AKTUALITY
02-05-2024
ÚKZÚZ zveřejní sklizňové plochy chmele k 30. 4. 2024
25-04-2024
Odborná způsobilost - kurzy a školení
22-04-2024
Česká pivní vize 2024 - VIII. kategorie - uzávěrka přihlášek do I. kola
08-04-2024
Reportáž TV OK plus Žatec o návštěvě ministra zemědělství v Žatci
04-04-2024
ÚKZÚZ: Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2016 (90 CITACÍ, 3 METODIKY, 5 PUBLIKACÍ)

Rok 2016

[aktualizováno k 3. 3. 2018]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

J - recenzovaný odborný článek

Jimp

MATOUŠEK, Jaroslav, Tomáš KOCÁBEK, Josef PATZAK, Jindřich BŘÍZA, Kristýna SIGLOVÁ, Ajay Kumar MISHRA, Ganesh Selvaraj DURAISAMY, Anna TÝCOVÁ, Eiichiro ONO and Karel KROFTA. The "putative" role of transcription factors from HlWRKY family in the regulation of the final steps of prenylflavonid and bitter acids biosynthesis in hop (Humulus lupulus L.). Plant Molecular Biology, 2016, 92(3), 263-277. DOI: 10.1007/s11103-016-0510-7.

JSC

Jneimp

Jrec

VOSTŘEL, Josef. Využití dravého roztoče Typhlodromus pyri Scheuten v integrované ochraně chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch). Rostlinolékař. 2016, 27(2), 24-27. ISSN 1211-3565.

NESVADBA, Vladimír. Tvorba nových odrůd chmele zakrslého typu / Breeding Process Aimed at Dwarf Hops. Kvasný průmysl. 2016, 62(6), 166-172. ISSN 0023-5830. Dostupné z: http://doi.org/10.18832/kp2016022

OLŠOVSKÁ, Jana, Karel KROFTA, Vladimíra JANDOVSKÁ, Josef PATZAK a Karel ŠTĚRBA. Metody pro ověřování autenticity odrůd chmele – účinný nástroj proti falzifikaci / Methods for verifying the authenticity of hops – an effective tool against falsification. Kvasný průmysl. 2016, 62(10), 294-305. ISSN 0023-5830. Dostupné z: https://doi.org/10.18832/kp2016030

SUMÍKOVÁ, Taťána, Martin ŽABKA, Petr SVOBODA a Josef HÝSEK. Multiplex PCR pro rozlišení Mortierella elongata od původce kořenové a krčkové hniloby chmele Phytophthora citricola. Úroda. 2016, 64(12), vědecká příloha časopisu, 289-292. ISSN 0139-6013.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – článek ve sborníku

P – patent

CHMELAŘSTVÍ, DRUŽSTVO ŽATEC, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Dopravní vůz chmelového produktu [patent]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK, Milan MARŠÍČEK, Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK a Ivo HONZÍK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 306 086. 2016-07-27. Přihl.: 2015-12-21.

Zpolop – poloprovoz

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce genotypu chmele 5030 [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2016.

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce genotypu chmele 5044 [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2016.

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce genotypu chmele 5045 [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2016.

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce genotypu chmele 5164 [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2016.

Ztech – ověřená technologie

VOSTŘEL, Josef, Josef JEŽEK, Ivo KLAPAL a Jaroslav POKORNÝ. Ověřená technologie pěstování chmele v ekologickém zemědělství [ověřená technologie]. Smlouva o uplatnění ověřené technologie FR-TI3/376 mezi Chmelařským institutem s. r. o. a Zemědělským družstvem Podlesí ROČOV, 23. 11. 2016.

POKORNÝ, Jaroslav, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK a Ivo HONZÍK. Pěstování chmele na nízké chmelnicové konstrukci [ověřená technologie]. Čestné prohlášení o uplatnění ověřené technologie TA03021046 u příjemce účelové podpory (Chmelařský institut s. r. o.), listopad 2016.

