AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Proběhlo v roce 2016

31-12-2016

Přijali jsme smutnou zprávu, že dne 31. 12. 2016 nás ve svých nedožitých 86 letech opustil Jaroslav DUŠKA, vedoucí ÚH Stekník v letech 1963 - 1992 a nositel mezinárodního chmelařského vyznamenání Rytíř (Chevalier) chmelového řádu.

Poslední rozloučení proběhlo v pátek 6. 1. 2017 v Žatci. Smuteční řeč za chmelařskou obec pronesl Ing. Jiří Kořen, Ph.D., emeritní jednatel CHI.

Smuteční oznámení - odešel Jaroslav DUŠKA, Rytíř chmelového řádu
25-12-2016

Česká televize uvedla 25. 12. 2016 vánoční pohádku "Slíbená princezna", která se natáčela na zámku Stekník. ÚH Stekník sousedí se zámkem.

Chmelnice se v pohádce neobjevily, digitálně byly odstraněny.

Premiéra pohádky ČT "Slíbená princezna" natáčené na zámku Stekník
21-12-2016

PF 2017

Kolektiv CHI popřál vše nejlepší do nového roku 2017!

PF 2017
19-12-2016

Mezinárodní projekt "WetHop" neboli "727492-1 Modelling water and nutrition stresses effects on yield quantity and quality of hop (Humulus lupulus). Assessing impacts on the brewery industry and market" nebyl Evropskou komisí vybrán k financování.

Mezinárodní projekt "WetHop" nepostoupil k financování Evropskou komisí
16-12-2016

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení v roce 2017.

CHI se v září 2016 zúčastnil této veřejné soutěže. Z celkem 3 navrhovaných projektů nebyl žádný z nich vybrán k financování.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
14-12-2016

CHI vysadil do nejmenší chmelničky na světě v Žatci chmelovou sadbu ve formě kořenáčů v rámci celkové obnovy zeminy a porostu. Po skončení životnosti porostu odrůdy Premiant se přistoupilo k výsazu tradiční odrůdy Žateckého poloraného červeňáku.

CHI v rámci spolupráce s městem Žatec, které je jejím vlastníkem, pečuje o chmelničku včetně provádění ochranných zásahů proti chorobám a škůdcům chmele.

CHI vysázel kořenáče do nejmenší chmelničky na světě v Žatci
13-12-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil zasedání řídícího výboru Centra Kompetence TAČR, kde patříme do konsorcia řešitelů.

Jednání zahájil Ing. Hutař, jednatel firmy ProBIO ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem, kde se jednání uskutečnilo. Jednání řídili hlavní řešitel doc. Cerkal (MENDELU Brno), předseda řídícího výboru Ing. Kosař (VÚPS Praha) a Ing. Palík, zpravodaj TAČR.

CHI na zasedání řídícího výboru Centra Kompetence financovaného TAČR
07-12-2016

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil oficiální sklizňové výsledky chmele za rok 2016.

Více při při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2016
07-12-2016

Ve dnech 7. - 8. 12. 2016 proběhlo zasedání Rady genetických zdrojů rostlin v Olomouci. CHI je kurátorem polní kolekce chmele. Zasedání se účastnili Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Jitka Charvátová a Ing. Lucie Štefanová.

Dne 7. 12. 2016 Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. úspěšně obhájil roční zprávu kolekce chmele a druhý den 8. 12. 2016 vystoupil s přednáškou na téma „Využití mezinárodního projektu EUREKA pro tvorbu nových genotypů chmele zakrslého typu“.

CHI na zasedání Rady genetických zdrojů v Olomouci
29-11-2016

29. - 30. 11. 2016

CHI přijal pozvání na bonitaci vzorků chmele ze sklizně 2016, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení chmele v Žatci.

CHI na bonitaci chmele v ÚKZÚZ
29-11-2016
Přednáška o chmelu pro studenty ČZU

Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., na pozvání od doc. Ing. Ivany Capouchové, CSc. (ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby) přednásel o tvorbě výnosu chmele. Pro přednášku byly vyhrazeny čtyři vyučovací hodiny.

24-11-2016

Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Miroslav Brynda se v Čejkovicích zúčastnili vyhodnocení sklizně chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatelem byl Moravský chmelařský spolek a detašované pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce s garantem Ing. Ivo Klapalem.

CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
23-11-2016

Žatec, aula CHI, od 9 hod

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

CHI na členské schůzi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
21-11-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil v Praze na Ministerstvu zemědělství 18. zasedání poradního sboru ředitele odboru rostlinných komodit MZe pro chmel.

Jednatel CHI na 18. zasedání poradního sboru MZe pro chmel
17-11-2016

17. - 18. 11. 2016

Vedoucí oddělení ochrany chmele Ing. Josef Vostřel, CSc. a tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR Ing. Michal Kovařík se v Berlíně zúčastnili evropské konference o mědi užívané při ochraně rostlin. Pořadatelem je "Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BOLW)" a "Julius Kühn-Institut (JKI)".

CHI se Svazem na konferenci o mědi v Berlíně
09-11-2016

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., vedoucí ÚH Stekník, představil české chmelařství na mezinárodním workshopu "V4 Heritage of traditional beverages quality", které pořádal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., v Praze v rámci svých aktivit ve višegrádské skupině (International Visegrad Fund).

CHI o českém chmelařství na mezinárodním semináři VÚPS v Praze
08-11-2016

8. - 10. 11. 2016 (Út - Čt)
SRN, Norimberk, výstaviště

CHI se na stánku Svazu spolupodílel na prezentaci českého chmelařství.

Stánek Svazu podpořil ÚSTECKÝ KRAJ.

Promo video při kliknutí na odkaz.

CHI na BrauBeviale 2016
08-11-2016

Žatecký a lounský deník přinesl informaci o výměně zeminy na nejmenší chmelničce na světě v Žatci. Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se vyjádřil k výměně sadby.

Zdrojový článek při kliknutí na odkaz.

