AKTUALITY
16-11-2021
OZ-POR: Doplňující školení II. stupně
11-11-2021
VIII. ročník degustace piv pro ARIX a. s.
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ŠEDAVKA LUČNÍ

Šedavka luční (Hydroecia micacea Esp.)

Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)

Příznaky napadení

Většinou již koncem dubna nacházíme nápadně zvadlé vegetační vrcholy chmelových rostlin, které jsou svěšeny dolů a nebo zaschlé. Révu lze velmi snadno vytrhnout z půdy. V její bazální části je vyhlodána chodbička vyplněná trusem a drtí, která v úrovni povrchu půdy vyústí malým okrouhlým otvorem.

Od června dospívající housenky již nenapadají další výhony chmele, ale stěhují se do podzemních částí rostlin, do babek a kořenů, kde vyhlodávají chodby, které jsou vyplněny hnědým trusem a drtí. Někdy bývají tyto podzemní části rostlin zcela zničeny. Napadení podzemních částí rostlin se většinou v daném roce neprojeví. Toto poškození se plně projeví až v příštím roce při řezu chmelových rostlin.

Chmelové rostliny bývají napadeny obvykle ohniskově nebo v okrajových řadách.

Popis škůdce

Škodí především housenky, které jsou drobné, asi 5-10 mm dlouhé a mají fialovočervené zabarvení.

Význam škůdce

Šedavka luční je příležitostným škůdcem chmele. V případě většího napadení mohou být podzemní části rostlin úplně zničeny a rostliny odumírají.

Živné rostliny

Housenky žijí nejčastěji na kořenech některých vlhkomilných rostlin (rákos, podběl, přeslička, šťovík,apod.), ale také v podzemních částech planého chmele. Dávají přednost pýru.

Vývojový cyklus

Přezimují vajíčka. Od poloviny dubna se líhnou housenky. Drobné, 2-3 mm dlouhé housenky se zavrtávají do podzemních částí různých hostitelských rostlin. Nejmladší housenky dávají přednost pýru.

Rychle rostoucí housenky posléze opouštějí pýr a napadají rašící výhony chmele, kde žijí 4 až 8 dní. Jakmile vrcholová část výhonu zaschne, housenka jej opouští a napadá další, dosud zdravý výhon, takže každá housenka tak zničí větší počet výhonů. Housenky se svlékají 4x. Dorůstající housenky se pak stěhují do babek a kořenů, které povrchově ožírají a vyhlodávají v nich chodby. Po ukončení vývoje opouští housenky začátkem června kořeny a kuklí se asi 7-15 cm pod povrchem půdy. Koncem července a během srpna se z kukel líhnou motýli.

Motýli létají jen v noci. Samička klade vajíčka na povrch zaplevelené půdy a to přímo ve chmelnicích nebo v jejich okolí. Jedna samička vyklade 90 až 170m vajíček.

Ochrana

Nepřímá - Základem je udržování chmelnic v dobrém agrotechnickém stavu, především bez plevelů a to včetně sloupových a okrajových řádků. Obzvlášť velkou péči je třeba věnovat napadeným chmelnicím v období kladení vajíček, tzn. od poloviny července do sklizně. Na nezaplevelenou půdu šedavka vajíčka neklade. Důležité je odstranění pýru, který je pro šedavku luční důležitou hostitelskou rostlinou.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css