Zodru – odrůda

Fuzit – užitný vzor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Mechanický ořezávač chmele pro nízké konstrukce [užitný vzor]. Vynálezci: David HOFMANN, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Josef JEŽEK a Jaroslav POKORNÝ. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 29 797. 2016-09-20. Přihl.: 2015-11-03.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

CHMELAŘSTVÍ, DRUŽSTVO ŽATEC, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Dopravní vůz chmelového produktu [funkční vzorek]. PODSEDNÍK, Jan, Milan MARŠÍČEK, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Josef JEŽEK a Jaroslav POKORNÝ. Interní kód produktu: DVCHP – 16. Technické parametry výsledku: Dvounápravový podvozek, děrované výklopné čelo, lamely a stěrka posuvného dna z polyvinylchloridu. Dostupný v podniku CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Listopad 2016.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele 5030 pro vysoké konstrukce [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML31444, kód odrůdy 5098928, předběžné označení 5030, název odrůdy 5030, číslo žádosti P10246. Podání žádosti 2016-12-15. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouVF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele 5044 pro vysoké konstrukce [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML31445, kód odrůdy 5098929, předběžné označení 5044, název odrůdy 5044, číslo žádosti P10247. Podání žádosti 2016-12-15. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouVF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele 5045 pro vysoké konstrukce [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML31446, kód odrůdy 5098930, předběžné označení 5045, název odrůdy 5045, číslo žádosti P10248. Podání žádosti 2016-12-15. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouVF.do

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele 5164 pro vysoké konstrukce [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML31447, kód odrůdy 5098931, předběžné označení 5164, název odrůdy 5164, číslo žádosti P10249. Podání žádosti 2016-12-15. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouVF.do

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy

Nmet – certifikovaná metodika

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Metodika ochrany chmele 2016 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2016, 55 s. ISBN 978-80-86836-77-5.

Metodika ke stažení (*.pdf; 2,7 MB)

POKORNÝ, Jaroslav, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK a Ivo HONZÍK. Výstavba, zakládání porostů a agrotechnika chmele pěstovaného v nízké konstrukci [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2016, 72 s. ISBN 978-80-86836-80-5.

Metodika ke stažení (*.pdf; 3,7 MB)

POKORNÝ, Jaroslav, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Jan PODSEDNÍK a Milan MARŠÍČEK. Sklizeň a separace chmele z nízkých konstrukcí [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2016, 76 s. ISBN 978-80-86836-83-6.

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

A – audiovizuální tvorba

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a SVAZ PĚSTITELŮ CHMELE ČR. Promo video o odrůdách chmele a pěstování chmele v ČR [online]. JEŽEK, Josef [garant]. Pro veletrh BrauBeviale 2016, Norimberk (SRN), 8. – 10. 11. 2016. Stopáž: 9 min 45 s, anglická verze. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=bqghsNplBE0 [cit. 2016-11-07].

E – uspořádání výstavy

M – uspořádání konference

Agrotechnika, výživa a ochrana chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 23. 2. 2016.

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 25. 2. 2016.

Seminář ochrany chmele pro Tršicko. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 3. 3. 2016.

Ochrana chmele v roce 2016. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 8. 3. 2016.

Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Česká zemědělská univerzita v Praze. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 10. 3. 2016.

Uplatnění českých odrůd v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 28. 4. 2016.

Pracovní setkání chmelařských specialistů chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Velká Bystřice, zasedací místnost Agrospolu Velká Bystřice s. r. o., 1. 6. 2016.

W – uspořádání workshopu

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 11. 8. 2016.

Workshop k instalaci inovované česací linky PT-1500. Pořadatel: CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, Chmelařský institut s. r. o. a ČZU v Praze ve spolupráci se ZOS Liběšovice s. r. o. Místo konání: Siřem, 6. 9. 2016.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (IV. ročník). Pořadatelé: ARIX a. s., Praha a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 8. 9. 2016.

Bonitace perspektivních genotypů chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 2.-3. 11. 2016.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2015“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2015“; „6. Pěstování chmele na nízkých konstrukcích“; „7. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „8. Šlechtění chmele“ a „9. Ekologické pěstování chmele“. In: V. Kozderová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO – prosinec 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 31-45. ISBN 978-80-7434-342-1.

Články v časopisu Chmelařství

JEŽEK, Josef. Na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně se propagoval český slad, chmel a pivo. Chmelařství. 2016, 89(1-2), 1-5. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Jana ŠNIDLOVÁ, Miroslav BRYNDA a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2015. Chmelařství. 2016, 89(1-2), 5-12. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Michal KOVAŘÍK. Svaz pěstitelů chmele na nápojovém veletrhu BrauBeviale 2015 se záštitou ministra zemědělství. Chmelařství. 2016, 89(1-2), 13-15. ISSN 0373-403X.

MALÍŘOVÁ, Ivana. V roce 2015 oslavil český chmelařský výzkum 90 let od svého založení. Chmelařství. 2016, 89(1-2), 19-20. ISSN 0373-403X.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2014/2015 – zhodnocení průběhu počasí v Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2016, 89(3), 22-25. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Jednala vědecká rada Chmelařského institutu s. r. o.. Chmelařství. 2016, 89(3), 32-35. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Ekologické pěstování chmele prezentováno na mezinárodní konferenci ICOAS 2015 v Bratislavě. Chmelařství. 2016, 89(3), 36. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. 53. Kongres slovinských chmelařů v Lašku. Chmelařství. 2016, 89(3), 36-39. ISSN 0373-403X.