Jednatel o nové sadbě pro nejmenší chmelničku na světě v Žatci
04-11-2016

CHI na pozvání Jirky Malého, majitele firem ZOL Malý a spol. a ZKULAB s. r. o., zavítal na den otevřených dveří známých akreditovaných laboratoří.

Prohlídky laboratoří jakož i tematických soutěží se zúčastnili z oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., Lenka Mravcová, [GDPR] a z oddělení agrotechniky chmele Ing. Josef Ježek, Ph.D. a Ing. Pavel Donner.

CHI zavítal do Postoloprt na den otevřených dveří firem ZOL Malý a spol. a ZKULAB s. r. o.
02-11-2016

2. - 3. 11. 2016 (St - Čt)
Žatec, aula CHI

CHI připravil bonitaci 30 perspektivních odrůd chmele, které si mohl kdokoliv v klidu během dvou dnů ohodnotit. Workshop byl určen pro pivovarníky, pěstitele a ostatní zájemce o české chmelařství.

Bonitace perspektivních genotypů chmele v CHI
01-11-2016

MZe ve spolupráci se SPCH ČR vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2016", do které své příspěvky zaslali výzkumní pracovníci z CHI. Barevná, 68 stran, ISBN 978-80-7434-325-4.

Tiskovina je prestižním propagačním titulem českého chmelařství.

MZe vydalo publikaci "Czech Hops / Český chmel 2016"
26-10-2016

Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D. se zúčastnili 38. pivovarsko-sladařského semináře, který v Plzni pořádaly Plzeňský Prazdroj, a. s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Ing. Karel Krofta, Ph.D. přednesl příspěvek na téma "Hodnocení kvality českých chmelů z ročníkové sklizně 2015".

CHI na 38. pivovarsko-sladařském semináři v Plzni
25-10-2016

Renata Myslíková, redaktorka veřejnoprávní České televize, natočila na ÚH Stekník reportáž o nesnázích při získávání chmelové sadby. Deštivý průběh října 2016 znemožňuje nasazení mechanizace na polích. Panuje obava, že CHI z důvodu povětrnostních podmínek nepřipraví včas sadbu pro výsadbu pěstitelům chmele, kterou ohrožuje termín pro získání dotací - neděle 13. 11. 2016.

V reportáži promluvil Miroslav Brynda z CHI, Ing. Michal Kovařík ze Svazu pěstitelů chmele ČR a chmelař Jakub Kocek z Postoloprt. Následovala odpověď ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

CHI v reportáži ČT o nesnázích při získávání chmelové sadby
19-10-2016

Středa 19. 10. 2016
Žatec, aula CHI
Od 10 h

Za CHI se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Výroční členská schůze Svazu v CHI
17-10-2016

Mimořádný přírodní úkaz se objevil v areálu CHI před hlavní budovou. Jedná se o tzv. čarodějný kruh tvořený z rostoucích hub.

Více při kliknutí na odkaz.

Čarodějný kruh se objevil v areálu CHI
11-10-2016

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení genetiky a šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili "3rd Hop German Convention", které se konalo 11. - 13. 10. 2016 v německém Bad Gögging.

CHI navštívil 3rd Hop German Convention v Bad Gögging (SRN)
10-10-2016

Kamarád Lorm a TV OK plus natočily krátkometrážní film nazvaný "Chmelová romance", jehož záběry se pořizovaly na ÚH Stekník.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Film Kamaráda Lorm a TV OK plus se natáčel na ÚH Stekník
10-10-2016

Ruda z Ostravy, který je znám z televizního pořadu "Vtip za stovku", natáčel v září 2016 videoklip pro svou novou píseň parafrázující text skupiny Chinasky s názvem "My máme rádi pívo ...". Záběry se pořizovaly na ÚH Stekník, kde dominantu tvoří chmelnice osázená odrůdou SAAZ LATE.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Videoklip Rudy z Ostravy se natáčel na chmelnici ÚH Stekník
06-10-2016

Ing. Petr Svoboda, CSc. se zúčastnil 12. ročníku mezinárodního sympozia o Verticiliu, které se uskutečnilo od čtvrtka 6. do neděle 9. října 2016 ve slovinské Lublani.

Info při kliknutí na odkaz.

CHI se zúčastnil "12th International Verticillium Symposium" ve Slovinsku
03-10-2016

CHI požádal Ministerstvo zemědělství o prodloužení platnosti pověření pro konání kurzů odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR).

Ministerstvo žádosti vyhovělo a CHI se stal akreditovaným pracovištěm pro konání základních kurzů a doplňkových školení I., II. a III. stupně na dalších 5 let.

CHI získal pověření od MZe pro konání kurzů pro nakládání s POR na dalších 5 let
28-09-2016

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili dne 28. 9. 2016 v Německu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Německu
23-09-2016

Pá 23. 9. 2016

CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, si dovoluje pobídnout všechny milovníky piv k propagaci slavení nového svátku: "Den českého piva", který byl poprvé vyhlášen 27. 9. 2013.

Akce bude probíhat každoročně po celé České republice, v předvečer svátku svatého Václava. Cílem je vytvoření nové celonárodní tradice oslavy českého piva, posílit hrdost k tomuto tradičnímu nápoji a nalákat veřejnost k oslavě českého piva v podnicích, kde se čepuje.

Více při kliknutí na odkaz.

Dny českého piva
22-09-2016

Paola Migliorini z "University of Gastronomic Sciences" se sídlem v italské Pollenze požádala Ing. Josefa Vostřela, CSc. a Ing. Vladimíra Nesvadbu, Ph.D. o příspěvky ke chmelu.

Dr. Vostřel se zaměřil na ochranu chmele v ekologickém zemědělství a Dr. Nesvadba představil šlechtění chmele v ČR.

Přednášky se konaly v Turíně.

