VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
08-04-2024
Reportáž TV OK plus Žatec o návštěvě ministra zemědělství v Žatci
04-04-2024
ÚKZÚZ: Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ŠEDAVKA LUČNÍ

Šedavka luční (Hydroecia micacea Esp.)

Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)

Příznaky napadení

Většinou již koncem dubna nacházíme nápadně zvadlé vegetační vrcholy chmelových rostlin, které jsou svěšeny dolů a nebo zaschlé. Révu lze velmi snadno vytrhnout z půdy. V její bazální části je vyhlodána chodbička vyplněná trusem a drtí, která v úrovni povrchu půdy vyústí malým okrouhlým otvorem.

Od června dospívající housenky již nenapadají další výhony chmele, ale stěhují se do podzemních částí rostlin, do babek a kořenů, kde vyhlodávají chodby, které jsou vyplněny hnědým trusem a drtí. Někdy bývají tyto podzemní části rostlin zcela zničeny. Napadení podzemních částí rostlin se většinou v daném roce neprojeví. Toto poškození se plně projeví až v příštím roce při řezu chmelových rostlin.

Chmelové rostliny bývají napadeny obvykle ohniskově nebo v okrajových řadách.

Popis škůdce

Škodí především housenky, které jsou drobné, asi 5-10 mm dlouhé a mají fialovočervené zabarvení.

Význam škůdce

Šedavka luční je příležitostným škůdcem chmele. V případě většího napadení mohou být podzemní části rostlin úplně zničeny a rostliny odumírají.

Živné rostliny

Housenky žijí nejčastěji na kořenech některých vlhkomilných rostlin (rákos, podběl, přeslička, šťovík,apod.), ale také v podzemních částech planého chmele. Dávají přednost pýru.

Vývojový cyklus

Přezimují vajíčka. Od poloviny dubna se líhnou housenky. Drobné, 2-3 mm dlouhé housenky se zavrtávají do podzemních částí různých hostitelských rostlin. Nejmladší housenky dávají přednost pýru.

Rychle rostoucí housenky posléze opouštějí pýr a napadají rašící výhony chmele, kde žijí 4 až 8 dní. Jakmile vrcholová část výhonu zaschne, housenka jej opouští a napadá další, dosud zdravý výhon, takže každá housenka tak zničí větší počet výhonů. Housenky se svlékají 4x. Dorůstající housenky se pak stěhují do babek a kořenů, které povrchově ožírají a vyhlodávají v nich chodby. Po ukončení vývoje opouští housenky začátkem června kořeny a kuklí se asi 7-15 cm pod povrchem půdy. Koncem července a během srpna se z kukel líhnou motýli.

Motýli létají jen v noci. Samička klade vajíčka na povrch zaplevelené půdy a to přímo ve chmelnicích nebo v jejich okolí. Jedna samička vyklade 90 až 170m vajíček.

Ochrana

Nepřímá - Základem je udržování chmelnic v dobrém agrotechnickém stavu, především bez plevelů a to včetně sloupových a okrajových řádků. Obzvlášť velkou péči je třeba věnovat napadeným chmelnicím v období kladení vajíček, tzn. od poloviny července do sklizně. Na nezaplevelenou půdu šedavka vajíčka neklade. Důležité je odstranění pýru, který je pro šedavku luční důležitou hostitelskou rostlinou.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css