BRANT, Václav, Milan KROULÍK, Karel KROFTA, Petr ZÁBRANSKÝ, Pavel PROCHÁZKA, Jaroslav POKORNÝ a Jan CHYBA. Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. Chmelařství. 2016, 89(4), 42-46. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Řešení aktuální problematiky ochrany chmele proti peronospoře chmelové (Pseudoperonospora humuli) s využitím fungicidu Revus (mandipropamid). Chmelařství. 2016, 89(4), 46-49. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Přípravek nebezpečný pro včely a jeho aplikace po ukončeném denním letu včel. Chmelařství. 2016, 89(4), 49-51. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2016 v Žatci. Chmelařství. 2016, 89(4), 54-56. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seznam odrůd chmele zapsaných k 15. 6. 2015 ve Státní odrůdové knize. Chmelařství. 2016, 89(5-6), 78. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář o ochraně chmele pro rok 2016 v Žatci. Chmelařství. 2016, 89(5-6), 80-81. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelfest požehnal úrodě chmele 2016. Chmelařství. 2016, 89(5-6), 82. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský institut s. r. o. se v Japonsku prezentoval pivovaru Suntory. Chmelařství. 2016, 89(7-9), 91-93. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Josef PATZAK, Vladimír NESVADBA, Jan PODSEDNÍK a Zdeněk ROSA. Craft Brewers Conference a BrewExpo America® 2016, Philadelphia, USA. Chmelařství. 2016, 89(7-9), 94-100. ISSN 0373-403X.

PODSEDNÍK, Jan a Karel KROFTA. Craft Brewers Conference a BrewExpo America®, 2016, Filadelfie, USA. Chmelařství. 2016, 89(7-9), 101-102. ISSN 0373-403X.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Jarní semináře Chmelařského institutu s. r. o. pro pěstitele z Tršicka. Chmelařství. 2016, 89(7-9), 102-104. ISSN 0373-403X.

OLŠOVSKÁ, Jana, Karel KROFTA, Vladimíra JANDOVSKÁ, Josef PATZAK a Karel ŠTĚRBA. Metody pro ověřování autenticity odrůd chmele – účinný nástroj proti falzifikaci. Chmelařství. 2016, 89(10-12), 114-124. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Agrometeorologický rok 2015/2016 – zhodnocení průběhu počasí v Žatci. Chmelařství. 2016, 89(10-12), 127-130. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2016

PATZAK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2015. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 79-87. ISBN 978-80-86576-69-5.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2015. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 88-130. ISBN 978-80-86576-69-5.

KROFTA, Karel a Alexandr MIKYŠKA. Beta kyseliny chmele: vlastnosti, význam a využití. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 131-147. ISBN 978-80-86576-69-5.

NESVADBA, Vladimír. Přehled odrůd chmele a jejich pivovarské využití. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 149-181. ISBN 978-80-86576-69-5.

NESVADBA, Vladimír. Využití planých druhu pro šlechtění chmele pro podmínky aridního klimatu. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 182-185. ISBN 978-80-86576-69-5.

NESVADBA, Vladimír. Šlechtění chmele na nízké konstrukce. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 186-194. ISBN 978-80-86576-69-5.

JEŽEK, Josef. Hodnocení agrometeorologického roku 2014/2015 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 195-203. ISBN 978-80-86576-69-5.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Před 90 lety byl založen český chmelařský výzkum. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 224-230. ISBN 978-80-86576-69-5.

JEŽEK, Josef. Oslavy k připomenutí 90 let od založení chmelařského výzkumu v Deštnici se konaly na aule CHI v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 231-243. ISBN 978-80-86576-69-5.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům v roce 2015 a závěry týkající se harmonizace MRL mezi USA a EU. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 316-360. ISBN 978-80-86576-69-5.

NESVADBA, Vladimír. Degustace piv při Žatecké dočesné 2015. In: Chmelařská ročenka 2016. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2016, s. 362-363. ISBN 978-80-86576-69-5.

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti mšici chmelové. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2016, XXIV(16), 22-23. Vyšlo 18. 4. 2016. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "Czech hops / Český chmel 2016"

MALÍŘOVÁ, Ivana a Michal KOVAŘÍK. 700th birth anniversary of the 'Father of the homeland' who promoted Czech hops around the world / 700 let „Otce vlasti“ co světu český chmel propagovati se jal. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 4-5. ISBN 978-80-7434-325-4.