Přednáška o šlechtění a biochmelu pro studenty univerzity v Turíně
20-09-2016

Út 20. 9. 2016
Praha, Národní dům na Vinohradech

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnil slavnostního vyhlášení cen soutěže "České pivo 2016“ a dalších ocenění v rámci Svatováclavských slavností českého piva Českého Svazu Pivovarů a Sladoven. Mezi přítomnými byli i předseda svazu Ing. František Šámal, ministr zemědělství Ing. Marián Jurečka, místopředseda PK ČR Ing. Miroslav Koberna, předseda zemědělského výboru PS ČR Ing. Jaroslav Faltýnek a prezident ČMSMP Ing. Jan Šuráň.

Cenu sládka Františka Ondřeje Poupěte převzal Miroslav Koutek z Pivovaru Litovel, do Síně slávy českého pivovarství a sladařství byi uvedeni emeritní sládek Plzeňského Prazdroje Pavel Průcha a Rytíř chmelařského řádu Jiří Špringl ze společnosti Chmel Polepská blata.

ČSPS vyhlásil výsledky degustační soutěže "České pivo 2016"
20-09-2016

Čtvrtek 18. 8. - úterý 20. 9. 2016

V úterý 20. 9. 2016 odpoledne skončila na ÚH Stekník sklizeň chmele, která letos trvala 34 dní. Jako poslední přišly na řadu porosty odrůd Saaz Late a Kazbek.

CHI ukončil sklizeň chmele 2016
19-09-2016

CHI se zúčastnil setkání s občany, které pořádal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA v Křížově vile v Žatci.

Vědecký sekretář CHI, Ing. Josef Ježek, Ph.D., se zajímal o názor na zamýšlené ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace a o připravovanou metodiku hodnocení vědy a výzkumu od roku 2017.

CHI na setkání s místopředsedou vlády pro VaVaI Pavlem Bělobrádkem v Žatci
17-09-2016

CHI na žádost Josefa Ryšavého z Račetic (RYJO, s. r. o.) připravil speciální cibulové pivo pro "Slavnosti cibule 2016" v Račeticích.

Od 7. 12. 2015 je výroba právně chráněna u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor zaregistrovaly CHI a RYJO Trade s. r. o., Račetice.

Cibulové pivo na "Slavnostech cibule 2016" v Račeticích
14-09-2016

14. - 22. 9. 2016 (St - Čt)
USA, stát Washington, chmelařská oblast kolem města Yakima

Miroslav Brynda se za CHI zúčastnil odborného zájezdu, který pořádalo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zájemci navštívili chmelařskou zemi - USA.

Společné foto při kliknutí na odkaz.

CHI na odborném zájezdu CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
13-09-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil v Praze tiskové konference Svazu a Agrární komory ČR ke sklizni chmele 2016

CHI na tiskové konferenci Svazu a Agrární komory ČR ke sklizni chmele 2016
12-09-2016

Zemědělský odborník a publicista Petr Havel poskytl interview v Českém rozhlase PLUS, které se týkalo chmele.

K přehrání při kliknutí na odkaz.

Zajímavá reportáž Českého rozhlasu PLUS ke chmelu
08-09-2016

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

CHI připravil pro ARIX, a. s., Praha degustaci piv (workshop), která proběhla na aule CHI.

CHI připravil IV. ročník degustace (workshopu) piv pro ARIX a. s.
06-09-2016

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, závod Mechanizace, Chmelařský institut s. r. o. a ČZU v Praze (TF, KZS) ve spolupráci s pěstitelem chmele ZOS Liběšovice s. r. o. uspořádaly workshop k instalaci inovované česací linky PT-1500.

Workshop k inovované česací lince PT-1500 v Siřemi
05-09-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., poskytl rozhovor pro Český rozhlas PLUS. Reportáž nazvaná "Staletími ověřené postupy i úplně nové trendy, popisuje žatecké chmelařství expert" byla odvysílána v magazínu Leonardo. Natáčela Tereza Šťastná.

Jednatel CHI v rozhovoru pro Český rozhlas PLUS
05-09-2016

Redaktoři Týdeníku EURO analyzovali v č. 36 z 5. 9. 2016 český chmel. Článek nazvali "Ležák v ohrožení - Proč dochází chmel, který dává chuť tradičnímu českému pivu?"

Zmínili i aktuální problém, který trápí CHI a Svaz pěstitelů chmele ČR, že čeští pěstitelé nechtějí pěstovat nové odrůdy, o které je na trhu zájem.

Redaktoři Týdeníku EURO analyzovali český chmel
04-09-2016

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, seznámil Zuzanu Kozákovou, redaktorku České televize, se sklizní chmele v pořadu "Zajímavosti z regionů (Brno)".

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

Předseda ZD Kokory o sklizni chmele na ČT1
03-09-2016

Ing. Josef Patzak, Ph.D. předával na pódiu před radnicí diplomy vítězům degustace piv při Žatecké Dočesné 2016, které pořádal CHI. Moderoval Radek Jirgl.

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2016 - předávání diplomů vítězům degustace
03-09-2016

Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, poděkoval Mgr. Zdeňce Hamousové, starostce města Žatec, za podporu ve vztahu ke chmelu a předal ji chmelový věnec.

Předání je zaznamenáno v reportáži TV OK plus Žatec.

Předseda Svazu poděkoval starostce města Žatec za podporu chmelu
02-09-2016

Pá - So 2. - 3. 9. 2016
Žatec, nám. Svobody

CHI byl tradičním partnerem 59. slavností chmele - Žatecké DOČESNÉ 2016. Logo CHI jste nalezli na propagačních tiskovinách či velkoplošných bannerech.

CHI tradičním partnerem Žatecké DOČESNÉ 2016
02-09-2016

Pá 2. 9. 2016
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal druhou část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2016.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2016 - II. část
02-09-2016

Výsledky degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2016

Žatec, aula CHI
1. - 2. 9. 2016

FOTOGALERIE a reportáž TV OK plus Žatec dostupná při kliknutí na odkaz.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2016 - VÝSLEDKY
02-09-2016

Redaktorka Českého rozhlasu SEVER, Lucie Valášková, zavítala do CHI, aby natočila reportáž o degustaci při Žatecké DOČESNÉ a probíhající sklizni chmele.

