AKTUALITY
30-09-2021
Dny českého piva
30-09-2021
OZ-POR: kurzy a doškolení
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
KURZY OZ PRO POR - POSTŘIKY

Doporučujeme - komentář ÚKZÚZ ke kurzům a školením OZ-POR v době nouzového stavu

Informaci podává Ing. Jaroslava Engelová (ÚKZÚZ)

Záznam z online Ovocnářské konference (16. 3. 2021) na TV ZEMĚDĚLEC.

Přehrát zde: https://tvzemedelec.cz/ovocnarska-konference/
- nastavte si STOPÁŽ od 1:48 h záznamu
- vystoupení 1:48 - 2:08 h
- a poslouchejte pozorně :-)

ÚKZÚZ - tisková zpráva (12. 4. 2021)

Ministerstvo zdravotnictví

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Covid Portál > Balíčky pro rozvolňování

[V Žatci 6. 8. 2021]

I. stupeň - základní kurz - původní 23. - 24. 3. 2021

- školení v tomto termínu neproběhlo (nouzový stav do 11. 4. 2021)
- náhradní termín 16. - 17. 6. 2021
- info o náhradním termínu rozesláno hromadným mailem 27. 5. 2021
- epidemiologické požadavky ke vstupu rozeslány hromadným mailem 10. 6. 2021
- naplánován další náhradní termín na 5. - 6. 10. 2021, vyčkejte na hromadný mail

I. stupeň - základní kurz - termín 5. - 6. 10. 2021

- vyhlášen nový termín
- pozvánka, přihláška níže

II. stupeň - základní kurz - původní termín 23. - 24. 3. 2021

- školení v tomto termínu neproběhlo (nouzový stav do 11. 4. 2021)
- náhradní termín 16. - 17. 6. 2021
- přihlášeným rozeslán hromadný mail 22. 3. 2021
- info o náhradním termínu rozesláno hromadným mailem 26. 5. 2021
- epidemiologické požadavky ke vstupu rozeslány hromadným mailem 10. 6. 2021
- naplánován další náhradní termín na 5. - 6. 10. 2021, vyčkejte na hromadný mail

II. stupeň - základní kurz - termín 5. - 6. 10. 2021

- vyhlášen nový termín
- pozvánka, přihláška níže

I. stupeň - doškolení - termín 18. 2. 2021

- přihlášky viz níže
- školení v tomto termínu neproběhlo (nouzový stav do 11. 4. 2021)
- dne 15. 2. 2021 přihlášeným zaslán první informační mail
- dne 22. 3. 2021 přihlášeným zaslán druhý informační mail
- dne 26. 5. 2021 přihlášeným zaslán třetí informační mail
- dne 29. 6. 2021 přihlášeným zaslán čtvrtý informační mail
- náhradní termín 23. 9., nebo 29. - 30. 9., připravujeme rozřazení do skupin, vyčkejte na hromadný e-mail

I. stupeň - doškolení - předběžný termín říjen 2021

- další termín zatím nevypsán, neboť napřed musíme proškolit cca 300 osob z doby koronaviru

II. stupeň - doškolení - původní termín 2. 12. 2020

- doškolení v tomto termínu neproběhlo (nouzový stav do 11. 4. 2021)
- dne 25. 11. 2020 přihlášeným zaslán první informační mail
- dne 4. 1. 2021 rozeslán druhý informační mail
- dne 15. 2. 2021 rozeslán třetí informační mail
- dne 1. 3. 2021 rozeslán čtvrtý informační mail
- dne 1. 4. 2021 rozeslán pátý informační mail
- dne 25. 5. 2021 rozeslán šestý informační mail
- dne 29. 6. 2021 rozeslán sedmý informační mail
- náhradní termín 21. nebo 22. 9. 2021, připravujeme rozřazení do skupin, vyčkejte na hromadný e-mail

II. stupeň - doškolení - termín 22. 9. 2021

- vyhlášen nový termín
- pozvánka, přihláška níže

III. stupeň - doškolení - původní termín 18. 11. 2020

- školení neproběhlo - nouzový stav do 11. 4. 2021
- info o náhradním termínu účastníkům rozesláno 25. 5. 2021
- další náhradní termín plánován na září 2021

Případné dotazy směřujte na garanta kurzů a školení za CHI:

Ing. Josef Vostřel, CSc.
vedoucí oddělení ochrany chmele
tel. (kancelář): 415 732 122
tel. (gsm): 724 302 255
e-mail:

Pořádání základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

V Žatci 6. 11. 2012
[aktualizace 6. 8. 2021]

Změna zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přinesla s účinností od 1. 7. 2012 rozdělení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin do třech stupňů.