JEŽEK, Josef. A blessing was pronounced upon the hop harvest at the 'Hop Festival' in Žatec / Žatecký „Chmelfest“ požehnal úrodě chmele. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 22-23. ISBN 978-80-7434-325-4.

JEŽEK, Josef. Hop Research Institute presented its activities at the headquarters of the Suntory brewery / Chmelařský institut s. r. o. prezentoval svoji činnost v sídle pivovaru Suntory. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 24-26. ISBN 978-80-7434-325-4.

KROFTA, Karel. Evaluation of the quality of Czech hops from yearly harvests / Hodnocení kvality českých chmelů z ročníkové sklizně. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 36-44. ISBN 978-80-7434-325-4.

PATZAK, Josef a Alena HENYCHOVÁ. Hop breeding and composition of hop varieties around the world / Šlechtění a odrůdová skladba chmele ve světě. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 45-50. ISBN 978-80-7434-325-4.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Breeding of flavor hops in the Czech republic / Šlechtění na specifické vůně „flavour hops“ v ČR. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 51-53. ISBN 978-80-7434-325-4.

NESVADBA, Vladimír. Beer tasting at the 2016 harvest festival in Žatec / Degustace piv při Žatecké Dočesné 2016. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 62-63. ISBN 978-80-7434-325-4.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r.o. Czech hop varieties and their brewery use / České odrůdy chmele a jejich pivovarské využití. Czech hops / Český chmel 2016. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, s. 66-68. ISBN 978-80-7434-325-4.

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2016

JEŽEK, Josef. Fotopříloha k tématu závlahy chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2016. Žatec: Chmelařský institut, 2016, s. 69–89. ISBN 978-80-86836-71-3.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2015. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2016. Žatec: Chmelařský institut, 2016, s. 91–99. ISBN 978-80-86836-71-3.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Pěstování odrůdy KAZBEK a SAAZ LATE na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek ze semináře konaného 25. 2. 2016. Žatec: Chmelařský institut, 2016, s. 100–113. ISBN 978-80-86836-71-3.

Sborník z „Ekonomicko-technologického semináře“ 2016

PATZAK, Josef. Vybrané ekonomické ukazatele v pěstování chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 10. 3. 2016. Žatec: Chmelařský institut, 2016, s. 20-34 . ISBN 978-80-86836-74-4.

RYBKA, Adolf, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, David HOFFMANN, Karel KROFTA a Jan PODSEDNÍK. Monitoring a hodnocení sušicích parametrů na pásových sušárnách chmele. In: Ekonomicko-technologický seminář: Sborník přednášek ze semináře konaného 10. 3. 2016. Žatec: Chmelařský institut, 2016, s. 35-42 . ISBN 978-80-86836-74-4.

Ostatní publikace

NESVADBA, Vladimír, Eva ÜRGEOVÁ, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Variabilita planých chmelů a jejich využití ve šlechtění chmele. In: L. PAPOUŠKOVÁ, ed. Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin: Sborník referátů ze seminářů „Sběry krajových odrůd a planých příbuzných druhů v rámci Národního programu a jejich využití“ pořádaného 4. 12. 2014 Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích a „Racionální rozšiřování kolekcí, potřeba nových materiálů, donorů žádoucích znaků, rozšiřování spektra kulturních druhů“ pořádaného 3. 12. 2015 Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o. ve Velkých Losinách. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016, s. 47–51. ISBN 978-80-7427-202-8.

Dostupné z: https://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-202-8.pdf

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Hodnocení českých piv na degustaci Žatecké dočesné. Kvasný průmysl. 2016, 62(7-8), 218-220. ISSN 0023-5830.

RYBKA, Adolf, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, David HOFFMANN and Karel KROFTA. Analysis of the technological proces of hop drying in belt dryers. In: D. HERÁK, ed. Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, 7–9 September 2016, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, pp. 557-563. ISBN 978-80-213-2683-5. Dostupné z: http://proceedings.tae-conference.cz/2016/

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 5. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 30. 5. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 6. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 23. 6. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 7. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 4. 8. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19. 8. 2016 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2016. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek. Publikováno 6-8/2016.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

Související

MATSUI, Hiroo, Takako INUI, Kaneo OKA and Nobuyuki FUKUI. The influence of pruning and harvest timing on hop aroma, cone apperance, and yield. Food Chemistry, 2016, 202, 15-22. ISSN 0308-8146.

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css