Za CHI otázky zodpovídaly Ing. Alena Henychová a jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. K průběhu degustace se též vyjádřil Aleš Dvořák z Budějovického Budvaru.

Jednatel CHI o degustaci a probíhající sklizni chmele pro Český rozhlas SEVER
02-09-2016

CHI prezentoval sklizeň chmele pro zákazníky Bohemia Hop, a. s. Chmelnicemi a sklizňovým střediskem provázel jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a vedoucí ÚH Stekník Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

CHI prezentoval sklizeň chmele pro Bohemia Hop, a. s.
01-09-2016

Čt 1. 9. 2016
Žatec, aula CHI

CHI uspořádal první část degustace v rámci doprovodného programu slavností chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ 2016.

Degustace piv při ŽATECKÉ DOČESNÉ 2016 - I. část
31-08-2016

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2016.

Tisková zpráva při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 20. 8. 2016
29-08-2016

CHI obdržel tištěnou verzi publikace "Výzkumný atlas Ústeckého kraje", do které poskytl podklady v červnu 2015.

CHI v publikaci "Výzkumný atlas Ústeckého kraje"
27-08-2016

So 27. 8. 2016
Lounky, 14 hod

Obecní úřad Chodouny spolu s občanským sdružením Zvonice Lounky uspořádaly akci nazvanou "Umíme to jako starci na chmelu?". Program avizoval výstavu o tradici pěstování chmele na Roudnicku či unikátní expozici originálních kostýmů z filmu "Starci na chmelu".

V Lounkách pořádali výstavu o tradici pěstování chmele na Roudnicku
26-08-2016

I. - IV. termín

Výsledky při kliknutí na odkaz.

Předsklizňové odběry na alfu
25-08-2016

Čt 25. 8. - Út 30. 8. 2016
Výstaviště České Budějovice

CHI se prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR spolupodílel na prezentaci oboru na stánku Ministerstva zemědělství v rámci 43. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

CHI a "Země Živitelka 2016"
20-08-2016

Renata Myslíková, redaktorka veřejnoprávní České televize, natočila reportáž o začínající sklizni chmele na Stekníku.

Přehrání při kliknutí na odkaz.

CHI o začínající sklizni chmele na ČT1 v "Událostech"
19-08-2016

CHI navštívili japonští výzkumníci z pivovaru SUNTORY, pro které CHI zajišťuje vedení a sklizeň pokusů. Diskutována byla aktuální témata v rámci vědecko-výzkumné spolupráce.

CHI navštívili japonští výzkumníci z pivovaru SUNTORY
18-08-2016

Ve čtvrtek v 5 hodin ráno se naplno rozběhla sklizeň chmele na ÚH Stekník. Jako první přišly na řadu porosty Žateckého poloraného červeňáku.

Ideálně se budou sklízet odrůdy v pořadí: ŽPČ > Premiant > Rubín > Agnus > Harmonie > Vital > Sládek > Kazbek > Bohemie > Saaz Late

Na Stekníku začala sklizeň chmele
18-08-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., odpovídal redaktorce Českého rozhlasu, Lucii Valáškové, na otázky k začínající sklizni chmele. Reportáž se natáčela na ÚH Stekník.

Jednatel CHI o začínající sklizni chmele pro Český rozhlas SEVER
18-08-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., odpovídal v živém vstupu na otázky ke sklizni chmelu v pořadu "Odpolední plus" veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu PLUS.

Jednatel CHI o sklizni chmele pro Český rozhlas PLUS
11-08-2016

Čt 11. 8. 2016
ÚH Stekník

Tradiční akce pro všechny zájemce o české chmelařství.

FOTOGALERIE a TV reportáž při kliknutí na odkaz.

Chmelařský den na ÚH Stekník
11-08-2016

Beverley-Anne Joseph, šlechtitelka chmele z Jihoafrické republiky z pivovaru SAB (The South African Breweries), navštívila CHI. Diskutovány byly zejména otázky šlechtění, ale i způsob pěstování chmele v obou zemích a možnosti vědecko-výzkumné spolupráce. Ústavem ji provázel šlechtitel Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Foto: Ing. Michal Vokřál, CSc. (Agriprint s. r. o.)

Šlechtitelka chmele z JAR z pivovaru SAB navštívila CHI
11-08-2016

Pořad "Hyde park", který pravidelně vysílá veřejnoprávní Česká televize, zaměřil ve čtvrtek 11. 8. 2016 večer svou pozornost k pivu a chmelu. Hostem ve studiu byl Jan Veselý, nezávislý pivovarnický expert, který analyzoval pivovarnický trh v ČR.

Téma bylo věnováno i českému chmelu. Na dotazy moderátora Tomáše Drahoňovského v přímém přenosu telefonicky odpovídal Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. Moderátor položil i otázku, proč CHI šlechtí nové odrůdy.

Záznam reportáže při kliknutí na odkaz.

Předseda Svazu zodpovídal otázky ke chmelu v pořadu "Hyde park" na ČT24
10-08-2016

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a Miroslav Brynda se za CHI zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Úštěcko v rámci oslav svátku sv. Vavřince. Organizátorem byla ZS Slatina pod Hazmburkem a. s.

Oslava sv. Vavřince - Úštěcko
10-08-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., a Miroslav Brynda se v Kněževsi na statku pana Polívky zúčastnili setkání pěstitelů chmelařské oblasti Žatecko v rámci oslav svátku sv. Vavřince.