Dne 1. 12. 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 299/2017 Sb., o rostlinolékařské péči ..., která v § 86 upravila odbornou způsobilost.

Zdroj: www.youtube.com, uživatel: Zbyněk Škodáček, publikováno 2013-04-08.

Chmelařský institut s. r. o. na nastalou situaci v r. 2012 zareagoval a podal na Ministerstvo zemědělství žádost k získání pověření vzdělávacího zařízení k pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství žádosti dne 26. 10. 2012 vyhovělo. Dne 23. 9. 2016 jsme získali pověření na další 4 roky do září 2020. Další akreditace je platná do září 2024.

Chmelařský institut s. r. o. nabízí získání certifikátu nejen chmelařským podnikům.

Pověření

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Školitelé

CHI zabezpečuje školení vlastními pracovníky - držiteli osvědčení III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin:

Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Markéta Trefilová
Miroslav Brynda
Ing. Josef Ježek, Ph.D.


Povinné školení pracovnicemi Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje zabezpečuje:

Ing. Hana Höferová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Územního pracoviště KHS v Lounech

nebo

MVDr. Markéta Smudková.

Kurzy, školení - druhy, termíny

  
I. stupeň
(např. obsluha postřikovačů a rosičů, kterým práci zadává nadřízený, tzn. držitel osvědčení II. stupně)
- PLATNOST: 3 roky

  
Základní kurz pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (12 hodin)

Další termín: 5. - 6. října 2021

Cena: 1.000 Kč s DPH

Pozvánka, přihláška

I. stupeň - základní kurz - POZVÁNKA

I. stupeň - základní kurz - PŘIHLÁŠKA

  
I. stupeň - prodloužení

- prodloužení PLATNOSTI na 3 roky

- lze se přihlásit i po skončení platnosti stávajícího osvědčení !!!

- prodloužení (§ 1a vyhlášky č. 17/2018 Sb.) pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně:
a) 41 - 51 - H/01 Zemědělec – farmář,
b) 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a
c) 41 - 52 - H/01 Zahradník.

  
Doplňující školení pro získání osvědčení I. STUPNĚ odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (8 hodin)

Předpoklad konec října 2021

Cena: 800 Kč s DPH

Příjem přihlášek pozastaven. Nejprve musíme proškolit cca 300 osob přihlášených k datu 18. února 2021.

Pozvánka, přihláška

[zde bude pověšeno ke stažení]

  
II. stupeň
(např. agronomové nebo zemědělci bez zaměstnanců).

  
Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti II. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování kurzu (15 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- PLATNOST 5 let.

Další termín: 5. - 6. října 2021

Cena: 1.500 Kč s DPH

Pozvánka, přihláška

II. stupeň - základní kurz - POZVÁNKA

II. stupeň - základní kurz - PŘIHLÁŠKA

  
II. stupeň - prodloužení

- pro současné držitele osvědčení II. stupně

- prodloužení (§ 1a vyhlášky č. 17/2018 Sb.) pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské magisterské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně:
a) 41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,
b) 41 - 41 - M/01 Agropodnikání,
c) 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,
d) 41 - 44 - M/01 Zahradnictví,
e) 41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby a
f) vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.

Vyhláška č. 17/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

  
Potvrzení o absolvování doplňujícího školení odborné způsobilosti II. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti II. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- lze se přihlásit nejdříve 1 rok před vypršením platnosti stávajícího osvědčení,

- absolvování školení (8 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje podání žádosti o vydání nového osvědčení, např. u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- prodloužení PLATNOSTI na 5 let.

Další termín: středa 22. září 2021

Cena: 800 Kč s DPH

Pozvánka, přihláška

II. stupeň - doplňující školení - POZVÁNKA

II. stupeň - doplňující školení - PŘIHLÁŠKA

Nouzový stav v ČR - prohlášení ÚKZÚZ

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření v ČR (ÚKZÚZ, 6. 1. 2021)

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (1. 2. 2021)
- ke stažení na stránkách ÚKZÚZ
- pošlete, až Vám potvrdíme přihlášku na doplňující školení II. stupně
- týká se nám nově zaslaných přihlášek od 22. 2. 2021
- pak do poznámky připište, že jste přihlášeni na doškolení dne 2. 12. 2020 nebo po 6. 8. 2021 na termín 22. 9. 2021
- zašlete na adresu (ÚKZÚZ - Žatec, Ing. Štrymplová Šťastná): e-mail: ; tel.: 737 212 290

(Registr držitelů osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. a III. stupně, kterým bylo vydáno osvědčení po 1. 1. 2013)

  
III. stupeň
(distributoři přípravků na ochranu rostlin; poskytování poradenství v ochraně rostlin)

  
Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- absolvování kurzu u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná a ústní zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- PLATNOST 5 let.

