VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
08-04-2024
Reportáž TV OK plus Žatec o návštěvě ministra zemědělství v Žatci
04-04-2024
ÚKZÚZ: Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
LALOKONOSEC LIBEČKOVÝ

Lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici)

Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Čeleď: Nosatcovití (Curculionidae)

Příznaky napadení

Žír brouků na mladých výhonech chmele. Nakusují zejména vegetační vrcholy, do listů vykousávají nepravidelné otvory. Při chladném a větrném počasí zalézají do půdy a ožírají vrcholy rašících výhonů. Při silném výskytu brouků dochází k holožírům, při slabším napadení poškozují po řezu chmele rašící vegetační vrcholy.

Popis škůdce

Brouk je černý se žlutými chloupky (šupinkami). Je asi 10 až 15 mm dlouhý, zavalitý s krátkým tupým noscem. Tykadla má štíhlá, srostlé krovky jsou široce oválné a klenuté. Nohy má černé, lesklé, stehna tlustá, holeně na konci silně rozšířené.

Larvy jsou bílé až žlutobílé, beznohé, tlusté, prohnuté a dozadu zúžené. Mají malou hnědožlutou až hnědou hlavu, s dobře vyvinutými kusadly.

Význam škůdce

Při přemnožení způsobuje brouk lalokonosce libečkového holožíry. Méně nápadné, avšak závažnější škody způsobují larvy, které vyžírají na podzemních orgánech chmelových rostlin typické chodbičky nebo zřetelné mělké rýhy.

Živné rostliny

Vojtěška, jetel, chmel.

Vývojový cyklus

Lalokonosec Libečkový je široce polyfágní. V chmelařských oblastech však dává přednost chmelu, kde také probíhá celý jeho vývojový cyklus, který je dvou i tříletý. Na jaře vylézají brouci ze země a to postupně od konce března. Hromadný výlez lze pak sledovat při teplotách půdy kolem 13 až 150C.

Populaci brouků tvoří převážně samice. Škůdce se množí parthenogeneticky. Vajíčka samičky kladou koncem dubna a začátkem května mělce pod povrchem a nebo na povrchu půd a to v těsné blízkosti chmelových rostlin. Období snůšky trvá až dva měsíce. Za toto období samička naklade 200 – 600 vajíček.

Po dvou až třech týdnech se z vajíček líhnou larvy, které se během vývoje 7x svlékají a před kuklením dosahují délky kolem 13 mm. Kukly jsou žlutobílé a připomínají svým tvarem dospělého brouka. Nacházejí se v hloubce 30-60 cm a to blízkosti chmelových rostlin. Jejich vývoj trvá 20-30 dní.

V prvním roce přezimuje larva, v druhém roce pak brouci, kteří po ukončení přeměny koncem července a v srpnu nevylézají, ale zůstávají v půdě až do jara příštího roku.Larvy v nižších vývojových stadiích pokračují v žíru a přezimují ještě jeden rok. Kuklí se tak až v červenci následujícího roku. Vývoj tedy trvá dva až tři roky.

Indikace ošetření

Ošetření při výskytu 10 brouků na 100 chmelových rostlin.

Ochrana

Nepřímá
Přímá - chemická

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css