AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2005 ( 25 CITACÍ)

Rok 2005

Bilavčík, A., Zámečník, J., Faltus, M., Svoboda, P., Domkářová, J.: Kryoprezervace a kryobanka zemedelských plodin. Úroda 53: 44-45, 2005
Hýsek, J., Svoboda, P.: V Anglii za chorobami chmele a drobného ovoce. Rostlinolékař 2005/6: 25-26, 2005.
Krofta, K., Nesvadba, V., Poustka, J., Nováková, K., Hajšlová, J.: Contents of prenylflavonoids in Czech hops and beers. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 51-56, 2005
Krofta, K., Nesvadba, V.: Utilisation of solid-phase microextraction in hop oils analyses. Acta Horticulturae 668: 191-200, 2005.
Krofta, K., Nesvadba, V.: Utilisation of chemotaxonomy of male hops for breeding. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 24, 2005.
Krofta, K., Psota, J., Nováková, K., Hajšlová, J.: Contents of prenylflavonoids in Czech hops and beers. Acta Horticulturae 668: 201-206, 2005.
Matoušek, J., Orctová, L., Patzak, J., Svoboda, P., Krofta, K.: Study of infection and sequence variability of viroids in CR. Acta Horticulturae 668: 157-164, 2005.
Matoušek, J., Vrba, L., Novák, P., Patzak, J., De Keukeleire, J., Škopek, J., Heyerick, A, Roldán-Ruiz, I.,De Keukeleire, D. Cloning and molecular analysis of the regulatory factor HlMyb1 in hops (Humulus lupulus L.) and the potential of hops to produce bioactive prenylated flavonoids. Journal of Agriculture and Food Chemistry 53: 4793-4798, 2005.
Nesvadba, V., Krofta, K., Patzak, J.: Problematika shromažďování, uchování a hodnocení genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus L.) v České republice. Sborník přednášek Hodnotenie genetických zdrojov rastlín, VÚRV Piešťany, Slovensko 25. – 26.5., 94 – 97, 2005.
Nesvadba, V., Krofta, K., Patzak, J.: Problematika šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) na odolnost k houbovým chorobám. Sborník přednášek Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia polńohospodárskych rastlín, VÚRV Piešťany, Slovenská republika 23. – 24.11., 57 – 60, 2005.
Nesvadba, V., Krofta, K.: Genetic sources of hops in Czech Republic. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 25-26, 2005.
Nesvadba, V., Krofta, K.: Stability of the productivity of world hop varieties as an important feature for the selection of parental components. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 12-17, 2005.
Nesvadba, V., Patzak, J.: Charakterizace genetické diverzity u kolekce chmele. Sborník referátů ze semináře: „Racionalizace managmentu a využívání kolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin“, Šumperk, Česká republika, September 20, 55-59, 2005.
Nesvadba, V.: Rajonizace hybridních genotypů chmele. Sborník přednášek x Žatecký poloraný červeňák a hybridních odrůdy chmele, 27-30, 2005.
Novák, P., Patzak, J., Vrba, L., Fussy, Z., Matoušek, J.: The establishment and screening of hop genomic and cDNA libraries for genes determining lupulin production. Acta Horticulturae 668: 81-84, 2005.
Patzak, J, Vrba, L., Matoušek, J.: New molecular markers for hop (Humulus lupulus L.). Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 41-44, 2005.
Patzak, J., Henychová, A., Kaplan, J., Paprštein, F.: Study of molecular markers for resistance to fire blight (Erwinia amylovora) in apple and pear. Book of Abstracts from 6th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: From Laboratory To Bussiness“, České Budějovice, Czech Republic, September 12 - 16, 94, 2005.
Patzak, J., Matoušek, J., Vrba, L.: Molecular markers for hop (Humulus lupulus). Book of Abstracts from 6th International Symposium "Recent Advances in Plant Biotechnology: From Laboratory To Bussiness“, České Budějovice, Czech Republic, September 12 - 16, 139, 2005.
Patzak, J.: PCR detection of Pseudoperonospora humuli and Podosphaera macularis in Humulus lupulus. Plant Protection Science 41: 141-149, 2005.
Patzak, J: Utilization of molecular biology methods in hop breeding and management in CR. Acta Horticulturae 668: 67-74, 2005.
Šedivý, J., Vostřel, J.: Škodlivé výskyty šedavky luční na chmelu. Plant Protection Science 41: 12-15, 2005.
Svoboda, P., Matoušek, J., Patzak, J., Krofta, K.: Infection of HLVd in hop gardens in Czech Republic. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 70, 2005
Vostřel, J., Šedivý, J.: Harmful Occurrence of Rosy Rustic Moth (Hydraecia micacea) (Noctuidae, Lepidoptera) on Hop in the Czech Republic. Plant Protection Science 41: 150-157, 2005.
Vostřel, J.: Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2005. Chmelařství 11-12: 128-133, 2005.
Vostřel, J.: The resistance phenomenon in dampson-hop aphid (Phorodon humuli SCHRANK) in Czech Republic. Proceedings of Scientific Commission of IHGC, George, South Africa, February 20-25, 63-67, 2005.

Užitný vzor

Krofta, K., Nesvadba, V., Hervert, J: Pivo se zvýšeným obsahem polyfenolů a prenylflavonoidů. Užitný vzor č. 15136, ÚPV ČR, Praha, 2005.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css