AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
CHI A VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VAVAI U NAZV

CHI a výsledky veřejné soutěže VaVaI u NAZV

Po 27. 11. 2017
Praha, Ministerstvo zemědělství, Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zveřejnila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), kterou vyhlásila v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení v roce 2018.

CHI se v červnu 2017 zúčastnil této veřejné soutěže, ucházel se o 5 projektů.

Vzhledem k nízké alokaci prostředků na zemědělský výzkum při NAZV nepostoupil žádný z projektů k financování.

Vyhlášení výsledků

Návrhy projektů u NAZV

Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví
prostřednictvím pokročilých postupů a technologií


QK1810036 Ozdravování odrůd ovocných dřevin, révy vinné a chmele pro systém certifikace (1/2018 – 12/2021)
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., SEVA – FLORA s. r. o., Václav Eichler, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.


QK1810245 Nové možnosti ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR (1/2018 – 12/2021)
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Vostřel, CSc.
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV


QK1810246 Udržení produkčních schopností a kvality chmele pomocí inovovaných technologií zpracování půdy (1/2018 – 12/2021)
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Spoluřešitelé: Agrio s. r. o., ČZU v Praze, Chmelařský institut s. r. o., CHOVSERVIS a. s.


QK1810298 Vliv agrotechniky, povětrnostních podmínek a posklizňového zpracování na rezidua pesticidů ve chmelu (1/2018 – 12/2021)
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Hlavní řešitel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec
Spoluřešitelé: pěstitel chmele Jaroslav Šůma, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.


Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru

QK1820051 Monitoring hospodářsky významných virů zelenin, ovocných dřevin, révy vinné a chmele pěstovaných v České republice (1/2018 – 12/2020)
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css