Zájemci o III. stupeň kontaktujte garanta.

  
III. stupeň - prodloužení

  
Potvrzení o absolvování doplňujícího školení odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně (prodloužení III. stupně) u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)

- lze se přihlásit nejdříve 1 rok před vypršením platnosti stávajícího osvědčení,

- absolvování školení (8 hodin) u nás v pověřeném školícím středisku,

- následuje písemná zkouška u ÚKZÚZ - ZI - OBO Žatec,

- PLATNOST na 5 let.

Původní termín: středa 18. listopadu 2020
Cena: 800 Kč s DPH

Náhradní termín: úterý 22. června 2021

Další náhradní termín: září 2021

Pozvánka, přihláška

[zde bude pověšeno ke stažení]

Přihlášky

Přihlášky, prosím, zasílejte na elektronickou adresu:

Bližší informace podá:

Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
garant kurzů a školení OZ-POR
vedoucí oddělení ochrany chmele

Tel. (kancelář): 415 732 122
GSM: 724 302 255
E-mail:

V kurzech a školeních za CHI dále přednášejí:

Miroslav BRYNDA
školitel OZ-POR
oddělení agrotechniky chmele


Ing. Josef JEŽEK, Ph.D.
školitel OZ-POR
vedoucí oddělení agrotechniky chmele


Ing. Markéta TREFILOVÁ
školitelka OZ-POR
garant "odborného školitele" podle § 85 odst. (1) zákona č. 326/2004 Sb.
výzkumník na oddělení ochrany chmele

Termíny konání kurzů a školení v celé ČR naleznete zde.

Další školící pracoviště je v Rakovníku
(kontaktní osoba: Ing. Gregorová, tel.: 313 251 013).

Příručka doporučovaná Českou společností rostlinolékařskou, z.s.

Lze zakoupit také zde.

ÚZEI - odborný videoprogram

CLP – klasifikace, označování a balení

Příručka Ministerstva zemědělství

Doplňkové informace ke stažení:

SRS - Rizika nepovolených přípravků na ochranu rostlin a padělků
(publikováno 14. 6. 2012)

SRS - Zásady ochrany vod a necílových organismů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
(publikováno 5. 1. 2011)

SRS - Bezpečené nakládání se zbytky přípravků na ochranu rostlin po jejich aplikaci
(publikováno 4. 1. 2011)

SRS - Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů
(publikováno 17. 3. 2008)

SRS - Zásady používání aplikační techniky
(publikováno 31. 8. 2007)

SRS - Čištění aplikační techniky
(publikováno 18. 5. 2007)

Proběhlo:

Rok 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (23. 9. 2021)
- původní termín 18. 2. 2021

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 9. 2021)
- původní termín 2. 12. 2020

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (21. 9. 2021)
- původní termín 2. 12. 2020

Náhradní termín doplňujícího školení odborné způsobilosti III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (22. 6. 2021)
- původní termín 18. 11. 2021

Náhradní termín základního kurzu odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (16. - 17. 6. 2021)
- původní termín 23. - 24. 3. 2021

Náhradní termín základního kurzu odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (16. - 17. 6. 2021)
- původní termín 23. - 24. 3. 2021

Rok 2020

Doplňující školení 11. 2. 2020 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 11. 2. 2020 (I. stupeň - prodloužení)

Rok 2019

Základní kurz v termínu 10. - 11. 12. 2019 (II. stupeň)

Základní kurz v termínu 10. - 11. 12. 2019 (I. stupeň)

Doplňující školení 3. 12. 2019 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 3. 12. 2019 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 3. 12. 2019 (I. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 19. 2. 2019 (II. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 19. 2. 2019 (I. stupeň - prodloužení)

Rok 2018

Doplňující školení 21. 11. 2018 (I. stupeň - prodloužení)

Školení v termínu 20. - 21. 3. 2018 (III. stupeň)

Doplňující školení 7. 3. 2018 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňující školení 25. 1. 2018 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2017

Doplňkové školení 13. 4. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Doplňkové školení 9. 2. 2017 (III. stupeň - prodloužení)

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css