AKTUALITY
04-12-2020
ÚKZÚZ zveřejní oficiální výsledky sklizně chmele za rok 2020
02-12-2020
OZ-POR: CHI vypsal termín k prodloužení platnosti II. stupně
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
PŘEHLED AKTUALIT

Budoucí akce

27-01-2021

Svaz pěstitelů chmele ČR představí 22. vydání "Chmelařské ročenky 2021", do které přispěli pracovníci CHI na podzim 2020. Formát A6, barevná.

Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., ve spolupráci s VÚPS - servis a služby s.r.o., se Svazem pěstitelů chmele ČR a odborným časopisem Chmelařství.

K zakoupení bude na sekretariátu Svazu a u všech dobrých knihkupců.

Vyjde Chmelařská ročenka 2021
18-12-2020

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejní výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v Programu TREND (Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“).

CHI se neuchází o roli hlavního uchazeče nebo spoluřešitele, je s ním počítáno jako se subdodavatelem. Návrhy projektů do veřejné soutěže se uzavřely 24. 6. 2020.

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u TA ČR
09-12-2020

St 9. 12. 2020 (předpoklad)

MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydá publikaci "Czech Hops / Český chmel 2020", do které také přispěl CHI.

MZe vydá publikaci "Czech Hops / Český chmel 2020"
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css