AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
03-08-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
22-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 7/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice

Chmelařský výzkum a jeho poslání

Chmelařský výzkum má v českém chmelařství mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy byla v Deštnici založena zemědělská výzkumná stanice, která byla specializována na chmelařskou problematiku. Bylo to především šlechtění chmele, ale výzkum se rovněž významně uplatnil v oblasti ochrany chmele. V oblasti pěstitelských technologií se výzkum zasloužil o přestavbu na širokosponné výsadby, o uplatnění progresívních způsobů obdělávání chmelnic, o rozvoj mechanizace, sklizňové techniky a posklizňového zpracování. Mimořádná pozornost výzkumu je orientována na kvalitativní parametry českého chmele a jeho využití v pivovarnictví.

Chmelařský institut s. r. o. vznikl 1. října 1992 zápisem do obchodního rejstříku a je pokračovatelem vědecko-výzkumných aktivit tehdejšího Výzkumného a šlechtitelského ústavu chmelařského v Žatci.

Výzkumná činnost

Chmelařský institut s. r. o. se zabývá komplexní vědeckovýzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provádí novošlechtění, udržovací šlechtění a množení českých odrůd chmele. Testování odrůd probíhá v pokusném minipivovárku. Řeší ekologizaci výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochranu a kvalitu chmele. Aktivity zahrnují poradenskou a školící činnost pro podnikatele v oblasti chmelařství. Chmelařský institut s. r. o. pro realizaci výše zmíněných činností, zejména polního pokusnictví, disponuje účelovým hospodářstvím, které se nachází ve Stekníku u Žatce a detašovaným pracovištěm v Tršicích u Olomouce.

Chmelařský institut s. r. o. se z organizačního hlediska člení na vědecko-výzkumnou základnu v Žatci, účelové hospodářství na Stekníku a detašované pracoviště v Tršicích u Olomouce.

Vědecko-výzkumná základna chmele v Žatci zahrnuje oddělení:

  
Šlechtění chmele
  
Chemie chmele
  
Biotechnologie
  
Ochrana chmele
  
Agrotechnika chmele

Chmelařský institut s. r. o. je soukromou výzkumnou organizací podporovanou Ministerstvem zemědělství.

CHI jako vynikající výzkumná organizace v pětiletém hodnocení resortních organizací dle metodiky Úřadu vlády ČR (14. 3. 2023)

Obchodní aktivity

Chmelařský institut s. r. o. se kromě komplexního výzkumu a vývoje, jež tvoří hlavní náplň činnosti podniku, zabývá i obchodní činností. Mezi nejvýznamnější obchodní aktivity patří:

  
Výroba a prodej chmelové sadby
  
Výroba a prodej chmele
  
Výroba a prodej bio-chmele (chmele z přechodného období)
  
Výroba a prodej produktů z rostlinné výroby (zejména obilovin)

Služby

Chmelařský institut s. r. o. poskytuje v rámci svých aktivit následující služby:

  
Rozbory chmele (stanovení KH, HPLC, příměsí, ...)
  
Poradenství při pěstování chmele
  
Školení odborné způsobilosti I. a II. a III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  
Školení strojníků česacích strojů a sušáren
  
Ověřování receptur várek piv ve 2 technologiích (varna - spilka - sklep nebo CKT)
  
Testování nových účinných látek pesticidů v ochraně rostlin ("registrační pokusy")
  
Testování účinnosti hnojiv a pomocných látek
  
Pořádání degustační soutěže "Žatecká dočesná - degustace piv" jako doprovodný program slavnostní chmele - Dočesné - v Žatci.
  
Pronájem auly, degustačních a konferenčních místností

Dozorčí rada

Svaz pěstitelů chmele České republiky je stoprocentním majitelem Chmelařského institutu s.r.o. a pro jeho kontrolu zvolil následující členy dozorčí rady:

Ing. Václav Burger (předseda)LUPOFYT s.r.o., Chrášťany
Ing. Aleš MašanskýLoužek s.r.o.
Lenka HarantováChmel Polepská blata, s.r.o.
Ing. Ivo KlapalChmelařský institut s.r.o. - Tršicko
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.Chmelařský institut s.r.o., emeritní jednatel

Pro Chmelařský institut s. r. o. vyrobila TV OK plus Žatec.
Zdroj: www.youtube.com, uživatel: www.televizezatec.cz, publikováno 2017-04-05.

Pro Chmelařský institut s. r. o. vyrobila TV OK plus Žatec.
Zdroj: www.youtube.com, uživatel: www.televizezatec.cz, publikováno 2016-11-07.

Členství v organizacích

Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v České republice, spolek
Mostecká 2580, 438 01 Žatec, IČ: 629 41 437

Moravský chmelařský spolek, Tršice 75, 783 57 Tršice, IČ: 229 07 335

Spolek vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s.
IČ: 061 69 953

Mezinárodní aktivity

V zahraničí se nejvíce chmelařskému výzkumu věnují v:

- SRN, Hüll u Wolnzachu,Hopfenforschungszentrum
- Slovinsku, Žalec, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

- USA, Hubbard (Oregon) Hop Research Council

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css