AKTUALITY
22-06-2023
Doplňující školení odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13-06-2023
Školení strojníků česaček a sušáren
09-06-2023
Festival minipivovarů na Pražském hradě
26-05-2023
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2023
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2023

Rok 2023

[aktualizace k 30. 4. 2023]

Přehled vybraných výsledků pro RIV

JimpJostNmetSMWOSUMA
301511222

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

MISHRA, Ajay Kumar, Tomáš KOCÁBEK, Vishnu Sukumari NATH, Ahamed KHAN, Jaroslav MATOUŠEK, Khaled M. HAZZOURI, Naganeeswaran SUDALAIMUTHUASARI, Karel KROFTA, Jutta LUDWIG-MÜLLER and Khaled M. A. AMIRI. The multifaceted roles of R2R3 transcription factor HlMYB7 in the regulation of flavonoid and bitter acids biosynthesis, development and biotic stress tolerance in hop (Humulus lupulus L.). Plant Physiology and Biochemistry. 2023, 197(April), 107636, 14 pages. ISSN 0981-9428. DOI: 10.1016/j.plaphy.2023.03.013

MIKYŠKA, Alexandr, Karel KROFTA, Gabriela FRITSCHOVÁ, Klára BELEŠOVÁ, František KROUPA and Jana TICHÁ. Alpha acids content in Czech hops from harvest of 2022 - forecasts, reality, trends. Kvasný průmysl. 2023, 69(1), 692-699. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2023.69.692

NESVADBA, Vladimír, Lenka STRAKOVÁ, Gabriela FRITSCHOVÁ, Jana OLŠOVSKÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ and Sabina TRNKOVÁ. Evaluation of variability of the content of alpha and beta acids in Czech bittering hop varieties (Humulus lupulus L.) Kvasný průmysl. 2023, 69(2), 719-725. E-ISSN 2570-8619. DOI: 10.18832/kp2023.69.719

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodrud – odrůda

Fuzit – užitný vzor

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta TREFILOVÁ. Metodika ochrany chmele 2023 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o., 2023, 78 s. ISBN 978-80-86836-61-4.

Metodika ochrany chmele 2023 (*.pdf; 2,4 MB)

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S - specializovaná veřejná databáze

V - výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A - audiovizuální tvorba

E - uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M - uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s.r.o., 3. 2. 2023.

Seminář ochrana chmele - Morava. Pořadatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, Pivovar Tvarg, 28. 2. 2023.

Seminář ochrana chmele 2023. Pořadatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s.r.o., 2. 3. 2023.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, Pivovar Tvarg, 7. 3. 2023.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s.r.o., 30. 3. 2023.

W - uspořádání workshopu

Workshop k sušení chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s.r.o. a sklizňové středisko v Libočanech firmy Benediktinská hospodářská správa Břevnov s.r.o., 8. 3. 2023.

O - ostatní výsledky

Články v časopisu „Chmelařství“

KROFTA, Karel, Gabriela FRITSCHOVÁ, Ivo KLAPAL, František KROUPA a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2022. Chmelařství. 2023, 96(1-3), 6-11. ISSN 0373-403X.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Variabilita výkonnostních parametrů u vybraných českých, anglických a slovinských odrůd chmele. Chmelařství. 2023, 96(1-3), 12-14. ISSN 0373-403X.

VYSOUDIL, Jan, Josef JEŽEK, Soňa HOLKOVÁ a Milan PROCHÁZKA. Vliv pomocné půdní látky NUTRIGEO L na rychlost rozkladu organické hmoty v půdě metodou testu čajových sáčků na chmelnici v Chrášťanech u Rakovníka v r. 2022. Chmelařství. 2023, 96(1-3), 14-17. ISSN 0373-403X.

Články v publikaci „Chmelařská ročenka 2022“

PATZAK, Josef. Zpráva Unie obchodníků a zpracovatelů chmele za rok 2022. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 84-86. ISBN 978-80-86576-98-5.

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2022. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 89-134. ISBN 978-80-86576-98-5.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s.r.o. v roce 2022. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 135-180. ISBN 978-80-86576-98-5.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2021/2022 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 181-195. ISBN 978-80-86576-98-5.

KŘIVSKÁ, Renata a Josef JEŽEK.. Hodnocení agrometeorologického roku 2021/2022 v Liběšicích u Úštěka. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 196-211. ISBN 978-80-86576-98-5.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2021/2022 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 212-224. ISBN 978-80-86576-98-5.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Sabina TRNKOVÁ. Genetické zdroje chmele. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 225-231. ISBN 978-80-86576-98-5.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění chmele. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 232-247. ISBN 978-80-86576-98-5.

FRITSCHOVÁ, Gabriela a Josef JEŽEK. Chmelařský institut na vědecko-technické komisi IHGC ve Španělsku. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 360-366. ISBN 978-80-86576-98-5.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2022. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 374-397. ISBN 978-80-86576-98-5.

VOSTŘEL, Josef. Možnosti využití bio-fungicidu Polyversum a rostlinného fungicidu Rock Effect New v ochraně chmele proti peronospoře chmelové. In: Chmelařská ročenka 2023. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2023, s. 398-407. ISBN 978-80-86576-98-5.

Články v publikaci „Czech Hops / Český chmel 2023“

[vychází v předvečer konání mezinárodního nápojového veletrhu BRAUBEVIALE v Norimberku (28. - 30. 11. 2023]

Ostatní příspěvky

DREKSLER, Jiří, Václav BRANT, Václav EMINGER, Pavel PROCHÁZKA, Milan KROULÍK, Karel KROFTA a Jiří KUNTE. Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů. Agromanuál. 2023, 18(1), 122-124. ISSN 1801-7673.

JEŽEK, Josef. Nové možnosti agrotechniky chmele. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2023, XXXI(16), 18, 20. Vyšlo 17. 4. 2023. ISSN 1211-3816.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 6. 4. 2023 [online]. Žatec: Chmelařský institut s.r.o. 2023. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011)

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css