Oslava sv. Vavřince - Žatecko
10-08-2016
ÚH Stekník si prohlédli němečtí pěstitelé chmele z Tettnangu

Mgr. Zdeněk Rosa, BA z CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec provázel delegaci německých pěstitelů chmele z oblasti Tettnang, která ve středu 10. 8. 2016 zavítala na ÚH Stekník. Účelové hospodářství představil Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

06-08-2016

Sobota 6. srpna 2016
Žatec, aula CHI

CHI a Svaz pěstitelů chmele ČR na žádost pěstitelů chmele uspořádal mimořádný termín školení strojníků česače a sušáren chmele. Přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk.

Školení strojníků česaček a sušáren - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
04-08-2016

Společnost Agrospol Velká Bystřice s.r.o. poskytla zázemí pravidelnému předsklizňovému setkání pěstitelů chmele na Moravě. Zasedání se zúčastnil jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. a celé ho moderoval Ing. Ivo Klapal, který též provedl virtuální prohlídku většiny porostů chmele.

Všechny porosty jsou v tomto roce velice kvalitní a tak vrásky přidělávají pěstitelům jen hrozba poškození peronosporou chmelovou a spadlé chmelnice v katastru Prosenice a Velká Bystřice.

Z hostů pak popřáli vše nejlepší k oslavám Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele v ČR a Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec. Zastoupení zde měly i ÚKZÚZ a firmy obchodující ze chmelem. Žízeň pod slunnou oblohou chladila piva z moravských pivovárků ze Lhoty pod Kosířem, Záhlinic a Vsetína. Dobrou náladu udržovala místní cimbálovka.

Oslava sv. Vavřince a 155. výročí od založení chmelařské oblasti Tršicko
02-08-2016

Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, přijal pozvání do veřejnoprávní České televize, kde v pořadu "Studio 6" na programu ČT1 zodpovídal otázky k českému chmelu redaktorovi Pavlovi Navrátilovi.

Rozhovor byl podkreslen chmelovými záběry z archívu České televize, z nichž některé se již dříve natáčely na ÚH Stekník.

Rozhovor si lze přehrát při kliknutí na odkaz.

Předseda Svazu pěstitelů chmele na ČT1 ve "Studiu 6"
29-07-2016

Tereza Radváková, redaktorka veřejnoprávní televize, zpracovala reportáž o digitalizaci slavného muzikálu "Starci na chmelu", která byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci "Události" na ČT1 a ČT24. Požádala vedoucího ÚH Stekník, Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D., aby popsal současnou sklizeň chmele.

Více při kliknutí na odkaz.

CHI v reportáži o muzikálu "Starci na chmelu" na ČT1 v Událostech
26-07-2016

Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Josef Ježek, Ph.D. jsou v CHI garanti pěstování chmele v ekologickém zemědělství, které je plně realizováno od r. 2009. Jednou za rok se v některé zemi konají neformální schůzky, na kterých si jednotliví pěstitelé ze SRN, Rakouska a Francie sdělují své zkušenosti s tímto způsobem hospodaření.

CHI pro úzkou skupinu zahraničních biopěstitelů připravil program, který sestával z přednášek, prohlídky biochmelnice na Stekníku a v Líšťanech, kde je provázel Tomáš Cetkovský, chmelař ZD Podlesí Ročov. Prezentace produktů do ekologického zemědělství společnosti Biopreparáty, spol. s r. o. proběhla v Úhercích.

Ekologičtí pěstitelé chmele ze SRN, Rakouska a Francie zavítali do CHI
24-07-2016

Ing. Josef Patzak, Ph.D. zodpovídal otázky k českému chmelu v nedělním živém vysílání pořadu "Host Radiožurnálu".

Jednatel CHI živě v Českém rozhlase v pořadu "Host Radiožurnálu"
17-07-2016

Ing. Vladimír Lichnovský, předseda ZD Kokory a zároveň člen představenstva Svazu pěstitelů chmele ČR za chmelařskou oblast Tršicko, upozornil v reportáži veřejnoprávní televize v hlavní zpravodajské relaci "Události" na ČT1 na problematickou držbu půdy.

Z reportáže redaktorky Zuzany Kozákové, nazvané "Pole jako investice", lze odvodit, že vysoké ceny za nákup půdy mohou bránit i rozšiřování ploch chmelnic.

Předseda ZD Kokory o problematické držbě půdy na ČT1
15-07-2016

Renata Myslíková, redaktorka veřejnoprávní České televize, natočila reportáž o nízkých konstrukcích v CHI a Kněžicích u Žatce.

Více při kliknutí na odkaz.

CHI o nízkých konstrukcích na ČT1
07-07-2016

Koordinátoři Javier J. Cancela a X. Pablo González ze španělské univerzity Santiago de Compostela navštívili ve dnech 7. - 8. 7. 2016 CHI, aby společně specifikovali mezinárodní projekt pod zkratkou "WetHop", který postoupil do 2. kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji při Evropské komisi. Jednání vedli Ing. Josef Ježek, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D.

Oficiální název podaného projektu zní: "727492-1 Modelling water and nutrition stresses effects on yield quantity and quality of hop (Humulus lupulus). Assessing impacts on the brewery industry and market".

CHI navštívili koordinátoři podaného mezinárodního projektu "WetHop"
21-06-2016

21. 6. 2016 Radovesice
22. 6. 2016 Tršice
23. 6. 2016 Rakovník
23. 6. 2016 Žatec (CHI)

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil regionálních schůzek CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec.

CHI na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
16-06-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se v Rychnově nad Kněžnou zúčastnil valné hromady Českého svazu pivovarů a sladoven, jež jsme přispívajícím členem.

Zasedání bylo pod patronací sklářské společnosti SAHM a zúčastnilo se ho 48 z 52 členských organizací. Novými členy se pak staly Pivovary Lobkowitz Group, a.s. a Zámecký pivovar Břeclav s.r.o.

