semináře konaného dne 15. 2. 2006 – Technologie pěstování chmele. Žatec : Chmelařský institut. S. 52 – 56. ISBN 80-86836-08-8.
Kopecký J.: Navrhovaná opatření pro chmelnice poškozené krupobitím. Chmelařství 79 (5): 81, 2006
Kopecký J.: Praktické zkušenosti s přípravkem Synergin na Účelovém hospodářství Stekník. Chmelařství 79 (10): 134 – 135, 2006
Kopecký J.: Průběh povětrnostních podmínek na Stekníku a jeho vliv na růst a vývoj chmele v roce 2005. Chmelařství 79. (3): 36 – 37, 2006
Kopecký J.: Vliv řízených úsporných závlah na výnos a jakost chmele. Chmelařství 79 (5): 76 – 70, 2006
Kopecký J.: Výsledky z poloprovozního ověřování stimulátoru Racine v kořenáčových školkách. Chmelařství 79 (10): 133 – 134, 2006
Kopecký J.: Využití nově vyšlechtěných odrůd chmele v systému nízké konstrukce. Chmelařství 79 (3): 25 – 30, 2006.
Kopecký J.: Vývoj meteorologických podmínek v roce 2005 ve chmelařské oblasti. Chmelařství 79 (1-2): 1 – 5, 2006.
Krofta, Klapal, Kopecký, Tichá: Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2005. Chmelařství, 79 (3), 2006, 30-35. ISSN 0373 – 403X.
Krofta, Klapal, Kopecký: Obsah alfa kyselin v českých a zahraničních chmelech ze sklizně 2005. Sborník přednášek ze semináře „Technologie pěstování chmele“, Chmelařský institut Žatec, únor 2006. ISBN 80-86836-08-8.
Krofta: Chmel – bohatý zdroj látek prospěšných pro lidské zdraví. Potravinářská revue. 1, 2006, 28-31.
Mikyška, Krofta, Hašková: Hodnocení antioxidačních vlastností chmele a chmelových výrobků. Kvasný průmysl, 52 (7-8), 2006, 214-225. ISSN 0023-5830.
Mikyška, Krofta, Hašková: The assessment of antioxidant properties of hops and hop products. Vitamins 2006, Proceedings of 6th International Conference, Pardubice, September 2006, P77. ISBN 80-7194-855-1.
Krofta, Poustka, Holčapek: Bioactive substances in hops and beer. O-19. Future trends in Phytochemistry, Proceedings of International Conference, Olomouc, June 2006.
Murakami, A., Darby, P., Javorník, B., Pais, M., Seigner, E., Lutz, A., Svoboda, P.: Molecular phylogeny of wild Hops, Humulus lupulus L. Heredity (2006) 97, 66 – 74
Murakami, A., Darby, P., Javorník, B., Pais, M., Seigner, E., Lutz, A., Svoboda, P.: Microsatellite DNA analysis of wild hops, Humulus lupulus L. Genetic Resources and Crop Evolution, 2006, (53):1553 – 1562
Nesvadba, V., Patzak, J.: Šlechtění chmele na odolnost k padlí chmelovému (Podosphaera macularis). Sborník přednášek Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia polńohospodárskych rastlín, VÚRV Piešťany, Slovenská republika 14. – 15.11., 162-163, 2006. ISBN: 80-88872-57-X
Nesvadba, V.: Genetické zdroje chmele v České republice. Chmelařská ročenka 2007. – v tisku
Nesvadba, V.: Hodnocení obsahu pryskyřic u hybridních odrůd v rajonizačních pokusech v roce 2005. Sborník přednášek – Žatecký poloraný červeňák a hybridních odrůdy chmele, Žatec 15.2. 2006: 48 - 47. ISBN 80-86836-08-8
Nesvadba, V.: Výsledky polních pokusů perspektivních novošlechtění chmele (Humulus lupulus L.). Sborník přednášek Chmelařský kongres 2006. 31.1. – 1.2.2006, Praha.
Nesvadba, V.: Využití umělých infekcí pro testaci šlechtitelského materiálu a pro selekci ve šlechtění chmele (Humulus lupulus L.). Sborník přednášek Chmelařský kongres 2006. 31.1. – 1.2.2006, Praha.
Nesvadba, V.: Význam genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus L. Přednáška. Sborník přednášek Technologie pěstování chmele, 15.2.2006, Žatec.
Nesvadba, V.:Vliv zpracování a skladování chmele na stabilitu obsahu a složení chmelových pryskyřic u žateckého chmele. Sborník přednášek – Žatecký poloraný červeňák a hybridních odrůdy chmele, Žatec 15.2. 2006: 48 - 47. ISBN 80-86836-08-8
Nesvadba. V.,: Porovnání obsahu chmelových pryskyřic u zahraničních odrůd a českých genotypů chmele. Sborník přednášek Chmelařský kongres 2006. 31.1. – 1.2.2006, Praha.
Novák, Krofta, Matoušek: Chalkone synthase homologues from Humulus lupulus: some enzymatic properties and expression. Biologia Plantarum 50(1), 48-54, 2006.
Patzak, J., Henychová, A., Kaplan, J., Paprštein, F.: Study of molecular markers for resistance to fire blight (Erwinia amylovora) in apple and pear. Book of Abstracts from XVII. Slovak and Czech Plant Protection Conference, Prague, Czech Republic, September 12 - 14, 201-202, 2006. ISBN: 80-213-1516-4
Patzak, J., Henychová, A.: Use of CAPS for identification of different Pseudoperonospora humuli and Podosphaera macularis isolates in hop (Humulus lupulus). Book of Abstracts from XVII. Slovak and Czech Plant Protection Conference, Prague, Czech Republic, September 12 - 14, 255-256, 2006. ISBN: 80-213-1516-4
Patzak, J., Nesvadba, V.: Využití molekulárních metod při šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) na rezistenci k houbovým patogénům. Sborník přednášek Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia polńohospodárskych rastlín, VÚRV Piešťany, Slovenská republika 14. – 15.11., 48-50, 2006. ISBN: 80-88872-57-X
Svoboda P., Malířová I: Hodnocení zdravotního stavu chmele: XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, 12. – 14. září 2006, ČZU Praha, Sborník abstraktů s. 186.
Vostřel, J., 2006: Aktuální otázky v ochraně chmele v ČR. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2005. Chmelařská ročenka 2006: 177-190.
Vostřel, J., 2006: Biologická ochrana chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) s pomocí dravých roztočů Typhlodorums pyri Scheuten a Amblyseius californicus Mc Gregor. XVII. Sborník České a slovenské konference o ochraně rostlin, Praha: 336.
Vostřel, J., 2006: Metodická doporučení v ochraně chmele proti škodlivým organismům v roce 2006. Chmelařství, ročník 79: 45-54.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css