CHI na valné hromadě Českého svazu pivovarů a sladoven
15-06-2016

15. - 16. 6. 2016
Pivovar Velké Popovice

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., dále Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Jan Hervert a Ing. Petr Svoboda, CSc. zasedli do degustačních komisí 2. kola soutěže "České pivo 2016", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

Degustaci řídili hlavní organizátor Ing. Pavel Čejka a Mgr. František Frantík – VÚPS, redaktor časopisu Kvasný Průmysl. V soutěži je přihlášeno celkem 58 vzorků piv v kategoriích světlý ležák, světlé výčepní, tmavé, 11% a nealkoholické pivo. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v úterý 20. 9. 2016 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

1. kolo proběhlo 20. - 21. 4. 2016.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2016" (2. kolo)
15-06-2016

St 15. 6. 2016 - česačky
Čt 16. 6. 2016 - sušárny
Okna u Polep, 8:30 h
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal v prostorách rytířského sálu firmy Chmel Polepská blata s. r. o. školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům z chmelařské oblasti Úštěcko.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
10-06-2016

10. - 11. 6. 2016 (Pá - So)
Pražský hrad

CHI, člen Českého svazu minipivovarů a sladoven, se aktivně zúčastnil "Festivalu minipivovarů na Pražském hradě". Celkem se účastnilo 60 českým minipivovarů a 4 hostující polské minipivovary. Každý pivovar připravil dvě různá piva. CHI reprezentovaly Polotmavý ležák 13° s odrůdy Rubín a 15° Indian Black Ale z odrůd Agnus a Kazbek, za studena chmelený novošlechtěnci z CHI sládkem Janem Hervertem. Tyto materiály také využily pivovary Frýdlant (sládek Pavel Palouš) při výrobě American Pale Ale a Nomád – létající pivovar (sládek Jan Kočka) při výrobě Oak Red Ale.

V pátek 10. 6. 2016 dotazy k pivům zodpovídali Ing. Karel Krofta, Ph.D. s Janem Hervertem, v sobotu 11. 6. 2016 jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D. s Janou Krejčíkovou.

Festival minipivovarů na Pražském hradě
08-06-2016

St 8. 6. 2016 - česačky
Čt 9. 6. 2016 - sušárny
Žatec, aula CHI, 8:30 h
Garant: Miroslav Brynda

CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR uspořádal školení strojníků česaček a sušáren chmele. Určeno bylo zejména pracovníkům ze chmelařské oblasti Žatecko.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko
06-06-2016

Vydavatelství Agriprint s. r. o. vydalo "Pivní ročenku 2016".

Do pátého ročníku byl zařazen článek o certifikaci chmele jako ochrany proti falšování, nebo byla zpracována reportáž z oslav 90 let chmelařského výzkumu. CHI podpořil vydání publikace formou inzerce.

Barevná, nový formát A4, 68 stran, ISBN 978-80-87091-64-7, doporučená cena 75 Kč.

Vyšla Pivní ročenka 2016
02-06-2016

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil výroční konference České technologické platformy pro potraviny (ČTPP), jejíž jsme členy. Platforma byla založena v roce 2006 a sdružuje již 103 členů napříč výzkumnými ústavy, vysokými školami a podniky potravinářského průmyslu.

Jednání, které bylo volební, řídili předseda řídícího výboru Ing. Pavel Kozel (Madeta a.s.) a místopředseda Ing. Miroslav Koberna (Potravinářská komora ČR). Pozvání na zasedání přijali vrchní ředitelka Sekce potravinářských výrob z MZe MUDr. Viera Šedivá a prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman.

CHI na výroční konferenci ČTPP
01-06-2016

Velká Bystřice
Garant: Ing. Ivo Klapal

CHI, pracoviště Tršice, uspořádal v jídelně Agrospolu Velká Bystřice s. r. o. pracovní setkání určené pro chmelaře z Tršicka.

Pracovní setkání chmelařů Tršicka
21-05-2016

So 21. 5. 2016
Žatec, náměstí Svobody
Televize Prima

TV Prima zavítala se svým zpravodajským studiem do Žatce v rámci pořadu "Prima jede za Vámi".

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., poskytl rozhovor tvůrcům pořadu. Předtáčelo se začátkem května 2016 v CHI.

CHI pro pořad "Prima jede za Vámi"
13-05-2016

CHI navštívil americký entomolog Douglas B. Walsh, kde ho provázel Ing. Josef Vostřel, CSc. Program zahrnoval i návštěvu ÚH Stekník, s provozem jej seznámil Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Dr. Walsh věnoval CHI třetí vydání publikace "Field Guide for Integrated Pest Management in Hops", kterou vydal kolektiv autorů v roce 2015.

Osobní stránky při kliknutí na odkaz.

07-05-2016

So 7. 5. 2016
Žatec
Náměstí Svobody a areál Žateckého pivovaru

Pořádala Chmelobrana Žatec a Chrám chmele a piva.

Májový Chmelfest 2016 v Žatci
06-05-2016

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2016

Více při kliknutí na odkaz.

ÚKZÚZ zveřejnil sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2016
03-05-2016

3. - 6. 5. 2016
USA, Philadephia (Pensylvánie)
Craft Brewers conference & BrewExpo America 2016


Čtyři výzkumníci CHI se zúčastnili veletrhu pivovarnického průmyslu USA "Craft Brewers conference & BrewExpo America 2016".

CHI navštívil Craft Brewers conference & BrewExpo America 2016 v USA
28-04-2016

19. ročník konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví".

Pořádaly Bohemia Hop a. s. a CHI.

Výsledky, foto a TV-reportáž při kliknutí na odkaz.

Konference s degustací piv "Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví"
26-04-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil v Praze valné hromady Asociace výzkumných organizací (AVO), jíž jsme přispívajícím členem.

Zasedání bylo doplněno seminářem o aplikovaném výzkumu v ČR, když panelové diskuse se zúčastnili Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro VaVaI, Arnošt Marks, místopředseda RVVI, Petr Očko, předseda TAČR, Pavlína Adam, ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe, Tomáš Novotný, náměstek MPO, Petr Konvalinka, rektor, ČVÚT, Libor Kraus prezident AVO a Jan Nedělník, víceprezident AVO.

CHI na valné hromadě Asociace výzkumných organizací
26-04-2016

Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, se spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. zúčastnili dne 26. 4. 2016 v Bruselu dalšího jednání expertní skupiny "Minor Uses" pro chmel.

CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Bruselu
20-04-2016

20. - 21. 4. 2016
Pivovar Velké Popovice

Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., dále Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Jan Hervert a Ing. Karel Krofta, Ph.D. zasedli do degustačních komisí 1. kola soutěže "České pivo 2016", kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven.

CHI jako degustující v soutěži "České pivo 2016"
06-04-2016

V rámci spolupráce s pivovarem SUNTORY, která začala v r. 2009, prezentovali Ing. Josef Patzak, Ph.D. (jednatel CHI), Ing. Karel Krofta, Ph.D. (vedoucí oddělení chemie chmele), Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. (vedoucí oddělení šlechtění chmele) a Ing. Josef Ježek, Ph.D. své aktivity výzkumnému centru pivovaru SUNTORY v Kyotu.

CHI se v Japonsku prezentoval výzkumnému centru pivovaru Suntory v Kyotu
05-04-2016

V rámci spolupráce pivovaru SUNTORY s CHI, která započala v r. 2009, jednal CHI v sídle pivovarnické divize SUNTORY v Tokyu s jejími statutárními zástupci - s jednatelem Kaneo Oka, Ph.D. a výkonným ředitelem Shin-ichi Ono.

Témata se dotýkala vzájemné vědecko-výzkumné spolupráce, sklizně chmele v roce 2015 a obchodu s chmelem.

CHI v Japonsku jednal se statutárními zástupci pivovarnické divize SUNTORY
04-04-2016

V rámci spolupráce s pivovarem Suntory, která započala v roce 2009, prezentovali jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a vedoucí oddělení agrotechniky chmele Ing. Josef Ježek, Ph.D. aktivity CHI pivovaru SUNTORY v závodě Musashino v Tokyu.

CHI se v Japonsku prezentoval pivovaru Suntory v závodě Musashino (Tokyo)
03-04-2016

3. - 7. 4. 2016
Brno, výstaviště
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky "Techagro"

Na stánku katedry zemědělských strojů Technické fakulty ČZU v Praze vystavoval CHI s ČZU a CHMELAŘSTVÍM, družstvem Žatec poster o společně řešených projektech u TAČR a NAZV.

Techagro 2016 - poster projektů CHI na stánku ČZU
01-04-2016

CHI přispěl na nový vůz organizaci Kamarád - Lorm, p. o., která v Žatci poskytuje sociální péči pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

V pátek 1. 4. 2016 se za přítomnosti dalších sponzorů předávaly klíčky od nového vozu.

CHI přispěl na nový vůz organizaci Kamarád - Lorm, p. o.
01-04-2016

V rámci spolupráce s pivovarem Suntory, která započala v roce 2009, prezentovali jednatel CHI Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D., vedoucí oddělení šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a vedoucí oddělení agrotechniky chmele Ing. Josef Ježek, Ph.D. aktivity CHI v inovačním výzkumném centru pivovaru SUNTORY v Kyotu.

CHI se v Japonsku prezentoval inovačnímu výzkumnému centru pivovaru Suntory
24-03-2016

24. 3. 2016 (Zelený čtvrtek)

Česká televize odvysílala ve zpravodajské relaci "Události v regionech (Praha)" na kanálu ČT1 reportáž Renaty Myslíkové nazvanou "Zelený čtvrtek - zelené pivo". Záběry se natáčely v Restaurantu U orloje v Žatci.

Reportáž o zeleném pivu ze Žatce
22-03-2016

22. - 23. 3. 2016 (Út - St)
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal základní kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
18-03-2016

Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. se zúčastnili X. ročníku Jarní ceny českých sládků, který se konal 18. - 19. 3. 2016 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.

CHI se zúčastnil X. ročníku Jarní ceny českých sládků na Zvíkově
10-03-2016

Čt 10. 3. 2016
Pořádaly CHI a ČZU v Praze (TF, KZS)
Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Tradiční seminář k dotacím, ekonomice, rentabilitě a posklizňové úpravě chmele.

Ekonomicko-technologický seminář
10-03-2016
CHI vydal sborník z "Ekonomicko-technologického semináře"

CHI vydal sborník z "Ekonomicko-technologického semináře", který se uskutečnil 10. 3. 2016 na aule CHI.
Formát A4, 52 s., ISBN 978-80-86836-74-4.

CHI vydal sborník z "Ekonomicko-technologického semináře"
08-03-2016

Út 8. 3. 2016
Žatec, aula CHI, od 8:30 h
Garant: Ing. Josef Vostřel, CSc.

Tradiční seminář o ochraně chmele. Představení Metodiky ochrany chmele 2016.

Seminář "Ochrana chmele 2016" - Žatec
08-03-2016

Praha, ČZU

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil plenárního zasedání České akademie zemědělských věd, jejíž členy jsou někteří zaměstnanci Chmelařského institutu.

Jednání řídili předseda prof. Ing. V. Podrázský, CSc. a místopředseda RNDr. J. Nedělník, Ph.D. Pozvání na zasedání přijali ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. P. Adam, Ph.D., zástupci MŽP, parlamentu a senátu ČR.

Zasedání se zaobíralo aktuálními otázkami hospodaření s vodou v krajině, činnostmi ČAZV v uplynulém roce a oceněním významných členů bronzovými a stříbrnými medailemi. Ocenění předávali předseda ČAZV v přítomnosti doc. Ing. R. Váchy, PhD.

CHI na plenárním zasedání ČAZV
07-03-2016

II. stupeň - prodloužení

V pondělí 7. 3. 2016 jsme uspořádali DOPLŇKOVÉ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení u ÚKZÚZ).

CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
03-03-2016

Čt 3. 3. 2016
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře.
Představení "Metodiky ochrany chmele 2016".

Seminář "Ochrana chmele 2016 - Morava"
02-03-2016
CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2016"

Autoři Ing. Josef Vostřel, CSc. a Ing. Ivo Klapal vydali "Metodiku ochrany chmele" pro rok 2016. 55 s. ISBN 978-80-86836-77-5.

CHI vydal "Metodiku ochrany chmele 2016"
29-02-2016

Dne 29. 2. a 1. 3. 2016 navštívil CHI prof. Gerd Weber z Univerzity v Hohenheimu (SRN). Prodiskutována byla možnost spolupráce na evropském projektu, zabývajícím se monitoringem rozšíření a rezistence k Verticilliu.

Jednání se zúčastnili Ing. Josef Patzak, PhD., Ing. Petr Svoboda, CSc. a Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Návštěva prof. Gerda Webera z Univerzity v Hohenheimu v CHI
26-02-2016

Pá 26. 2. 2016
ČT1, ČT24, hlavní zpravodajská relace "Události"
Premiéra: 19:34 h

Michaela Poláková, redaktora veřejnoprávní České televize, zavítala do CHI, kde natočila reportáž o genobance chmele, šlechtění nových odrůd a minipivovárku. Ústavem ji provázel jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D

Reportáž je dostupná při kliknutí na odkaz.

CHI o chmelu v hlavní zpravodajské relaci "Události" na ČT1 a ČT24
25-02-2016

Čt 25. 2. 2016
Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Ježek, Ph.D.


Tradiční seminář k agrotechnice chmele. Tématy byly výživa, hnojení, závlahy, způsoby pěstování, chmelová sadba aj.

Seminář k agrotechnice chmele
24-02-2016
CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2016

CHI vydal sborník ze semináře "Seminář k agrotechnice chmele", který se uskutečnil 25. 2. 2016 na aule CHI.
Formát A4, 129 s., ISBN 978-80-86836-71-3.

CHI vydal sborník ze semináře k agrotechnice chmele 2016
23-02-2016

Út 23. 2. 2016
Staměřice, Motorest Moravanka
Garant: Ing. Ivo Klapal

Tradiční seminář k agrotechnice pro tršické chmelaře.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava"
16-02-2016

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení v roce 2016.

CHI podal v září 2015 několik projektů, kde vystupuje v roli hlavního řešitele či spoluřešitelů a byl úspěšný, NAZV podpoří celkem 3 projekty!

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV
12-02-2016

Slovinský Výzkumný ústav chmelařský a pivovarnický (IHPS) požádal Ing. Josefa Vostřela, CSc., vedoucího oddělení ochrany chmele, o přednášku k tématu registrace přípravků na ochranu rostlin. Dílčí téma k přípravkům přednesl také Ing. Josef Ježek, Ph.D.

53. kongres slovinských chmelařů se uskutečnil v lázních Laško.

CHI přednášel na kongresu slovinských chmelařů v Lašku
10-02-2016

Heineken Česká republika vydal 10. 2. 2016 tiskovou zprávu nazvanou "Pro velký úspěch podruhé. Krušovičtí sládci uvařili ležák Kazbek, chmelený jedinou odrůdou chmele a dochmelovaný za studena", ve které informují o jednodruhovém chmelení piva z naší odrůdy KAZBEK, zmínka je také o spolupráci s CHI.

V Krušovicích uvařili ležák chmelený pouze odrůdou KAZBEK
05-02-2016

Ministerstvo zemědělství vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2015", do které přispěli pracovníci CHI.

Archív zpráv MZe je dostupný při kliknutí na odkaz.

MZe vydalo "Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2015"
03-02-2016

1. - 6. 2. 2016 (Po - So)
České Budějovice, výstaviště

CHI se ve dnech 3. - 4. 2. 2016 zúčastnil "XXVI. Reprezentačních slavností piva", které se konaly v Českých Budějovicích.

Více o degustaci při kliknutí na odkaz.

CHI navštívil "Zlatou pivní pečeť 2016" v Českých Budějovicích
03-02-2016

3. - 4. 2. 2016
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
03-02-2016

3. - 4. 2. 2016
Žatec, aula CHI

CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

CHI uspořádal kurz odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
02-02-2016

II. stupeň - prodloužení

V úterý 2. 2. 2016 jsme uspořádali DOPLŇKOVÉ ŠKOLENÍ II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (prodloužení osvědčení u ÚKZÚZ).

CHI uspořádal doplňkové školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (II. stupeň)
28-01-2016
CHI na jednání expertní skupiny na ochranu chmele při MZe

Praha, Ministerstvo zemědělství

Ing. Josef Vostřel, CSc., Ing. Ivo Klapal a Ing. Josef Patzak, Ph.D. se zúčastnili na Ministerstvu zemědělství jednání expertní skupiny na ochranu chmele. Setkání odborníků je důležité pro vydání aktualizované "Metodiky ochrany chmele 2016".

27-01-2016

St 27. 1. 2016
Senohraby

Vystoupení CHI v dopoledním bloku (Ing. Josef Patzak, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Miroslav Brynda).

Pozvání na kongres přijal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Chmelařský kongres 2016
27-01-2016

Senohraby
Chmelařský kongres

Svaz pěstitelů chmele ČR představil 17. vydání "Chmelařské ročenky 2016", do které přispěli pracovníci CHI.

K zakoupení na sekretariátu Svazu.

Vyšla Chmelařská ročenka 2016
21-01-2016

Žatec, aula CHI
Garant: Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Představení výzkumného záměru a projektů řešených a navrhovaných CHI.

Zasedání vědecké rady CHI
13-01-2016

Jednatel CHI, Ing. Josef Patzak, Ph.D. se spolu s Miroslavem Bryndou a Pavlem Kozlovským zúčastnili vyhodnocení sklizně CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, které hodnotilo kvalitu nakupovaného chmele od svých dodavatelů za rok 2015.

CHI na vyhodnocení sklizně 2015 družstva CHMELAŘSTVÍ
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css